сеп 04

ОБАВЕЗА УПРАВНИКА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЈЕ ДА ОРГАНИЗУЈУ РАДОВЕ НА ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ И ОБАВЉАЈУ ДРУГЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА НОРМАЛАН УРБАНИ ЖИВОТ СТАНАРА

Организовање управљања стамбеним  заједницама и из6ор управника или професионалног управника је обавеза прописана Законом о становању и одржавању зграда.

Законом су прописана права и обавезе управника стамбене заједнице. Као посебно значајне обавезе, Одељење инспекције и комуналне полиције  наводи обавезу управника да организује радове када су потребне хитне интервенције, те да представља стамбену заједницу и извршава њене одлуке.

Под хитним интервенцијама се сматрају активности на одржавању зграде које се без одлагања морају извршити ради заштите живота и здравља људи, њихове сигурности и заштите имовине од оштећења.

Управници, односно професионални управници, дужни су да одмах по сазнању, а најкасније у року од 48 часова од сазнања, предузму мере ради извођења хитних интервенција и ангажују  организацију која изводи потребну врсту радова.

Станари, односно власници посебних делова, дужни су да омогуће несметано обављање радова у мери која је неоходна за отклањање непосредне опасности по живот и здравље људи.

Управници, уколико не предузму потребне мере ради обављања хитних интервенција, одговарају за нанету штету.

Надзор над спровођењем одредби Закона о становању и одржавању зграда, односно регистрацији стамбених заједница и избору управника врше комунални инспектори.

У случају непоштовања одредби Закона,  комунални инспектор ће предузети прописане мере.

Обавештење Одељења инспекције и комуналне полиције о управницима стамбених заједница доступно је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

сеп 04

ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРИХВАТИЛО ИНФОРМАЦИЈУ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Градско веће – 130. седница

Градско веће је, на 130. седници, прихватило информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности сомборских јавних комуналних предузећа: ЈКП „Чистоћа“,  ЈКП „Енергана“,  ЈКП „Водоканал“, ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“, ЈКП „Зеленило“ Сомбор,  ЈКП „Простор“  и  ЈKП „Водовод“, Бездан, за период 1. јануар – 30. јун 2018. године.

Према информацији,  веће приходе од планираних остварили су  ЈКП „Чистоћа“ и ЈКП „Водовод“, Бездан,  док су остала предузећа остварила мање приходе од планираних. У истом периоду сва предузећа, изузев  безданског „Водовода“,  реализовала су и расходе  мање  од планираних. У информацији се наводи и да је просечна  плата  по раднику, рачунато за сва предузећа,  у периоду јануар-јун 2018. године износила  46.221,00 динара нето.

Када је реч о средствима за спонзорства, донације, репрезентацију, рекламу и друга, у информацији је наведено да су  значајнија одступања у односу на планиране износе  имали: „Енергана“  за спонзорства и за донације, а „Чистоћа“ за донације.

Изузев ЈКП „Водоканал“, сва предузећа су за трошкове репрезентације потрошила више средстава од планираних.

Градско веће је прихватило информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних комуналних предузећа за првих шест месеци 2018. године и наложило предузећима која имају одступања у оквиру средстава за спонзорства, трошкове репрезентације и друга,  да до подношења извештаја за трећи, а најкасније за четврти квартал,  трошкове за наведене намене ускладе са износима на које је Скупштина града Сомбора дала сагласност.

Информација ће бити прослеђена и надлежном сектору Министарства привреде РС.

Веће је донело и решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања по детету у Предшколској установи „Вера Гуцуња“, Сомбор за 2018. годину, при чему износ економске цене остаје исти, а само се утврђују елементи потребни ради реализације  надокнаде дела трошкова боравка деце у приватним предшколским установама.

Према донетом решењу основ за обрачун дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи је износ од 15.159,17 динара месечно, при чему ће локална самоуправа родитељима рефундирати 80 одсто од наведене цене.

Градско веће је усвојило финансијски план пројекта „Подунавски дани Јаноша Херцега“ који Градска библиотека „Карло Бијелицки“  реализује  у периоду од 13. до 14. септембра. За реализацију манифестације опредељено је 100.000,00 динара, а према програму првог дана у сали Дечјег одељења ГБ биће  пројекција документарног филма „Људи са камером“, а другог дана биће уручена награда лауреату.

Градско веће је на 130. седници, одржаној 03. септембра, одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

сеп 03

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА СОМБОРА ДУШАНКА ГОЛУБОВИЋ ЧЕСТИТАЛА ПРВАЦИМА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ И УРУЧИЛА ИМ КЊИГЕ „ПРВАРИЦА“ И САОБРАЋАЈНЕ ПАКЕТЕ

У посети првацима из ОШ „Петар Кочић“ у Риђици

У посети првацима из ОШ „Петар Кочић“ у Риђици

Данас је званично почела нова школска година 2017/2018 за ученике основних и средњих школа  на територији града Сомбора. Са новом школском годином у клупе су сели и нови ђаци. На територији града Сомбора у први разред основне школе уписано је 574 детета, од којих 356 у Сомбору, а у селима 218-оро деце.

Од укупног броја уписане деце 25-оро ће наставу похађати на мађарском језику и то петоро деце у Сомбору, а 20-оро у сеоским основним  школама. Највише деце, по 86, уписано је у градске школе, ОШ “Никола Вукићевић“ и ОШ „Иво Лола Рибар“, а од сеоских школа, највише деце уписано је у ОШ „Никола Тесла“ у Кљајићеву и ОШ „Иван Горан Ковачић“ у Станишићу и то по 32-оје деце.

Полазак у школу деци је уз пригодне поклоне честитала и градоначелница града Сомбора Душанка Голубовић, која је књигу „Прварица“ и саобраћајни пакет уручила првацима у ОШ „Аврам Мразовић“ у Сомбору, првацима у школи „Иван Горан Ковачић“ у Станишићу и деци у ОШ „Петар Кочић“ у Риђици. Градоначелница Голубовић пожелела је деци да им школски дани буду испуњени радошћу и смехом, те да вредно и марљиво уче.

-Знам да је ово за вас врло важан дан, дан који све вас и ваше родитеље не оставља равнодушним. Зато што вам је то први сусрет са школом, учитељицама, новим другарима и новим обавезама. Школе се немојте плашити, уживајте у њој. И добре и лоше оцене су за ђаке, али свакако да су најпожељније оне најбоље. Да то буде тако помоћи ће вам учитељица која ће вам бити најбољи пријатељ – казала је првацима градоначелница Сомбора Душанка Голубовић.

Подели „Прварица“ присуствовали су Немања Сарач члан градског већа града Сомбора задуженог за област културе и образовања и Горан Тодорић начелник одељења за образовање градске управе града Сомбора.

„Прварице“ и саобраћајни пакети уручени су свим ученицима првих разреда основних школа на територији града.

                                                                         Послови информисања и односа са јавношћу

сеп 03

НОВИ ЗАКОН О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ ПРОШИРИО КРУГ ЖЕНА КОЈЕ МОГУ ОСТВАРИТИ ПРАВО НА НАКНАДУ ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА И НЕГЕ ДЕТЕТА

Нови Закон о финансијској подршци породици са децом ступио је на снагу 1. јула 2018. године.

Закон садржи бројне новине које се односе на породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета.

Једна од најзначајнијих новина у закону јесте да је проширен круг жена које могу остварити право на накнаду  зараде по основу рођења детета. До сада су то право могле остварити само мајке  које су у радном односу, а одредбама чл. 17.  Закона о финансијској подршци породици са децом, регулисано је да право на накнаду зараде за рођење детета могу остварити и жене које самостално обављају делатност, као и носиоци пољопривредног газдинства. Право је проширено и на жене које раде по основу уговора о обављању привремених и поверених послова, по основу уговора о делу и ауторског уговора.

Нове одредбе закона примењују се на породиље које су започеле породиљско одсуство после 1. јула, а све породиље које су започеле породиљско одсуство закључно са 30. јуном 2018. године,  остварују право по старом закону.

Информације о  поступку остваривања права из области ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ  доступне су  на линку: https://www.sombor.rs/gradska-uprava/odeljenja/odeljenje-za-drustvene-delatnosti/procedure/decija-zastita/

Обрасци захтева за остваривање права из области ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ  могу се  преузети на линку: https://www.sombor.rs/gradska-uprava/odeljenja/odeljenje-za-drustvene-delatnosti/obrasci-zahteva/decija-zastita-gyermekvedelem/

Послови информисања и односа са јавношћу

сеп 03

СТАПАРСКО ЋИЛИМАРСТВО ПРЕДСТАВЉЕНО У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ

Презентација ревитализације стапарског ћилимарства у Етнографском музеју у Београду

Стапарско ћилимарство,  као елемент  са листе нематеријалног културног наслеђа Републике  Србије,  представљено је  у Етнографском музеју у Београду  у оквиру изложбе „Нематеријално културно наслеђе Србије“.

Пројекат  „Очување мотива и ревитализација израде стапарског ћилима“,  представили су  члан  сомборског Градског већа за културу  и  образовање  Немања Сарач  и председница Управног одбора Етно мреже Виолета Јовановић.

Сарач је истакао да је елементима сомборске баштине место међу најзначајнијим не само у Србији, већ и у свету.

„Град Сомбор и локална удружења и институције су у сарадњи са партнерима Покрајинском владом, Етно мрежом, градом Пиротом и амбасадом Аустралије успели да заштите и афирмишу стапарско ћилимарство на националном и међународном нивоу. Тај пример добре праксе је водиља за активности града  усмерене  на друге елементе богате сомборске баштине“, навео је Сарач.

Виолета Јовановић је истакла да је „подршка коју град Сомбор указује ревитализацији стапарског ћилимарства инспирација за будуће пројекте и да ће сарадња бити настављена“.

Технику израде стапарског ћилима демонстрирале су чланице удружења “Стапарска ружа”,  Верица Мијатовић и Љиљана Бошков.

Организатори изложбе и учесници презентација су закључили да би искуства пројекта ревитализације стапарског ћилимарства, као пример добре праксе, требало применити у другим локалним заједницама које настоје да очувају своју баштину.

У Етнографском музеју, 30. августа, осим стапарског ћилимарства представљено је и наивно сликарство Словака, ојкача и вештина израде традиционалног хлеба циповка.

Послови информисања и односа са јавношћу

авг 31

KOMУНАЛНИ ПОЛИЦАЈЦИ И ТОКОМ СЕПТЕМБРА ВРШЕ КОНТРОЛУ КОМУНАЛНОГ РЕДА У СЕЛИМА

Одељење инспекције и комуналне полиције Градске управе града Сомбора, ће и током септембра вршити контролу комуналног реда у сомборским селима.

Контрола комуналног реда вршиће се према следећем распореду:

–        05. септембар  –  Риђица

–        06.  септембар  –  Станишић

–        11. септембар  – Кљајићево и Телечка

–        12. септембар  –  Стапар и Дорослово

–        13. септембар   – Чонопља

–        18. септембар  – Бачки Брег и Колут

–        19. септембар  –  Бездан

–        20. септембар – Бачки Моноштор

–        26. септембар  – Светозар Милетић и Алекса Шантић

–        27. септембар  –  Гаково и Растина

Контакт са Одељењем инспекције и комуналне полиције грађани могу остварити и мимо редовних посета селима и то путем телефона број: 025/468-241, путем електронске поште на е-маил: komunalnapolicija@sombor.rs, писаним путем редовном поштом на адресу: Одељење инспекције и комуналне полиције, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, као и посредством месне заједнице.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!