дец 10

ПОЗИВ УДРУЖЕЊИМА ДА ПРЕДЛОЖЕ ПРОЈЕКТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ДЕЦУ И ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а ЗА МЛАДЕ У 2018. ГОДИНИ

Расписани су јавни позиви за финансирање пројеката и програма из буџета града Сомбора за реализацију Локалног акционог плана (ЛАП)  за младе и финансирање програма и пројеката за реализацију „Програма за децу“ у 2018. године.

Јавни позиви су објављени 8. децембра 2017. године, а рок за подношење пријава програма/пројеката јесте 15 дана од дана објављивања.

На јавном позиву „ЛАП за младе 2018“ могу учествовати удружења грађана, организације, установе  и институције које припадају јавном сектору и у области свог рада баве се младима, имају седиште на територији града Сомбора (укључујући и села).

Један пројекат може се односити само на  једну меру ЛАП-а за младе и учесници јавног позива могу поднети један предлог пројекта као носиоци или партнери пројекта.

Пројекат се највећим делом мора реализовати на подручју града Сомбора, односно сомборских села, а максималан износ који  надлежна комисија може одобрити за реализацију једног пројекта је 300.000,00 динара.

Обрасци пријава на јавни позив се попуњавају искључиво електронски, а подносе у штампаном облику у затвореној коверти у Услужном центру Градске управе (Трг цара Уроша 1, Сомбор), на шалтеру 11 или 12, са обавезном назнаком „За комисију за доделу средстава ЛАП за младе за 2018. годину – не отварати“.

Јавни позив и припадајући обрасци доступни су овде.

***

Право да подносе предлоге пројеката на јавни позив „ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2018“ имају организације које раде са децом и баве се унапређењем положаја деце, имају седиште на територији  Сомбора и сомборских села и нису организовале акције које пропагирају верску и националну мржњу и нетрпељивост.

Организације на јавни позив могу пријавити предлоге пројеката којима се унапређује положај деце узраста од пет до 15 година, а пројекат се мора реализовати на територији града Сомбора, односно сомборских села.

Вредност једног пројекта може износити максимално 100.000,00 динара, а једна организација може поднети предлог једног пројекта.

Обрасци пријава на јавни позив се попуњавају искључиво електронски, а подносе у штампаном облику у затвореној коверти у Услужном центру Градске управе (Трг цара Уроша 1, Сомбор), на шалтеру 11 или 12, са обавезном назнаком „За комисију за доделу средстава ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2018. годину – не отварати“.

Јавни позив и припадајући обрасци доступни су овде.

дец 08

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Јавна расправа о Предлогу одлуке о буџету града за 2018. годину

Јавна расправа о Предлогу одлуке о буџету града за 2018. годину

Јавној  расправи о Предлогу одлуке о буџету града Сомбора за 2018. годину присуствовало је 40-ак грађана, махом житеља сеоских месних заједница, као и руководиоци појединих јавних предузећа и установа.

Присутне је поздравила и позвала да изнесу примедбе градоначелница Сомбора Душанка Голубовић, што су грађани и учинили након  што је Сава Дојић, члан Градског већа за финансије и привреду, кратко презентовао приходовну и страну буџетских расхода.

Највише примедби имали су представници МЗ „Бездан“ који су указали на, по њиховом мишљењу, несразмерну расподелу средстава месним заједницама, у којој је, како су навели, оштећена њихова МЗ.

Према мишљењу присутних  Безданаца, њиховој  МЗ  према величини територије, географском положају и другим карактеристикама, требало је доделити, ако не више, оно сигурно не мање средстава него што је планирано за друге МЗ.

Учествујући у расправи,  Градоначелница, чланови Градског већа и Ружица Маринов, начелница Одељења за финансије, указали су на то да су средства планирана за МЗ конципирана на основу њихових предлога и прецизирали да је „буџет“  МЗ „Бездан“ продукт  њиховог  предлога. У расправи су разјашњена и друга питања, а закључено је да ће се уважити део примедби МЗ „Бездан“, те да ће се о њима изјаснити Градско веће.

Испред локалне самоуправе јавној расправи су присуствовали и Антонио Ратковић, заменик градоначелнице, Мирослав Ковачић, члан Градског већа за област комуналне делатности и инвестиције, Немања Сарач, члан Градског већа за област културе и образовања и Силард Јанковић, члан Градског већа за област заштите националних мањина и сарадњу са верским заједницама.

                                                           Послови информисања и односа са јавношћу

дец 07

РОК ЗА ИЗБОР ОРГАНА УПРАВЉАЊА У СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА – 12. ДЕЦЕМБАР

У складу са одредбама Закона о становању и одржавању зграда, стамбене заједнице имају обавезу да до 12. децембра 2017. године изаберу  органе  управљања и изврше регистрацију.  Уколико стамбене заједнице не изаберу органе оправљања биће покренут поступак увођења принудне управе који ће водити Градска управа града Сомбора, односно надлежни Одсек за имовинско-правне и стамбене послове.

Одсек ће,  у складу са Законом о општем управном поступку,  именовати професионалног управника са листе Регистра професионалних управника,  који ће послове управљања вршити све док стамбена заједница не донесе одлуку о и збору управника или док не закључи уговор о професионалном управљању.

Поступак регистрације стамбене заједнице покреће се подношењем пријаве Одсеку за имовинско-правне послове који води Регистар стамбених заједница.

Уз пријаву је потребно приложити записник са седнице скупштине на којој је донета одлука о избору управника стамбене заједнице и доказ  о уплати административне таксе за регистрацију.

Додатне информације се могу добити  путем телефона: 025/468-267, а обавештење Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове  о поступку увођења принудне управе у стамбеним заједницама  које не изаберу органе управљања,  доступно је овде.

                                                                Послови информисања и односа са јавношћу

дец 07

ЈАВАНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ, ОСМОГ ДЕЦЕМБРА

Градско веће града Сомбора Предлог одлуке о буџету града Сомбора за 2018. годину утврдило је на 92.  седници, одржаној 30. новембра 2017. године и изложило га на увид грађанима и другим заинтересованим учесницима у креирању буџета за наредну годину.

До 8. децембра 2017. године учесници у јавној расправи предлоге могу доставити на  sdojic@sombor.rs  и rmarinov@sombor.rs, а могу их упутити и на завршној расправи која ће се одржати 8. децембра 2017. године у великој сали у згради локалне самоуправе (први спрат, Трг цара Уроша 1, Сомбор), у 10.00 часова.

Предлог одлуке о буџету града Сомбора за 2018. годину доступан је овде.

                                                                     Послови информисања и односа са јавношћу

дец 06

СКУПШТИНА УСВОЈИЛА ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА У 2017. ГОДИНИ

Одборници усвојили деветомесечни извештај о извршењу Одлуке о буџету града у 2017. години

Одборници усвојили деветомесечни извештај о извршењу Одлуке о буџету града у 2017. години

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Сомбора у периоду јануар-септембар 2017. године, одборницима је поднео Сава Дојић, члан Градског већа за област финансија и привреде. Дојић је навео да су приходи у првих девет месеци остварени у износу од 1.744.720.050,00 динара, те да су у структури текућих прихода најзаступљенији приходи од пореза који чине 67,76  одсто  остварених текућих прихода, трансфери чине 20,34 одсто, а други приходи 11,9 одсто прихода.

Дојић је навео да је Управа за капитална улагања АПВ, током 2017. године, одобрила значајна средства.  За пројекат „Изградња резервоара и црпне станице у насељеном месту Светозар .Милетић“ одобрено је 41.305.955,62 динара, пројекат „Изградња дела магистралног водовода Стапар-Дорослово“, деоница 3 износ од 50.000.000,00 динара и за „Иинфраструктурно опремање индустријске зоне у Сомбору“  81.595.176,54 динара. Дојић је навео и да наведена средства до израде извештаја нису реализована, те да прилив средстава Управе за капитална улагања  великим делом зависи од деловања републичкких органа и да локална самоуправа не може ажурније реаговати и утицати на њихову наплату.

У истом периоду расходи буџета су извршени у износу од  1.635.669.193,00 динара и у односу на годишњи план остварени са  54,96 одсто

Према глобалној расподели извршених расхода, највише средстава реализовано је у комуналној области и то 504,6 милиона, следе области друштвених делатности и образовања са по 20,3 одсто реализације планираних средстава, у укупним расходима  Градска  управа, Градско  веће,  Скупштина  града и Градски  правобранилац  учествују са 16,4 одсто, те расходи опште намене  7,5 одсто.

Одборници су, без расправе, прихватили Извештај о извршењу Одлуке буџета града Сомбора за период јануаар-септембар 2017. Године.

Након образложења Мирослава Ковачића, члана Градског већа за област комуналне делатности и инвестиција, одборници су донели Одлуку о првим изменама и допунама одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора.

Одборници су донели и Стратешки план комуналне полиције града Сомбора за период 2018-2023. године и за вршиоца дужности директора СЦ „Соко“ именовали Душка Секулића.

                                                        Послови информисања и односа са јавношћу

дец 05

У ТОКУ ЈЕ КАМПАЊА „16 ДАНА АКТИВИЗМА ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА“

Градски музеј - Галерија савремене уметности

Градски музеј – Галерија савремене уметности

Кампања  „16 дана активизма против насиља над женама“, почела је на Међународни дан борбе против насиља над женама,  25. новембра, а завршава се 10. децембра, на Међународни дан људских права.

Ова глобална светска кампања обележава се у више од 100 држава света и 1700 организација, са циљем да се подигне свест о присутности насиља и да се предузму акције за сузбијање насиља над женама.

Званична боја кампање је наранџаста, као симбол светле и оптимистичке будућности ослобођене од насиља над женама и девојчицама.

У складу са бојом кампање у Сомбору је осветљена зграда Галерије савремене уметности  Градског музеја.

Расветна тела за осветљење галерије, граду Сомбору,  је  уступила је београдска  фирма  ZG Lighting доо.

                                                       Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!