↑ Povratak na Информације

Јавна расправа – увид

Рани јавни увид Сивац Стапар

Pogledati stranu »

ПДР пута Стапар – Сивац јавни увид

Pogledati stranu »

Предлог Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама (05. јул 2017.)

Pogledati stranu »

Нацрт Одлуке о уређењу Града (29.6.2017.)

Pogledati stranu »

Предлог реда вожње „Севертранса“ а.д. Сомбор (27. јун 2017.)

Pogledati stranu »

Нацрт Одлуке о јавном превозу у друмском саобраћају на територији Града Сомбора (27. јун 2017.)

 

Pogledati stranu »

Правилник о финансирању и суфинансирању програма-пројеката удружења који су од јавног интереса за Град Сомбор

Pogledati stranu »

Нацрт локалног антикорупцијског плана за град Сомбор

Pogledati stranu »

Нацрт Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора

Pogledati stranu »

Измене и допуне Плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору – ПГР бр.05

Pogledati stranu »

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ГРАДА СОМБОРА ЗА ПЕРИОД 2017-2021

Pogledati stranu »

Zvanična internet prezentacija