јун 1, 2018 archive

јун 01

НАЦРТ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА 2017-2025 И НАЦРТ РЕВИЗИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020 НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ДО 8. ЈУНА

У периоду од 1. до 08. јуна 2018. године  спроводиће се јавна расправа о Нацрту програма за развој туризма града Сомбора за период 2017-2025 године  и јавна расправа о Нацрту ревизије Стратегије одрживог развоја града Сомбора за период 2014-2020. Јавна презентација оба документа одржаће се 11. јуна, у великој сали у згради Жупаније, Трг цара… Детаљније

јун 01

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА СПРОВОДИЋЕ СЕ ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ ЈУНА

Сомбор најзеленији град у Србији

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о одржавању јавних зелених површина на територији града спроводиће се у периоду од 1. до 8. јуна 2018. године. Одлуком се утврђују начин и услови одржавања јавних зелених површина, као и  обавезе и права јавног комуналног предузећа које обавља комуналну делатност одржавања јавних зелених површина. Одлуком се уређује и финансирање… Детаљније

јун 01

ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ ЈУНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ

Јавна расправа о Нацрту  одлуке о јавној расвети на територији града Сомбора спроводиће се у периоду од 1. до 8. јуна 2018. године. Одлуком о јавној расвети регулишу се услови за вршење послова јавне расвете, а нарочито поверавање послова јавне расвете. Одлуком се регулише и одржавање јавне расвете, као и редовно снабдевање електричном енергијом. Под… Детаљније
Званична интернет презентација