Povratak na Информације

Јавни позиви

Јавни позив за програм стручне праксе у 2017. години

Захтев за учешће у програму стручна пракса у 2017. години

Јавни позив за самозапошљавање незапослених лица у 2017. години

Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2017. годину

Јавни позив за доделу средстава за суфинансирање пројеката удружења грађана која негују идентитет националних заједница (06.10.2017.)

Предлог листе пројеката за расподелу средстава по јавном позиву за реализацију ЛАП-а Рома у 2017. години(25.09.2017)

Решење о расподели средстава у области спорта по окончаном јавном позиву (19.09.2017)

Предлог расподеле средстава у области спорта (1.09.2017.)

Јавни позив за доделу Октобарске награде града Сомбора 2017. (01.09.2017.)

Јавни позив за реализацију ЛАП-а Рома у 2017. години

Буџет пројекта ЛАП Рома за 2017. Завршни извештај ЛАП Рома за 2017. Опште напомене ЛАП Рома 2017 Предлог пројекта ЛАП Рома у 2017.

Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2017. години

Захтев са бизнис планом за 2017. годину

Јавни позив за суфинансирање потреба у области спорта за период од 01.07. до 31.12.2017. године

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта Категоризација спортова града Сомбора Критеријуми за расподелу средстава у области спорта Изјава о партнерству Образац 1 Образац 2

Јавни позив за остваривање права на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Сомбора за 2018. годину

Захтев за признавање права пречег БЕЗ НАКНАДЕ

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Сомбора за 2018. годину

Захтев за признавање права пречег -ИНФРАСТРУКТУРА Захтев за признавање права пречег -СТОЧАРСТВО ИЗЈАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА У 2017. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ПУТЕМ ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА У СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА У ВЛАСНИШТВУ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ ИЛИ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА БОРАВИШТЕМ, ОДНОСНО ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ (16.01 – 16.02)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ,ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА (16.01 – 16.02)

Званична интернет презентација