КОЛЧЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА У БАЧКОМ БРЕГУ, СОМБОРУ И ТЕЛЕЧКОЈ

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града Сомбора издало је саопштења о колчењу – омеђавању атарских путева на територијама месних заједница „Бачки Брег“, „Горња Варош“ и „Телечка“.

Колчење атарског пута број 3527 у К.О. Бачки Брег заказано је за 29.06.2022. године са почетком у 9.00 часова. Саопштење са списком власника погледајте на следећем линку:

Колчење атарског пута број 28499 у К.О. Сомбор 2  на територији МЗ „Горња Варош“ заказано је за 29.06.2022. године са почетком у 12.00 часова. Саопштење са списком власника погледајте на следећем линку:

Колчење атарских путева број 4127 и 4132 К.О. Телечка вршиће се 30.06.2022. године са почетком у 9.00 односно 12.00 часова. Саопштење са списком власника погледајте на следећем линку:

У случају неповољних временских услова колчење атарских путева ће бити одложено.