окт 30

ОДРЖАНА 88. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градско веће - 88. седница

Градско веће – 88. седница

Градско веће је, на 88. седници, дало сагласност на статут  ЈКП „Водоканал“ и ЈКП „Простор“, те утврдило Предлог одлуке о оснивању Туристичке организације града Сомбора. Разлог утврђивања Предлога  одлуке о оснивању ТОГС-а је усклађивање са Законом о туризму, речено је на седници Већа, одржаној 30. октобра 2017. године.

Полазећи са становишта  да  је потребно да у Савету за здравље града буду представници свих  институција чије залагање може поспешити јавно здравље и здравствено стање становништва,  Веће  је одлучило да измени  и допуни  решење о образовању Савета за здравље града Сомбора.

Према допуњеном решењу у Савету за здравље др  Дарко Косановић (Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор),  је председник, а  Биљана Клипа (Црвени крст Сомбор),  заменик председника.

Чланови Савета су: др Лазар Рачић, члан Већа задужен за област здравства и социјалне заштите, прим. др Зоран Парчетић, из реда локалне самоуправе, др Биљана Олујић (Општа болница „Др Радивој Симоновић“), др Јадранка Врањеш  Боснић (Завод  за јавно здравље), др Ђерђи Шарић (Друштво за борбу против рака), Миодраг Тепавац (Центар  за социјални рад), Јасмина Бобић (ЈКП „Водоканал“), Далиборка  Косијер Дрекслер (Републички  фонд  за здравствено осигурање – филијала  Сомбор), mr ph spec. Десанка Витас  (Апотека  Сомбор),  др Здравко Хлодик (Дом здравља „др Ђорђе Лазић“) и др Далибор Форгић (Општа болница „Др Радивој Симоновић“).

На 88. седници донет је и правилник о преносу средстава из буџета града месним заједницама на територији града и донето решење о именовању Комисије за утврђивање стања имовине на територији МЗ „Кљајићево“. Према донетом решењу чланови Комисије су: Сава Дојић, члан Градског већа за финансије и привреду и начелници  одељења Градске управе – Игор   Латас, начелник  Одељења за комуналну делатност и имовинско правне и стамбене послове и Невена  Росић, начелница  Одељења за скупштинске и извршне послове.

Градско веће је одлучило да надзор над извођењем радова на појачаном одржавању атарског пута Кљајићево – Моравички пут, врши ЈКП „Простор“ Сомбор.

Радове на наведеном путу изводи ВД „Југокоп-Подриње“, Шабац,  а уговорена вредност радова са  ПДВ-ом износи  26.823.828,00 динара.

Веће је, као неоснован, одбацило приговор Здравствене установе Апотека „Filly pharm“,  Велика Плана, на услове из јавног огласа за давање у закуп пословних просторија путем јавног надметања.

Градско веће је одлучило о имовинско-правним предметима, финансијским питањима и другим питањима из делокруга свог рада.

                                                                    Послови информисања и односа са јавношћу

окт 27

СКУПШТИНА  ИМЕНОВАЛА ДИРЕКТОРА  КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ВРШИОЦЕ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА У  ЈКП „ВОДОВОД“, БЕЗДАН И  ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“

17. седница Скупштине града Сомбора

17. седница Скупштине града Сомбора

Одборници су,   на 17. седници Скупштине града Сомбора,  у оквиру прве тачке дневног реда  без расправе  донели Одлуку о врстама прописа које доноси Скупштина града за које је обавезна јавна расправа и  поступку  и начину  вођења расправе. Како је у образложењу навела Невена Росић, начелница Одељења за скупштинске и извршне послове Градске управе, јавном расправом се обезбеђује већа транспарентност приликом доношења одлука и учешће јавности у њиховом доношењу.  У Одлуци се наводи да се јавном расправом обезбеђује: информисање најшире јавности о планираним активностима на припреми општег правног акта,  потпунија размена информација између органа града Сомбора и заинтересоване јавности и учешће заинтересоване јавности у припреми општег правног акта.

У Одлуци се наводи да се јавна расправа обавезно спроводи у току поступка усвјања следећих аката: Статута града, буџета града, програма развоја града, просторних и урбанистичких планова, као и приликом усвајања стопе изворних прихода града, као и начина и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада.

Одлука ће ступити на снагу осам дана након објављивања у „Службеном листу града Сомбора“.

Одборници су донели и Одлуку о облицима и начину остваривања сарадње комуналне полиције са инспекцијом града Сомбора. Како је у образложењу наведено,  сарадња се нарочито односи на међусобно обавештавање, размену информација, пружања непосредне помоћи и сличне активности.

На 17. седници, одржаној 25. октобра 2017. године, након уводних образложења Мирослава Ковачића, члана Градског већа за област комуналне делатности и инвестиција, одборници су већином гласова донели следеће одлуке: Одлуку о првим изменама и допунама одлуке о оснивању ЈКП „Водовод“, Бездан, Одлуку о другим изменама и допунама  одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Зеленило“, Сомбор.

Донете су и: Одлука о четвртим изменама и допунама одлуке о давању у закуп пословног простора којим управља ЈКП „Простор“, Одлука о другим изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Простор“, Сомбор.

Скупштина је дала сагласност и на статуте следећих сомборских  јавних предузећа: ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Зеленило“, ЈКП „Енергана“ и ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“.

Одборници донели решења о престанку функција директора у предузећима ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“, Гордане Вуловић и ЈКП „Водовод“, Бездан – Дејану Кубатову и уместо њих за вршиоце директора именовали, у ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“, досадашњу директорку Вуловић, а у ЈКП „Водовод“ у Бездану функцију вршиоца дужности директора, до избора директора по расписаном конкурсу, обављаће  дипл. правник Славица Пест.

Одборници су на место директора КЦ „Лаза Костић“ именовали Сашу Милића, досадашњег вршиоца дужности директора и прихватили оставку  Бранислава Ћурчића, на функцију директора Историјског архива Сомбор.

Одборници су утврдили предлог  да мастер-историчар  Бранислава Ристивојевић обавља функцију  в.д. директора,  до избора директора по основу конкурса. Овај предлог биће достављен на даље одлучивање  надлежним покрајинским органима.

                                                        Послови информисања и односа са јавношћу

окт 26

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ГРАД СОМБОР ЗАЈЕДНО ОБНАВЉАЈУ  РАСКРСНИЦУ

Градоначелница Сомбора Душанка Голубовић са сарадницима, извођачима радова и надзором приликом затварања раскрснице

Од данас (26. октобар) до 11. децембра 2017. године реконструисаће се и санирати раскрсница на укрштању улица Венац војводе Степе Степановића-Венац војводе Живојина Мишића-Улице 21. октобра и Београдске улице.

Вредност радова  износи 13.079.003,59 динара (са ПДВ-ом), од којих Министарство привреде  учествује са 5.449.584,83, а локална самоуправа са 7.629.418,76 динара.

Радове изводи суботичка компанија „Војпут“, а надзор врши ЈКП “Простор“, Сомбор.

Почетку радова и затварању саобраћајнице присуствовала је и градоначелница Сомбора Душанка Голубовић са сарадницима: Антонијем Ратковићем, замеником, Мирославом Ковачићем, чланом Градског већа за област комуналне делатности и инвестиције, те помоћником за област урбанизма и заштите животне средине Борисом Буловићем.

До заједничког суфинансирања обнове и санације раскрснице  дошло је учешћем локалне самоуправе на конкурсу  за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно – који је расписало Министарство привреде, са пројектом појачаног одржавања наведене саобраћајнице.

У локалној самоуправи су задовољни и захвални што је Министарство привреде сомборски пројекат препознало као пројекат од значаја не само у локалу, већ и као регионални инфраструктурни пројекат.

                                                              Послови информисања и односа са јавношћу

окт 25

ПРИМЕНА  НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Примена Националне стратегије Рома на локалном нивоу - тема састанка у Сомбору

Примена Националне стратегије Рома на локалном нивоу – тема састанка у Сомбору

Силард Јанковић, члан Градског већа за област националних мањина и сарадње са верским заједницама и Иван Шимунов, помоћник градоначелнице за област међународне сарадње, о примени Националне стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња на локалном нивоу, разговарали су са Јеленом Јовановић, заменицом председника Националног савета ромске националне мањине и посланице у Скупштини АП Војводине.

Састанку, одржаном 24. октобра, присуствовао је и Александар Радуловић, координатор за ромска питања у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Сомбора.

Јанковић и Шимунов су говорили о важности сарадње између свих  националних мањина  и начинима сарадње и подршке локалне самоуправе националним мањинама.

Јанковић је говорио о средствима буџета града која се издвајају за суфинансирање пројеката удружења грађана која негују свој национални идентитет, те средствима намењеним за реализацију Локалног акционог плана (ЛАП) Рома града Сомбора.

Радуловић је представио мере које локална самоуправа спроводи ради унапређења положаја  ромске заједнице, те ЛАП за период од 2016. до 2019. године  који садржи кључне области декаде Рома и Националне стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња.

Заменица председника Националног савета ромске националне мањине говорила је о значају примене Националне стратегије за социјално укључивање Рома на локалном нивоу. Јовановићева је истакла да је ЛАП Рома града Сомбора један од најбољих на територији АП Војводине, те  да је Сомбор пример добре праксе инклузије Рома.

Заменица председника Националног савета ромске националне мањине, препоручила је веће ангажовање на увођењу ромског језика у основне школе, јер је то од велике важности за ромску заједницу.

                                                                Послови информисања и односа са јавношћу

окт 25

ОД 26. ОКТОБРА ДО 11. ДЕЦЕМБРА  ЗАБРАЊЕН  САОБРАЋАЈ  НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА ВЕНАЦ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА – ВЕНАЦ ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА – 21. ОКТОБРА И БЕОГРАДСКЕ УЛИЦЕ

Због појачаног одржавања раскрснице на укрштању улица Венац војводе Степе Степановића – Венац војводе Живојина Мишића – 21. октобра – Београдска улица у Сомбору, у периоду од 26. октобра до 11. децембра 2017. године,  биће забрањен  саобраћај.

За време извођења радова у улици Венац војводе Степе Степановића биће измештен аутобуски саобраћај, а теретни саобраћај ће се усмерити према алтернативним правцима.

Транзитни саобраћај за тешка теретна возила из правца Суботице  се усмерава на државни пут  IB број 12  и улицом Браће Миладинов до раскрснице за Чонопљу (до улице Милоша Обилића), а забрањен је улицом Венац војводе Живојина Мишића.

За тешка теретна возила саобраћај је забрањен и улицом Гаковачки пут, односно Јосифа Маринковића.

Из правца Кљајићева тешки теретни саобраћај се усмерава на државни пут број IB број 15, односно на обилазницу око Сомбора и забрањен је улицом Филипа Кљајића.

Из правца Чонопље тешки теретни саобраћај на раскрсници улице Милоша Обилића и Коњовићеве усмерава се (десно)  ка државном путу  IB број 12.

За време извођења радова у улицама  Београдска и Бранка Радичевића (које су у редовном саобраћајном режиму једносмерне) одвијаће се двосмерни саобраћај.

Преусмеравање саобраћаја биће изведено према пројекту које је израдило предузеће за урбанизам, пројектовање и инжењеринг „ДП-инг“, Нови Бечеј.

Радове на одржавању наведене раскрснице финансира локална самоуправа, а изводи суботичка компанија „Војпут“.

                                                               Послови информисања и односа са јавношћу

окт 23

СОМБОР И СОМБОРЦИ ПРОСЛАВИЛИ 73 ГОДИНЕ ЖИВОТА У СЛОБОДИ

У уметничком делу програма учествовали су ученици Музичке школе Петар Коњовић и ученици Гимназије Вељко Петровић

Дан ослобођења Сомбора, обележен је полагањем венаца на спомен обележја погинулих бораца и жртава Другог светског рата и Свечаном академијом.

Венце на спомен обележја погинулих бораца НОР-а, положиле су делегације Града Сомбора, СУБНОР-а, Војске Србије – Први центар за обуку Сомбор, Асоцијација жена Србије Градски одбор Сомбор, УГ „Коло српских сестара“, Друштва српско-руског пријатељства, борачких удружења, ГО Српске напредне странке,  ГО Социјалистичке партије Србије, као и друге делегације.

На споменик бораца Црвене армије цвеће је положио Сергеј Парубин, помоћник војног аташеа Амбасаде Руске Федерације, делегација Града и друге делегације.

На споменик жртава бугарске националности венац је положио Милчо Игнатов, војни аташе у Амбасади Републике Бугарске и делегација Града Сомбора, док су на споменик жртвама фашистичког терора цвеће заједно положили представници Града, СУБНОР-а и  представници амбасада Русије и Бугарске.

На Свечаној академији, приређеној у великој сали Скупштине града, присутнима се обратила градоначелница Сомбора Душанка Голубовић, која је истакла да је обележавање Дана ослобођења од великог значаја.

„21. октобар 1944. године један је од најзначајнијих дана у историји нашег града, јер је тог дана град Сомбор извојевао своју победу и своју слободу у Другом светском рату. У томе су несумњив допринос дали наши суграђани, Сомборци  и други припадници наше тадашње државе и представници совјетске Црвене армије.  Обележавање овог датума је од великог значаја, јер одговорно друштво можемо бити управо и само онда када смо спремни да ценимо  све оно  што појединци чине у општем и заједничком интересу. Нарочито у оваквим ситуацијама када су дали свој живот или своје здравље за нашу данашњу слободу која је омогућила привредни и економски развој, очување наше културе и образовања“, казала је градоначелница и најавила обележавање Батинске битке 11.  новембра и  поновно отварање Музеја Батинске битке.

„11. новембра 2017. године, отворићемо музеј који је деценијама био запуштен, урушен и у неодржаваном стању. С обзиром на чињеницу  да смо држава и друштво које брине о себи и ради на себи и поштује своју историју и традицију ово ће за нас свакако бити значајан догађај. Захваљујем се што сте данас дошли, надам се да ћете доћи и 11. новембра и да ћемо сваке године одати пошту свима онима чије плодове и данас уживамо“, истакла је Голубовић.

Присутнима се обратио и Петар Грабеж, председник Градског одбора СУБНОР-а који је свим грађанима Сомбора честитао 21. октобар.

„Нема ништа лепше за једно друштво у целини, него да живи и развија се у миру и слободи. У темеље слободе многи наши суграђани уградили су своје животе и ми се данас поклањамо њиховим сенима“, казао је Грабеж.

На Свечаној академији Градоначелница је уручила захвалнице Јовану Вукобратовићу, члану председништва СУБНОР-а и председнику Месног одбора у Бачком Брегу и МО у Кљајићеву.

Уручена је и Октобарска награда, као награда за трајно животно дело доктору књижевних наука Миливоју Млађеновићу.

Захваљујући се на награди др Млађеновић се захвалио, дивном сомборском свету.

„Наградили  сте ме и дали ми највећу почаст коју овај град пружа, па ћу ја са своје стране колико будем могао, знао и умео и даље у својим пословима и данима гледати да увек радим за добро људи и  овога града. Величаћу оно што овај град има, а други немају. А има – чврст темељ јер је саздан сав од слоге…“, казао је др Младеновић и навео уметнике по којима је Сомбор познат.

„Сомбор је свет за себе, град који вековима одолева  беди свакодневности, који се одупире кобној уобичајености у сваком погледу. Стварност никада није идеална – као ни ми сами,  али ће борба против ћифтинског духа и мишљења остати циљ којем ћу тежити. Ово је за мене највеће  признање  у животу  и молим вас – не очајавајте никад – лењост и равнодушност су убиствене. Воља за стварањем је спасила племенити град Сомбор“, рекао је захваљујући се на награди др Миливоје Млађеновић.

Осим домаћина – представника скупштинске и извршне власти и  СУБНОР-а, Свечаној академији присуствовали су представници  амбасада Руске Федерације и Републике Бугарске, Војске Србије – Први центар за обуку – Сомбор, покрајински посланици, представници Западнобачког управног округа и општина округа, Полицијске управе Сомбор, верских заједница, борачких организација и удружења, јавних предузећа и установа, удружења грађана, основних и средњих школа и други гости.

У уметничком делу програма учествовали су ученици Музичке школе „Петар Коњовић“ и  ученици Гимназије „Вељко Петровић“.

***

Реч, две о добитнику Октобарске награде

(из образложења предлагача Михајла Несторовића, управника Народног позоришта Сомбор)

Миливоје Млађеновић доктор књижевних наука, рођен 11.05.1959. године у Бијељини, дипломирао на Филолошком факултету у Београду (1982), магистрирао на Педагошком факултету у Сомбору (2002), а докторирао на Филолошком факултету у Београду (2007).

Тренутно у звању доцента на Педагошком факултету у Сомбору, скоро цео радни век од 1983. године до данас, провео је у култури града Сомбора, као стваралац, активни учесник и менаџер. У младости је био ангажован као организатор књижевних програма у дому омладине, те у листу „Покрет“, Радио-Сомбору и на страницама часописа „Домети“.

Највећи допринос култури града Сомбора Миливоје Млађеновић је дао као управник Народног позоришта Сомбор, а потом и као драмски писац. Период у којем је управљао сомборским Народним позориштем (1989-2000) рачуна се у историји српског позоришта, и памти у јавности, као обновитељски период снажног продора модерних позоришних струјања упркос немаштини деведесетих. Такође  упамћен је и као утемељивач јединствене манифестације „Позоришни маратон“ која траје пуних 25 година.

Након сомборског Народног позоришта Млађеновић је седам година управљао националним позориштем СНП у Новом Саду и у том периоду водио Стеријино позорје као најзначајнију фестивалску институцију. Добитник је бројних награда за свој уметнички и друштвени ангажман, и то: „Никола Петровић Пеца“ (1996)-за изузетан допринос развоју позоришне уметности у Србији;

Златна повеља „Лаза Костић“ за најбољу новинску репортажу на Међународном фестивалу репортаже  „Интерфер“ (1997) ;

Награда за позоришни есеј за позоришном фестивалу „Дани Миливоја Живановића“ у Пожаревцу (2001);

Награда „Сима Цуцић“ за најбољу књигу из области науке књижевности за децу (2017).

                                                     Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!