feb 27

APEL GRAĐANIMA, PRIVREDNIM I DRUGIM PRAVNIM LICIMA DA ČISTE SNEG I LED ISPRED SVOJIH OBJEKATA

Svako je dužan da čisti ispred svog objekta

Ledeni dani na teritoriji grada Sombora, kao i u celoj Srbiji, prema najavi i upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda očekuju se i narednih dana, odnosno do subote, 3. marta 2018. godine.

Na oprez i potrebu uklanjanja snega i leda sa trotoara,  upozorava i apeluje Odeljenje inspekcije i komunalne policije Gradske uprave grada Sombora.

Građani, preduzeća i druga pravna lica dužni su da,  u skladu sa Odlukom o održavanju čistoće i čišćenju snega, čiste sneg i led sa trotoara i to – svako ispred svog objekta.

Čišćenje snega i leda sa prilaznih puteva i trotoara oko stambenih i stambeno-poslovnih zgrada  organizuju upravnici stambenih zajednica, a ispred neizgrađenog građevinskog zemljišta nosioci prava svojine, odnosno prava korišćenja na istom.

Trotoar i prilaz ispred objekata u izgradnji dužni su da čiste investitori radova na objektima.

Trenutno stanje, kada je čišćenje snega i leda sa trotoara i ispred prilaza objektima u pitanju, kako u gradu, tako i somborskim selima je zadovoljavajuće.

Komunalna inspekcija i komunalna policija će i narednih dana  vršiti kontrolu čišćenja snega i leda sa trotoara u gradu i somborskim selima, a u slučaju neuklanjanja snega i leda postupiti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i primeniti propisane kaznene mere.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

feb 26

LEDENI DANI, U ČETVRTAK I DO MINUS 14 STEPENI CELZIJUSA

Prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda  na području Sombora, kao i na području cele Srbije,  do petka – 2. marta 2018. godine  očekuju nas ledeni dani.

U Somboru je jutarnja temperatura danas (26. februar) iznosila minus 6 stepeni Celzijusa, a slične temperature biće 27. i 28. februara. Očekuje se da će u četvrtak, 1. marta 2018. godine,  temperatura pasti na minus 14 stepeni Celzijusa, a potom sledi otopljenje.

Prema rečima dežurnih prognostičara u  somborskoj Meteorološkoj stanici, očekuje se povećanje visine snežnog pokrivača  do  najviše desetak centimetara.

S obzirom na godišnje doba, prognozirana temperatura nije neuobičajena, ali nadležne službe upozoravaju sve one koji su na otvorenom prostoru da preduzmu adekvatne mere zaštite.

Postoji rizik od zaleđivanja česmi i instalacija za vodu, a prognozirani vremenski uslovi nepovoljni su za hronične bolesnike, ljude pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

feb 23

UTVRĐEN PREDLOG PROJEKATA, PROGRAMA I MANIFESTACIJA U KULTURI U 2018. GODINI, KOJE ĆE GRAD SUFINANSIRATI IZ BUDŽETA

Komisija za finansiranje i sufinansiranje projekata, programa i manifestacija u kulturi za 2018. godinu, pregledala je dostavljene predloge i konstatovala da je na javni poziv dostavljeno 67 predloga projekata, odnosno programa.

Komisija je jednu prijavu koja je pristigla po isteku javnog poziva odbacila i 18 prijava odbila procenivši da u predlogu odbijenih projekta iskazani troškovi nisu realno prikazani i opravdani.

Komisija je predložila da se u 2018. godini iz sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu grada Sombora za 2018. godinu, finansira 48 projekata, odnosno programa i manifestacija.

Prema predlogu Komisije, najviše sredstava, odnosno milion dinara zaslužuje manifestacija UG „Bodrog“ – „Bodrog fest 2018“, predloženo je i da se   800.000,00 dinara  dodeli GKUD  „Ravangrad“ za  godišnje programske aktivnosti na očuvanju kulturnog blaga  Srba starosedelaca.  Isti iznos, 800.000,00 dinara, predlaže se za redovan rad Somborskog pevačkog društva, a za redovan rad SKUD „Đurđevak“ – Kljajićevo, predlaže se iznos od 575.000,00 dinara. Za programske aktivnosti UG „Bunjevačko kolo“ predložen je iznos od 450.000,00 dinara, dok je za program osnaživanja mladih u Staparu koji je predložila MKPZ „Stapar“, predložen iznos od 420.000,00 dinara.

Kompletna lista predloženih projekata dostupna je ovde.

Na predloženu listu, učesnici konkursa imaju pravo da podnesu prigovor u roku od tri dana od dana objavljivanja iste, odnosno do  27. februara 2018. godine.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

feb 23

RASPISAN KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA MEDIJA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2018. GODINI

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja u 2018. godini, objavljen je 23. februara 2018. godine i mediji koji ispunjavaju uslove konkursa predloge projekata mogu dostavljati narednih 20 dana.

Za sufinansiranje  medijskih sadržaja  Odlukom o budžetu grada Sombora za 2018. godinu opredeljeno je 12.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos koji se može odobriti po projektu iznosi 20.000,00 dinara, a najveći 2,5 miliona dinara.

Štampani mediji, radio stanice, novinske agencije i internet portali, kao učesnici konkursa mogu podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80 odsto vrednosti projekta, a televizije do 50 odsto vrednosti projekta.

U konkursu  su navedeni i kriterijumi za ocenu projekata i poziv novinarskim udruženjima da predlože članove komisije koja će pregledati prijavljene projekte i odlučiti o  tome koje bi medijske sadržaje trebalo sufinansirati.

Prijave se podnose na šalterima 11 i 12 Gradskog uslužnog centra (prizemlje „Županije“) ili redovnom poštom na adresu: Grad Sombor – Gradonačelnica, Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor, sa naznakom –  za Konkurs za sufinansiranje projekata medijskih sadržaja.

Konkurs sa pripadajućim obrascima dostupan je ovde.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

feb 23

PREDSTAVLJENA PENZIONERSKA KARTICA, DOSTAVLJANJE NA KUĆNE ADRESE PENZIONERA DO KRAJA APRILA

Predstavljene penzionerske kartice

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević  juče (22.02.2018.) je u Domu Narodne skupštine  Srbije predstavio penzionersku karticu koju će penzioneri moći koristiti umesto penzionog čeka.

Penzionerske kartice su besplatne i omogućiće ostvarivanje  dodatnih popusta  kod kompanija sa kojima Ministarstvo rada i Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje ostvare dogovor.

Penzionerima će  kartice,  sa kratkim uputstvom, biti dostavljene na kućnu adresu. Kartica je izrađena u 1.750.000 primera,  a dobiće je  i svi novi penzioneri.

Predstavljanju kartice prisustvovali su Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice Sombora i Jasna Miljenović, direktorka  somborske filijale RF PIO.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

feb 22

ODELJENJE LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE POZIVA OBVEZNIKE DA U ZAKONSKOM ROKU PRIJAVE NASTALE OBAVEZE

Odeljenje lokalne poreske administracije Gradske uprave grada Sombora podseća i poziva obveznike koji vode poslovne knjige da su dužni da do 31. marta svake poreske godine podnesu poresku prijavu (PPI1) sa utvrđenim porezom za tu godinu.

Za imovinu koju stekne, započne ili prestane da koristi u toku godine ili na drugi način nastane ili prestane poreska obaveza, obveznik poreza na imovinu – pravno ili fizičko lice, podnosi poresku prijavu u roku od 30 dana od dana nastanka bilo koje od navedenih promena.

Obveznik komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, kao i obveznik takse za držanje sredstava za igru dužan je da nadležnom organu (Odeljenje lokalne poreske administracije),  u roku od 15 dana od dana početka korišćenja prava,  predmeta i usluga, podnese prijavu za utvrđivanje takse.

Obavezu da podnesu prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine  imaju imaoci prava na nepokretnosti, odnosno zakupci,  za poslovni prostor koji koriste za obavljanje privredne delatnosti, kao i za korišćenje zemljišta za obavljanje redovne delatnosti privrednih subjekata.  Rok za podnošenje prijava za utvrđivanje naknade je 15 dana od dana nastanka obaveze za utvrđivanje naknade.

Originalno obaveštenje Odeljenja lokalne poreske administracije dostupno je ovde, a potrebni obrasci ovde.

Obrasci se mogu preuzeti i popunjeni predati i na šalteru tri (3) Gradskog uslužnog centra u prizemlju zgrade „Županije“.

 Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zvanična internet prezentacija
No Notify!