Povratak na Информације

Јавна расправа – увид

Нацрт Одлуке о оснивању Историјског архива Сомбор

Нацрт Одлуке о одржавању чистоће на територији града Сомбора

Нацрт Одлуке о висини накнаде за потребу општинских путева и улица на територији града Сомбора

Нацрт Одлуке о општинским путевима улицама и некатегорисаним путевима на територији града Сомбора

Нацрт Одлуке о обављању делатности зоохигијене

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Светозар Милетић и Нацрт Плана детаљне регулације дела пута Стапар-Сивац, деонице на делу подручја града Сомбора од пута Л-410 до катастарске и територијалне границе општине Кула

Нацрт измене ПГР Светозар Милетић Нацрт ПДР дела пута Стапар-Сивац

Одлука о првим изменама и допунама одлуке о уређењу града (12.01.2018.)

  Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе

2017. година

Извештаји о спроведеној јавној расправи

Званична интернет презентација