сеп 24

ГРАДСКО ВЕЋЕ: ЈЕФТИНИЈЕ ГРЕЈАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ УСЛУГА ЈКП „ЕНЕРГАНА“

Градско веће - 132. седница

Градско веће – 132. седница

Градско веће је прихватило друге измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ за 2018. годину и на даље одлучивање упутило одборницима Скупштине града Сомбора.

Предложене измене се односе на инвестиционо улагање за набавку потребних возила и опреме  неопходне за обављање делатности, за шта је потребно 54,24 милиона динара.  Средства потребна за реализацију инвестиције обезбедиће се из сопствених средстава у износу од 12,24 милиона динара, а 42 милиона динара би се обезбедила из дугорочног кредита, за шта је потребна сагласност Градског већа, односно Скупштине града.

На 132. седници,  Градско веће је дало сагласност на мању цену даљинског грејања. Према новом ценовнику,  који ће ЈКП „Енергана“ примењивати од 1. октобра 2018. године,  цена киловат  часа утрошене енергије износиће 5,66 динара без обрачунатог ПДВ-а, што је за 4,55 одсто  мање од цене која је сада у примени.  За око четири одсто биће мањи и фиксни део трошкова  током 12  месеци, односно  износиће 30,39 дин/m²  (без ПДВ-а).

Чланови Већа су овластили сомборски Црвени крст да буде носилац активности реализације  Сервиса за подршку родитељства, као једне од мера популационе политике.    Веће је на 132. седници, одржаној данас, утврдило и Предлог одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга ради  побољшања  положаја ратних ветерана, односно учесника оружаних акција после 17. августа 1990. године и предлог на разматрање и одлучивање упутило Скупштини града Сомбора.

Послови информисања и односа са јавношћу

сеп 21

ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ У ЦИЉУ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РОМСКОГ НАСЕЉА У БАЧКОМ МОНОШТОРУ

Представници 11 градова и општина, потписници Споразума о сарадњи

Представници 11 градова и општина, потписници Споразума о сарадњи

Стална конференција градова и општина (СКГО) потписала је уговоре са 11 градова и општина међу којима је и Сомбор, који ће бити подржани приликом израде урбанистичких планова за уређење ромских подстандардних насеља. Ови планови се могу сматрати својеврсном „мапом пута“ за просторну, социјалну, инфраструктурну и економску инклузију ромске заједнице у Србији. Уговори су потписани у оквиру пројекта „Подршка ЕУ инклузији Рома“, а у име града Сомбора уговор је потписао заменик градоначелнице Антонио Ратковић.

Ђорђе Станичић, генерални секретар СКГО овом приликом нагласио је да је веома важно да поред донатора и локалне самоуправе кофинансирају активности, што представља гаранцију да ће овај посао бити урађен на прави начин.

„Ми као организација желимо да преведемо назив овог пројекта у стварност, овде говоримо о оснаживању локалних заједница за инклузију Рома, а у ствари радимо на укључивању ромске заједнице у локалним самоуправама како би били препознати као равноправан партнер. С друге стране желимо обезбедити да се ромска заједница сама још боље организује, како би могла да искаже и дефинише проблеме, а да затим утврдимо приоритете за решавање“, рекао је генерални секретар СКГО.

Стана Божовић, државна секретарка у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је истакла да је за Министарство и Владу Србије од изузетне важности инклузија Рома, односно укљученост, јер постоји обавеза да се створи амбијент да они живе достојанствено јер су питања достојанства, стандарда и становања једна од универзалних људских права.

Сенида Тахирбеговић из Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре истакла је значај Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2016 – 2015. године, коју прати Акциони план који важи за 2017. и 2018. годину, и обавестила присутне да је формирана мултисекторска Радна група која ће израдити нови акциони план за 2019. и 2020. годину, што ће допринети унапређењу положаја Рома и Ромкиња.

Николас Бизел, шеф Операција и Делегације Европске уније у Србији је истакао важност одрживих стамбених решења, а то се пре свега може постићи радом на легализацији и развоју свих докумената.

„Ми у Европској унији смо свесни да су Роми највећа етничка мањина у Европи, међутим они су и даље највише дискриминисани и маргинализовани. Имајући то у виду, наш приоритет и циљ је да унапредимо њихов положај и у земљама које приступају ЕУ,“ рекао је Бизел.

Он је истакао да је питање социјалног укључивања Рома од посебне важности и за процес приступања Србије Европској унији јер се у оквиру Поглавља 23. говори и о унапређењу њиховог положаја.

Тежиште подршке изабраним локалним самоуправама је израда урбанистичких планова за више од 1000 домаћинстава која ће тако добити основ за озакоњење објеката, параметре за изградњу недостајуће комуналне инфраструктуре, дефинисану мрежу јавних саобраћајница, као и дефинисане локације за јавне садржаје.

Укупна вредност израде предвиђених планова је више од11 милиона динара, донација Европске уније износи 7,5 милиона, док локалне самоуправе израду планова кофинансирају са 3,5 милиона динара.

Граду Сомбору је за израду плана детаљне регулације дела блокова 17 и 18 у Бачком Моноштору – ромско насеље одобрено 770.000,00 динара, с тим да локална самоуправа обезбеди 330.000,00 динара-

Осим Сомбора, уговоре су потписали и Кучево, Беочин, Бач, Лесковац, Куршумлија, Врњачка Бања, Бујановац, Пећинци, Лебане и Сурдулица.

                                                                       Послови информисања и односа са јавношћу

сеп 21

ПОТПИСАН УГОВОР О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈЕ ЛАСЛУ УРИЈУ НАЈБОЉЕМ СРЕДЊОШКОЛЦУ У 2017/2018. ГОДИНИ

Потписивање уговора

Потписивање уговора

Градоначелница Сомбора Душанка Голубовић, у име града Сомбора као даваоца  и Ласло Ури, као корисник, потписали су уговор о додели стипендије за школску 2018/2019. годину.

Стипендија је Ласлу додељена као награда за резултате остварене током средњошколског образовања и као ђаку генерације  средњих школа у школској 2017/2018. години.

Ласло је у међувремену уписао Факултет  техничких наука у Новом Саду, студијски програм рачунарство и аутоматика, на чему му је градоначелница честитала.

„Драго ми је што је Ласло уписао рачунарство, јер је то код нас дефицитарно занимање  од којег очекујемо пуно, не само као држава већ и Сомбор као локална самоуправа. Надам се да ћемо, до времена када Ласло заврши факултет, створити и квалитетне услове да се врати у Сомбор и своје знање овде примени“, казала је градоначелница.

Ласло се захвалио на додели стипендије истичући да овакав вид подршке за њега и  његову породицу много значи, јер је и његова сестра стипендиста града.

Према одредбама уговора, локална самоуправа ће Ласлу за време трајања редовних студија и за време трајања наставе, стипендију исплаћивати у 10 месечних рата у вредности 40 одсто од просечне зараде у Републици Србији.

Градоначелница је напоменула и  да је од изузетног значаја за град што  Гимназија „Вељко Петровић“ ове године има  информатичко одељење.

„Ово је прилика да напоменем да смо веће напоре уложили да се деца квалитетно едукују из  области  математике и информатике,  и захваљујући нашим напорима, али на првом месту захваљујући напорима деце, ове године смо коначно добили информатичко одељење у Сомборској гимназији. То ће много значити за децу у смислу едукације, али ће сигурно много значити и за образовни кадар који са том децом ради, а и за локалну самоуправу у целини“, истакла је градоначелница Душанка Голубовић.

Послови информисања и односа са јавношћу

сеп 21

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА И ЊЕНИ САРАДНИЦИ, ДОЛАСКОМ ПЕШИЦЕ НА ПОСАО, ПОДРЖАЛИ АКЦИЈУ „ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА“

Градоначелница Душанка Голубовић подржала акцију „Дан без аутомобила“

Градоначелница Душанка Голубовић подржала акцију „Дан без аутомобила“

Град Сомбор је подржао акцију Сталне конференције градова и општина (СКГО) „Дан без аутомобила у градовима и општинама“, која је организована у оквиру Европске недеље мобилности.

Данас  је  на посао, подржавајући акцију, пешице дошла градоначелница Сомбора Душанка Голубовић, као  и већина њених сарадника.

„Дан без аутомобила“  масовно су подржали малишани Предшколске установе „Вера Гуцуња“, како у градским – тако и сеоским објектима, који су продужили своје и иначе уобичајене шетње.

Према информацији СКГО, акцију „Дан без аутомобила у градовима и општинама“ подржало је више од 40 градова и општина.

 У  обележавање Европске недеље мобилности, од 16. до 22. септембра, биле су укључене школе, вртићи и друге установе, а све у складу са овогодишњим слоганом: „Комбинујте и крените!“

Послови информисања и односа са јавношћу

сеп 21

ПЕТИ ОКТОБАР, РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ОКТОБАРСКУ НАГРАДУ

Комисија за спровођење поступка за утврђивање предлога за доделу повеље и награде расписала је јавни позив за доделу Октобарске награде града Сомбора.

Предлоге за доделу Октобарске награде могу поднети физичка и правна лица, а рок за достављање предлога је 05. октобар 2018. године.

Предлози се достављају у затвореној коверти, лично у Градском услужном центру (шалтер 11 и 12) или путем поште на адресу: Одељење за друштвене делатности, Комисија за спровођење поступка за утврђивање предлога за доделу повеље и награде, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, са назнаком „Предлог за Октобарску награду – не отварати“.

Октобарска награда се додељује поводом  обележавања Дана ослобођења града Сомбора од фашистичке окупације, 21. октобра, као награда за трајно животно дело.

Јавни позив за доделу Октобарске награде доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

сеп 20

ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА О НАЦИОНАЛНОM ДИВЕРЗИТЕТУ ПОД НАЗИВОМ „ЕВРОПА У МОМ ГРАДУ“

Обраћање градоначелнице Сомбора Душанке Голубовић

Обраћање градоначелнице Сомбора Душанке Голубовић

Данас је град Сомбор био домаћин конференције под називом „Европа у мом граду“. Конференцију је организовала немачка Фондација „Конрад Аденауер“ уз подршку града Сомбора и Удружења Немаца „Герхард“ Сомбор.

„Европа у мом граду“ је платформа Фондације Конрад Аденауер која спаја представнике власти из политичких, економских и разних других области и институција са грађанима и цивилним друштвом, са циљем да се потребе грађана чују, и да се заједно са доносиоцима, одлукама формулишу предлози за њихово побољшање.

Додатни конструктивни импулс ове платформе  „Европа у мом граду“ даје размена искустава гостију, представника политичке сцене и цивилног друштва из Немачке са локалним актерима. Експертиза и примери добре праксе из Немачке могу да буду значајне препоруке за побољшање услова за административни, економски, финансијски, туристички, културни развој и просперитет Србије. Дијалог „Европа у мом граду“ доприноси продубљивању сарадње Србије са Немачком.

Поздрављајући представнике републичке и покрајинске власти, госте из Немачке и Хрватске као и учеснике конференције, градоначелница Сомбора Душанка Голубовић се захвалила Фондацији „Конрад Аденауер“ што је изабрала Сомбор као место одржавања.

„Лично сам из два разлога задовољна што је Сомбор домаћин овакве конференције, пре свега због чињенице да се Сомбор једним делом своје територије ослања на границе Европске Уније и као такав се налази на тромеђи Републике Србије са Републиком Хрватском и Републиком Мађарском а исто тако моје задовољство проистиче из чињенице да је град Сомбор, град у коме живи  20 различитих нација и као такви представљамо једну мултинационалну и мултикултуралну средину и отуда кажемо да у Сомбору живи једна породица различитих народа“ –  рекла је градоначелница Сомбора Душанка Голубовић у свом обраћању, истичући вековно јединство различитих верских заједница који живе на територији Сомбора, што представља својеврстан бренд нашег града. Она је додала да и садашња локална власт се труди да очува идентитет сваке националне заједнице која живи на територији града Сомбора, за шта су и одвојена средства у буџету. Градоначелница Голубовић је истакла да Европа није само данас у Сомбору, него да је одувек овде и да ће бити и у будуће.

Потпредседник Скупштине АПВ Војводине, Дамир Зобеница је у свом поздравном говору истакао веома добру сарадњу Републике Србије са Фондацијом  „Конрад Аденауер“ и понадао се да ће оваквих сарадњи бити и са другим организацијама Цивилног друштва. Што се тиче политике мањина Зобеница је истакао да садашња покрајинска власт не фингира равноправност свих нација у покрајини као што су то радили претходници, представљајући права мањина поготово представницима ЕУ, истичући  да у скупштини АП Војводине постоји симултани превод за припаднике пет најмногобројнијих националних мањина у покрајини, што наравно у пракси није било реализовано. Ситуација је од преузимања власти на изборима 2016. године од стране СНС потпуно другачија, па све оно што пише у статуту то је сада и остварено у пракси.

„Припадници националних мањина, имају своје демократско право да скупштински материјал добијају на својим матерњим  језицима, посланичка питања могу постављати на свом матерњем језику, као и да скупштинска заседања могу пратити на матерњем језику, рекао је Дамир Зобеница потпредседник скупштине АП Војводине пожелевши присутнима успешан рад на данашњој конференцији.

Присутнима се обратио и Норберт Бекман, директор Фондације „Конрад Аденауер“ Србија и Црна Гора, који је изразио задовољство што се налази у Сомбору и што је Сомбор град који спаја националне различитости

„Окружење које данас овде постоји заједно са вама у граду Сомбору савршено је место и  савршена прилика да се воде разговори, да се размењују идеје који ће и даље доприносити квалитету живота и заједништва“- рекао је Норберт Бекман, директор Фондације „Конрад Аденауер“

Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права каже да је Европа у свим нашим градовима, те да је Србија поносна. Целокупни правни поредак у области заштите људских и мањинских права,  Србија је засновала на међународним стандардима и уговорима донетим у оквиру Уједињених нација и Савета Европе, рекла је Пауновић и додала да би се чак могло рећи да је остваривање права припадника националних мањина изнад европског просека и да у извесним сегментима може да послужи као пример за многе земље Европске уније.

У оквиру конференције водиле су се две панел расправе, тема прве је Европска унија и политика националних мањина, а тема другог панела су биле мањине и мигранти.

                                                                                Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!