feb 02

SAVET ZA ZAPOŠLJAVANJE: 18 MILIONA DINARA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA

Savet za zapošljavanje grada Sombora

Savet za zapošljavanje grada Sombora, na trećoj sednici održanoj 31. januara 2018. godine, usvojio je Poslovnik o radu Saveta i  Lokalni akcioni plan (LAP) za zapošljavanje za 2018. godinu.

Lokalnim akcionim planom za zapošljavanje Savet je utvrdio prioritete i mere aktivne politike zapošljavanja na teritoriji grada Sombora, kao i programe za realizaciju LAP-a za zapošljavanje radi povećanja zaposlenosti.

LAP-om za 2018. godinu planirani su sledeći programi: javni radovi u seoskim područjima  u trajanju do četiri meseca, samozapošljavanje nezaposlenih lica dodelom subvencija radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, programi subvencionisanja nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih lica i program stručne prakse radi stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica za samostalan rad u struci.

Za sprovođenje navedenih programa i mera aktivne politike zapošljavanja u budžetu grada Sombora za 2018. godinu planiran je iznos od 17.800.000,00 dinara, a grad će  konkurisati i za dodatna sredstva  kod nadležnog ministarstva i pokrajinskog sekretarijata.

Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala Sombor, obavestila je članove Saveta da je pokrenut postupak za povraćaj sredstava od firme „DARFUR BORELI“ doo Sombor, Sombor.  Ova firma nije  ispoštovala  obaveze regulisane ugovorom o dodeli sredstava  na ime subvencije poslodavcima radi zapošljavanja nezaposlenih lica, iz kategorije teže zapošljivih, na novootvorenim radnim mestima. Sredstva za navedene namene izdvojena su iz budžeta grada Sombora.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

feb 01

ZA DVA SOMBORSKA PROJEKTA VLADA VOJVODINE ODOBRILA 140 MILIONA DINARA

Vlada Vojvodine odobrila sredstva za projekte lokalnih samouprava

Somborskoj lokalnoj samoupravi odobrena su dva projekta u okviru konkursa Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine.  Za sufinansiranje izgradnje saobraćajnice i infrastrukturno opremanje  Industrijske zone Sombor ukupno je odobreno 140.762.000,00 dinara.

Ugovor o dodeli sredstava potpisao je Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice Sombora, a ugovor je Ratkoviću, kao i predstavnicima ostalih gradova i opština Vojvodine kojima su odobreni projekti, uručio predsednik Vlade AP Vojvodine Igor Mirović.

Gradu Somboru odobren je projekat izgradnje saobraćajnice u Bloku 82 koji će Vlada Vojvodine sufinansirati sa 65.550.000,00 dinara, dok je iz budžeta grada za ove namene obezbeđeno 28 miliona dinara.

Odobren je i projekat infrastrukturnog opremanja industrijske zone u Somboru u zoni saobraćajnica SS2 i P6, za koje je iz budžeta grada planiran iznos od  50.140.00,00 dinara, a  sufinansirajuća sredstva iz pokrajinskog budžeta iznose 75.212.000,00 dinara.

„Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović sa svojim saradnicima čini sve kako bi se Industrijska zona Sombor stavila u punu funkciju,  privukle direktne investicije, otvorila nova radna mesta i smanjila nezaposlenost“, kazao je Ratković.

U  Novom Sadu  ugovori su, 31. januara 2018. godine,  uručeni predstavnicima 26 gradova i opština u AP Vojvodini. Ukupna vrednost odobrenih ugovora,   imajući u vidu  sredstva koja su obezbedili Pokrajina i lokalne samouprave,  iznosi  2,3 milijarde dinara

Projekti odobreni na konkursima Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine odnose se na oblasti saobraćajne infrastrukture, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, vodosnabdevanja i zaštite vode, predškolskog obrazovanja, razvoja sporta i oblasti energetske efikasnosti.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jan 31

POSLE TROGODIŠNJEG PREKIDA, U BAČKOM MONOŠTORU, ODRŽANA SEDNICA MEĐUVLADINOG MEŠOVITOG ODBORA REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE HRVATSKE ZA NACIONALNE MANJINE

Pre početka sednice, članove MMO-a pozdravila je gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović

Članovi  međuvladinog Mešovitog odbora  (MMO) Republike Srbije i Republike Hrvatske za nacionalne manjine, su dvodnevno zasedanje završili na najboljem mogućem mestu – Bačkom Monoštoru, jednom od 15 somborskih  sela.  Monoštor je za mesto nastavka sastanka  preporučio vekovni suživot sa drugim  nacionalnim zajednicama na području grada Sombora.

Nastavak  sednice (prvi deo sednice održan je 30. januara 2018. godine u Beogradu) u Bačkom Monoštoru pratili su i  NJ.E. Mira Nikolić, ambasador Srbije u Hrvatskoj i NJ.E. Gordan Bakota, ambasador Hrvatske u Srbiji.

Generalni zaključak  oko preporuka razmatranih na 7. sednici međuvladinog Mešovitog odbora  mogao bi da glasi: „Bolji položaj srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske u Srbiji, mogao bi da se proširi na celokupno bolji odnos između dve države“ , saglasni su dr Ivan Bošnjak, predsednik srpskog dela MMO-a i državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Zvonko Milas predsednik hrvatskog dela MMO-a i državni sekretar u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Koopredsedavajući MMO-a, dr Ivan Bošnjak i Zvonko Milas, istakli su da je MMO imao trogodišnji prekid u radu i da je održavanjem 7. sednice nastavljen rad na definisanju novih zaključaka.

„S obzirom na  vreme između dva zasedanja određeni broj preporuka je realizovan i sa srpske i sa hrvatske strane i za to  je MMO  dobio pohvale manjina sa obe strane. Pitanja koja su ostala nerešena biće  formulisana kao zaključci  koje ćemo navesti u zapisniku  i nadamo se da ćemo u dobrom duhu i saradnji unaprediti svakodnevni život naših građana koji pripadaju  srpskoj manjini u Hrvatskoj, odnosno hrvatskoj u Srbiji. Članovi MMO-a  su  konstruktivno prišli problematici i očekujem da ćemo,  kada se vratimo na redovne poslove,  ono što smo danas doneli kao zaključke uspešnije realizovati u interesu kako država, tako i svih njenih građana“ , izjavio je Bošnjak.

Bošnjak je naveo i da pitanja  o političkom predstavljanju manjina proizilaze iz razlika koje  postoje u izbornim sistemima Republike Hrvatske i Republike Srbije.

„Bilo je reči i o problematici  zapošljavanja  pripadnika manjina u javnom sektoru,  odnosno realnog sagledavanja pripadnika manjina  zaposlenih u javnom sektoru koje nije zadovoljavajuće. Razgovarali smo i o dostupnosti udžbenika u predškolskom, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju. Druga pitanja su istorijska i utemeljena u zemlji u kojoj smo zajednički živeli i potreba da se na moderan način odgovori i na te izazove kako nam se neprijatne uspomene iz prošlosti ne bi ponovo dešavale“ naveo je dr Bošnjak i dodao da će se u preporuci navesti i bolja dostupnost EU fondova, odnosno saradnja lokalne zajednice sa jedne i druge obale Dunave,  u interesu pripadnika nacionalnih manjina.

Zvonko Milas, predsednik hrvatskog dela Mešovitog odbora izrazio je zadovoljstvo izborom mesta za nastavak 7. sednice MMO.

„Više od tri godine nismo razgovarali, nismo rešavali preporuke,  i činjenica je da ćemo i izvan ove sednice morati razgovarati i usaglasiti se oko preporuka bitnih za obe strane. Moraćemo se sastajati i mimo redovnih sednica radi što kvalitetnijeg rešavanja preporuka za korist  manjina, kako hrvatskoj u Srbiji, tako i srpskoj u Hrvatskoj. Potrebno je iskoristiti mogućnost prekogranične saradnje, jer  Hrvatska je već pet godina članica Evropske  unije, a Srbija hoda prema članstvu i to samo po sebi daje mogućnost stvaranja prekograničnih projekata koji će biti u korist obema državama, ali uz uključenje manjina.  Rezultati  sednice biće vidljivi,  i  svaki drugi susret, mogao bi doprineti poboljšanju kvaliteta života manjina,  odnosno proširenju na celokupan odnos između dve države“ rekao je Milas.

REČ DOMAĆINA

Pre nastavka redovnog rada, prisutnima su se kao domaćini obratile   gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović i Snežana Periškić, meštanka Bačkog Monoštora i potpredsednica Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine.

Gradonačelnica Sombora je istakla da na području Sombora žive pripadnici 20 nacionalnih zajednica i zbog toga je pitanje različitosti pitanje  kulturnog i sveobuhvatnog identiteta  Grada.

„Zbog toga je pitanje različitosti svake od nacionalnih zajednica značajno za Sombor. U B. Monoštoru hrvatska nacionalna zajednica ima najviše pripadnika na području našeg grada, a to je nešto više od osam odsto stanovnika. U Monoštoru i u Bačkom Bregu  hrvatski jezik je u službenoj upotrebi, a od tekuće školske godine u B. Monoštoru učenici prvog razreda slušaju nastavu na hrvatskom jeziku“, istakla je gradonačelnica i navela na koje sve načine lokalna samouprava podržava hrvatsku i druge  nacionalne zajednice.

Snežana Periškić, meštanka Bačkog Monoštora i potpredsednica Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine, prisutne je upoznala sa istorijskim momentima u razvoju ovog mesta, ističući da Hrvati u Bačkom Monoštoru žive  više od 300 godina, te  da žele tu i da ostanu.  Potpredsednica Hrvatskog nacionalnog saveta  govorila je i o prirodnim i kulturnim karakteristikama ovog područja ističući da je ovo selo u okviru Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“, i rezervata biosfere „Bačko Podunavlje“ i pozvala  članove MMO-a da posete poznati „Bodrog fest“ koji se svake godine održava u drugoj nedelji avgusta.

Domaćini su, nakon završetka sednice, sa članovima  MMO-a  obišli OŠ  „ 22. oktobar“ gde je izveden prikladan  kulturno-umetnički program.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jan 29

ODRŽANA 101. SEDNICA GRADSKOG VEĆA

Gradsko veće je na 101. sednici,  održanoj 29. januara 2018. godine, dalo saglasnost na odluku Nadzornog odbora JKP „Čistoća“ o povećanju cena usluga iznošenja smeća u gradu i somborskim selima.

Novi cenovnik JKP „Čistoća“ će primenjivati od 1. februara 2018. godine, a cene će biti veće za tri odsto u odnosu na dosadašnje.

JKP „Čistoća“ cene usluga iznošenja smeća nije menjala od septembra 2015. godine.

Gradsko veće je donelo i Predlog programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Sombora za 2018. godinu i zadužilo Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine da isti prosledi Ministarstvu zaštite životne sredine  radi pribavljanja  saglasnosti. Nakon dobijanja saglasnosti,  Program će biti objavljen u „Službenom listu grada Sombora“.

U Predlogu programa navodi se da će se sredstva koristiti namenski za finansiranje obaveza lokalne samouprave, utvrđenih zakonima u oblasti zaštite životne sredine – podsticajnih, preventivnih i sanacionih programa i projekata, programa i projekata praćenja stanja životne sredine, programa zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara i drugih aktivnosti od značaja za zaštitu životne sredine.

Za sprovođenje Programa u budžetu grada Sombora u okviru Budžetskog fonda za  zaštitu životne sredine grada  Sombora za 2018. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 3.500.000,00 dinara.

Veće je dalo saglasnost na sufinansiranje Pilot-projekta „Obrazovni krug“ čiji je cilj  učenje  srpskog i francuskog jezika i kulture kroz projektne aktivnosti, vršnjačko učenje i direktno vođenu komunikaciju između učenika korišćenjem elektronskih alata.

Inicijatori projekta su RTS i Savez atletskih talenata Srbije i podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije, a lokalna samouprava će  „Obrazovni krug“ sufinansirati sa 200.000,00 dinara.

Projekat će se odvijati između gradova Francuske i gradova Srbije (Beograd, Valjevo, Zaječar, Sombor i Rekovac), a realizacija projekta bi trebalo da počne prvog marta 2018. godine.

Na 101. sednici, Gradsko veće je donelo Pravilnik o osnivanju radnih tela i utvrđivanju visine naknade za rad članova radnih tela koje obrazuje gradonačelnik, Gradsko veće i načelnik Gradske uprave grada Sombora.

Veće je odlučilo i o davanju službenosti prolaza EPS-u, ogranak „Elektrodistribucija Sombor“.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jan 29

SOMBORSKE VINARIJE I PROIZVOĐAČI SIRA IZLOŽILI SVOJE PROIZVODE NA SAJMU PEGLANE KOBASICE U PIROTU

Gazdinstvo Stokuća je na najbolji način predstavilo Sombor u oblasti proizvodnje sira

Somborski proizvođači sira i drugih mlečnih prerađevina i vinarije uspešno su predstavili  svoje proizvode na Šestom sajmu peglane kobasice, održanom u Pirotu 27. i 28. januara 2018. godine.

U Pirotu je predstavljena i turistička ponuda Sombora, a sve uz podršku grada Sombora koji  sa  Pirotom  ima izuzetnu saradnju i u drugim oblastima, a posebno u oblasti  očuvanja i negovanja ćilimarstva.

Svoje proizvode na sajmu u Pirotu izložilo je gazdinstvo Stokuća, te vinari iz Riđice, čije štandove je posetio i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.

Antonio Ratković,  zamenik gradonačelnice i Miroslav Kovačić, član Gradskog veća za komunalnu delatnost i investicije, ocenili su da je „učešće na sajmovima, poput ovog u Pirotu,  od velikog značaja za proizvođače iz Sombora, jer je to  jedan od načina da se proveri koliko je to što se proizvodi kvalitetno i  posebno u odnosu na druge slične proizvode“.

Na sajmu u Pirotu bilo je oko 90 izlagača, od kojih 40-ak proizvođača peglane kobasice, predstavljeno je 30-ak vinarija i oko 20 proizvođača mleka i mlečnih prerađevina.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jan 26

26., 27. I 28. JANUARA, NA 42. SAJMU PERADARSTVA, U GRADSKOJ HALI „MOSTONGA“ IZLOŽENO VIŠE OD 4.000 SITNIH ŽIVOTINJA

Sajam je otvorio Nenad Katanić pomoćnik ministra poljoprivrede, a govorili su i prim. dr Zoran Parčetić, predsednik Skupštine grada i Igor Gromilović

Danas je, u  Gradskoj hali „Mostonga“, otvoren 42. Sajam peradarstva. Sajam peradarstva tradicionalno organizuje Društvo odgajivača sitnih životinja „Sombor 1871“, uz podršku lokalne samouprave, Ministarstva poljoprivrede  i  brojnih  sponzora.

Otvaranju sajma prisustvovali su: Nenad Katanić, pomoćnik ministra Ministarstva poljoprivrede, prim. dr Zoran Parčetić, predsednik Skupštine grada Sombora, Igor Gromilović, predsednik Saveza odgajivača sitnih životinja Srbije i  brojni posetioci – ljubitelji sitnih životinja.

Sajam peradarstva je otvorio pomoćnik ministra poljoprivrede  Nenad Katanić,  koji se zahvalio organizatorima koji su uložili napor da više od 3.000 eksponata bude izloženo u Somboru.

„Ministarstvo poljoprivrede  će  nastojati da ovu manifestaciju pomogne finansijski i u organizaciji“, kazao je Katanić i čestitao organizatorima što su uspeli da na sajmu bude izložen veći broj evropskih i svetskih šampiona.

Organizatorima se zahvalio i predsednik Skupštine grada Sombora prim. dr Parčetić koji je istakao da je Međunarodni sajam peradarstva u Somboru najveća manifestacije ove vrste u ovom delu Evrope.

Sajam će za posetioce biti otvoren i 27. i 28. januara, kada se u 13.00 časova zatvara.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zvanična internet prezentacija
No Notify!