↑ Povratak na Информације

Конкурси

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА ЛАГ менаџера У УДРУЖЕЊУ „ПАНОНСКИ ФИЈАКЕР“ – 1 извршилац (31.03.2017. – 18.04.2017.)

Pogledati stranu »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Послови пријема и упућивања странака – 1 извршилац (18.03.2017. – 03.04.2017.)

Pogledati stranu »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Грађевински инспектор – 1 извршилац (18.03.2017. – 03.04.2017.)

Pogledati stranu »

ЛИСТА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ПО КОНКУРСУ ЗА ПРОЈЕКТЕ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНОГ КАРАКТЕРА

Pogledati stranu »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Сложени послови грађевинарства у поступцима озакоњења објеката – 1 извршилац (25.02 – 13.03)

Pogledati stranu »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Послови праћења развоја Града – 1 извршилац (11.02 – 25.02)

Pogledati stranu »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Послови припреме и извршења буџета – 1 извршилац (11.02 – 27.02)

Pogledati stranu »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Помоћник начелника Одељења за образовање – 1 извршилац (11.02 – 27.02)

Pogledati stranu »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Послови утврђивања и контроле јавних прихода – 1 извршилац (11.02 – 27.02)

Pogledati stranu »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Послови привреде и туризма – у звању Саветник – у Одељењу за привреду, туризам и локални економски развој – 1 извршилац (04.02 – 20.02)

Pogledati stranu »

ЈАВНИ КОНКУРСИ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА (28.01 – 13.02)

Pogledati stranu »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Комунални полицајац (21.01 – 06.02)

Pogledati stranu »

Zvanična internet prezentacija