мај 24

ЗА ИЗГРАДЊУ ДЕЛА САОБРАЋАЈНИЦЕ И ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ МИЛИОН ДИНАРА ОД ПОКРАЈИНЕ

Представницима локалних самоуправа додељени уговори о суфинансирању пројеката у области регионалног развоја

Граду  Сомбору, за изградњу дела саобраћајнице Пб са пратећом инфраструктуром у зони саобраћајнице и јавне расвете у индустријској зони у Сомбору, од Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу додељено милион динара.

Средства су остварена учешћем на Конкурсу за суфинансирање пројеката локалних самоуправа од стратешког значаја у области регионалног развоја, а уговор о додели бесповратних средстава потписан је 21. маја у Новом Саду.

Покрајински секретаријат је за израду и реализацију пројектно техничке документације за опремање индустријских зона и израду студија изводљивости за стратешке пројекте, доделио  укупно  16,5 милиона динара.

Учешћем на конкурсу, чији је основни принцип за доделу средстава био је равномеран  регионални развој,  остварило је  16 општина и два града, међу којима и Сомбор.

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 23

660 ОСНОВАЦА, УЧЕНИКА ЧЕТВРТИХ РАЗРЕДА, У „ГОРЊЕМ ПОДУНАВЉУ“ ПРОВЕРАВА И СТЕЧЕ ЗНАЊЕ О ФЛОРИ И ФАУНИ

Антонио Ратковић, Мирослав Вељковић, Биљана Латић и Горан Тодорић

Антонио Ратковић, Мирослав Вељковић, Биљана Латић и Горан Тодорић

Ученици четвртих разреда основних школа на територији града Сомбора бораве на једнодневној огледној настави у Специјалном резервату природе „Горње Подунавље“, а у оквиру комплекса Музеја „Батинске битке“ стичу знања из историје.

У жељи да од најранијег узраста  деца  уче о  очувању природе и њеном значају за опстанак човечанства, али и поштовању историјских постигнућа ранијих генерација, град Сомбор финансира једнодневни боравак 660 ученика четвртих разреда у СРП „Горње Подунавље“ и посету Музеју.

Едукација ће се реализовати током 14 радних дана, а прва група  ученика  ОШ „Иво Лола Рибар“ у  Горњем Подунављу је  боравила  17. маја 2018. године.

У Еко центру “Карапанџа“ домаћини деци и  партнери локалне самоуправе у реализацији ове својеврсне  едукације су ЈП „Војводинашуме“ – Шумско газдинство „Сомбор“  и кустоси сомборског Градског музеја.

Прву групу ученика посетили су Антонио Ратковић, заменик градоначелнице и Горан Тодорић, начелник Одељења за образовање Градске управе града Сомбора.

Ратковић је деци пожелео леп боравак у природи, као и да своје утиске пренесу родитељима и подстакну их да и они посете СРП „Горње Подунавље“.

„Многи наши суграђани, без обзира на то што су надомак овог природног резервата, нису били у Горњем Подунављу које је прави бисер природе и ресурс који морамо чувати и неговати“, казао је Ратковић.

Биљана Латић, референт за заштићено подручје ШГ „Сомбор“  је за децу припремила низ интересантних едукативних игрица и радионица – од  шумског бон-тона,  врста биљака и животиња које живе у Горњем Подунављу, групама биљних заједница, заштићеним врстама – до ланца исхране и сазнања шта се дешава када једна јединка нестане из ланца.

У шетњу,  дугу четири километра,  ученике  је водио  стручни водич  Мирослав Вељовић. Током шетње деца прикупљају еко „трофеје“, стичу сазнања о оријентацији у природи и уче друге лекције  о значају природе, њеној заштити и очувању.

О заштити и очувању природе, али и историје ученици сазнања стичу и на левој обали Дунава, у оквиру комплекса Музеја „Батинске битке“.

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 23

СОМБОРСКА ОПШТА БОЛНИЦА НАСТАВЉА СА ТРЕНДОМ УВОЂЕЊА НОВИХ ХИРУРШКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ у Сомбору наставила је тренд осавремењавања и увођења нових процедура и интервенција.

Најновији подухват лекари  сомборске болнице реализовали су недавно, када је дежурна хируршка екипа урадила лапараскопску операцију слепог црева.

Хирурзи, др Андреј Шимон, прим. др Божидар Вукмировић, др Вајк Белањи и анестезиолог  др Славица Бабић, који су урадили лапараскопску апендектомију кажу да  одлука о начину интервенције није била лака.

„Први пут у историји сомборске хирургије, у касним ноћним сатима, донели смо одлуку да урадимо хитну лапараскопску операцију слепог црева. Били смо сигурни у своје знање и донели смо одлуку да урадимо лапараскопску операцију јер је била у интересу пацијента“, наводе хирурзи.

Хирурзима  су честитали директор Опште болнице др Драган Растовић, начелник  Одељења опште хирургије  др Синиша Зарић, као и остале колеге  хирурзи.

Није изостала ни честитка председника Скупштине града Сомбора  прим. др Зорана Парчетића, зачетника развоја лапараскопске хирургије у Сомбору.

„Као једном од пионира развоја лапараскопске хирургије у Сомбору веома ми је драго да се наставља  тренд увођења  нових лапараскопских процедура. Овим ће бенефит имати  пацијенти који ће лакше подносити постоперативни ток, а краћим болничким лечењем ће се остварити и значајне уштеде у здравству“, исткао је прим. др Парчетић.

Како наводе хирурзи, операција упале апендикса, у народу познатог као упала слепог црева креће се у релацијама од најлакших, које трају неколико минута, до готово најкомпликованијих које могу трајати и више сати.  Светски тренд је да се у компликованим случајевима  предузимају лапараскопске операције.

Пацијент којем је лапараскопски оперисано слепо црево се, према речима др Андреја Шимона, добро осећа и отпуштен је на кућно лечење.

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 22

ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИХВАТИЛИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градоначелница Сомбора Душанка Голубовић известила је одборнике о резултатима рада извршне власти Града

Градоначелница Сомбора Душанка Голубовић известила је одборнике о резултатима рада извршне власти Града

Уводно образложење, у оквиру прве тачке дневног реда,  о Предлогу одлуке о завршном рачуну буџета града Сомбора за 2017. годину,  на 25. седници Скупштине града Сомбора,

 дао ја Сава Дојић, члан Градског већа за област финансија и привреде.

У образложењу је наведено да су у прошлој буџетској години укупно остварени текући приходи и примања  и пренета средства износили су 2.547.822.681,00 динара, од којих су  текући приходи  2.432.585.129 динара, а  пренета средства из  2016. године  115.237.552,00 динара. Речено је и да су укупни приходи у 2017. години, остварени  на нивоу од 80,34 одсто од планираних, а у односу на укупно остварене приходе у 2016. години номинално су већи за око четири одсто.

Према образложењу, укупни расходи  у 2017. години износили су  2.498.088.592,00 динара.

Након расправе одборници су,  већином гласова, донели  Одлуку о завршном рачуну буџета града Сомбора за 2017. годину са консолидованим извештајем о трошењу средстава буџетских корисника.

Дарко Радуловић, члан Градског већа за област пољопривреде и заштите животне средине дао је уводно образложење у оквиру три тачке дневног реда које су се односиле на пољопривредно земљиште у државној својини. Образложен је, а потом и већином гласова усвојен Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Сомбора за 2018. годину, потом је образложено и донето решење о образовању комисије које ће спроводити поступак лицитације у 2018. години, као и  комисије која ће израдити предлог програма заштите пољопривредног земљишта  на територији града Сомбора за 2019. годину.

Одборници су донели и Одлуку о првим изменама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације  града Сомбора.

Након уводног образложења Мирослава Ковачића, члана Градског већа за област комуналне делатности и инвестиција, одборници су донели Одлуку о условима, начину и поступку за издавање локација за постављање киоска  и мањих монтажних објеката, те Одлуку о изради Плана детаљне регулације за изградњу и реконструкцију канала Барачка, изградњу нове црпне станице Бездан 1 и реконструкцију црпне станице Бездан 2, од Дунава до споја са каналом Врбас-Бездан.

Извештај о раду градоначелника и Градског већа, одборницима је поднела градоначелница Сомбора Душанка Голубовић.

Градоначелница је у обраћању одборницима истакла да је завршни рачун својеврсни преглед свега шта је урађено у претходној години, а извештај о раду базиран је на ономе шта је урађено у односу на програм рада који је изложен приликом конституисања градске власти 2016. године.

„Остварено је једно од највећих улагања је у области инфраструктуре, а односи се на индустријску зону која сада обухвата 40 ха градског грађевинског земљишта и у јавној својини је града Сомбора. Један део индустријске зоне је комунално опремљен, а преостали део комунално опремамо… Водоснабдевање је једно од најзначајнијих питања и током прошле године било је много питања и анализа које су се односиле на водоснабдевање. Стање пијаће воде није настало јуче, већ је такво више година и потребна су велика улагања да би се водоснабдевање у потпуности решило и задовољило потребе грађана“, навела је, осим осталог градоначелница.

Градоначелница је навела и да је  у области енергетске ефикасности,  прошле године реализовано неколико пројеката у школама и другим установама, а у области путне инфраструктуре  најзначајнији је пројекат реализован са ЈП „Путеви Србије“.

„Прошле године је закључен споразум између Министарства саобраћаја, „Путева Србије“ и нас као локалне самоуправе о изградњи пута од Растине до граничног прелаза, споразум је реализован и ове године прелаз Растина – Бачсентђерђ  је отворен. Имаћемо и даље улагања од стране државе у делу проширења пута од Сомбора до граничног прелаза.  Са „Путевима Србије“ сарађиваћемо и у пројекту прекограничне сарадње „Сомбор-Баја 2“, навела је градоначелница и додала да се ускоро очекује и почетак изградње пута Стапар-Сивац, радило се и на ширењу мреже канализације, уређен је пролаз код „Максија“ и реализовани други инфраструктурни радови.

Градоначелница је говорила и о повећању запослености, побољшању пословног амбијента, пројектима у области културе и другим областима.

Осим похвала,  у расправи је наглашено да је вредност  извештаја и у томе што је истакнут тимски рад, а након тога одборници су извештај о раду градоначелнице и Градског већа града Сомбора усвојили.

Усвојени су и: Извештаји о раду и пословању јавних установа у области друштвених делатности за 2017. годину,  извештај о раду Туристичке организације града Сомбора, Предшколске установе „Вера Гуцуња“, Правобранилаштва града Сомбора, извештај о раду заштитнице грађана  за 2017. годину.

Одборници су одлучили и о неколико имовинско-правних предмета.

У оквиру последње тачке дневног реда одборници су прихватили оставку др Лазара Рачића на функцију члана Градског већа за област здравства и социјалне заштите и уместо њега, на предлог градоначелнице Душанке Голубовић, изабрали др Далибора Форгића.

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 21

НА 39. СОМБОРСКОМ ПОЛУМАРАТОНУ УЧЕСТВОВАЛО ВИШЕ ОД 1000 ТРКАЧА

Учеснике полумаратона поздравила је градоначелница Сомбора Душанка Голубовић

Учеснике полумаратона поздравила је градоначелница Сомбора Душанка Голубовић

Најстарија улична трка у Србији, окупила је јуче у Сомбору више од 1000 тркача, рачунајући и учеснике најпопуларније „Трке пужића“ у којој трче деца предшколског узраста, али и маме са бебама у колицима.

На 39.  Сомборском  полумаратону учествовали су тркачи из 120 градова Србије и из седам држава из окружења.

Учеснике,   и суграђане који су бодрили тркаче, поздравила је  градоначелница Сомбора Душанка Голубовић која је истакла да је радује велики број учесника и изразила уверење да ће јубиларни 40. Сомборски полумаратон бити још масовнији.

Победник 39. Сомборског полумаратона је Александар Аџић  из Београда други кроз циљ је протрчао, такође Београђанин, Милош Дајевић, а трећи је био Предраг Кнежевић из Апатина.

Код дама прва је била Биљана Цвијановић, друга Нора Тркуља  – обе из Београда, а трећа Тијана Кабић, чланица АРК „Сомаратон“.

Према речима учесника, трка је била беспрекорно организована, а Сомборци који су бодрили тркаче доказали су да је Сомбор град  отвореног срца.

39. Сомборски полумаратон организовао је АРК „Сомаратон“,  под покровитељством града Сомбора.

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 19

У СОМБОРУ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ОСТВАРЕЊА У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА

Урбанисти Србије у Сомбору

Урбанисти Србије у Сомбору

У Сомбору гостује 26.Међународни салон урбанизма из Ниша, годишња манифестација урбаниста Србије.

Изложба садржи најзначајнија остварења у области  прсторног  и урбанистичког

планирања и урбанистичког пројектовања и реализације.

Изложбу су синоћ, у Културном центру „Лаза Костић“, у изложбеном простору у улици Радомира Путника 1, у Сомбору отворили  директор ЈКП „Простор“ Горан Нонковић и архитекта Драгана Сиљановић.

Отварању изложбе присуствовао је и главни урбаниста града Сомбора Милан Стојков, представници Удружења урбаниста Србије и Међународног салона из Ниша.

Грађани ће радове изложене у оквиру Салона урбанизма, а који представљају најновија остварења у урбанистичкој пракси, моћи да виде и вечерас у оквиру манифестације „Ноћ музеја“ или наредних дана, све до 25. маја, до када ће изложба гостовати у Сомбору.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!