Povratak na Информације

Конкурси

Јавни конкурс за попуњавање функција правобраниоца и заменика правобраниоца града Сомбора

Kонкурс за доделу признања „Аврам Мразовић“ просветним радницима (15.09.2017.)

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА

Pályázat – „Avram Mrazovic“ (15.09.2017.)

J E L E N T K E Z É S I L A P avram

Конкурс за доделу градских стипендија у школској 2017-18. години

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у области старих заната у трајању од 3 месеца на територији града Сомбора у 2017. години

Пријава за спровођење јавног рада

Предлог листе одобрених пројеката по конкурсу ЛАП ЗА МЛАДЕ 2017. године

Јавни конкурс за попуњавање радног места Послови ванредних ситуација и одбране – 1 извршилац (08.07.2017.-24.07.2017.)

Прелиминарна ранг листа одобрених пројеката по конкурсу програми за децу 2017

Јавни конкурс за попуњавање радног места Послови грађевинарства у поступцима озакоњења објеката – 1 извршилац (24.06.2017.-10.07.2017.)

Јавни конкурс за попуњавање радног места Координатор за ромска питања – 1 извршилац (24.06.2017.-10.07.2017.)

Koнкурс за реализацију ЛАП-а за младе 2017.

Koнкурс за реализацију ЛАП-а за младе 2017. Конкурс ЛАП за младе 2017 – мађарски Предлог пројекта ЛАП за младе 2017. Препоруке ЛАП за младе 2017. Буџет пројекта ЛАП за младе 2017.

Koнкурс за расподелу средстава „Програми за децу 2017.“

Koнкурс за расподелу средстава „Програми за децу 2017.“ (текст на мађарском језику)

Јавни конкурс за попуњавање радног места Послови обједињене процедуре – 1 извршилац (03.06.2017.-19.06.2017.)

Јавни конкурс за попуњавање радног места Послови књиговодственог евидентирања средстава које буџет преноси индиректним корисницима комуналне области – 1 извршилац (26.05.2017.-12.06.2017.)

Јавни конкурс за попуњавање радног места Послови остваривања права из области борачко инвалидске заштите и финансијске подршке породици са децом – 1 извршилац (26.05.2017.-12.06.2017.)

Јавни конкурс за попуњавање радног места Послови контроле јавних прихода – 1 извршилац (26.05.2017.-12.06.2017.)

Јавни конкурс за попуњавање радног места Помоћник начелника Одељења за друштвене делатности – 1 извршилац (26.05.2017.-12.06.2017.)

Јавни конкурс за попуњавање радног места Заменик матичара – 1 извршилац (26.05.2017.-12.06.2017.)

Јавни конкурс за попуњавање радног места Инспектор наплате – 2 извршиоца (20.05.2017.-05.06.2017.)

Послови из надлежности локалне самоуправе у области спорта и јавног информисања – 1 извршилац (13.05.2017.-29.05.2017.)

Јавни конкурс за попуњавање радног места Економско – финансијски послови у области пољопривреде – 1 извршилац (06.05.2017.-22.05.2017.)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА ЛАГ менаџера У УДРУЖЕЊУ „ПАНОНСКИ ФИЈАКЕР“ – 1 извршилац (31.03.2017. – 18.04.2017.)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Послови пријема и упућивања странака – 1 извршилац (18.03.2017. – 03.04.2017.)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Грађевински инспектор – 1 извршилац (18.03.2017. – 03.04.2017.)

ЛИСТА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ПО КОНКУРСУ ЗА ПРОЈЕКТЕ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНОГ КАРАКТЕРА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Сложени послови грађевинарства у поступцима озакоњења објеката – 1 извршилац (25.02 – 13.03)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Послови праћења развоја Града – 1 извршилац (11.02 – 25.02)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Послови припреме и извршења буџета – 1 извршилац (11.02 – 27.02)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Помоћник начелника Одељења за образовање – 1 извршилац (11.02 – 27.02)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Послови утврђивања и контроле јавних прихода – 1 извршилац (11.02 – 27.02)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Послови привреде и туризма – у звању Саветник – у Одељењу за привреду, туризам и локални економски развој – 1 извршилац (04.02 – 20.02)

ЈАВНИ КОНКУРСИ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА (28.01 – 13.02)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА – Комунални полицајац (21.01 – 06.02)

Одлуке по конкурсу

Званична интернет презентација