maj 31

SARADNJOM CIVILNOG, BIZNIS I DRŽAVNOG SEKTORA DO POBEDE NAD SIROMAŠTVOM RANJIVIH GRUPA

Ambasada Australije želi da nastavi saradnju sa gradom Somborom, istakla NJ.E. Fini

U Sigurnoj kući u Somboru juče  je promovisana podrška ekonomskom osnaživanju ranjivih grupa u zajednici, putem prezentacije  primera dobre prakse nastale saradnjom civilnog, biznis  i  državnog sektora.

Sigurnu kuću, tim povodom, posetila je NJ.E. Đulija Fini ambasadorka Australije u Srbiji, a gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović se zahvalila NJ.E. ambasadorki Fini što podržava različite projekte grada Sombora, kako u oblasti zaštite kulturnog nasleđa, tako i ekonomskog  osnaživanja žena.

„Ambasadorka Australije je dala veliki doprinos i bila nam velika podrška kada je u pitanju  zaštita kulturnog nasleđa. Svaki put  nas je podržala u realizaciji projekta revitalizacije staparskog ćilima, podržala je tkačku koloniju koju smo organizovali sa gradom Pirotom. Takve aktivnosti i ova promocija kojoj danas prisustvujemo samo su naizgled dve različite aktivnosti, a zapravo obe se odnose na osnaživanje žena i drugih ranjivih grupa. Grad Sombor nekoliko godina radi na ekonomskom osnaživanju žena i na poboljšanju položaja drugih ranjivih grupa sa jedne strane, a sa druge strane radimo na razvoju i zaštiti kulturnog nasleđa. Radimo i na  brendiranju samog grada kroz sve proizvode  koji proističu iz rada na zaštiti kulturnog nasleđa i bogatstva tradicije koju kao grad imamo“, kazala je gradonačelnica i dodala da je  lokalna samouprava prošle godine  dala  podršku projektu upošljavanja  1000 žena.

„Ovaj projekat smo podržali organizovanjem javnih radova u oblasti kulturnog nasleđa, tako što smo podržali rad radionica koje se bave proizvodnjom tradicionalnih proizvoda“, navela je gradonačelnica i dodala da su radionice organizovane u selima. Golubović je navela i da je lokalna samouprava u projektu prekogranične saradnje sa Mađarskom, nekoliko somborskih sela uključila u  proizvodnja  lavandinog ulja.

„To su sve načini preko kojih pokušavamo da žene iz ruralnih područja i drugih ranjivih grupa uključimo u aktivnosti koje će omogućiti i njihovo ekonomsko osnaživanje i njihov generalno bolji položaj i standard. Krajnja namera je osnivanje prodavnice  brendiranih  lokalnih proizvoda koja bi zaokruživala autentičnost grada Sombora kao posebne i specifične sredine.  Uključivanje proizvoda  ranjivih grupa u ovu ponudu je od izuzetnog značaja jer time zadovoljavamo i socijalni aspekt ovakve proizvodnje“, istakla je gradonačelnica Dušanka Golubović.

Ambasadorka Australije NJ.E. Fini istakla je da joj je veliko zadovoljstvo vratiti se u Sombor, te da je srećna što ima priliku da poseti Sigurnu kuću u Somboru.

„Ovaj projekat je za nas od velikog značaja zbog nekoliko aspekata, a to su socijalna inkluzija i osnaživanje žena u ovom gradu. Od izuzetnog je značaja što je ostvarena  dobra saradnja privatnog biznis sektora, nevladinog sektora i predstavnika lokalne samouprave. Došlo je i do dobrog umrežavanja različitih udruženja iz ovog kraja što je zdravo za razvoj  stanovništva“, kazala je ambasadorka Fini i istakla da Ambasada teži nastavljanju  saradnje.

U Sigurnoj kući u Somboru juče su na štandovima bili izloženi  proizvodi radionice socijalne franšize Bio Idea, rukovtorine udruženja žena i drugi proizvodi nastali u socijalnim i drugim radionicama koje za cilj imaju ekonomsko osnaživanje žena.

Ogranizator ove svojevrsne promocije bila je Tamara Savović, rukovodilac Sigurne kuće u Somboru uz podršku Sanide Klarić, osnivača firme Bio Idea.

Savović je istakla da je Sigurna kuća mesto za međusektorsku saradnju i  umrežavanje ženskih udruženja Zapadnobačkog i Severnobačkog okrug i mesto gde  ranjive  kategorije društva, gde spadaju i žene žrtve porodičnog nasilja  mogu da nađu svoje utočište i podrušku.

Prema rečima Sanide Klarić, ženska udruženja su vezivno tkivo na putu od osnaživanja žena do potpune  ekonomske  samostalnosti.

Savović i Klarić su istakle da je u Somboru potrebno obezbediti prostor za radionicu koja će  omogućiti ženama žrtvama nasilja da trajno reše problem ekonomske samostalnosti.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

maj 31

PREDSTAVNICI GRADA PRISUSTVOVALI MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI O PREKOGRANIČNOJ SARADNJI

Antonio Ratković i Branislav Svorcan učesnici Konferencije ispred grada Sombora

Antonio Ratković i Branislav Svorcan učesnici Konferencije ispred grada Sombora

Savet Evrope organizovao je Međunarodnu  konferenciju  o prekograničnoj saradnji u Evropi. Konferencija je održana u Dubrovniku 24. i  25. maja, a prisustvovali su joj predstavnici gradova iz Portugala, Španije, Francuske, Belgije, Republike Irske, Danske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, SR Nemačke i Srbije. Ispred grada Sombora Konferenciji su prisustvovali Antonio Ratković, zamenik i Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnice.

Pitanja decentralizacije, pravni okvir prekogranične saradnje i primeri dobre prakse prekogranične saradnje, razmotreni su na Konferenciji.

Navedeno je nekoliko primera dobre prakse prekogranične saradnje  mikroregija, kao što je mikroregija formirana  između Španije i Portugala, kao i primeri dobre prakse između pograničnih gradova Francuske i Nemačke.

Ukazano je na potrebu formiranja sličnih oblika saradnje između gradova u državama južne i jugoistočne Evrope,  posebno između država i gradova Balkana.

„Istinsko objedinjavanje i povezivanje država počinje sa lokalnog nivoa“, zaključak je i poruka Konferencije, a Savet Evrope će u predstojećem periodu pomagati zainteresovane gradove, opštine i regije da uspostave prekograničnu saradnju, kao najznačajniji korak na putu evropskih integracija.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

maj 30

ODRŽANA 119. SEDNICA GRADSKOG VEĆA

Gradsko veće je na 119. sednici, održanoj danas, utvrdilo Predlog  odluke o taksi prevozu i Predlog odluke o načinu raspolaganja, održavanja i upravljanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini grada Sombora.

Veće je usvojilo i  Program sistematskog uništavanja komaraca za 2018. godinu. Nakon sprovedene javne nabavke,  suzbijanje  komaraca dodeljeno je somborskoj firmi  „Oris“  i novosadskoj  „Ciklonizaciji“. Za suzbijanje komaraca tokom 2018. godine biće izdvojeno 20.967.300,00 dinara.

Veće je prihvatilo informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Skupština grada  Sombora i to za period od 1. januara do 31. marta 2018. godine.

Gradsko veće je odobrilo 116.000,00 dinara za finansiranje „Književnog godišnjaka“,   časopisa koji su pokrenuli učenici Gimnazije „Veljko Petrović“. U časopisu će se  ubuduće objavljivati književni radovi učenika svih srednjih škola.

Na 119. sednici odlučeno je i o drugim pitanjima iz delokruga rada Gradskog veća.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

maj 30

SOMBOR U MEĐUNARODNOM DANU IZAZOVA 2018.

Dan izazova

Dan izazova

Međunarodni dan izazova obeležava se svake godine poslednje srede u mesecu maju.

Cilj ove manifestacije jeste da se što veći broj građana uključi u rekreativne aktivnosti, jer su rekreacija i sport temelji zdravog života, kao što je napisao pesnik i lekar Jovan Jovanović Zmaj: „U zdravom telu – zdrav duh“.

Dan izazova je i dan pozitivne, neusiljene komunikacije, entuzijazma, dan aktivnog života.

Sombor već dugi niz godina aktivno učestvuje u Danu izazova, a ove godine nadmeće se sa gradom Kanjiža.

U sportske i rekreativne aktivnosti uključene su sve osnovne i srednje škole, ustanove i institucije, među njima i Gradska uprava grada Sombora.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

maj 30

SAVET ZA ZAPOŠLJAVANJE – OD JESENI RADNA MESTA ZA 113 NEZAPOSLENIH LICA

Nacionalna  služba  za zapošljavanje  (NSZ)  odobrila je  9.390.909,09 dinara gradu Somboru  za sufinansiranje  mera aktivne politike zapošljavanja, rečeno je na 4. sednici Saveta za zapošljavanje održanoj juče,  29. maja.

Grad Sombor je početkom februara ove godine podneo  zahtev NSZ  za sufinansiranje samozapošljavanja  nezaposlenih lica  davanjem subvencija  radi osnivanja radnje ili drugog oblika preduzetništva i za sufinansiranje zapošljavanja  lica iz  kategorije teže zapošljivih lica. NSZ je dostavila obaveštenje o odobravanju sredstava, a Savet je na jučerašnjoj sednici  utvrdio rokove  za raspisivanje konkursa i obavljanje drugih pratećih radnji.

U realizaciji navedenih mera aktivne politike zapošljavanja učestvovaće i lokalna samouprava sa sredstvima u iznosu od 11.700.000,00 dinara, što ukupno sa odobrenim sredstvima NSZ iznosi 21.090.909,09 dinara.

Sufinansiranjem samozapošljavanja u oblasti preduzetništva i sufinansiranjem zapošljavanja lica  iz kategorija teže zapošljivih,  omogućiće se  zapošljavanje 113 nezaposlenih lica.

Na sednici Saveta bilo je reči i o stanju nezaposlenosti na teritoriji grada Sombora. Prema podacima NSZ – filijala Sombor, broj nezaposlenih lica je manji za 15 odsto i trenutno je 5.589 lica na evidenciji somborske filijale  NSZ. S obzirom da gotovo 50 odsto lica koja su na evidenciji NSZ prima socijalnu pomoć, sugeriše se Centru za socijalni rad da uspostavi tešnju saradnju sa NSZ  kako bi se lica aktivirala, odnosno da lica koja odbiju zaposlenje ne mogu više biti korisnici materijalnih nadoknada koje se ostvaruju posredstvom Centra za socijalni rad.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

maj 29

OD POKRAJINE 10 MILIONA DINARA ZA REGRESIRANJE PREVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice Sombora potpisuje ugovor o dodeli 10 miliona dinara za regresiranje prevoza srednjoškolaca

Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice Sombora potpisuje ugovor o dodeli 10 miliona dinara za regresiranje prevoza srednjoškolaca

Grad Sombor je na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za upravu, propise , nacionalne manjine i nacionalne zajednice  ostvario pravo na dodelu 10 miliona dinara  za regresiranje prevoza učenika srednjih škola.

Ugovor o dodeli sredstava danas su u Novom Sadu potpisali Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za upravu, propise, nacionalne manjine i nacionalne zajednice  i Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice u ime grada Sombora.

Na svečanosti povodom potpisivanja ugovora prisutnim predstavnicima 44 lokalne samouprave, koje su ostvarile pravo na sredstva, obratio se predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, koji je naveo da su za regresiranje prevoza učenika srednjih škola izdvojena sredstva u ukupnom iznosu od 182 miliona dinara.

Grad Sombor regresira putne troškove učenika koji srednju školu pohađaju izvan mesta u kojem žive, a školuju se u srednjim školama na teritoriji grada Sombora od 2006. godine, a od 2007. godine regresira i mesečne karte učenika koji se školuju u srednjim školama na teritoriji  susednih opština.

Mesečne karte se, u skladu sa važećim kriterijumima,  regresiraju 40, 50 i 100 odsto, a u budžetu grada Sombora za regresiranje prevoza srednjoškolaca izdvojeno je 20 miliona dinara. U 2018. godini lokalna samouprava regresira troškove prevoza  za oko 1050 srednjoškolaca koji žive u somborskim selima, a školuju se u srednjim školama na teritoriji grada i 40-ak srednjoškolaca koji se školuju u srednjim školama sa sedištem u susednim opštinama.

U Odeljenju za obrazovanje navode da je poslednjih godina primetno smanjen odliv dece u srednje škole izvan Sombora, a zahvaljujući  dobrim programima koje nude somborske srednje škole.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

 

Zvanična internet prezentacija
No Notify!