↑ Povratak na Информације

Конкурси

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у области старих заната у трајању од 3 месеца на територији града Сомбора у 2017. години

Пријава за спровођење јавног рада

Pogledati stranu »

Предлог листе одобрених пројеката по конкурсу ЛАП ЗА МЛАДЕ 2017. године

Pogledati stranu »

Јавни конкурс за попуњавање радног места Послови ванредних ситуација и одбране – 1 извршилац (08.07.2017.-24.07.2017.)

Pogledati stranu »

Прелиминарна ранг листа одобрених пројеката по конкурсу програми за децу 2017

Pogledati stranu »

Јавни конкурс за попуњавање радног места Послови грађевинарства у поступцима озакоњења објеката – 1 извршилац (24.06.2017.-10.07.2017.)

Pogledati stranu »

Јавни конкурс за попуњавање радног места Координатор за ромска питања – 1 извршилац (24.06.2017.-10.07.2017.)

Pogledati stranu »

Koнкурс за реализацију ЛАП-а за младе 2017.

Koнкурс за реализацију ЛАП-а за младе 2017. Конкурс ЛАП за младе 2017 – мађарски Предлог пројекта ЛАП за младе 2017. Препоруке ЛАП за младе 2017. Буџет пројекта ЛАП за младе 2017.

Pogledati stranu »

Koнкурс за расподелу средстава „Програми за децу 2017.“

Pogledati stranu »

Koнкурс за расподелу средстава „Програми за децу 2017.“ (текст на мађарском језику)

Pogledati stranu »

Јавни конкурс за попуњавање радног места Послови обједињене процедуре – 1 извршилац (03.06.2017.-19.06.2017.)

Pogledati stranu »

Јавни конкурс за попуњавање радног места Послови књиговодственог евидентирања средстава које буџет преноси индиректним корисницима комуналне области – 1 извршилац (26.05.2017.-12.06.2017.)

Pogledati stranu »

Јавни конкурс за попуњавање радног места Послови остваривања права из области борачко инвалидске заштите и финансијске подршке породици са децом – 1 извршилац (26.05.2017.-12.06.2017.)

Pogledati stranu »

Јавни конкурс за попуњавање радног места Послови контроле јавних прихода – 1 извршилац (26.05.2017.-12.06.2017.)

Pogledati stranu »

Јавни конкурс за попуњавање радног места Помоћник начелника Одељења за друштвене делатности – 1 извршилац (26.05.2017.-12.06.2017.)

Pogledati stranu »

Јавни конкурс за попуњавање радног места Заменик матичара – 1 извршилац (26.05.2017.-12.06.2017.)

Pogledati stranu »

Јавни конкурс за попуњавање радног места Инспектор наплате – 2 извршиоца (20.05.2017.-05.06.2017.)

Pogledati stranu »

Послови из надлежности локалне самоуправе у области спорта и јавног информисања – 1 извршилац (13.05.2017.-29.05.2017.)

Pogledati stranu »

Јавни конкурс за попуњавање радног места Економско – финансијски послови у области пољопривреде – 1 извршилац (06.05.2017.-22.05.2017.)

Pogledati stranu »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА ЛАГ менаџера У УДРУЖЕЊУ „ПАНОНСКИ ФИЈАКЕР“ – 1 извршилац (31.03.2017. – 18.04.2017.)

Pogledati stranu »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Послови пријема и упућивања странака – 1 извршилац (18.03.2017. – 03.04.2017.)

Pogledati stranu »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Грађевински инспектор – 1 извршилац (18.03.2017. – 03.04.2017.)

Pogledati stranu »

ЛИСТА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ПО КОНКУРСУ ЗА ПРОЈЕКТЕ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНОГ КАРАКТЕРА

Pogledati stranu »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Сложени послови грађевинарства у поступцима озакоњења објеката – 1 извршилац (25.02 – 13.03)

Pogledati stranu »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Послови праћења развоја Града – 1 извршилац (11.02 – 25.02)

Pogledati stranu »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Послови припреме и извршења буџета – 1 извршилац (11.02 – 27.02)

Pogledati stranu »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Помоћник начелника Одељења за образовање – 1 извршилац (11.02 – 27.02)

Pogledati stranu »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Послови утврђивања и контроле јавних прихода – 1 извршилац (11.02 – 27.02)

Pogledati stranu »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Послови привреде и туризма – у звању Саветник – у Одељењу за привреду, туризам и локални економски развој – 1 извршилац (04.02 – 20.02)

Pogledati stranu »

ЈАВНИ КОНКУРСИ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА (28.01 – 13.02)

Pogledati stranu »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Комунални полицајац (21.01 – 06.02)

Pogledati stranu »

Zvanična internet prezentacija