апр 17

УРЕЂЕН НАСИП УЗ БАЈСКИ КАНАЛ

Антонио Ратковић, заменик градоначелнице и Дарко Радуловић, члан Градског већа за област пољопривреде и заштите животне средине са радницима ВД "Западна Бачка"

Антонио Ратковић, заменик градоначелнице и Дарко Радуловић, члан Градског већа за област пољопривреде и заштите животне средине са радницима ВД „Западна Бачка“

Насип  уз Бајски канал, од границе са Мађарском до улива Бајског канала у основну каналску мрежу  Бездан-Бачки Брег, после вишедеценијског немара рашчишћен је и проходан.

Уређење насипа и депоније уз Бајски канал  извршило је ВД „Западна Бачка“, а како је  круна насипа, небрањена и брањена косина насипа била потпуно непроходна, приступило се сечи дрвећа, кресању грана и  машинском уклањању шибља.

Радове на уређењу насипа и депоније уз Бајски канал у укупној дужини од око 12 километара финансирали су  град Сомбор и ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад.

Вредност извршених радова са ПДВ-ом износи 8.760.940, 50 динара.

Радови на уређењу насипа и депоније уз Бајски канал,  који су друга одбрамбена линија од поплава, уз прекиде због неповољних временских прилика,  трајали су два месеца – од 12. фебруара до 12. априла 2018. године.

Пред завршетак радова, насип су обишли Антонио Ратковић, заменик градоначелнице  и Дарко Радуловић, члан Градског већа за област пољопривреде и заштите животне средине.

Послови информисања и односа са јавношћу

апр 16

ЗАВРШЕНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ДВОРИШТА У ОБЈЕКТИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕРА ГУЦУЊА“

Председник Скупштине града прим. др Зоран Парчетић и Горан Тодорић, начелник Одељења за образовање

Председник Скупштине града прим. др Зоран Парчетић и Горан Тодорић, начелник Одељења за образовање

Ревитализација објеката Предшколске установе „Вера Гуцуња“ почела је крајем прошле године озелењавањем дворишта вртића у граду и селима.

Јесенас су нове саднице засађене у  вртићима у граду, а озелењавање дворишта у сеоским вртићима је завршено недавно и једној од акција  присуствовао је председник Скупштине града Сомбора прим. др Зоран Парчетић.

Део садница за вртиће донирала су сомборска предузећа, а део је набављен из расадника ЈКП „Зеленило“.

У оквиру акције озелењавања објеката ПУ „Вера Гуцуња“, у сезони 2017/2018. године, засађено је 400 нових садница.

У склопу ревитализације вртића у двориштима су постављене клупе  које су израдили ученици сомборске Средње техничке школе, а договорено је и да ученици СТШ израде потпуно нове реквизите за дворишта вртића.

Према речима начелника Одељења за образовање Градске управе града Сомбора Горана Тодорића, биће израђене љуљашке и пењалице, које ће бити постављене у свим објектима ПУ „Вера Гуцуња“.

Послови информисања и односа са јавношћу

апр 13

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА У СОМБОРСКИМ СЕЛИМА

овдеЈавни радови се, у складу са Локалним акционим планом запошљавања, спроводе као мера активне политике запошљавања коју град Сомбор организује уз техничку подршку Националне службе за запошљавање – филијала Сомбор.

Према условима наведеним у расписаном Јавном конкурсу, јавни радови ће трајати до четири месеца, а спроводиће се у сомборским селима и обухватиће радове у области обнављања инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.

Организатори јавних радова могу бити јавна комунална предузећа са територије града Сомбора, а у обављању јавних радова биће ангажована незапослена лица са евиденције сомборске Филијале НСЗ.

Пријаве се подносе  Националној служби за запошљавање – филијала Сомбор, Апатински пут бр. 1, 25000 Сомбор.

Рок за пријаве је 20. април 2018. године.

Текст конкурса доступан је овде, а пријава овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

апр 12

ГРАДСКО ВЕЋЕ ОДОБРИЛО ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СОМБОРСКИХ МУЗИЧКИХ СВЕЧАНОСТИ

Градско веће - 111. седница

Градско веће – 111. седница

Градско веће је,  на 111. седници, утврдило предлоге неколико одлука о којима ће се изјаснити и одборници Скупштине града Сомбора и то: Предлог Одлуке о одржавању чистоће на територији града Сомбора, предлог Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и Одлуку о висини накнаде за употребу општинских путева и улица на територији града Сомбора.

Веће је прихватило закључак  Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа и упутило Скупштини града предлог да Александра Чорка именује за директора ЈКП „Енергана“.

Градско веће је прихватило предлог за потписивање Споразума о продужењу рока важења колективног уговора код послодавца Дом здравља „Др Ђорће Лазић“, Сомбор до 31. 12. 2018. године, те извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја на путевима града Сомбора у 2017. години.

На 111. седници Већа, одржаној 11. априла, одлучено је о објављивању јавног позива за организовање јавних радова у сомборским селима у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине.

Градско веће је прихватило предлог расподеле средстава намењених невладиним организацијама и удружењима грађана  у области противпожарне заштите. Према утврђеној ранг листи, највише средстава опредељено је за рад ДВД „Бездан“ и то 288.169,00 динара, за рад Добровољног ватрогасног друштва „Светозар Милетић“  219.466,32 динара, док је најмање средстава, односно 89.361,43 динара,  додељено Ватрогасном савезу града Сомбора.

Градско веће је одобрило  финансијски план  за реализацију Сомборских музичких свечаности које ће се одржати у периоду од 14. до 20. априла. Према одобреном плану за реализацију СОМУС-а, односно хонораре учесника фестивала и остале пратеће трошкове, потребно је 4.000.000,00 динара.

Одобрено је и 488.000,00 динара за суфинансирање пројекта „Школа за 21. век“ који реализује ОШ „Иво Лола Рибар“, са циљем унапређења наставе из биологије и информатике.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

апр 11

СПРОВЕДЕНА ЈАВАНА РАСПРАВА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НАЦРТА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СОМБОР

Јавна расправа о нацрту Одлуке о оснивању Историјског архива

Јавна расправа о нацрту Одлуке о оснивању Историјског архива Сомбор спроведена је у периоду од 30. марта до 10. априла 2018. године.

На завршној расправи и презентацији Одлуке, 10. априла, достављени су предлози и примедбе на презентовани документ.

Примедбе је доставила в.д. директор Историјског архива Сомбор  Борислава Ристивојевић.

Предлози  у погледу састава Управног одбора Историјског архива и надлежности Стручног савета су прихваћени и усвојени, док су остали предлози одбијени са образложењем да су неосновани.

Презентацији су присуствовали: Невена Росић, начелница Одељења за друштвене делатности које је и сачинило нацрт Одлуке, Немања Сарач, члан Градског већа за област културе и образовања, Вера Баљак, секретар Скупштине града и в.д. директор Историјског архива Сомбор Борислава Ристивојевић.

Комплетан извештај о спроведеној јавној расправи доступан је овде.

Послови информисања и  односа са јавношћу

апр 11

У ТОКУ ПОДЕЛА РЕШЕЊА ЗА ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ГРАЂАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

Одељење локалне пореске администрације издало је решења за порез на имовину физичких  лица за 2018. годину,  која ће грађанима уручити овлашћени достављачи.

Осим пореских решења, достављачи ће грађанима уручити и четири уплатнице.

На првој уплатници  биће стање на рачуну са 15. 05. 2018. и  уплатама извршеним до 26. марта текуће године, на другој уплатници износ треће, а на трећој четврте рате пореза на имовину за 2018. годину.  На четвртој уплатници биће износ аконтације прве рате пореза на имовину за 2019. годину.

Грађани којима је одобрено одлагање плаћања пореског дуга на рате, добиће решење о утврђеној обавези плаћања пореза на имовину за 2018.  годину, а за стање дуговања и уплатнице могу се обратити на шалтер три Градског услужног центра у приземљу зграде Жупаније или Одељењу локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора, у собама  бр.  263 до 265, на другом спрату у згради Жупаније.

Потребне информације могу се добити и путем телефона 025/468-158,  025/468-149 и 025/468-198.

Оригинално обавештење Одељења локалне пореске администрације доступно је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!