Povratak na Информације

Јавна расправа – увид

Рани јавни увид Сивац Стапар

ПДР пута Стапар – Сивац јавни увид

Предлог Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама (05. јул 2017.)

Нацрт Одлуке о уређењу Града (29.6.2017.)

Предлог реда вожње „Севертранса“ а.д. Сомбор (27. јун 2017.)

Нацрт Одлуке о јавном превозу у друмском саобраћају на територији Града Сомбора (27. јун 2017.)

 

Правилник о финансирању и суфинансирању програма-пројеката удружења који су од јавног интереса за Град Сомбор

Нацрт локалног антикорупцијског плана за град Сомбор

Нацрт Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора

Измене и допуне Плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору – ПГР бр.05

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ГРАДА СОМБОРА ЗА ПЕРИОД 2017-2021

Званична интернет презентација