avg 14

SOMBOR PRIMER DOBRE PRAKSE PO PITANJU UNAPREĐENJA UKUPNOG POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Radni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave grada Sombora

Radni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave grada Sombora

U radnoj poseti Somboru, juče su boravile savetnice Zaštitnika građana Republike Srbije Maja Zlatković i Marija Kunstelj i saradnik iz Udruženja za reviziju pristupačnosti Vidan Danković.

Poseta je upriličena kako bi se nadležne institucije Republike Srbije upoznale sa stanjem na terenu kada je u pitanju pristupačnost objekata javne namena za osobe sa invaliditetom, starije i druge građane sa teškoćama u kretanju. Programom poseta predstavnika kancelarije Zaštitnika građana Republike Srbije odabrano je 26 lokalnih samouprava među kojima je i Sombor.

U toku posete održan je i radni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave kome su, osim gostiju, prisustvovali: Čarna Petričević zaštitnica građana,  Miroslav Kovačić, član Gradskog veća za komunalnu oblast i investicije Dr Dalibor Forgić, član Gradskog veća za zdravstvo i socijalnu zaštitu, Miodrag Petrović, načelnik Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, Nevena Rosić, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti, Tomislav Ćavar, šef Službe za zajedničke poslove i Marija Jerković, saradnica za poslove finansijske podrške porodicama sa decom, socijalne  zaštite i zaštite prava nacionalnih  manjina.

Na sastanku je istaknuto da je Sombor primer dobre prakse i da je dosta toga urađeno po pitanju pristupačnosti objekata javne namena za osobe sa invaliditetom, starije i druge građane sa teškoćama u kretanju, ali i po pitanju  različitih oblika prilagođavanja objekata. Uređeni su pešački prelazi i prilagođeni osobama sa invaliditetom, postavljen govorni semafor za slepe i slabovide osobe,  veliki deo ustanova je prilagodio prilaze potrebama osoba sa invaliditetom, istakao je Miodrag Petrović, načelnik Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo

Grad Sombor je u prethodnom periodu po koracima na unapređenju ukupnog položaja osoba sa invaliditetom u svojoj sredini bio lider u Republici po inovacijama i merama, istakla je Nevena Rosić, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti i dodala da pre svega misli na pomoć i negu u kući koju mogu da ostvare stara, invalidna i hronično obolela lica koja žive sama ili sa drugim licem nesposobnim za pružanje pomoći. Sistem personalne asistencije, kojom se pruža usluga podrške korisniku u održavanju i unapređenju kvaliteta njegovog života kroz održavanje što većeg stepena nezavisnog življenja uz aktivno učestvovanje u zajednici. Razvojno savetovalište omogućava pravo pojedincima i porodicama na „paket“ u okviru koga se realizuju psihološko – pedagoške, socijalne i pravne usluge. Ove usluge pružaju profesionalci koji imaju potrebna znanja i veštine i stručne obuke za pružanje ovog vida usluga. Pored same ustanove u kojoj se nalazi savetovalište ova usluga je dostupna pojedincima i porodicama i u sredini u kojoj žive posebno kada su u pitanju invalidna ili obolela lica, navela je Čarna Petričević zaštitnica građana grada Sombora.

Po rečima predstavnika lokalne samouprave, deo rezultata je postignut kroz realizaciju projekata, a deo kroz realizaciju programskih aktivnosti organizacija i udruženja i razvojnih planova rada ustanova.

Sve sprovedene aktivnosti i mere treba unaprediti u neposrednoj primeni rešenja navedenih u Strategiji razvoja socijalne zaštite Grada Sombora, s ciljem poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici, stav je predstavnika Sombora.

                                                                        Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

avg 13

GRADU SOMBORU DODELJENO PRIZNANJE MLADGRAD

Pomoćnica ministra za sport i omladinu Snežana Klašnja

Pomoćnica ministra za sport i omladinu Snežana Klašnja

12. avgusta na Međunarodni dan mladih u Skupštini Grada Beograda, Gradu Somboru dodeljena je nagrada MladGrad za Nacionalnu prestonicu mladih u 2018. godini.

MladGrad je priznanje za ukupan doprinos lokalne samouprave unapređenju položaja mladih, koje dodeljuje Krovna organizacija mladih Srbije svake godine. Nagrada se dodeljuje jedinici lokalne samouprave za sveukupan doprinos unapređenju položaja mladih u lokalnoj zajednici i to na predlog udruženja mladih i/ili za mlade koji nominuje svoju lokalnu zajednicu na osnovu dosad postignutih rezultata po pitanju mladih i u oblasti omladinske politike.

Grad Sombor je nominovalo udruženje Somborski edukativni centar u partnerstvu sa Kancelarijom za mlade Grada Sombora.

Ispred grada, nagradu je primila gradska većnica za oblast sporta, dece i omladine, Antonija Nađ Kosanović i tom prilikom se zahvalila na priznanju i istakla da je nagrada velika čast za Grad Sombor, ali i odgovornost da u budućem periodu nastavimo sa razvojem omladinske politike na lokalnom nivou.

Koordinatorka za decu i mlade, Bojana Nešović, prezentovala je prisutnima rad Kancelarije za mlade i organizacija koje ove godine realizuju Lokalni akcioni plan za mlade.

Zahvaljujući ovom priznanju, mladi, organizacije mladih i za mlade imaće mogućnost da u narednih godinu dana prezentuju primere dobre prakse iz Sombora, kao i da sarađuju sa resornim ministarstvom i akterima omladinske politike na nacionalnom nivou.

                                                                         Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

avg 13

NASTAVAK OMEĐAVANJA ATARSKIH PUTEVA

Darko Radulović član Gradskog veća za oblast poljoprivrede, zaposleni iz Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine i koordinator Poljočuvarske službe prilikom omeđavanja u k.o. Bezdan

Darko Radulović član Gradskog veća za oblast poljoprivrede, zaposleni iz Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine i koordinator Poljočuvarske službe prilikom omeđavanja u k.o. Bezdan

Zbog učestalih uzurpacija atarskih puteva koji su u javnoj svojini grada Sombora, lokalna samouprava je u skladu sa Odlukom o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete, odlučila da stane na put ovoj pojavi i izdala je naloge za omeđavanje uzurpiranih – odoranih atarskih puteva.

Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine sa ovim aktivnostima krenulo je 2017 godine u novembru mesecu i do sada je izvršeno kolčenje-omeđavanje jednog atarskog-poljskog puta u k.o. Aleksa Šantić, jednog atarskog-poljskog puta u k.o. Riđica i atarskih puteva u k.o. Rastina, k.o. Gakovo i u k.o. Kolut a u petak 10. avgusta pristupilo se omeđavanju atarskog puta br 7946 u k.o. Bezdan, s tim da je prema uzurpatorima postupljeno u skladu sa propisima.

Omeđavanju puta u k.o. Bezdan koje je vršila ovlašćena geodetska kuća, prisustvovali su Darko Radulović član Gradskog veća za oblast poljoprivrede, zaposleni iz Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine i koordinator Poljočuvarske službe. Odeljenje za poljoprivredu priprema omeđavanje atarskih puteva i u drugim seoskim mesnim zajednicama, a za petak (17.08.2018) najavljen je nastavak omeđavanja u Svetozar Miletiću.

Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine upozorava da će svim licima za koje bude utvrđeno da su odoravala atarski put biti izdati prekršajni nalozi.

                                                                         Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

avg 13

ODRŽAN „BODROG FEST 2018“

U Bačkom Monoštoru proteklog vikenda, u dva festivalska dana, 10. i 11. avgusta, održan je „Bodrog fest 2018“. I ove godine na sada već četrnaestom po redu „Bodrog festu“  kroz stare zanate, tradicionalna jela i pića, stare nošnje i običaje, igre i pesme promovisani su tradicija i kultura ovog podneblja.

Prvog dana festivala, osim ostalog organizovano je takmičenje u kuvanju ribljeg paprikaša-Bodroški kotlić a prvu vatru upalila je gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović.  Uz muziku Tamburaškog ansambla „Još ovu noć“ iz Novog Sada i “Fish vibes” iz  Apatina takmičilo se stotinjak kuvara svih uzrasta muškog i ženskog pola iz Monoštora, Apatina, Sombora, svih okolnih mesta i iz Republike Hrvatske.

Tokom dva festivalska dana kroz Bački Monoštor prošlo je preko 10.000 hiljada posetilaca, kažu organizatori u MZ „Bački Monoštor“ i dodaju da su zadovoljni i festivalom i gostima, od kojih svakako među prvima ističu predstavnike lokalne samouprave koja je prepoznala značaj ovog festivala i finansijski ga podržava.

Drugog dana festivala u okviru celodnevnog programa moglo se čuti i videti mnogo toga, održane su radionice za decu, nastupi kulturno umetničkih društava, horova, izložbe, bogata gastronomska ponuda, tradicionalni domaći proizvodi, a ono što je ove godine dalo pečat drugom festivalskom danu je svakako Fijakerijada.

Nastupom mažoretkinja iz Sonte krenulo je svečano otvaranje festivala, nakon čega je tradicionalno konjanik Stipan Đipanov predao raport zameniku gradonačelnice Antoniu Ratkoviću koji je izrazio zahvalnost svima koji su učestovali u organizaciji „Bodrog festa“ manifestaciji koja na najlepši način oslikava tradiciju i kulturu ovog podneblja. Grad je prepoznao značaj manifestacije koja je prepoznata ne samo u Srbiji nego i šire te će je i u narednom periodu podržavati. Bodrog fest je službeno otvoren. U povorci od dvadesetak jahača i dvadeset konjskih zaprega prodefilovali su momci i devojke iz Subotice, Stapara, Bezdana, Brega, Doroslova, Telečke, Crvenke i Sombora. Proglašeni su najistaknutiji konjanici, najlepša zaprega, pohvaljen je najmlađi i najstariji učesnik, a isti su primili i lepe trofeje.

Veče i „Bodrog fest 2018“ je završen koncertom ansambla “Ad Libitum” i rok koncertom “Trilogy”. Do sledećeg „Bodrog festa“ kada Bački Monoštor postaje centar sveta, domaćini šalju pozdrave i poručuju da su gosti u Monoštoru uvek dobro došli.  Istina, ne kuva se svake večeri stotinjak ribljih paprikaša na otvorenom, ali nekoliko sigurno, a za putnika namernika uvek se pronađe nešto interesantno da se proba i vidi, možda orao belorepan, crna roda, patka njorka, vidra ili najbrojnija populacija evropskog jelena u Srbiji.

                                                                         Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

avg 10

PEŠAČKA ZONA SOMBORA ZABRANJENA ZA SAOBRAĆAJ

Shodno odredbama Odluke o uređenju grada, U PEŠAČKOJ ZONI SOMBORA ZABRANJEN JE SAOBRAĆAJ SVIM VOZILIMA.

Izuzetno, na zahtev zainteresovanog lica, Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave Grada Sombora može odobriti prolaz  vozilima u pešačkoj zoni u sledećim slučajevima:

  • u vremenu od 05,30 do 07,30 časova: sopstvenim vozilima nosivosti do 5 tona za  snabdevanje preduzeća, prodavnica, ugostiteljskih objekata i radnji;
  • u vremenu od 05,30 do 07,30 časova i od 12,00 do 16,00 časova: vozilima koja za potrebe vlasnika objekata u pešačkoj zoni vrše selidbu, dostavu bele tehnike, nameštaja, ogrevnog materijala i sl. i vozilima  za potrebe građenja, izvođenja radova na adaptaciji, sanaciji, rekonstrukciji i održavanju objekata u pešačkoj zoni
  • u vremenu od 00,00 do 24,00 časa vozilima koja služe za ličnu upotrebu lica koje ima nesposobnost donjih ekstremiteta od 60 i više procenata.

Vozilima  javnih preduzeća, zdravstvenih ustanova, Ministarstva unutrašnjih poslova i inspekcijskih organa dozvoljen je prolaz, odnosno prolaz i zaustavljanje u pešačkoj zoni, za vreme vršenja intervencija.

Odeljenje inspekcije i komunalne policije Gradske uprave Grada Sombora putem komunalne inspekcije i komunalne policije vrši nadzor nad sprovođenjem navedene Odluke, odnosno kontrolu saobraćaja u pešačkoj zoni Sombora svakodnevno u prepodnevnim i popodnevnim satima i u dane vikenda. U slučaju nepoštovanja  odredbi ove Odluke nadležni komunalni inspektor i komunalni policajac preduzima propisane mere.

U skladu sa gore navedenim, apelujemo na građane da se pridržavaju propisane zabrane saobraćaja u pešačkoj zoni Grada.

                                                                             Odeljenje inspekcije i komunalne policije

avg 09

OD 10. DO 20. AVGUSTA BIĆE OBUSTAVLJEN SAOBRAĆAJ U ULICI TRG SVETOG TROJSTVA OD 16:00 DO 22:00 ČASA

Od petka  10. avgusta do 20. avgusta 2018.godine u Somboru se održava „Vip beach – Volley liga 2018“ kao deo Državnog  prvenstva u odbojci na pesku. U organizaciji Sportskog saveza grada Sombora i pod pokroviteljstvom grada Sombora, Trg Svetog  Trojstva i ove godine će biti poprište sportskih takmičenja u odbojci na pesku. Pobednici glavnih turnira plasiraće se na Državno prvenstvo u odbojci na pesku, koje će biti održano u Beogradu nakon završetka gradskih kvalifikacionih takmičenja.

Zbog održavanja turnira „Vip beach – Volley liga 2018“ od petka 10. avgusta do 20. avgusta 2018.godine shodno planu privremene regulacije, obustavlja se saobraćaj za sva vozila u ulici Trg Svetog  Trojstva od ulice Trg Cara Lazara  do ulice Laza Kostić u vremenskom periodu od  16:00 časova do 22:00 časova.

Izmene saobraćaja biće ispraćene adekvatnom saobraćajnom signalizacijom, pa se apeluje na vozače i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i znakove.

                                                                          Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zvanična internet prezentacija
No Notify!