Tag: седница скупштине Града

ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ИМЕНОВАЛИ ЧЛАНОВЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА

Председник Скупштине прим. Др. Зоран парчетић; Заменик председник Миодраг Секулић и Секретар скупштине Вера Баљак

Одборници Скупштине града Сомбора су на 27. седници Скупштине града већином гласова усвојили предлог одлуке о оснивању предшколске установе „Вера Гуцуња“ Сомбор. Уводно образложење, у оквиру прве тачке дневног реда дао је Немања Сарач члан градског већа за област културе и образовања. Разлози за доношење овог акта су усклађивање оснивачког акта Предшколске установе са важећим… Детаљније

ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИХВАТИЛИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градоначелница Сомбора Душанка Голубовић известила је одборнике о резултатима рада извршне власти Града

Уводно образложење, у оквиру прве тачке дневног реда,  о Предлогу одлуке о завршном рачуну буџета града Сомбора за 2017. годину,  на 25. седници Скупштине града Сомбора,  дао ја Сава Дојић, члан Градског већа за област финансија и привреде. У образложењу је наведено да су у прошлој буџетској години укупно остварени текући приходи и примања  и… Детаљније

ОДБОРНИЦИ ПОДРЖАЛИ ИНИЦИЈАТИВУ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ И УДРУЖИВАЊА СА ОПШТИНАМА У СЛИВУ ГОРЊЕГ ТОКА ДУНАВА

Одборници Скупштине града Сомбора су,  на 22. седници одржаној  1. фебруара  2018. године,  донели Одлуку о покретању иницијативе за успостављање сарадње и удруживања са општинама у сливу горњег тока Дунава – Бачки водотоци.  Како је у уводном образложењу навео Сава Дојић, члан Градског већа за област финансија и привреде, разлози за успостављање сарадње са општинама… Детаљније

ЗА ПЕТАК, 12. ЈАНУАР, ЗАКАЗАНА 21. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Председник  Скупштине града Сомбора прим. др Зоран Парчетић, упутио је одборницима сазив за 21. седницу  Скупштине  за 12. јануар 2018. године. Према сазиву, Скупштина би требало да почне са радом  у  9.00 часова, у великој сали зграде локалне самоуправе, тзв. Жупанија, Трг цара Уроша 1, Сомбор. На 21. седници одборници ће размотрити Предлог одлуке о… Детаљније

СКУПШТИНА ГРАДА УТВРДИЛА БУЏЕТ ЗА 2018. ГОДИНУ

Усвојен буџет града Сомбора за 2018. годину

Одборници Скупштине града Сомбора, на 20. седници, одржаној 21. децембра 2017. године, донели су Одлуку о буџету града Сомбора за 2018. годину. Буџет је образложио  Сава Дојић, члан Градског већа за финансије и привреду и након расправе буџет је усвојен већином гласова одборника. Према Одлуци о буџету, приходи  за наредну годину планирани су на нивоу… Детаљније

СКУПШТИНА УСВОЈИЛА ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА У 2017. ГОДИНИ

Одборници усвојили деветомесечни извештај о извршењу Одлуке о буџету града у 2017. години

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Сомбора у периоду јануар-септембар 2017. године, одборницима је поднео Сава Дојић, члан Градског већа за област финансија и привреде. Дојић је навео да су приходи у првих девет месеци остварени у износу од 1.744.720.050,00 динара, те да су у структури текућих прихода најзаступљенији приходи од пореза који чине… Детаљније