dec 12

SOCIJALNO-EKONOMSKIM SAVETOM NAREDNIH GODINU DANA PREDSEDAVAĆE SINDIKALISTA ZORAN PURIĆ

Zoran Purić, preuzeo predsedavanje SES-om

Zoran Purić, preuzeo predsedavanje SES-om

Na 8. sednici Socijalno-ekonomskog saveta grada Sombora (SES), članovi su usvojili izveštaj o radu za 2017. godinu i izabrali predsedavajućeg SES-a u narednoj godini.

Jednoglasno je odlučeno da SES-om u 2018. godini predsedava Zoran Purić, predstavnik Saveza samostalnih sindikata grada Sombora.

Na predlog Tomislava Bošnjaka, člana SES-a ispred Unije poslodavaca Vojvodine – poslodavci Sombora, jednoglasno je prihvaćeno da se pokrene postupak registracije Socijalno-ekonomskog saveta grada Sombora.

Članovi SES-a su se saglasili i da podnesu zahtev, Gradskom veću grada Sombora, odnosno Skupštini grada, da sednicama Skupštine grada prisustvuju tri člana SES-a, i to  predsedavajući i dva člana SES-a, koji nisu iz reda predstavnika lokalne samouprave.

                                                                Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

dec 12

NASTAVLJENA REVITALIZACIJA DEČIJIH IGRALIŠTA U VRTIĆIMA

DECA - DECI, ili, učenici Srednje tehničke škole - mališanima PU "Vera Gucunja"

DECA – DECI, ili, učenici Srednje tehničke škole – mališanima PU „Vera Gucunja“

Postavljanjem klupa koje su izradili učenici somborske Srednje tehničke škole počela je druga faza revitalizacije igrališta Predškolske ustanove „Vera Gucunja“.

Prema rečima predsednika Skupštine grada Sombora prim. dr Zorana Parčetića izrađeno je stotinu klupa.

„Klupe su izradili učenici Srednje tehničke škole, pod stručnim nadzorom profesora i na taj način su dali svoj doprinos ovoj akciji. Danas će biti postavljeno 50 klupa, a naredne nedelje preostalih 50  biće  postavljeno u seoskim vrtićima.  U okviru treće faze  akcije  koja će biti na proleće, biće obnovljeni i postavljeni potpuno novi rekviziti u dvorištima vrtića“, kazao je  Parčetić..

Direktor somborske Srednje tehničke škole Janoš Horvat je rekao da je učešće škole u realizaciji ove akcije,  primer  dobre saradnje lokalne samouprave, Srednje tehničke škole i PU „Vera Gucunja“.

„Ideju načelnika Odeljenja za obrazovanje da učenici izrađuju klupe odmah smo prihvatili, jer  naši učenici  u praktičnoj nastavi izrađuju takve i slične stvari. Ovo je primer društveno korisnog rada na relaciji deca-deci, a ovog puta nešto korisno smo uradili za decu u vrtićima“, rekao je Horvat.

U ime dece i zaposlenih u PU „Vera Gucunja“, zahvalila se direktorka Aleksandra Perović, koja je podsetila da je akcija revitalizacije vrtića počela  ozelenjavanjem, nastavljena postavljanjem klupa, a završiće se zamenom i obnovom dotrajalih rekvizita na igralištima  u objektima ove ustanove, u gradu i selima.

                                                                 Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

dec 11

ZASAĐNE PRVE SADNICE U BUDUĆEM MEMORIJALNOM PARKU „TIJANA JURIĆ“

Prve sadnice u Tijaninom memorijalnom parku

U subotu, 9. decembra 2017. godine,  na raščišćenoj deponiji koja se nalazi uz lokalni put između Svetozara Miletića i Čonoplje, zasađene su prve sadnice u budućem memorijalnom parku  „Tijana Jurić“.

Sadnjom prvih sadnica, počelo je ostvarenje želje porodice Jurić da napuštena deponija na kojoj je  2014. godine pronađeno Tijanino telo, u budućnosti postane  memorijalni park.

Donaciju prvih 150 sadnica obezbedio je Rotari klub Sombor, a sađenje su izvršili radnici  somborskog JKP „Zelenilo“,  uz pomoć zamenika gradonačelnice Sombora Antonija Ratkovića i pomoćnika gradonačelnice Ivana Šimunova.

U  pripremne i druge radove uključeni su i savetnici za javnu higijenu i zelene površine Odeljenja za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora, Jelena Jokić Radonić i Dušan Landeka.

U subotu je zasađeno 50 sadnica, a ostatak će biti zasađen tokom ove sedmice.

                                                        Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

dec 11

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O NAČINU RASPOLAGANJA I ODRŽAVANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA, DO 15. DECEMBRA

Javna rasprava o Nacrtu odluke o načinu raspolaganja, održavanja i upravljanja nepokretnostima koje su u javnoj svojini grada Sombora počela je 8. i  trajaće do 15. decembra 2017. godine.

Nacrt odluke biće prezentovan 15. decembra 2017. godine  u vremenu od 10.00 do 11.00 časova, u sali  108, prvi sprat, zgrada lokalne samouprave, Trg cara Uroša 1, Sombor.

U članu 1. Odluke navodi se da se odlukom „uređuje pribavljanje, otuđenje, razmena, zasnivanje hipoteke, zakup, raspolaganje, korišćenje, održavanje i upravljanje nepokretnostima koje su u javnoj svojini grada Sombora u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast javne svojine“.

U članu 2. navodi se: „Nepokretnosti grada na koje se odnosi ova odluka su: neizgrađeno građevinsko zemljište, stambene zgrade, stanovi, dobra u opštoj upotrebi i objekti infrastrukture koji u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje javna svojina, izgradnja i druge oblasti, mogu biti u javnoj svojini grada Sombora“

Nacrt odluke dostupan je ovde.

                                                         Poslovi infromisanja i odnosa sa javnošću

dec 10

PUŠTENA U SAOBRAĆAJ KRUŽNA RASKRSNICA NA UKRŠTANJU ULICA: 21. OKTOBRA-BEOGRADSKA –VENAC ŽIVOJINA MIŠIĆA-VENAC STEPE STEPANOVIĆA

Šetnja, pa otvaranje za saobraćaj

Šetnja, pa otvaranje za saobraćaj

Kružni tok na ukrštanju ulica Venac vojvode Stepe Stepanovića-Venac vojvode Živojina Mišića-Ulice 21. oktobra i Beogradske ulice, je izgrađen i od danas (10.12.2017. godine) se na ovoj  kružnoj  raskrsnici saobraćaj odvija u redovnom režimu.

Otvaranju raskrsnice za saobraćaj,  prisustvovala je gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović sa saradnicima koja je istakla da se rekonstrukciji ranije saobraćajnice pristupilo jer je procenjeno da je frekventna, te da je izgradnja kružnog toka potrebna zbog bezbednosti saobraćaja.

„Inicijativu za izgradnju ovakvog kružnog toka dao je naš gradski  Savet za bezbednost saobraćaja, a izgradnja je finansirana iz sredstava koje su  uložili grad Sombor i Ministarstvo privrede u srazmeri  50:50 odsto uz obavezu grada da plati PDV. Smatramo da je kružni tok završen  u roku, mada je produžen za 10-ak dana zbog vremenskih prilika. Verujem da to nije značajnije poremetilo frekvenciju saobraćaja u užoj zoni centra grada“, kazala je gradonačelnica i dodala da se   otvaranjem kružnog toka završava građevinska sezona na teritoriji grada u 2017. godini, ali i da su pripreme za narednu godinu u toku.

„Uveliko se pripremamo za narednu godinu i očekujemo da bude najmanje ovoliko, ako ne i više frekventno kada su u pitanju građevinski radovi. Nadamo se da ćemo naredne godine početi mnogo ranije i da ćemo blagovremeno u saradnji sa izvođačima radova izvršavati sve poslove“, istakla je  Golubović.

***

Do izgradnje kružne raskrsnice i zajedničkog finansiranja došlo je učešćem lokalne samouprave na konkursu  za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – koji je raspisalo Ministarstvo privrede,

Ukupna vrednost radova  iznosi 13.079.003,59 dinara (sa PDV-om) – Ministarstvo privrede  je učestvovalo  sa 5.449.584,83, a lokalna samouprava sa 7.629.418,76 dinara.

Subotička kompanija „Vojput“ je bila izvođač radova,  a  nadzor je  vršilo somborsko  JKP “Prostor“.

                                                             Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

dec 10

POZIV UDRUŽENJIMA DA PREDLOŽE PROJEKTE ZA FINANSIRANJE PROJEKATA ZA DECU I PROJEKATA ZA REALIZACIJU LAP-a ZA MLADE U 2018. GODINI

Raspisani su javni pozivi za finansiranje projekata i programa iz budžeta grada Sombora za realizaciju Lokalnog akcionog plana (LAP)  za mlade i finansiranje programa i projekata za realizaciju „Programa za decu“ u 2018. godine.

Javni pozivi su objavljeni 8. decembra 2017. godine, a rok za podnošenje prijava programa/projekata jeste 15 dana od dana objavljivanja.

Na javnom pozivu „LAP za mlade 2018“ mogu učestvovati udruženja građana, organizacije, ustanove  i institucije koje pripadaju javnom sektoru i u oblasti svog rada bave se mladima, imaju sedište na teritoriji grada Sombora (uključujući i sela).

Jedan projekat može se odnositi samo na  jednu meru LAP-a za mlade i učesnici javnog poziva mogu podneti jedan predlog projekta kao nosioci ili partneri projekta.

Projekat se najvećim delom mora realizovati na području grada Sombora, odnosno somborskih sela, a maksimalan iznos koji  nadležna komisija može odobriti za realizaciju jednog projekta je 300.000,00 dinara.

Obrasci prijava na javni poziv se popunjavaju isključivo elektronski, a podnose u štampanom obliku u zatvorenoj koverti u Uslužnom centru Gradske uprave (Trg cara Uroša 1, Sombor), na šalteru 11 ili 12, sa obaveznom naznakom „Za komisiju za dodelu sredstava LAP za mlade za 2018. godinu – ne otvarati“.

Javni poziv i pripadajući obrasci dostupni su ovde.

***

Pravo da podnose predloge projekata na javni poziv „PROGRAMI ZA DECU 2018“ imaju organizacije koje rade sa decom i bave se unapređenjem položaja dece, imaju sedište na teritoriji  Sombora i somborskih sela i nisu organizovale akcije koje propagiraju versku i nacionalnu mržnju i netrpeljivost.

Organizacije na javni poziv mogu prijaviti predloge projekata kojima se unapređuje položaj dece uzrasta od pet do 15 godina, a projekat se mora realizovati na teritoriji grada Sombora, odnosno somborskih sela.

Vrednost jednog projekta može iznositi maksimalno 100.000,00 dinara, a jedna organizacija može podneti predlog jednog projekta.

Obrasci prijava na javni poziv se popunjavaju isključivo elektronski, a podnose u štampanom obliku u zatvorenoj koverti u Uslužnom centru Gradske uprave (Trg cara Uroša 1, Sombor), na šalteru 11 ili 12, sa obaveznom naznakom „Za komisiju za dodelu sredstava PROGRAMI ZA DECU 2018. godinu – ne otvarati“.

Javni poziv i pripadajući obrasci dostupni su ovde.

Zvanična internet prezentacija
No Notify!