feb 07

SIVA EKONOMIJA GUBI KADA SE UDRUŽE GRAĐANI, OPŠTINE/GRADOVI I ZATO: „UZMI RAČUN I POBEDI 2018“

Siva ekonomija gubi – građani i opštine dobijaju

Radi  realizacije mera Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije, Vlada Republike Srbije je 2017. i  2018. godinu proglasila godinama borbe protiv sive ekonomije.

S  obzirom da je 2017. godine,  Nagradna igra  „Uzmi račun i pobedi“, prihvaćena od velikog broja građana, Vlada Srbije i ove godine organizuje nagradnu igru pod istim nazivom.

Nagradna igra „Uzmi račun i pobedi 2018“ počela je 1. februara 2018. godine i trajaće najduže 30 dana.

Punoletni građani koji žele da učestvuju u nagradnoj igri, potrebno je da prikupe deset fiskalnih računa ili deset potvrda za plaćanje karticom, minimalne vrednosti od 100 dinara, i dostave ih  priređivaču nagradne igre.

Računi ili tzv. slipovi, dostavljaju se u običnim  kovertama i popunjavaju tako što će učesnici  na prednjoj strani koverte  napisati „Uzmi račun i pobedi 2018“, a na poleđini koverte čitko  navesti, ime i prezime, adresu prebivališta (boravišta) iz ličnih dokumenata i kontakt telefon.

Učesnici nagradne igre ne plaćaju poštansku uslugu slanja koverti.

Zaključak Vlade Republike Srbije o priređivanju Nagradne igre  „UZMI RAČUN I POBEDI 2018“ dostupan je ovde.

UČEŠĆE GRADOVA U NAGRADNOJ IGRI

U Nagradnoj igri, u okviru kampanje „Podizanje svesti građana i privrede o značaju suzbijanja sive ekonomije i motivaciji za poštovanje procesa“ učestvovaće gradovi, gradske opštine i opštine u Republici Srbiji.

Učešće gradova u Nagradnoj igri organizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave koje će nagraditi devet najuspešnijih gradova, gradskih opština i opština sa čije teritorije pristigne najviše fiskalnih računa ili „slip“ isečaka. Sredstva koja gradovi dobiju na ime nagrade  biće utrošena na opremanje ili obnovu objekata i prostora od javnog značaja, po izboru građana.

Opširnija  informacija (Zaključak Vlade Srbije) o učešću gradova u Nagradnoj igri „Uzmi račun i pobedi 2018“ dostupna je ovde.

SAMO AKO UČESTVUJEMO MOŽEMO OČEKIVATI NAGRADU, KAKO ZA NAS, TAKO I ZA GRAD!

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

feb 07

GRADSKO VEĆE „ZELENILU“ DODELILO POSLOVE NA ODRŽAVANJU FONTANA I ČESMI, SPOMENIKA, URBANOG MOBILIJARA I DEČIJIH IGRALIŠTA…

Gradsko veće – 103. sednica

Na 103. sednici, održanoj 06. februara 2018. godine,  Gradsko veće je prihvatilo informaciju i izveštaj Državne revizorske institucije o izvršenoj eksternoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Završnog računa i pravilnosti poslovanja budžeta grada Sombora za 2016. godinu, o čemu će se izjasniti i odbornici Skupštine grada Sombora.

Veće je Javnom komunalnom preduzeću „Zelenilo“ dodelilo poslove na održavanju fontana i česmi, poslove održavanja spomenika znamenitih ličnosti, poslove  na održavanju ulice Kralja Petra Prvog u zimskom periodu u 2018. godini. Odlukom Veća, JKP „Zelenilo“ će održavati  urbani mobilijar i dečja igrališta, te javne zelene površine u gradu i selima  u 2018. godini. Ukupna vrednost navedenih poslova,  koje će radnici „Zelenila“ obaviti tokom godine,  iznosi 93.000.000,00 dinara.

Gradsko veće je, na 103. sednici, prihvatilo i Program rada Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ na poslovima održavanja čistoće na javnim površinama za 2018. godinu i odobrilo zaključenje ugovora o navedenim poslovima u ukupnoj vrednosti od 27.997.967,08 dinara.

Gradsko veće je usvojilo Lokalni akcioni plan zapošljavanja u 2018. godini, prema kojem je za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja u budžetu grada Sombora planiran iznos od 17.800.000,00 dinara, što će omogućiti zapošljavanje 162 nezaposlena lica.

 Prema rečima Save Dojića, člana Gradskog veća za oblast finansija i privrede, lokalna samouprava će za dodatna sredstva konkurisati i kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Gradsko veće je prihvatilo informaciju o ugovoru o zakupu odmarališta „Pionir“ u Kranjskoj Gori koji su zaključili JKP „Prostor“ Sombor i „Meplas TNT“ doo Kranjska Gora. Ugovor je zaključen na rok od pet godina, počev od 02. novembra 2017. godine. „Meplas TNT“ će u navedenom periodu u somborskom odmaralištu moći obavljati isključivo ugostiteljsku delatnost, a na ime zakupnine mesečno će na devizni račun budžeta grada Sombora plaćati iznos od 3.640,00 evra bez PDV-a.

Ugovorom je regulisano da 60 dana u toku godine, 30 dana u toku maja i 30 dana krajem septembra i početkom  oktobra,  odmaralište za svoje potrebe koristi grad Sombor kao vlasnik. U skladu sa navedenim,  Gradsko veće je naložilo Odeljenju za obrazovanje i Odeljenju za društvene delatnosti da pokrenu aktivnosti radi upućivanja dece i drugih zainteresovanih subjekata za odlazak u Kranjsku Goru, u Sloveniji.

Gradsko veće je odlučilo o finansijskim i drugim pitanjima iz delokruga svoga rada.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

feb 07

ODRŽANO VELIKO BUNJEVAČKO PRELO

Predsednik Skupštine grada Sombora prim. dr Zoran Parčetić, pozdravio je Bunjevce i goste

Kao u pesmi satkanoj od života u kojoj se pominje „bunjevačka grana mala, ali fina“, somborski Bunjevci okupili su se na Marin dan, 2. februara 2018. godine, kako bi se prisetili predaka koji su na široke prostore Bačke došli pre četiri veka.

Za četiri veka dogodi se mnogo toga: nešto nestane, nešto nastane, ponešto se zaboravi. Ali Bunjevci koji su početkom 17-og veka, na ove prostore došli iz današnje severne Dalmacije i jugozapadne Bosne, ne zaboravljaju svoje običaje. Tako je u organizaciji Udruženja građana „Bunjevačko kolo“ održano Veliko bunjevačko prelo, tradicionalno, na već pomenuti Marin dan.

Na prelu, kao što običaji i nalažu, okupili su se mnogobrojni gosti – prijatelji iz zemlje i inostranstva i,  naravno,  komšije koje pripadaju svim nacionalnim zajednicama koje krase Sombor i daju mu posebnu vrednost satkanu od suživota u različitostima.

Gosti na bunjevačkom prelu bili su i: prim. dr Zoran Parčetić, predsednik Skupštine grada Sombora, prim. dr Vlado Babić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Dušan Marijan, načelnik Zapadnobačkog upravnog okruga, Silard Janković, član Gradskog veća za oblast nacionalnih manjina i saradnje sa verskim zajednicama, Ivan Šimunov, pomoćnik gradonačelnice za međunarodne odnose, te Marko Marjanušić, potpredsednik Bunjevačke matice.

Bunjevce, prijatelje i goste, pozdravio je Dejan Parčetić, predsednik UG „Bunjevačko kolo“, a bogat kulturno-umetnički program osmislili su Aleksandra Medurić Kalčan i Franja Parčetić, oboje članovi  UG „Bunjevačko kolo.“

Članovi  GKUD „Ravangrad“ pevali su i igrali, kao što se nekad pevalo i igralo, a potom su se svi uhvatili u  bunjevačko kolo i igrali, pevali, pričali do zore, uz zahvalnost lokalnoj samoupravi što ih podržava i  pomaže da  opstane „bunjevačka grana mala, ali fina.“

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

feb 06

PREDSTAVLJEN PROGRAM RAZVOJNIH PARTNERSTAVA IZMEĐU GIZ-a I PRIVREDE

Učesnike okruglog stola na temu saradnje javnog i privatnog sektora pozdravila je gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović

Program razvojnih partnerstava između  GIZ-a (Nemačka  organizacija za međunarodnu saradnju  koja deluje pod okriljem Ministarstva za privredu i razvoj Savezne Republike Nemačke) i privrede, predstavljen je juče, 5. februara 2018. godine,  u Somboru.

Program razvojnih partnerstava (DPP, odnosno  develoPPP.de program), nakon uvodnog obraćanja gradonačelnice Sombora Dušanke Golubović, prisutnim privrednicima  su predstavili saradnici Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

„Zajednički projekti između GIZ-a i privrede povezuju privredne interese i razvojnopolitičke ciljeve, kao što su uvođenje novih tehnologija, upravljanje otpadom  i vodama, transfer tehnologija i znanja. Svaki partner  u projekat unosi svoje jake strane – GIZ pruža podršku pri finansiranju u maksimalnom iznosu do 50 odsto (200.000,00 evra) ukupnog budžeta i koordinira aktivnosti. Firme u projekat unose svoju tehnologiju, kapital i stručno znanje. Odgovornost, trošak i rizike snose oba partnera podjednako“, rečeno je na jučerašnjem sastanku.

Poziv za prijavu projektnih ideja otvoren je do 31. marta 2018. godine i pozivaju se sve zainteresovane firme da prijave svoje projektne ideje ili da se za više informacija obrate BFC SEE Tehničkom sekretarijatu NALED-a u Srbiji putem e-mail: naled@naled.rs, office@bfc-see.org, a originalni kriterijumi za učešće u develoPP.de programu  dostupni su ovde.

Poslovi  informisanja i odnosa sa javnošću

feb 05

GRADSKO VEĆE – JKP „VODOKANAL“ PREUZIMA VODOVODE U STAPARU, DOROSLOVU, TELEČKI, ALEKSI ŠANTIĆU, SVETOZARU MILETIĆU, STANIŠIĆU I RIĐICI

Na 102. sednici, održanoj  02.  februara  2018.  godine, Gradsko veće je usvojilo prve izmene Finansijskog plana Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine za 2018. godinu.

Razlozi izmena proizašli su iz potrebe nabavke softvera za vođenje evidencije državnog poljoprivrednog zemljišta i zemljišta u javnoj svojini grada Sombora,  radi unapređenja  poslova  u Odeljenju za poljoprivredu.

Sredstva za nabavku softvera u iznosu od 5.800.000,00 dinara  obezbediće se smanjivanjem nekoliko iznosa planiranih u okviru Programa finansiranja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta (usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, tekuće popravke i održavanje, izgradnja zgrada i objekata..). U okviru navedenog Programa otvoriće se nova stavka pod nazivom nematerijalna imovina u navedenoj vrednosti (5,8 miliona dinara).

Članovi Veća dali su saglasnost na prve izmene i dopune Plana javnih nabavki za tekuću godinu koje su proizašle iz potrebe povećanja iznosa već planiranih javnih nabavki koje se odnose na opremanje protivgradne službe, nabavku protivgradnih raketa.  Plan javnih nabavki dopuniće se  nabavkom softvera za evidenciju državnog poljoprivrednog zemljišta,  radova  na izgradnji  saobraćajnica u Bloku 82 u Somboru,  te infrastrukturnim opremanjem Industrijske zone Sombor u zoni saobraćajnica SS2 i P6.

Prihvaćena je i informacija o preuzimanju vodovoda u Staparu, Doroslovu, Telečki, Aleksi Šantiću, Svetozaru Miletiću, Stanišiću i Riđici, od strane JKP „Vodokanal“, te predlog Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete prouzrokovane od strane napuštenih životinja, za vansudska poravnanja.

Gradsko veće je prihvatilo molbu Srednje škole „Sveti Sava“ Sombor i odobrilo 70.000,00 dinara za nabavku analitičke vage koja se koristi za održavanje vežbi za stručne predmete i izradu praktičnog dela maturskih radova u dva obrazovna profila.

Na 102. sednici Veće je usvojilo i predlog Komisije za dodelu sredstava za realizaciju LAP-a Roma u 2018. godini.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

feb 02

ODBORNICI PODRŽALI INICIJATIVU ZA USPOSTAVLJANJE SARADNJE I UDRUŽIVANJA SA OPŠTINAMA U SLIVU GORNJEG TOKA DUNAVA

22. sednica Skupštine grada Sombora

Odbornici Skupštine grada Sombora su,  na 22. sednici održanoj  1. februara  2018. godine,  doneli Odluku o pokretanju inicijative za uspostavljanje saradnje i udruživanja sa opštinama u slivu gornjeg toka Dunava – Bački vodotoci.  Kako je u uvodnom obrazloženju naveo Sava Dojić, član Gradskog veća za oblast finansija i privrede, razlozi za uspostavljanje saradnje sa opštinama Apatin, Odžaci, Kula, Bač i Bačka Palanka,  su  smanjenje rizika i posledica posle elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Opštine koje pripadaju Bačkim vodotocima radiće na izradi zajedničkih strateških i planskih dokumenata  u oblasti  upravljanja rizicima od eventualnih poplava. Ideju udruživanja gradova i opština po slivu kao geografskom pojmu koji objedinjuje zajedničke rizike na jednom prostoru,  ali koji zahvata teritorije više gradova i opština, podržavaju Vlada Republike Srbije – Kancelarija za upravljanje  javnim ulaganjima, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Stalna konferencija gradova i opština i Ujedinjene nacije – Program  za razvoj.

Većinom glasova odbornika Skupština je donela Odluku o prvim izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada Sombora.  Cilj izmena i dopuna  Odluke,  prema uvodnom obrazloženju Miroslava Kovačića, člana Gradskog veća za oblast komunalne delatnosti i investicije, jeste postizanje i održanje komunalne i opšte uređenosti grada na većem nivou,  i to na način koji će u najmanjoj mogućoj meri dodatno opteretiti vlasnike, odnosno zakupce  lokala u sklopu kulturno-istorijske celine  „Istorijsko jezgro Sombora-Venac“.

Odbornici su doneli i Odluku da  postojeći  kompleks  industrijske zone dobije naziv „Industrijska zona Sombor“ i doneli Odluku o donošenju izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije na prostoru industrijske zone u Somboru.

Skupština je dala saglasnost na program rada i finansijski plan Turističke organizacije grada Sombora (TOGS), prema kojem je za sprovođenje aktivnosti  TOGS-a, potrebno 18.909.000,00 dinara, od kojih  sredstva budžeta grada iznose 15.854.000,00 dinara, a sopstvena sredstva planirana su u iznosu od 3.055.000,00  dinara.

Odlučeno je i o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Energana“ Sombor, kao i o imovinsko-pravnim predmetima.

Skupština je Aleksandru Pašić razrešila članstva u Savetu za međunacionalne odnose i umesto nje za člana ovog Saveta imenovala Dragana Nenadova, oboje ispred Mađarskog nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine.

Skupština je odlučila i o drugim predlozima Odbora za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose grada.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zvanična internet prezentacija
No Notify!