сеп 06

БЕСПЛАТНИ  ТРЕНИНЗИ  НА ФИТНЕС ПОЛИГОНУ  КОКА-КОЛЕ  ДО НОВЕМБРА

Антонија Нађ Косановић са рекреативцима у Кока – Кола активној зони

Фитнес полигон Кока-Коле на Новој Селенчи  свакодневно врви од младости, покрета и радости. Млади  Сомборци радо долазе и на јавне, бесплатне, али професионално вођене тренинге које  Кока-Кола систем  већ две године, осим у Сомбору,  подржава у још  36 градова  Србије.

Једном од тренинга присуствовала је и Антонија Нађ Косановић, члан Градског већа за област спорта, деце и омладине.

Нађ Косановић је са младим рекреативцима разговарала о њиховим интересовањима у области спорта, спортским активностима и другим питањима која интересују младе. Наредни тренинг заказан је за петак, 8. септембар 2017. године, у 19.00 часова, а планирано је и да се традиционално такмичење у уличном вежбању одржи 23. септембра 2017. године, на фитнес полигону на Новој Селенчи у Сомбору.

Кока-Кола активне зоне део су програма „Покрет за радост“.

                                                                 Послови информисања и односа са јавношћу

 

сеп 05

РАСПИСАН ПОЗИВ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА РОМА

За финансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана Рома у 2017.  години у буџету града Сомбора опредељено је 1.830.000,00 динара. Према условима наведеним у јавном позиву, право да подносе пројекте имају удружења и организације које имају седиште на подручју града Сомбора и  баве се  ромским питањима и унапређењем положаја Рома и Ромкиња. У конкурсу су наведени и други услови које морају испунити удружења која пријављују пројекат.

У јавном позиву се наводи да ће се финансирати пројекти који се односе на подршку и укључивање Рома у образовни систем, пројекти који пружају материјалну подршку ученицима ромске националности, пројекти који се баве подизањем свести деце и родитеља о значају образовања , те пројекти из области здравствене културе.

Јавни позив је доступан овде, а пријаве се подносе  у штампаном облику, у затвореној коверти, препорученом пошиљком на адресу: Градска управа града Сомбора, Трг цара Уроша 1, Сомбор или лично   у Услужном центру Градске управе (приземље зграде локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор),  шалтер 11 или 12,  са  назнаком „За конкурс за реализацију ЛАП-а Рома за 2017.годину– не отварати“.

Рок за достављање предлога пројеката је 8. септембар 2017. године.

                                                                    Послови информисања и односа са јавношћу

сеп 05

ГРАДСКО ВЕЋЕ БОЛНИЦИ ОДОБРИЛО СРЕДСТВА ЗА АДАПТАЦИЈУ САЛЕ ЗА АНГИОГРАФИЈУ

Градско веће – 81. седница

На 81. седници Градско веће је утврдило Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Сомбор и предлог ће упутити Скупштини града Сомбора на разматрање и усвајање. Предлог је утврђен на основу чињенице да директорки Гордани Вуловић у октобру 2017. године истиче мандатни период на који је именована за директора овог ЈКП. Вуловићеву је Скупштина града Сомбора за директора именовала 23. октобра 2013. године.

Градско веће је на 81. седници, одржаној 05. септембра, усвојило закључке којима се предлаже закључење уговора са ЈКП „Простор“  о вршењу надзора на извођењу радова санације и појачаног одржавања два атарска пута.  У питању је деоница  од Јосићког пута до стадиона ПИК и  од Шикаре до Јосићког пута. Извођач радова на оба пута је фирма „Мламармо“ доо Лукићево.

Одлучујући о финансијским питањима Веће је, Општој болници „Др Радивој Симоновић“, одобрило 3.200.000,00 динара за адаптацију сале за ангиографију  ради унапређења квалитета  здравствене заштите становника који користе услуге сомборске болнице. Радови на ангио сали почели су  крајем  марта 2017. године, део средстава обезбедила је  сомборска болница, а у току је едукација здравствених радника.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

                                                                        Послови информисања и односа са јавношћу

сеп 05

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДОДЕЛУ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ МОГУ СЕ ПОДНОСИТИ ДО 15. СЕПТЕМБРА

Комисија за спровођење поступка за утврђивање предлога за доделу повеље и награде упутила је јавни позив за прикупљање предлога за доделу Октобарске награде града Сомбора.  Конкурс је отворен до  15. септембра  2017. године, предлоге могу поднети физичка и правна лица и предлози морају бити образложени.

Октобарска награда додељује се поводом обележавања 21. октобра – Дана ослобођења Сомбора од фашистичке окупације.

Награда се додељује појединцу као посебно признање за изузетне резултате у вишегодишњем раду, односно као награда за трајно животно дело у областима: науке, културе и уметности, публицистике, новинарства, планирања и уређења простора и насеља, архитектуре, унапређења и заштите животне средине, спорта, здравства и хуманитарног рада и другим областима од значаја за град Сомбор.

Пријаве се подносе у затвореној коверти, лично  на шалтерима 11 и 12 Градског услужног центра, или путем поште на адресу: Трг цара Уроша 1, Одељење за друштвене делатности, Комисија за спровођење поступка за утврђивање предлога за доделу повеље и награде, са позивом на број:  17-1/2017-III и назнаком „Предлог за Октобарску награду-не отварати“.

Јавни позив доступан је овде.

                                                                       Послови информисања и односа са јавношћу

сеп 04

ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ СРБИЈЕ ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ  ПОСЕТИЛА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У СОМБОРУ У КОЈЕМ ЈЕ ИНСТАЛИРАН ПРВИ ПАНИК ТАСТЕР  СИСТЕМ

Градоначелница Сомбора и потпредседница Владе са запосленима Центра за социјални рад у Сомбору

Потпредседница Владе Републике Србије, министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и председница Координационог тела Владе Србије за родну равноправност проф. др Зорана Михајловић посетила је сомборски Центар за социјални рад као прву установу у којој је  постављен  паник  тастер систем.

„Сомбор је  први град који је, захваљујући заједничком раду Координационог тела, UN Women и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, добио паник тастер систем.  У наредном периоду још 60 центара и здравствених установа добиће паник тастере. Сомбор је један од ретких градова који је,  када говоримо о насиљу над женама, јако добро организован. Координација која постоји између града, Центра за социјални рад, сигурне куће, тужилаштва и полиције је пример како се ради у пракси и ми желимо да да тако буде у сваком граду у Србији. Због тога смо ми данас овде,  да кажемо да је овде постављен први паник тастер, али и да кажемо погледајте како ради Сомбор,  то је одличан пример за све градове“, казала је Михајловић и додала да је паник тастер постављен и у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Михајловић је додала и да је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на јавном конкурсу издвојило 10 милиона динара за реконструкцију сигурних кућа у Србији, а пола милиона динара додељено је сигурној кући у Сомбору. Continue reading

сеп 01

КОМИСИЈА УТВРДИЛА  ПРЕДЛОГ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СПОРТА

Комисија за расподелу средстава у области спорта утврдила је предлог расподеле средстава  у области спорта, односно листу клубова који ће се суфинансирати из средстава обезбеђених Одлуком о првом ребалансу одлуке о буџету града Сомбора за 2017. годину. Надлежна комисија прегледала је пријаве приспеле по јавном позиву за суфинансирање потреба у области спорта за период јул-децембар 2017. године  и утврдила предлог расподеле на седници комисије одржане 28. августа 2017. године.

На предложену расподелу учесници конкурса имају право приговора до уторка, 5. септембра 2017. године.

Приговор се упућује Комисији за расподелу средстава у области спорта посредством Одељења за друштвене делатности, а подноси се у писаној форми на шалтерима, Услужног центра Градске управе града Сомбора (шалтер 11 и 12), приземље зграде  „Жупанија“, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Комисија  о приговору одлучује у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Предлог расподеле доступан је овде, а  оригиналан допис о року за приговор овде.

                                                  Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!