јан 15

ГРАДСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Градско веће – 99. седница

Градско веће је на 99. седници, одржаној 15. јануара 2018. године, усвојило План јавних набавки Градске управе града Сомбора за 2018. годину и утврдило тромесечну квоту и динамику повлачења средстава за период јануар-март 2018. године. Према закључку Градског већа тромесечна квота за први квартал износи максимално 18 одсто средстава планираних Одлуком о буџету града за 2018. годину.

Градско веће је донело и закључак којим се послови вршења стручно-техничког  надзора над грађевинским радовима на  изградњи  треће деонице магистралног водовода Стапар-Дорослово, поверавају Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, односно Фрањи Будимчевићу раднику Одељења који поседује одговарајућу лиценцу.

Извођач радова на изградњи магистралног водовода Стапар-Дорослово је новосадско предузеће ГП „Градитељ НС“-

Веће је донело и закључак којим послове стручно-техничког надзора над извођењем радова на санацији фасаде атријума зграде  Жупаније поверава Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, односно запосленима у Одељењу -Слађани Кронић, надзор над архитектонским, а Томиславу Ђавару, над грађевинским радовима.

Градско веће је усвојило и финансијски план према којем је за пројекте општег карактера од значаја за локалну самоуправу потребно 30.000.000,00 динара. Реч је о девет пројеката и то: Израда пројектно-техничке документације за туристичку сигнализацију насељених места (3.000.000,00),  ревизија стратегије локалног одрживог развоја (200.000,00), међународне сајамске манифестације инвестиционог карактера на иницијативу Покрајинске владе (2.200.000,00), очување мотива и ревитализација стапарског ћилима (561.000,00), ЛАГ „Панонски фијакер“ (1.600.000,00), „Србија у ритму Европе“ (372.000,00), за Регионалну развојну агенцију Бачка (2.100.000,00), пројекат бесплатног амбулантног превоза (250.000,00). За суфинансирање пројеката: „Пројекат Лаванда – women to save“, „VISITUS“, „DACFOR“, „Европски Амазон“, „Баја – Сомбор зелене стазе“ – 16.717.000,00 динара и за чланарине, припрему и штампање промотивних материјала – 3.000.000,00 динара, што све укупно чини 30.000.000,00 динара.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

                                                                                    Послови информисања и односа са јавношћу

јан 12

МОГУЋЕ ЗАГАЂЕЊЕ У ДЕЛУ ТОКА БАЧ БОКОТСКОГ КАНАЛА И РЕКЕ ПЛАЗОВИЋ

Данас у раним јутарњим сатима од стране патроле Пограничне полиције примећен је непријатан мирис  у реци Плазовић у делу тока дуж границе са Републиком Мађарском у дужини од око једног километра према селу,

О догађају су обавештене надлежне инспекције које су у року од два сата изашле на терен и извршиле увиђај на делу тока Бач Бокотског канала који долази  са територије Републике Мађарске и код граничног камена 115 улази у Републику Србију, а  код граничног камена 125 се улива у Плазовић. Упозоравају се грађани да не бораве у наведеном делу тока Бач Бокотског канала и реке Плазовић, те да не користе воду из речног корита у било које сврхе. Увиђај је извршен од стране Покрајинског водопривредног инспектора, а о појави су обавештени надлежни Покрајински секретаријат и Министарство.  Узорковање воде је извршено од стране надлежних, те се чекају резултати анализе.

Послови информисања и односа са јавношћу

јан 12

ЗАКЉУЧЕНИ  УГОВОРИ СА СТУДЕНТИМА – СТИПЕНДИСТИМА ГРАДА

Заменик градоначелнице Антонио Ратковић са студентима – стипендистима града

Заменик градоначелнице Антонио Ратковић, данас је уручио уговоре о стипендирању 25 –оро студената који су током студија остварили најбољи успех. Сви студенти имају  пребилаште на  територији града Сомбора,  студирају на неком од факултета чији је оснивач Република Србија,  и на режиму су финансирања из републичког буџета.

Ратковић је студентима пожелео много успеха у школској 2017/2018. години, као и током целог школовања.

Стипендија износи 11.176,00 динара и исплађује се ратама током школске године.

***

На конкурс о додели стипендија у школској 2017/2018. години, конкурисао је 81 студент, након чега је извршено бодовање по основу дефицитарности струке и по основу оствареног успеха.

По основу дефицитарности највише, односно 30, бодова  остварили су студенти који се школују за звање дипломираног инжењера електротехнике и рачунарства, а са 20 бодова бодовани су студенти који ће након школовања имати звање: дипломирани професор математике, дипломирани инжењер мехатронике, дипломирани социјални радник и дипломирани инжењер пољопривреде-заштита биља.

Двадесет петоро студената са највише бодова постали су стипендисти града.

                                                                  Послови информисања и односа са јавношћу

јан 12

СКУПШТИНА ЗА ДИРЕКТОРА ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ ИМЕНОВАЛА ЈАСМИНУ БОБИЋ

Oдборници донели Одлуку о утврђивању минималне накнаде за текуће инвестиционо одржавање зграда

Oдборници донели Одлуку о утврђивању минималне накнаде за текуће инвестиционо одржавање зграда

Скупштина града Сомбора на 21. седници, одржаној 12. јануара 2018. године, размотрила је  Предлог  Одлуке  о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Сомбора, предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водоканал“ и предлог решења о разрешењу и именовању члана Одбора за комунална питања, урбанизам и заштиту животне средине.

О разлозима доношења Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Сомбора, говорио је Мирослав Ковачић, члан Градског већа за област комуналне делатности и инвестиција. Ковачић је навео да  локална самоуправа има обавезу да својим актом пропише минималне износе које су власници посебних делова стамбених и стамбено-пословних зграда дужни да издвајају на име текућег, као и инвестиционог одржавања зграда.

„Локална самоуправа има обавезу и да утврди висину накнаде коју плаћају  власници посебних делова зграда у случају када локална самоуправа професионалног управника поставља као вид принудне мере“, навео је Ковачић.

Након образложења Скупштина је донела Одлуку о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Сомбора.

Према Одлуци, минимални износи месечног издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања по квадратном метру стана или пословног простора су, за зграде са лифтом старости до 10 година издвајање износи 2,50 динара, за зграде старости од 10 до 20 година и које имају лифт издвајање износи четири динара, за зграде од 20 до 30 година старости пет динара, а преко 30 година старости шест динара.

За зграде које немају лифт, а старе су до 10 година најмање месечно издвајање износи два,  за зграде од 10 до 20 година старости три динара, од 20 до 30 година старости четири динара и за зграде преко 30 година старости најмање месечно издвајање може износити пет динара.

На име трошкова текућег одржавања, Одлуком је утврђено да је минимални месечни износ за сваки посебни део зграде: за зграде са лифтом 287,00, а за зграде без лифта 220,00 динара.

Одлуком је утврђен и износ накнаде за принудно постављене професионалне управнике и накнада  је у зависности од броја посебних делова зграде. Тако, накнада за рад принудног управника у згради до осам посебних делова износи 147,00 динара, накнада за управљање у згради од осам до 30 посебних делова износи 176,00, а за управљање у згради са више од 30 посебних делова накнада  принудног професионалног управника износи 205,00 динара за сваки посебни део зграде (стан).

Након тога, одборници су већином гласова донели Решење о именовању Јасмине Бобић, дипл. инжењера архитектуре за директора ЈКП „Водоканал“ и донели Решење о разрешењу Снежане Бајчета чланства у Одбору за комунална питања, урбанизам и заштиту животне средине, а за члана у наведеном Одбору именован је Милан Миланко.

                                                                  Послови информисања и односа са јавношћу

јан 12

ЗА ПОКЛОНЕ ЈЕ УВЕК ПРАВО ВРЕМЕ – ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ ПОСЕТИО ДЕЧЈЕ ОДЕЉЕЊЕ СОМБОРСКЕ БОЛНИЦЕ

Антонио Ратковић, заменик градоначелнице са особљем Дечјег одељења

Заменик градоначелнице Сомбора Антонио Ратковић посетио је Дечје одељење Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ у Сомбору и деци уручио новогодишње пакетиће.

На Дечјем одељењу тренутно је хоспитализовано 15-ак малишана, од две недеље до  14 година старости.

Заменик градоначелнице  се интересовао за опоравак деце, а  они су са осмехом и радошћу прихватили пакетиће потврђујући да је за поклоне увек право време.

Ратковић је са начелником  Дечјег одељења др Миланом Арнаутом разговарао и о другим темама из здравствене области, односно потребама, као и могућностима локалне самоуправе да помогне у њиховом решавању.

                                                                               Послови информисања и односа са јавношћу

јан 12

ОД 12. ДО 19. ЈАНУАРА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ ГРАДА

Одељење за комуналне  делатности, имовинско-правне  и стамбене послове Градске управе града Сомбора припремило је Нацрт одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о уређењу града.

Нацрт одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о уређењу града биће на јавној расправи од 12. до 19. јануара 2018. године, а примедбе и предлози могу се упутити на е-маил: vdespotovic@sombor.rs  или предати на писарници Градског услужног центра (приземље зграде локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор, шалтер 11 и 12).

Презентација Нацрта Одлуке  одржаће се 19. јануара 2018. године  од 10.00 до 11.00 часова

у сали 108, први спрат зграде локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Нацрт одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о уређењу града доступан је овде, а Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе овде.

                                                              Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!