мај 12

ГРАДСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ПРЕДЛОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Градско веће - 116. седница

Градско веће – 116. седница

Градско веће је на 116. седници, одржаној 11. маја, утврдило Предлог одлуке о Завршном рачуну града Сомбора за 2017. годину са консолидованим извештајем о трошењу средстава буџетских корисника. Према подацима наведеним у Завршном рачуну у прошлој буџетској години  укупно остварени текући приходи и примања  и пренета средства износили су 2.547.822.681,00 динара. У наведеном износу текући приходи износе 2.432.585.129 динара, а  пренета средства из  2016. године 115.237.552 динара. Укупни приходи у 2017. години, остварени су на нивоу од 80,34 одсто од планираних, а у односу на укупно остварене приходе у 2016. години номинално су већи за око четири одсто.

У прошлој буџетској години расходи и издаци извршени су у укупном износу од  2.498.088.592,00 динара.

Предлог Завршног рачуна упућен је на разматрање и одлучивање одборницима Скупштине града Сомбора.

Чланови Већа утврдили су и предлог Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Сомбора за 2018. годину, као и предлоге Решења о образовању Комисије за спровођење лицитација  за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у 2018. години и предлог Решења о образовању Комисије која ће израдити предлог Програма годишњег уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 2019. години.

Чланови Већа су одлучили о имовинско-правним предметима, прихватили предлог Комисије за расподелу средстава по јавном позиву за доделу средстава за финансирање или суфинансирање пројеката удружења која негују идентитет националних мањина на територији града Сомбора и одлучили о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 11

ОДРЖАНА ОТВАРАЈУЋА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ПРОЈЕКАТ „ПОБОЉШАЊЕ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПУТА ИЗМЕЂУ БАЈЕ И СОМБОРА, ДРУГИ ДЕО“

Конференцију су отворили градоначелница Сомбора Душанка Голубовић и државни секретар Имре Керн, а детаљније о пројекту је говорио проф. др Саша Бошњак, координатор пројекта

Конференцију су отворили градоначелница Сомбора Душанка Голубовић и државни секретар Имре Керн, а детаљније о пројекту је говорио проф. др Саша Бошњак, координатор пројекта

У Сомбору је данас одржана отварајућа конференција пројекта „Побољшање прекограничног пута између Баје и Сомбора, II део“. Пројекат се финансира у оквиру Interreg IPA CBC програма прекограничне сарадње Мађарска –Србија за период  2014-2020.  година.

У Републици Србији водећи партнер на пројекту је ЈП „Путеви Србије“,  град Сомбор је партнер у пројекту, а партнер из Републике Мађарске је НИФ –  Акционарско друштво за изградњу инфраструктуре Мађарске  (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság).

Отварајућој конференцији присуствовали су представници партнера у пројекту, ресорних  Министарства Републике Србије и Секретаријата АП Војводине, града Баја, те представници других релевантних институција.

Конференцију је отворила и присутнима се обратила градоначелница Сомбора Душанка Голубовић.

„Циљ пројекта је побољшање, ревитализација и проширење пута између Сомбора и  Баје, односно Бачког Брега.  Пројекат се планира  од септембра 2016. године и сада се на нашој страни приступа рализацији.  Оно што је битно и говори о значају пројекта за две земље, јесте да је овај пројекат  добио највише средстава у целом позиву, односно добио је 2,65  милиона  евра  што представља  60 одсто средства у другој- позивној оси. Пут је дужине око 14,2 км, а у дужини од два километра пут ће се појачати у  градском језгру, а преостали део до Бездана“, казала је градоначелница.

Државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Имре Керн је истакао да је од изузетног значаја што се рализацијом овог пројекта омогућава и да се гранични прелаз Бачки Брег ревитализује  и пренамени у прелаз за теретни саобраћај.

„То је за регију Западнобачког управног округа од изузетног значаја,  јер се  данас теретни саобраћај  одвија преко Келебије, односно Сегедина или преко Хрватске што је знатно дужи пут од овог што ће бити према Баји“, обратио се присутнима Керн.

О пројекту су говорили и проф. др Саша Бошњак, координатор пројекта, те представници ЈП „Путеви Србије“ и НИФ-а.

Укупна вредност пројекта је 3,12 милиона евра и то 85 (2,65 милиона евра) одсто средства Европске уније и са 15 одсто учествују партнери у пројекту.  Почетак радова на путу, односно реализација пројекта „СО-Баја 2“ очекује се на јесен.

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 11

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ОД 11. ДО 18. МАЈА

Одељење за комуналну делатност, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора, припремило је нацрт Одлуке о такси превозу на територији града Сомбора.

Нацртом Одлуке уређују се начин и ближи услови за обављање такси превоза на територији локалне самоуправе у складу са важећим прописима који регулишу такси превоз.

Јавна расправа о нацрту Одлуке спроводи се у  периоду од 11. до 18. маја,  и у том  периоду грађани могу примедбе, сугестије и коментаре доставити на адресу: Одељење за комуналну делатност,  имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор.

Примедбе грађани могу доставити и електронском поштом на е-маил: vdespotovic@sombor.rs .

Презентација и завршна расправа о нацрту Одлуке о такси превозу  одржаће се 18. маја у времену од 11.00 до 11.30 часова, у сали 108, први спрат, зграда Жупаније, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Нацрт Одлуке о такси превозу на теригорији града Сомбора,  доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 11

УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ТЕМА РАЗГОВОРА ДЕЛЕГАЦИЈЕ МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРЕДСТАВНИКА ГРАДА СОМБОРА

Градоначелница Сомбора са сарадницима

Градоначелница Сомбора са сарадницима

Градоначелница Сомбора Душанка Голубовић са сарадницима, јуче (10. мај) је са представницима  Министарства заштите животне средине разговарала о унапређењу система управљања отпадом и отпадним водама, резервату биосфере „Бачко Подунавље“ и другим питањима из области заштите животне средине.

Државни секретар Бранислав Блажић је навео да посетом Сомбору Министарство жели да  успостави модел непрекидне сарадње  како би се проблеми  у овој области сагледали на прави начин и како би Министарство могло да помогне у области за коју је надлежно.

Државни секретар је истакао да се у области управљања отпадом мора радити брзо, како је рекао „не само због приступања Европској унији, већ због заштите животне средине и здравља“.

На састанку је речено да се мора радити брзо на успостављању регионалне депоније којом би управљало предузеће настало по моделу  јавно-приватног  партнерства.

Сомбор је међу малобројним градовима који имају пречистач отпадних вода, речено је на састанку и најављено је да ће у војвођанским селима у наредном периоду бити представљен пројекат побољшања канализационог система и мреже по селима.

Најављено је и да ће  Министарство   пружити подршку ЈКП „Водоканал“ у њиховим прекограничним пројектима у овој области.

Градоначелница и  представници Министарства разговарали су и о туристичком потенцијалу „Бачког Подунаља“.

Испред Министарства за заштиту животне средине састанку су присуствовали и Слободан Перовић, помоћник министра за стратешко планирање и пројекте и Даринка Радојевић, начелник Одељења за стратешко планирање.

Међу домаћим учесницима састанка били су и Мирослав Ковачић, члан Градског већа за област комуналне делатности и инвестиција и начелници ресорних одељења  Градске управе града Сомбора, Игор Латас и Миланка Крстић, те представници ЈКП „Чистоћа“ и ЈКП „Водоканал.“

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 11

ОД 11. ДО 18. МАЈА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИМА КОЈЕ СУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА

Нацрт Одлуке о начину располагања, одржавања и управљања непокретностима које су у јавној својини града Сомбора припремило је Одељење за комуналну делатност, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора, ради усклађивања са постојећим правним прописима којима се  регулишу питања која се односе на непокретности у јавној својини локалне самоуправе.

У периоду од 11. до 18. маја, спровешће се јавна расправа о нацрту Одлуке, и у том  периоду грађани могу примедбе, сугестије и коментаре доставити на адресу: Одељење за комуналну делатност,  имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор.

Примедбе грађани могу доставити и електронском поштом на е-маил: vdespotovic@sombor.rs .

Презентација и завршна расправа о нацрту Одлуке о располагању и управљању непокретностима одржаће се 18. маја у времену од 10.00 до 11.00 часова, у сали 108, први спрат, зграда Жупаније, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Нацрт Одлуке о начину располагања, одржавања и управљања непокретностима које су у јавној својини града Сомбора доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

мај 10

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПОБЕДЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Поводом обележавања 9. маја – Дана победе у Другом светском рату, Председник Скупштине града Сомбора, прим. Др Зоран Парчетић, заменик градоначелнице Антонио Ратковић и Борис Буловић, помоћник градоначелнице за област урбанизма и заштите животне средине, организовали су свечани пријем у згради Градске управе коме су присуствовали Сергеј Парубин, помоћник војног аташеа Амбасаде Руске Федерације у Србији, мајор Славко Ђипало и мајор Жељко Ђурђевић испред Првог центра за обуку војске Србије – Команда гарнизона Сомбор и делегација СУБНОР-а. Након пријема, представници Града Сомбора и њихови гости, положили су венце на спомен обележја бораца НОР-а, споменик руским борцима и на споменик „Жртвама фашистичког  терора“ на Видовданском тргу. Венце су положили и представници Друштва руско-спрског пријатељства, Женске алтернативе, удружења ратних војних инвалида и други.

Приликом одавања почасти жртвама Другог светског рата и полагања венаца на спомен обележја, прим. Др Зоран Парчетић и Сергеј Парубин уписали су се у спомен књигу и честитали грађанима Сомбора 9. мај – Дан победе у Другом светском рату.

Званична интернет презентација
No Notify!