нов 06

РОК ЗА ЧЕТВРТУ РАТУ 14. НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

Одељење локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора подсећа обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да 14. новембра 2018. године доспева четврта рата по основу локалних јавних прихода на територији Града Сомбора за 2018.г..

Обвезницима који до наведеног дана, не уплате обавезе по основу локалних јавних прихода, обрачунава се законом прописана камата.

У случају неблаговременог плаћања, по издавању опомене, неизмирена доспела дуговања (основни дуг и обрачуната камата), заједно са увећањем основног дуга за 5%, биће наплаћена у поступку принудне наплате дугованог пореза.

За све потребне информације обвезници се могу обратити Одељењу локалне пореске администрације, шалтер 3 Градског услужног центра (зграда „Жупанија“) или на телефоне 025/468-203, 025/468-158  и 025/468-198.

                                            Послови информисања и односа са јавношћу

нов 05

ОДРЖАНА 138. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

138. седница Градског већа

138. седница Градског већа

Градско веће је на 138 седници, дало сагласност на Одлуку надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Сомбор о дугорочном инвестиционом задуживању за набавку опреме у износу од 42.000.000,00 динара. Планирана је набавка радне машине Скип, камиона за одвоз отпада, аутоподизача и возила за превоз анималног отпада. Део средстава за реализацију овог плана биће обезбеђена из дугорочног кредита и део из сопствених средстава.

Веће је на данашњој седници прихватило информације у вези давања овлашћења Ветеринарској установи „Протеинка“ Сомбор за подношење захтева за исходовање локацијских услова и решења о одобрењу за извођење радова за изградњу гараже за камионе, као и информацију у вези вршења стручно-техничког надзора над извођењем радова  – фабрика воде Бачки Брег  и Техничка школа Сомбор.

Одлуком већа одобрена су средства у износу од 400.000,00 динара Центру за социјални рад Сомбор за трошкове сахрана социјално угрожених лица. За ову намену било је опредељено 2.200.000,00 динара , а тренутно су са 2.070.000,00 динара покривене услуге сахрањивања 78 грађана Сомбора, те с обзиром да је у обради још 10 предмета , процена Центра за социјални рад Сомбор је да ће до краја године бити још 20 предмета. Из тог разлога су неопходна ова средства.

Градско веће је на 138 седници одлучило и о неколико имовинско-правних предмета као и о другим питањима из делокруга свог рада.

                                                                        Послови информисања и односа са јавношћу

нов 05

ОДРЖАН ОТВОРЕН ДАН У МЗ КЉАЈИЋЕВО

Душанка Голубовић градоначелница града Сомбора, Хелена Роксандић Мусулин, начелница градске управе града Сомбора, Владимир Катанић начелник одељења за пољопривреду, Горан Нонковић директор ЈКП „Простор“ Сомбор и Озрен Ковачић  извршни директор ЈКП „Водоканал“ Сомбор у разговору са грађанима Кљајићева

Душанка Голубовић градоначелница града Сомбора, Хелена Роксандић Мусулин, начелница градске управе града Сомбора, Владимир Катанић начелник одељења за пољопривреду, Горан Нонковић директор ЈКП „Простор“ Сомбор и Озрен Ковачић извршни директор ЈКП „Водоканал“ Сомбор у разговору са грађанима Кљајићева

Велико интересовање грађана Кљајићева за сусрет и разговор са градоначелницом града Сомбора потврђено је у  суботу 3. новембра у МЗ Кљајићево на првом „Отвореном дану“.

Градоначелница града Сомбора Душанка Голубовић са тимом својих сарадника у просторијама МЗ Кљајићево примила је грађане који су желели лично да разговарају са градоначелницом и изнесу јој своје проблеме, захтеве, предлоге као и недоумице које се односе на свакодневни живот у Кљајићеву.

Тридесетак грађана се пријавило за разговор, а теме су биле различите, но велики број питања се односио на комуналну област и могућност побољшања услова живота свих мештана Кљајићева.

Грађани који нису били у могућности да дођу на састанак, своја питања су послали у писаној форми а одговоре ће од градоначелнице добити на кућну адресу.

На крају састанка градоначелница Сомбора Душанка Голубовић је са представницима месне заједнице Кљајићево обишла спортски центар у Кљајићеву као и најчешће спомињане спортске терене којима предстоји реконструкција.

Састанку су осим градоначелнице присуствовали и Хелена Роксандић Мусулин, начелница градске управе града Сомбора, Владимир Катанић начелник одељења за пољопривреду, Горан Нонковић директор ЈКП „Простор“ Сомбор и Озрен Ковачић  извршни директор ЈКП „Водоканал“ Сомбор.

Како би изашли у сусрет потребама грађана Сомбора, градоначелница ће наставити да обилази месне заједнице града Сомбора и прима грађане.

Следећи ОТВОРЕН ДАН одржаће се у МЗ Чонопљи 1. децембра, а грађани који нису у могућности да лично присуствују разговору, своја питања могу да пошаљу у писаној форми на адресу месне заједнице Чонопља, као и на мејл адресу: otvorenidani@sombor.rs

                                                                  Послови информисања и односа са јавношћу

нов 02

УГ „БИО ИДЕА“ ДАНАС ЗВАНИЧНО УРУЧИЛО ДОНАЦИЈУ У ВИДУ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА И УРЕЂЕНОГ ДВОРИШТА, СИГУРНОЈ КУЋИ У СОМБОРУ

Новоизграђено игралиште и уређено двориште Сигурне куће у Сомбору одушевило је малишане ПУ „Вера Гуцуња“

Новоизграђено игралиште и уређено двориште Сигурне куће у Сомбору одушевило је малишане ПУ „Вера Гуцуња“

Данас је Удружење грађана „Био Идеа“ из Београда уручило донацију Сигурној кући у Сомбору у виду дечијег игралишта и уређеног дворишта. Ова инвестиција је финансирана средствима које је обезбедила „Био Идеа“ путем пројекта са којим је конкурисала код Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Овим средствима направљена је најсавременија подлога за игралиште а око 100 квадрата дворишта је поплочано веома лепим бехатон коцкама. Уз помоћ и осталих грађана двориште је уређено и цветним лејама а игралиште попуњено потребним справама за игру.

Антонио Ратковић заменик градоначелнице града Сомбора, присуствујући данас овом хуманом гесту Удружења грађана „Био Идеа“ истакао је да су у изградњи овог игралишта учествовали и други добри људи те да ће се та традиција и даље наставити како би овај простор постао функционална средина како за децу тако и за друге кориснике услуга Сигурне куће. Захваливши се пре свега Био Идеи, заменик градоначелнице Антонио Ратковић је истакао и несебичну улогу Тамаре Савовић, руководиоца Сигурне куће, чијим је несебичним залагањем Сигурна кућа данас овако уређена.

„Сигурна кућа у Сомбору низ година заједно са удружењем грађана „Био Идеа“ ради на економском оснаживању жена које су биле жртве насиља у породици“, рекла је Тамара Савовић руководилац Сигурне куће у Сомбору и додала да је данашње отварање дечијег игралишта на простору сигурне куће у Сомбору само део надградње, која се односи на безбрижну игру деце и несметан одмор корисница сигурне куће.

„Поводом отварања новоизграђеног игралишта Сигурна кућа је угостила и малишане из Предшколске установе „Вера Гуцуња“ што представља један вид инклузије деце које бораве у кући са својим мајкама“, рекла је Санида Кларић руководилац Удружења грађана „Био Идеа“ и додала да ово удружење већ дуги низ година сарађује са Сигурном кућом у Сомбору на економском оснаживању жена, жртава насиља у породици. По њеним речима економско оснаживање је битни елемент у даљњој равноправности полова а самим тим и смањење насиља у заједници, без обзира да ли се ради о брачној или не. Санида је овом приликом позвала грађане Сомбора да им се придруже и буду њихови гости, и учествују у опремању дечјег кутка у Сигурној кући.

                                                                         Послови информисања и односа са јавношћу

нов 02

OБАВЕШТЕЊЕ ВЕЗАНО ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА КУЋЕ КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ ЗА ОДМОР И/ИЛИ РЕКРЕАЦИЈУ (ВИКЕНДИЦЕ)

У оквиру пројекта “Реформа пореза на имовину“ који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу, у току је попис непокретности на територији Града Сомбора, а све у циљу евидентирања нових објеката и промена на објектима који се налазе у евиденцијама Одељења локалне пореске администрације, ради обезбеђивања што већег обухвата пореза на имовину и равномернијег оптерећења грађана.

У оквиру наведеног, поред кућа за становање, станова, пословних објеката, гаража и гаражних места, пописују се и објекти за одмор и/или рекреацију у викенд насељима.

Објекти за одмор и/или рекреацију су предмет опорезивања и у том смислу се разврставају у категорију објеката – куће за становање.

За утврђивање пореске обавезе нису од значаја чињенице да ли се плаћа закуп земљишта надлежним јавним предузећима, да ли је уписано право својине у земљишне књиге и слично. Од значаја за опорезивање је фактичко стање односно постојање објекта и право својине, коришћења или постојање државине од стране физичког или правног лица.

Пореска обавезе обрачунаће се од дана настанка, дана стицања права, дана почетка коришћења, дана оспособљавања, дана издавања употребне дозволе, односно омогућавања коришћења на други начин, а највише 5 година уназад.

Предмет опорезивања јесте корисна површина објекта односно , збир подних површина између унутрашњих страна спољних зидова објекта (искључујући површине балкона, тераса, лођа, неадаптираних таванских простора и простора у заједничкој недељивој својини свих власника економски дељивих целина у оквиру истог објекта).

Обвезницима који користе објекте за одмор и/или рекреацију у викенд насељима на територији Града Сомбора, а не налазе се у евиденцијама овог Одељења као обвезници пореза на имовину, упућени су позиви да поднесу пореску пријаву за исте.

Неподношење пореске пријаве представља порески прекршај у складу са чланом 180. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

                                                                    Послови информисања и односа са јавношћу

нов 01

ХАВАРИСАНА, НЕИСПРАВНА И НЕРЕГИСТРОВАНА ВОЗИЛА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ОСТАВЉАТИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

Одељење инспекције и комуналне полиције подсећа грађане и правна лица да је у складу са важећом Одлуком о уређењу града, на јавним површинама забрањено држати хаварисана, неисправна и нерегистрована возила, или остављати возила која су регистрована, али неупотребљива за саобраћај.

Одељење инспекције и комуналне полиције Градске управе Града Сомбора путем комуналне инспекције и комуналне полиције вршиће надзор над спровођењем наведене Одлуке. У случају непоштовања одредби ове Одлуке надлежни комунални инспектор и комунални полицајац предузеће прописане мере, укључујући и принудно уклањање таквих возила о трошку власника, односно корисника возила.

                                                             Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!