maj 17

POZIV PRIVREDNIM SUBJEKTIMA DA PODNESU PRIJAVU ZA UTVRĐIVANJE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

Odeljenje lokalne poreske administracije Gradske uprave grada Sombora poziva privredne subjekte koji posluju na teritoriji Grada Sombora da, ukoliko to do danas nisu uradili, podnesu prijavu za utvrđivanje lokalnih javnih prihoda za prostore na kojima obavljaju poslovnu delatnost na teritoriji Grada Sombora.

Prijava se podnosi na propisanom obrascu koji se može preuzeti ovde, kao i u Gradskom uslužnom centru, šalter broj tri, Trg cara Uroša 1, Sombor (prizemlje zgrade Županije).

Overene prijave se mogu predati lično, na šalteru broj tri Gradskog uslužnog centra (prizemlje zgrade Županije) ili putem pošte na adresu:

Gradska uprava grada Sombora –
za Odeljenje lokalne poreske administracije,
Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor.

Dodatna objašnjenja mogu se dobiti putem telefona: 025/468-158 i 025/468-198.

Originalni poziv Odeljenja lokalne poreske administracije dostupan je u rubrici obaveštenja.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

maj 17

GRADSKO VEĆE PRIHVATILO INFORMACIJU O AKTIVNOSTIMA NA ODRŽAVANJU PRUGE SOMBOR-VRBAS

61. sednica Gradskog veća

Gradsko veće je na 61. sednici, održanoj 16. maja 2017. godine, prihvatilo izveštaj o radu Turističke organizacije grada Sombora za 2016. godinu i uputiće ga na razmatranje i odlučivanje odbornicima Skupštine grada Sombora.

Skupština grada će razmotriti i informaciju o centru za prihvat migranata za vreme trajanja migrantske krize. U informaciji, koju je Veće usvojilo i upućuje je odbornicima na razmatranje i usvajanje, su hronološki navedene sve radnje i aktivnosti koje se odnose na objekat za prihvat migranata – od obezbeđenja i opremanja lokacije za izgradnju objekta, izgradnje centra i pratećih objekata: trpezarije sa distributivnom kuhinjom i upravne zgrade sa ambulantom – do izgradnje dnevnog edukativno-rekreativnog centra za decu i majke, čiju izgradnju će finansirati Ekumenska humanitarna organizacija – EHO Novi Sad.

Objekat će, navedeno je u svim ugovorima zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migrante i Grada Sombora, za vreme migrantske krize koristiti i njima upravljati Komesarijat, a po isteku krize biće predat u posed lokalnoj samoupravi. Na sednici Veća je rečeno da Grad nije učestvovao u donošenju odluke o odabiru lokacija za izgradnju centra, već je odluku da se centri za prihvat migranata grade u pograničnim područjima donelo nadležno Ministarstvo, a realizovao Komesarijat za izbeglice.

Gradsko veće je prihvatilo informaciju o potrebi finansiranja aktivnosti na održavanju pruge na deonici Sombor-Vrbas, kao pružnog pravca od vitalnog lokalnog interesa za razvoj grada Sombora. Veće je prihvatilo i nacrt ugovora kojim se uređuju međusobna prava i obaveze upravljača infrastrukture, odnosno „Infrastrukture Železnice Srbije“ AD i lokalne samouprave. O navedenoj informaciji izjasniće se i odbornici na sednici Skupštine grada.
Članovi Gradskog veća usvojili su i Predlog Lokalnog akcionog plana za mlade grada Sombora za period 2017-2021. godine, a Predlog LAP-a će razmotriti i odbornici SG.

Gradsko veće je odlučilo i o imovinsko-pravnim predmetima, kao i o finansijskim pitanjima.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

maj 16

OD NOVEMBRA PREKRŠAJNE PRIJAVE PROTIV UZURPATORA NEKATEGORISANIH ATARSKIH PUTEVA

Zbog odoravanja nekategorisanih atarskih puteva koji su u javnoj svojini grada Sombora Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Sombora će preduzeti mere zaštite javne svojine Grada, navodi se u saopštenju Odeljenja.

Uzurpacije, odnosno odoravanja atarskih puteva su učestala i Odeljenje za poljoprivredu moli zakupce državnog poljoprivrednog zemljišta i vlasnike katastarskih parcela koje se graniče, odnosno međe sa atarskim putevima da prestanu da ih odoravaju.

Ukoliko se nastavi sa uzurpacijom Odeljenje će protiv uzurpatora, od 1. novembra 2017. godine, podnositi prekršajne prijave.

Prekršajni nalozi, odnosno prekršajne prijave će se podnositi u skladu sa Odlukom o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete.

Originalno saopštenje za javnost Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine dostupno je u rubrici obaveštenja.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

maj 15

GRADSKO VEĆE UTVRDILO PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA ZA 2016. GODINU

60. sednica gradskog veća

Gradsko veće je utvrdilo Predlog odluke o završnom računu budžeta grada za 2016. godinu prema kojem su u prošloj budžetskoj godini ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 2.448.745.559 dinara, odnosno na nivou od 91,37 odsto planiranih prihoda. Od navedenog iznosa tekući prihodi čine 2.425.061.584 dinara, a preneta sredstva iz prethodne godine 23.683.975 dinara.

U budžetskoj 2016. godini rashodi su izvršeni u iznosu od 2.333.507.993. dinara, odnosno na nivou od 85,74 odsto planiranih rashoda.

U obrazloženju Predloga završnog računa je, osim ostalog navedeno: „Ostvarenim prihodima budžeta u 2016. godini možemo biti veoma zadovoljni, jer je njihova naplata omogućavala blagovremeno izvršavanje preuzetih obaveza po budžetu, tako da likvidnost KRT-a nije bila ugrožena, a funkcije budžetskih korisnika su redovno finansirane. Tokom cele budžetske 2016. godine u primeni su bile propisane mere štednje i racionalnog trošenja budžetskih sredstava“. Predlog završnog računa za 2016. godinu razmotriće i Skupština grada Sombora.

Gradsko veće je dalo saglasnost i na prve izmene i dopune programa poslovanja JKP „Prostor“ Sombor, koje su nastale radi sprovođenja javnog rada „Uređenje i čišćenje grobalja“, u okviru kojeg će biti angažovano 16 lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. O predlogu izmena izjasniće se i odbornici Skupštine grada Sombora.

Na 60. sednici, održanoj 15. maja 2017. godine, Gradsko veće je prihvatilo i informaciju o vršenju stručno-tehničkog nadzora nad izvođačem radova i dalo mišljenje na predloge Komisije za podizanje spomenika i postavljanje skulpturalnih dela.

Poslovi i nformisanja i odnosa sa javnošću

maj 15

SOCIJALNO-EKONOMSKI SAVET PRIHVATIO INFORMACIJU O ISPLATI SOLIDARNE POMOĆI ZAPOSLENIMA U GRADSKIM JAVNIM KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA

Socijalno-ekonomski savet grada Sombora – 5. sednica

Informacija o aneksu Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije, bila je jedina tačka dnevnog reda o kojoj je bilo reči na 5. sednici Socijalno-ekonomskog saveta grada Sombora.

Prema rečima mr Milana Grujića, predsednika Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije suština izmena Posebnog kolektivnog ugovora odnosi se na definisanje isplate solidarne pomoći radnicima zaposlenim u javnom komunalnom sektoru Grada Sombora.

Sindikat je, prema Grujićevim rečima, 14 meseci intenzivno pregovarao sa Vladom RS i na sastancima navodio izuzetno teško stanje u kojem se nalaze zaposleni u komunalnoj delatnosti.

„Na sastanku sa Vladom smo izložili da je ovaj sektor izuzetno ugrožen, da više od 30 odsto zaposlenih prima minimalnu zaradu i da je prosečna plata za 19 odsto manja od republičkog proseka. Tražio se način da se taj loš položaj predupredi, a da se ne uruši ceo ekonomski koncept“, kazao je mr Grujić i objasnio da se komunalni sektor ne finansira iz sredstava budžeta, već iz vlastitih sredstava. Prema rečima mr Grujića, komunalna preduzeća su svrstana u indirektne budžetske korisnike isključivo zbog toga što u sastavu Nadzornog odbora većinu imaju predstavnici osnivača.

Continue reading

maj 13

AMBASADOR SAD-a: PREPORUČIĆU SOMBOR AMERIČKIM INVESTITORIMA

Razmena poklona – od Sombora, kopija Povelje slobodnog i kraljevskog grada

Privredni i potencijali u oblasti kulture Grada Sombora, bili su tema razgovora ambasadora Sjedinjenih Američkih Država NJ.E. Kajla Skota i gradonačelnice Dušanke Golubović prilikom posete NJ.E. Somboru.

Razgovorima su prisustvovali savetnici za politička pitanja ambasadora SAD-a, Kolin Smit i Denis Ibisbegović, kao i saradnici gradonačelnice Sombora za oblast kulture, obrazovanja i informisanja – Nemanja Sarač, član Gradskog veća i Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnice, te Milena Rackov Kovačić, v.d. direktora Galerije „Milan Konjović“.

U obraćanju medijima NJ.E. Skot i gradonačelnica Golubović izrazili su zadovoljstvo što je došlo do susreta u Somboru i najavili nastavak dosadašnje dobre saradnje.

„Predstavnicima Američke ambasade imali smo priliku da ukažemo na sve ono što su dosadašnji primeri dobre saradnje između Američke ambasade i Grada Sombora, ali i na privredne i druge razvojne potencijale koje naš grad ima. Ukazali smo i na prednosti našeg grada u oblasti obrazovanja i kulture, ali i prednosti koje proizilaze iz činjenice da na teritoriji grada žive brojne nacionalne zajednice. Razgovarali smo i o mogućnostima dalje dobre saradnje između Ambasade SAD-a i grada Sombora“, kazala je gradonačelnica i dodala da je rezultat dobre saradnje i održavanje koncerta Američkog vojnog orkestra i orkestra Vojske Srbije
NJ.E. Skot je izjavio da je ovo njegov prvi dolazak u Sombor i da je impresioniran „zelenim Somborom“.
„Zaista sam impresioniran gradom. Gradonačelnica je govorila o prednostima ovog grada i potencijalu, ne samo u poljoprivredi nego i o industrijskom potencijalu, kao i o njenim planovima da još više razvije ekonomiju ovog područja. Ja sam mnogo toga čuo danas i kada se vratim u Beograd i kada budem imao priliku da razgovaram sa američkim investitorima koji su zainteresovani za investicije u Srbiji, preporučiću im da investiraju u Sombor“, kazao je ambasador Skot.

Ambasador Skot je u pratnji supruge Nevene, savetnika i domaćina prisustvovao i koncertu Američkog vojnog orkestra i orkestra Vojske Srbije, koji je sinoć (12. maj) održan na Trgu Koste Trifkovića.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zvanična internet prezentacija
No Notify!