Povratak na Информације

Јавни позиви

Одлука о расписивању јавног позива за финансирање пројеката и програма из буџета града Сомбора за реализацију Програма за децу у 2019. години

Преузми Образац 1 – писање предлога пројекта Oбразац 2 – завршни наративни извештај Oбразац 3 – препоруке Буџет пројекта Завршни финансијски извештај

Одлука о расписивању јавног позива за финансирање пројеката и програма из буџета града Сомбора за реализацију ЛАП-а за младе у 2019. години

Преузми Образац 1 – писање предлога пројекта Образац 2 – завршни наративни извештај Oбразац 3 – препоруке Буџет пројекта Завршни финансијски извештај

Одлука о расписивању Јавног позива за доделу средстава за реализацију ЛАП-а Рома града Сомбора у 2019. години

Преузми Образац за писање предлога пројекта Прилог 2 – Буџет предлога пројекта Образац 3 – завршни извештај

Одлука о расписивању ЈАВНОГ ПОЗИВА за доделу средстава за суфинансирање програма-пројеката удружења грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији града Сомбора за 2019. годину

Преузми Образац 1 – пријава на конкурс СЗ Образац 2 – предлог програма, пројекта Образац 3 – завршни извештај Образац 4 – наративни буџет Образац 5 – буџет предлога пројекта

Одлука о расписивању ЈАВНОГ ПОЗИВА за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која негују идентитет националних мањина – националних заједница

Преузми ПРИЈАВА НА КОНКУРС Образац за писање предлога пројекта Наративни буџет Изјава подносиоца пријаве Завршни извештај Буџет предлога програма

Одлука о расписивању Јавног позива за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури из буџета града Сомбора за 2019. годину

Обрасци (PDF) Обрасци (word)

Јавни позив за доделу Октобарске награде града Сомбора

Јавни позив за прикупљање писмених понуда за прибављање непокретности – станова у јавној својини

Образац понуде Изјава власника непокретности

Јавни позив за учешће у раду евалуационе комисије по расписаној јавној набавци по ПРАГ-у везано за пројекат „Унапређење прекограничног пута Баја-Сомбор фаза II“

Јавни позив за формирање базе података ветерана односно учесника оружаних акција после 17. августа 1990. године и рата 1999. године

  Пријава за евидентирање ратних ветерана

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2018. години

  Захтев за самозапошљавање са бизнис планом за 2018. годину

Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2018. години

  Захтев са бизнис планом за доделу субвенција за запошљавање теже запошљивих категорија незапослених лица

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Сомбора за 2019. годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Сомбора за 2019. годину

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о подршци детету и ученику

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о оснивању Предшколске установе „Вера Гуцуња“ Сомбор

Јавни позив за избор сарадника (пописивача) у пројекту „Реформа пореза на имовину“

Прилог 1 – изјава Прилог 2 – пријава

Јавни позив за унапређење услова становања припадника ромске националне мањине на територији града Сомбора

Критеријуми Образац за пријављивање

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката и предузетника са седиштем на територији града Сомбора уз учешће локалне самоуправе у финансирању камате на кредите

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о оснивању Историјског архива Сомбор (30.03 – 10.04.2018.)

Јавни позив за избор корисника за доделу једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица са боравиштем на територији града Сомбора

Пријава на јавни позив

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о одређивању акустичких зона на територији Града Сомбора

Jaвни позив за доделу средстава за финансирање програма удружења која негују идентитет националних мањина за 2018. годину

Pályázat docx 2018. Нац мањине docx Буџет пројекта НМ ПРИЈАВА НА КОНКУРС Предлог пројекта НМ Наративни буџет НМ Завршни извештај НМ Изјава подносиоца пријаве НМ

Јавни позив за суфинансирање програма у области спорта за 2018. годину

Образац 1 Образац 2 Критеријуми – спорт 2018 (3)

Јавни позив за достављање предлога за доделу ПОВЕЉE ГРАДА СОМБОРА (15.12.2017.)

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Сомбора

Јавни позив за финансирање пројеката и програма из буџета града за реализацију ПРОГРАМА ЗА ДЕЦУ у 2018. години

ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2018. – БУЏЕТ ПРОЈЕКТА ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2018. – ЗАВРШНИ НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2018. – ЗАВРШНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2018. – ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2018. – ПРЕПОРУКЕ

Јавни позив за финансирање пројеката и програма из буџета града за реализацију ЛАП-а ЗА МЛАДЕ у 2018. години

Буџет пројекта – ЛАП ЗА МЛАДЕ 2018. Завршни наративни извештај ЛАП ЗА МЛАДЕ 2018 Завршни финансијски извештај ЛАП ЗА МЛАДЕ 2018. (2) Образац предлога пројекта ЛАП ЗА МЛАДЕ 2018 Препоруке – ЛАП ЗА МЛАДЕ 2018

Jaвни позив за доделу средстава за суфинансирање пројеката удружења грађана у области социјалне и здравствене заштите за 2018. годину

Образац 1 – пријава на конкурс Образац 2 – предлог програма (пројекта) Образац 3 – завршни извештај Образац 4 – наративни буџет Образац 5 – буџет пројекта

Јавни позив за доделу средстава за реализацију ЛАП’-а Рома града Сомбора у 2018. години

Образац 1 – предлог пројекта Образац 2 – буџет пројекта Образац 3 – завршни извештај

Одлука о расписивању јавног позива за финансирање и суфинансирање пројектата програма и манифестација у култури из буџета града Сомбора за 2018. годину

ОБРАСЦИ (1-5) Обрасци -завршни извештај

Јавни позив за програм стручне праксе у 2017. години

Захтев за учешће у програму стручна пракса у 2017. години

Јавни позив за самозапошљавање незапослених лица у 2017. години

Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2017. годину

Јавни позив за доделу средстава за суфинансирање пројеката удружења грађана која негују идентитет националних заједница (06.10.2017.)

Предлог листе пројеката за расподелу средстава по јавном позиву за реализацију ЛАП-а Рома у 2017. години(25.09.2017)

Решење о расподели средстава у области спорта по окончаном јавном позиву (19.09.2017)

Предлог расподеле средстава у области спорта (1.09.2017.)

Јавни позив за доделу Октобарске награде града Сомбора 2017. (01.09.2017.)

Јавни позив за реализацију ЛАП-а Рома у 2017. години

Буџет пројекта ЛАП Рома за 2017. Завршни извештај ЛАП Рома за 2017. Опште напомене ЛАП Рома 2017 Предлог пројекта ЛАП Рома у 2017.

Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2017. години

Захтев са бизнис планом за 2017. годину

Јавни позив за суфинансирање потреба у области спорта за период од 01.07. до 31.12.2017. године

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта Категоризација спортова града Сомбора Критеријуми за расподелу средстава у области спорта Изјава о партнерству Образац 1 Образац 2

Јавни позив за остваривање права на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Сомбора за 2018. годину

Захтев за признавање права пречег БЕЗ НАКНАДЕ

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Сомбора за 2018. годину

Захтев за признавање права пречег -ИНФРАСТРУКТУРА Захтев за признавање права пречег -СТОЧАРСТВО ИЗЈАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА У 2017. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ПУТЕМ ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА У СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА У ВЛАСНИШТВУ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ ИЛИ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА БОРАВИШТЕМ, ОДНОСНО ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ (16.01 – 16.02)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ,ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА (16.01 – 16.02)

Одлуке по јавном позиву

Званична интернет презентација