Povratak na Odeljenja

Odeljenje za obrazovanje

NAČELNIK: Goran Todorić, dipl. ekonomista

POMOĆNIK NAČELNIKA: Milan Prole, dipl. ekonomista

Nadležnost: Odeljenje za obrazovanje obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti obrazovanja, utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima, Statutom grada i drugim aktima grada; praćenje i kontrolu u funkcionalnom i finansijskom smislu rad ustanova u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; obezbeđivanje uslova za realizaciju dodatne podrške deci i učenicima; inspekcijske poslove u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; stručne i administrativne poslove za radna tela organa grada iz svoje nadležnosti, vođenje upravnog postupka za ostvarivanje prava dece i učenika iz nadležnosti lokalne samouprave; evidentiranje dece za upis u 1. razred osnovne škole, u saradnji sa predškolskom ustanovom obavlja poslove vezane za upis dece u pripremni predškolski program, deo poslova u oblasti učeničkog i studentskog standarda za ostvarivanje prava učenika i studenata na kredite i stipendije koje obezbeđuje Republika Srbija; stručne i administrativne poslove za radna tela organa grada iz nadležnosti Odeljenja; pripremu i utvrđivanje predloga finansijskih planova za korisnike budžetskih sredstava iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja; kontrolu pojedinačnih zahteva za plaćanje; raspoređivanje sredstava korisnicima u okviru odobrenih aproprijacija i kvota; praćenje izvršenja finansijskih planova; predlaganje promena u aproprijaciji i izmenu finansijskih planova korisnika budžeta iz oblasti obrazovanja; pripremu nacrta odluka i drugih akata iz svog delokruga, kao i druge poslove iz svog delokruga.

Poslovi koje vrši Odeljenje za obrazovanje imaju za cilj poboljšanje obrazovanja na teritoriji grada Sombora i stvaranje jednakih i adekvatnih uslova za svu decu.

  •           Odeljenje za obrazovanje vrši inspekcijski nadzor,  koga sprovode prosvetni inspektori.
  •           Inspekcijskim nadzorom ispituje se sprovođenje zakona i drugih propisa koji uređuju oblast obrazovanja i vaspitanja, neposrednim uvidom u rad ustanove.
  •           Poslove stručno – pedagoškog nadzora vrše prosvetni savetnici pri Ministarstvu prosvete, odnosno nadležne Školske Uprave.

Kontakt:

  • Odeljenje za obrazovanje 025/468-170,
  • Prosvetna inspekcija 025/468-191,
  • Školska uprava Sombor 025/463-612

Obrasci zahteva – kérelmek

na srpskomMagyarul KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA ZA DEFICITARNA ZANIMANJA NAKNADA DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIĆKO LICE NA TERITORIJI GRADA SOMBORA NAKNADA TROŠKOVA INTERNATSKOG SMEŠTAJA UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU NAKNADA TROŠKOVA PREBOZA DECE I UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA DECE I NJIHOVIH PRATILACA-PREDŠKOLSKO… Detaljnije

Procedure

IZDAVANJE UVERENJA O PROSEČNIM PRIMANJIMA PO ČLANU DOMAĆINSTVA ZA UČENIČKU STIPENDIJU,STUDENTSKI KREDIT, STUDENTSKI DOM, DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA ŠKOLARINE IZDAVANJE UVERENJA O PROSEČNIM PRIMANJIMA PO ČLANU DOMAĆINSTVA ZA UČENIČKU STIPENDIJU,STUDENTSKI KREDIT, STUDENTSKI DOM, DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA ŠKOLARINE1 KONKURS ZA DODELU GRADSKE STIPENDIJE ZA STUDENTE SA TERITORIJE… Detaljnije

Godišnji plan inspekcijskog nadzora prosvetne inspekcije grada Sombora za školsku 2018/2019. godinu

Izveštaj o radu prosvetne inspekcije grada Sombora za 2018. godinu

Arhiva

Zvanična internet prezentacija