Мерење и праћење нивоа буке у животној средини на територији Града Сомбора

 У 2021. години

У 2019. години