У ТОКУ СУ ЧЕТИРИ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТИМА ОПШТИХ АКАТА

Надлежна Одељења градске  управе града Сомбора организују  расправе о тексту  општих аката:

Јавне расправе  су започете дана 11.01.2019. године објављивањем јавног позива за учешће у расправи на интернет страници града Сомбора и недељном листу „Сомборске новине“.

Јавне расправе ће трајати до 18.01.2019. године, када ће се у згради „Жупаније“ у соби број 142, у присуству представника надлежних Одељења, одржати и јавне презентације нацрта напред наведених Одлука.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да дају своје предлоге, сугестије и коментаре на нацрте наведених  Одлука. Своје предлоге,  сугестије и коментаре   сви заинтересовани могу доставити  најкасније до 18.01.2019. године у писаном облику, поштом на  адресу: Градска управа града Сомбора, Трг цара Уроша бр.1, непосредно преко писарнице Градске управе града Сомбора или електронском поштом на мejл адресе из јавних позива.

Послови информисања и односа са јавношћу