сеп 15

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА СА САРАДНИЦИМА ПОСЕТИЛА ТЕЛЕЧКУ

Приоритет за житеље Телечке јесте реконструкција регионалног пута Кљајићево – Телечка – Бачки Соколац

Градоначелница Сомбора Душанка Голубовић са сарадницима посетила је Телечку. Након уводног обраћања председника Савета МЗ „Телечка“  Корнела Кесега које се односило на историјат  овог места које је настало 1883. године,  наведени су основни проблеми са којима се суочавају житељи Телечке.

Према Кесеговим речима највећи проблем овог села јесте лош регионални пут Кљајићево-Бачки Соколац  који и лети и зими ствара проблеме свим учесницима у саобраћају. Домаћини су истакли да им је познато да регионални путеви нису у надлежности локалне самоуправе, али су замолили  да се покуша наћи решење за овај проблем.

 „ Сврха нашег доласке јесте да видимо  који су проблеми и шта је то што можемо решити у краћим роковима, а шта захтева дугорочно решавање. Савет  месне заједнице треба да   наведе проблеме и одреди приоритете.  И ми смо ово шта сте навели препознали као проблем, а с обзиром на надлежности учинићемо све да се тај проблем реши што је пре могуће“, казала је градоначелница .

На састанку је било речи о водоснабдевању и констатовано да Телечка има питку воду, те да ће се наредни кораци  у вези водоснабдевања  договорити на састанку представника Савета МЗ и ЈКП „Водоканал“.

Речено је и да је потребно побољшати комуникацију са  надлежнима у ЈКП „Простор“ и ЈКП „Зеленило“, а као хвале вредна наведена је сарадња и комуникација са ЈКП „Чистоћа“ и Центром за социјални рад.

Кесег је поставио питање рада  сеоске библиотеке, координатора за културу, те могућности  свакодневног  рада месне  канцеларије, али са већим опсегом послова него што је месна канцеларија имала до сада.

И у овом селу постављена су питања из имовинско-правне области  која се односе на објекте  друштвене својине, као што су  Дом културе и свлачионице ФК „Телечка“ , којима држава још није одредила титулара.

Градоначелница са сарадницима: замеником Антонијом Ратковићем, члановима Градског већа:  Мирославом Ковачићем, за област комуналне делатности, Немањом Сарачем, за област културе и образовања  и Силардом Јанковићем, за област националних мањина и сарадње са верским заједницама посетила је и ОШ „Киш Ференц“, сеоску амбуланту, вртић…

                                                      Послови информисања и односа са јавношћу

сеп 15

РАСПИСАН  КОНКУРС  ЗА  ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА „АВРАМ МРАЗОВИЋ“

Надлежна Комисија расписала је конкурс за доделу признања „Аврам Мразовић“, које се додељује  просветним радницима из установа образовања са седиштем на територији града Сомбора.

Конкурс је отворен од 15. септембра до 15. октобра 2017. године, а пријаве могу подносити основне и средње школе и предшколска установа за васпитаче, наставнике и професоре из своје установе и то на основу предлога надлежног органа предшколске установе, односно наставничких већа основних и средњих школа.

Учесници конкурса осим пријаве, подносе и образложење о  оствареним  резултатима  у образовно-васпитном раду.

Пријава са образложењем, са назнаком „За конкурс за доделу признања „Аврам Мразовић“, подноси  се  на шалтерима 11 и 12   Градског услужног центра (приземље зграде локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор).

Конкурс је доступан овде.

                                                                      Послови информисања и односа са јавношћу

сеп 14

НА ПРВОМ САСТАНКУ  ПРОЈЕКТНОГ ТИМА ВИСИТУС-а УТВРЂЕНЕ БУДУЋЕ АКТИВНОСТИ

Пројектни тим ВИСИТУС-а

Први састанак пројектног тима  пројекта „Проширење туристичке понуде прилагођене слепим и слабовидим особама“ („Enriching tourism offer for persons with visual impairment and blindness“), одржан је 13. септембра 2017. године у Сомбору.

Први званични састанак пројектног тима, којем су присуствовали чланови пројектних тимова свих пројектних партнера, отворио је менаџер пројекта, проф. др Саша Бошњак.

Партнери у пројекту су поднели информације о до сада спроведеним активностима, као и наредне кораке које је потребно предузети,  с обзиром да је за крај првог извештајног периода одређен 14.09.2017. године.

Утврђене су и друге активности које пројектни тим мора спровести до краја првог извештајног периода, односно на самом почетку другог периода.

***

Финансирање пројекта ВИСИТУС, је у априлу 2017. године, одобрио Заједнички одбор за праћење (Joint Monitoring Comitteee) Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Србија – Хрватска за период 2014-2020.

Водећи апликант пројекта je град Сомбор, прекогранични партнер општина Ердут, а партнер из Србије – Институт економских наука.

Циљ пројекта је креирање услова за унапређење туристичке понуде у пограничном подручју Западнобачког управног округа и Осјечко-барањске жупаније, кроз проширење понуде за слепе и слабовиде.

Имплементација пројекта почела је 15. јуна 2017. године, а као дан завршетка реализације, одређен је 14.02.2019. године.

Укупан буџет пројекта је 353.048,18 евра, а буџет Града Сомбора у укупном буџету учествује са 157.221,11 евра.

сеп 14

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

Конкурс за доделу 25 градских студентских стипендија у  школској 2017/2018.  години отворен је од 15. септембра до 15. октобра  2017. године.

Право на доделу стипендије може остварити студент академских и струковних студија првог и другог степена који је држављанин Републике Србије, има пребивалиште на територији града Сомбора, похађа високошколску установу чији је оснивач Република Србија и  чије је седиште на територији Србије.

Осим тога, да би остварио право на доделу стипендије студент мора бити у режиму финансирања из републичког буџета и млађи од  26 година. Право на доделу стипендије не могу остварити апсолвенти, као ни студенти који су у радном односу.

Критеријуми за доделу стипендије су дефицитарност струке и успех постигнут током школовања.

У оквиру критеријума дефицитарност струке,  највише бодова  (30) биће додељено за звање дипл. инжењер електротехнике и рачунарства.

Звања дипл. професор математике, дипл. инжењер мехатронике, дипл. социјални радник и дипл. инжењер пољопривреде-заштита биља биће бодовани са 25 бодова.

Успех постигнут током школовања бодоваће се према скали која је у оквиру конкурса који је доступан овде.

Стипендија се додељује за једну школску годину (2017/2018.) и студентима  који остваре право на стипендију биће исплаћивана у десет једнаких месечних рата у износу од 11.176,00 динара.

Пријаве се подносе на посебном обрасцу, уз прописану документацију и предају се у Градском услужном центру (шалтер 11 и 12), Трг цара Уроша 1, Сомбор.

                                                              Послови  информисања и  односа  са јавношћу

сеп 13

ОДРЖАНА 82. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градско веће – 82. седница

Градско веће је на  82. седници, дало сагласност на  измене и допуне програма пословања јавних предузећа: ЈКП „Водоканал“, ЈКП  „Простор“ и ЈКП „Зеленило“ о којима ће се изјаснити и одборници на седници Скупштине града Сомбора.

Веће је прихватило понуду ЈКП „Водоканал“  на извођењу радова на водоводу и канализацији у Текстилној улици у Сомбору. Вредност радова са ПДВ-ом износи 7.836.525,60 динара, о чему ће бити закључен и уговор између „Водоканала“ и града Сомбора.

Прихваћена је и информација о вршењу конзерваторског надзора над радовима на санацији Музеја Батинске битке и закључено да ће надзор вршити Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин, те да ће за услугу конзерваторског надзора  Покрајинском заводу бити исплаћен износ од 90.381,00 динара.

Градско веће је одбило молбу Андреја Кукурузара, кандидата за ђака генерације 2016/2017. године,  да се учини преседан и да се ове године  доделе две стипендије најбољим ученицима генерације. Приликом бодовања кандидата за најбољег ученика – ђака генерације, који ће за време редовних студија добијати стипендију из буџета града,  надлежна Комисија је применила критеријуме за доделу стипендије и према ранг листи Кукурузар је био други, док је највише бодова остварио Дејан Богдановић, наведено је у образложењу.

Градско веће је именовало Комисију за избор чланова форума за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за град Сомбор у следећем саставу: Биљана Перић, судија Привредног суда у Сомбору,  Ференц Молнар, председник Вишег суда у Суботици,  Михајло Маћуш, координатор сектора за привреду у Регионалној привредној комори Западнобачког управног округа, Петар Кочић, новинар и Срђан Влашкалић,  УГ „Сомборски едукативни центар“.

Градско веће је на 82. седници, одржаној 13. септембра 2017. године, одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

                                                              Послови информисања и односа са јавношћу

сеп 13

ТРЕЋА ТКАЧКА КОЛОНИЈА У СТАПАРУ ОД 14. ДО 18. СЕПТЕМБРА

Детаљ са прошлогодишње ткачке колоније у Стапару

Стапар ће,  као домаћин манифестације „Трећа ткачка колонија“,   бити  етно центар Бачке и ширег подручја овог дела Војводине.

Манифестација чији је циљ очување и промоција традиционалног ћилимарства ће  се одржати  од 14. до 18. септембра 2017. године,  а организатори су Етно мрежа и град Сомбор.

Осим традиционалног окупљања чланица ткачких удружења, овогодишњи програм колоније биће обогаћен и новим садржајима.

И ове године  ткачка колонија се одржава уз подршку амбасада Аустралије, САД, НАЛЕД-а и града Пирота.

Стапарски ћилим је, у сарадњи  Сомбора и Пирота, уписан на националну листу елемената нематеријалног културног наслеђа и (као и  пиротски ћилим)  користи се као протоколарни поклон републичке и покрајинске Владе.

У суботу, 16. септембра 2017. године, у оквиру свечаног програма у Стапару ће боравити дипломате,  представници институција  и други гости.

                                                                    Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!