mar 09

RASPISAN KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA U OBLASTI PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE

Radi unapređenja protivpožarne zaštite i ceneći značaj dobrovoljnosti, humanosti i tradicije u oblasti zaštite od požara, Gradsko veće je raspisalo KONKURS za dodelu sredstava iz budžeta grada Sombora za nevladine organizacije u udruženja građana u oblasti protivpožarne zaštite.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja iz oblasti protivpožarne zaštite koja su registrovana na teritoriji grada Sombora, sprovode preventivne mere zaštite od požara i doprinose rešavanju vanrednog događaja na teritoriji grada Sombora. Udruženja građana koja podnesu prijavu na konkurs,  potrebno je da imaju usvojen Statut, da nisu u postupku likvidacije ili pod privremenom zabranom delatnosti, te da ispunjavaju i druge uslove i kriterijume navedene u konkursu.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno zaključno sa 16. martom 2018. godine.

Učesnici konkursa prijavu podnose na propisanom obrazcu, a popunjavaju i  izjavu  koja je sastavni deo prijave. Potrebno  je dostaviti i druga dokumenta navedena u konkursu.

Prijava uz ostalu potrebnu dokumentaciju podnosi se lično na pisarnici Gradske uprave grada Sombora (prizemlje zgrade „Županije“, Trg cara Uroša br. 1, Sombor), šalter 11 i 12, ili putem pošte na adresu: Gradska uprava grada Sombora, Trg cara Uroša br. 1, 25000 Sombor, sa naznakom „NE OTVARATI – Prijava za konkurs – Komisija za postupak raspodele sredstava za nevladine organizacije, udruženja građana u oblasti protivpožarne zaštite“.

U  roku od osam dana od dana zaključenja konkursa, Komisija za sprovođenje raspodele sredstava, predložiće raspodelu sredstava i istu na konačno odlučivanje dostaviti Gradskom veću grada Sombora.

Tekst konkursa je dostupan ovde, a prijava ovde.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

mar 09

POZIV IZBEGLIM I RASELJENIM LICIMA DA PODNESU ZAHTEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

Komisija za izbor korisnika za dodelu humanitarne pomoći u vidu jednokratne novčane pomoći raspisala je JAVNI POZIV kojim poziva izbegla i interno raseljena lica, trenutno nastanjena na teritoriji grada Sombora,  da podnesu zahtev za dodelu novčane pomoći.

Pravilnikom  o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći, Komisija je utvrdila uslove i kriterijume koje mora da ispuni podnosilac zahteva, a osnovni jeste da ima status izbeglog lica, odnosno da je evidentiran kao interno raseljeno lice sa boravištem na teritoriji grada Sombora.

Status izbeglog lica dokazuje se važećom izbegličkom legitimacijom, a Komisija je pripremila i kriterijume na osnovu kojih će utvrditi preliminarnu rang lisu socijalno ugroženih porodica izbeglica i interno raseljenih lica prema stepenu socijalno-materijalne ugroženosti porodice.

Podnosilac zahteva je dužan da uz propisanu prijavu podnese  na uvid  i sledeću dokumentaciju:  izbegličku/raseljeničku legitimaciju za podnosioca  zahteva, a za ostale punoletne  članove domaćinstva ličnu kartu (izbegličku legitimaciju)  i za maloletne izvod iz matične knjige rođenih.  Podnose se i dokazi o prihodima, medicinska dokumentacija, rešenja za decu  smeštenu  u hraniteljskim porodicama, a za žrtve porodičnog nasilja prilaže se presuda nadležnog suda ili izveštaj Centra za socijalni rad.  Dokumentacija koju podnosilac prilaže može biti fotokopija originalnog dokumenta, a Komisija na uvid može zatražiti originalan dokument.

Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom  je 16. mart 2018. godine do 14.00 časova.

Prijave se podnose lično u zatvorenoj koverti u Uslužnom centru Gradske uprave (prizemlje zgrade „Županija“, Trg cara Uroša br. 1, Sombor), šalter 11 ili 12, a mogu se podneti i putem pošte na adresu: Gradska uprava grada Sombora, Trg cara Uroša br. 1, 25000 Sombor, sa naznakom „Javni poziv za izbor korisnika za dodelu jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji grada Sombora“, poziv na broj:  561-45/2018-VII.

Komisija će odluku o listi korisnika jednokratne pomoći objaviti na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Sombora i prostorijama mesnih zajednica.

Javni poziv je dostupan ovde, a prijavni obrazac ovde.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

mar 08

SEDNICA SKUPŠTINE GRADA ZAKAZANA ZA 14. MART 2018. GODINE

Sednica Skupštine grada Sombora (foto arhiva)

Sednica Skupštine grada Sombora (foto arhiva)

Predsednik Skupštine grada Sombora prim. dr Zoran Parčetić, uputio je odbornicima saziv za 23. sednicu Skupštine grada. Prema sazivu, sednica će  se održati 14. marta 2018. godine, u velikoj sali zgrade lokalne samouprave (zgrada „Županije“), Trg cara Uroša br. 1, Sombor. Skupština počinje sa radom u 9.00 časova.

Odbornicima je predloženo devet tačaka dnevnog reda, a prva je Informacija sa  izveštajem o izvršenoj eksternoj reviziji konsolidovanih izveštaja završnog računa i pravilnosti poslovanja budžeta grada Sombora za 2016. godinu.

U okviru druge tačke, odbornici će razmotriti izveštaj o radu Gradske uprave grada Sombora za 2017. godinu, a potom slede dva predloga odluka: Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede grada Sombora i Predlog Odluke o pravu prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini d.o.o. „Holo kompanija Doroslovo“.

Odbornici će razmotriti i Statut Turističke organizacije grada Sombora i odlučiti o davanju saglasnosti na isti, a u okviru šeste tačke dnevnog reda odlučiće o Predlogu prvih izmena i dopuna kolektivnog ugovora Predškolske ustanove „Vera Gucunja“, Sombor.

Na dnevnom redu Skupštine grada Sombora je i Predlog rešenja o izmeni rešenja o obrazovanju Komisije za davanje predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Sombora za 2018. godinu, te Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta – parcela br. 9450/1 i 9451/1 u KO Sombor 1.

U okviru poslednje tačke dnevnog reda, odbornici će odlučiti o predlozima Odbora za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose grada.

Originalan saziv 23. sednice dostupan je ovde.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

mar 07

ODRŽANA 107. SEDNICA GRADSKOG VEĆA

Gradsko veće - 107. sednica

Gradsko veće – 107. sednica

Gradsko veće je na 107. sednici, održanoj 06. marta 2018. godine, zbog izmene zakonskih propisa utvrdilo Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede grada Sombora, a o predlogu će se izjasniti i odbornici na sednici Skupštine grada Sombora.

Veće je prihvatilo izveštaj o radu Gradske uprave grada Sombora, utvrdilo  Predlog Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta – parcele broj 9450/1 i 9451/1 u KO Sombor 1, kao i Predlog prvih izmena i dopuna kolektivnog ugovora PU „Vera Gucunja“ u Somboru, a konačnu odluku o izveštaju i predlozima  konačnu odluku će  doneti  Skupština grada Sombora.

Na 107. sednici,  članovi Veća su doneli Pravilnik o postavljanju letnjih bašta ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Sombora koji će se primenjivati počev od  dana donošenja, te Pravilnik o prvim izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskog upravi, Pravobranilaštvu i Službi za budžetsku inspekciju grada Sombora.

Radi unapređenja protivpožarne zaštite, a ceneći dobrovoljnost, humanost, tradiciju, stručnost i društvenu organizovanost nevladinih organizacija i udruženja građana u oblasti protivpožarne zaštite, Gradsko veće je donelo odluku o raspisivanju Javnog konkursa radi raspodele sredstava za programe protivpožarne zaštite u 2018. godini. Veće je donelo i  Pravilnik o načinu i postupku raspodele sredstava za protivpožarnu zaštitu.

Gradsko veće je usvojilo finansijski i programski izveštaj Turističke organizacije grada Sombora o realizaciji manifestacija „Zimske čarolije“ i „Doček Nove godine“, odlučilo o imovinsko-pravnim predmetima, finansijskim pitanjima i drugim pitanjima iz delokruga svoga rada.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

mar 06

POČELO URUČENJE PENZIONERSKIH KARTICA

Uručene prve kartice somborskim penzionerima

Penzionerske kartice danas (06.03.2018.) su uručene 30-ak penzionera. Kartice su penzionerima uručili Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice Sombora i Jasna Miljenović, direktorka somborske filijale Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Zamenik gradonačelnice je pozdravio penzionere i istakao da je na lokalnoj samoupravi da se potrudi da sa što većim brojem privrednih subjekata ostvari saradnju  „da kartice ne budu samo mrtvo slovo na papiru, već da  penzionerima omoguće  popuste  što i jeste njihova svrha“.

„Prilikom promocije penzionerske kartice u Beogradu dobili smo prvih 60 kartica za somborske penzionere. Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, sa PIO Fondom Srbije, ukupno će izraditi 1.750.000 kartica i nadamo se da će do kraja aprila svaki penzioner  dobiti karticu. Ovo je mali znak pažnje kojim  želimo da vam  da se zahvalimo na svemu onome što ste do sada uradili za generaciju mladih ljudi“, kazao je Ratković.

Direktorka somborske filijale PIO Fonda je navela da u Srbiji ima 1.750.000 penzionera, od kojih oko 20.000 u Somboru i somborskim selima, a na području Zapadnobačkog upravnog okruga, koji je područje rada ove filijale, 43.000 penzionera.

„Izrada penzionerske kartice za penzionere je besplatna, a ostatak kartica biće sukcesivno dostavljen u filijalu i tada ćemo obavestiti o tome. Rok za podizanje kartica nije ograničen, on je trajan i zavisiće od slobodnog vremena i zdravlja penzionera kada će ih podići na šalterima filijale Sombor u vremenu od 7.30 do 15.30 časova. Kartice važe uz lični dokument, personalizovane su i nisu prenosive. Budući penzioneri uz rešenje o penzionisanju, na šalterima filijale dobijaće i penzionerske kartice“, kazala je Miljenović i pozvala sve poslodavce, privatnike, preduzetnike koji posluju na teritoriji grada Sombora, okruga i cele zemlje, da u skladu sa svojim poslovnim politikama i delatnostima, penzionerima ponude pogodnosti koje bi im olakšale materijalnu situaciju.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

mar 05

OBUKA PROTIVGRADNIH STRELACA

Stručnjaci Radarskog centra „Bajša“ organizovali obuku za somborske strelce

Stručnjaci Radarskog centra „Bajša“, danas (05. mart 2018.) su izvršili prvu „prozivku“ i održali sastanak sa somborskim protivgradnim strelcima.

Na sastanku održanom u Gradskoj kući u Somboru, rečeno je da su somborski protivgradni strelci među najboljima u Srbiji, te da su tokom prošle godine upotrebljene 72 protivgradne rakete.

Nadležni iz Radarskog centra „Bajša“ zahvalili su se somborskoj lokalnoj samoupravi što redovno i pravovremeno vrši nabavku protivgradnih raketa i kao donaciju ih ustupa ovom centru.

Grad Sombor je Radarskom centru „Bajša“ ove godine već donirao 30 protivgradnih raketa koje su nabavljene delom učešćem na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, a delom iz budžeta grada..

Tokom 2018. godine biće nabavljeno još 50 protivgradnih raketa za delovanje 23 protivgradne stanice na teritoriji grada Sombora,  na kojima je angažovano 46 protivgradnih strelaca.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zvanična internet prezentacija
No Notify!