авг 08

УСВОЈЕН АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 2018-2021

Град Сомбор је једна од 44 локалне самоуправе која учествује у програму Општински економски развој у Србији фаза 2 – „Реформа пореза на имовину“ који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC) у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, Министарством финансија и Сталном конференцијом градова и општина, а спроводи International Management Group ( IMG ).

Програм тежи да унапреди квалитет живота, услуга и управљања за што већи број грађана. Посебан акценат се ставља на јачање одговорности између локалне власти и грађана као пореских обвезника на начин да се кроз програмске активности подстиче побољшање дијалога са грађанима, а ради доношења одлука о коришћењу прихода од пореза на имовину које одговарају потребама грађана.

Као једна од програмских активности  је израда Акционог плана за укључивање  грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину, а чији је основни циљ унапређење процеса консултовања и учешћа грађана у процесу пописа, наплате и трошење средстава прикупљених кроз порез на имовину.

Одборници Скупштине града Сомбора су на 27. седници Скупштине одржаној дана 03.08.2018.године усвојили Предлог Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018 -2021 године.

Акциони план се састоји из три дела:

Део 1: Активности које локална самоуправа спроводи како би консултовала и укључила грађане у процесе доношења одлука.

Део 2: Партиципација грађана – један од стубова развијене локалне заједнице.

Део 3:  План активности на спровођењу специфичних циљева са дефинисан активностима, носиоцима активности, партнерима, временским оквиром, извором финансирања и индикатором учинка.

Визија Акционог плана је савремена, професионална администрација која ужива поверење грађана и која, на принципима равноправности, стоји на располагању свима који њене услуге користе, а организацијама цивилног друштва и грађанима пружа могућност активног учешћа у креирању, доношењу и спровођењу најзначајнијих одлука.

За реализацију Акционог плана биће задужена, посебно образована и именована Радна група, док ће праћење и евалуацију реализације плана вршити Начелница Градске управе града Сомбора.

Увид у текст Акционог плана можете извршити  на званичној интернет презентацији града Сомбора www.sombor.rs у рубрици Документи-Локални акциони планови.

                                                                              Послови информисања и односа са јавношћу

авг 07

РОК ЗА УПЛАТУ ТРЕЋЕ РАТЕ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА – 14. АВГУСТ 2018

Градска управа града Сомбора, Одељење локалне пореске администрације подсећа грађане, предузетнике и правна лица, да рок за уплату пореза на имовину, таксе за истицање фирми и накнаде за заштиту и унапређивање  животне средине за трећи квартал 2018. године истиче 14. августа 2018. године.

Редовним и благовременим измиривањем јавних прихода, обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању, поручују из Одељења локалне пореске администрације.

За све потребне информације можете се обратити овом одељењу, лично шалтер бр. 3 у Услужном центру ( зграда „Жупаније“) или на телефоне 025/468-158 и 025/468-198.

                                                                          Послови информисања и односа са јавношћу

авг 06

ОБЕЛЕЖЕНА 23. ГОДИШЊИЦА „ОЛУЈЕ“

Антонио Ратковић заменик градоначелнице са делегацијом града Сомбора

Антонио Ратковић заменик градоначелнице са делегацијом града Сомбора

Полагањем венца на Споменик жртвама ратова од 1990. до 1999. године у Парку хероја данас је обележена 23. годишњица акције „Олуја“ и истовремено одата пошта страдалима у тој акцији.

Венац је, тачно у подне, на Споменик жртвама ратова од 1990. до 1999. године у Парку хероја положио заменик градоначелнице Антонио Ратковић а у делегацији су били и Сава Дојић – члан Градског већа задужен за финансије, Мирослав Ковачић – члан Градског већа за комуналну област и инвестиције, Силард Јанковић – члан Градског већа за област националних мањина и сарадњу са верским заједницама, Мирко Стригић –  члан Градског већа за област руралног развоја, Борис Буловић – помоћник градоначелнице за урбанизам и заштиту животне средине  и Иван Шимунов – помоћник градоначелнице за област међународне сарадње.

У књигу жалости заменик градоначелнице Антонио Ратковић је написао:

„Дани од 4. до 9. августа 1995. године, када се одвијала „Олуја“ једна од најсуровијих војних акција према једном народу, у српској историји ће бити упамћени као дани велике туге и жалости за сав српски живаљ, а и очекујемо и за сав цивилизовани свет који свој идентитет и будућност гради на цивилизацијским тековинама: истини, правди и осуди злочина. Чином полагања цвећа на Споменик жртвама ратова 1990-1999. године, желимо да сачувамо од заборава сећање на један злочин и погром према Србима који су остали без својих домова на својим вековним огњиштима“

Четвртог августа навршило се тачно 23 године од хрватске војно-полицијске акције „Олуја“, током које је из својих домова протерано више од 200.000 крајишких Срба. Том приликом живот је изгубило или се води као нестало више од 2.000 људи, а сећање на десетине километара дугу колону оних који су у Србију стигли преко Босне и Херцеговине (БиХ) и данас сведочи о једном од најмасовнијих егзодуса на овим просторима.

                                                                          Послови информисања и односа са јавношћу

авг 03

ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ИМЕНОВАЛИ ЧЛАНОВЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА

Председник Скупштине прим. Др. Зоран парчетић; Заменик председник Миодраг Секулић и Секретар скупштине Вера Баљак

Председник Скупштине прим. Др. Зоран Парчетић; Заменик председник Миодраг Секулић и Секретар скупштине Вера Баљак

Одборници Скупштине града Сомбора су на 27. седници Скупштине града већином гласова усвојили предлог одлуке о оснивању предшколске установе „Вера Гуцуња“ Сомбор. Уводно образложење, у оквиру прве тачке дневног реда дао је Немања Сарач члан градског већа за област културе и образовања.

Разлози за доношење овог акта су усклађивање оснивачког акта Предшколске установе са важећим прописима. Наиме, с обзиром да је у Октобру прошле године на снагу ступио нови Закон о основама система образовања и васпитања, као и измене Закона о предшколском васпитању и образовању, којима је уређена област предшколског васпитања и образовања, као и начин оснивања и рада установа у овој области којима је оснивач јединица локалне самоуправе, створили су се услови за промену и усклађивање оснивачког акта.

Одборници су усвојили и предлог споразума о продужењу рока важења Колективног уговора код послодавца предшколске установе „Вера Гуцуња“ Сомбор, као и предлог одлуке о основној и додатној подршци детету и ученику.

У образложењу за доношење ове одлуке је истакнуто да је важећу Одлуку о основној и додтној подршци детету и ученику било потребно ускладити са изменом прописа утврђених законом, ревидирати и проширити мере додатне подршке у смислу обезбеђења дела накнаде трошкова боравка деце у приватним вртићима како би се смањила листа чекања у ПУ „Вера Гуцуња“ Сомбор и повећао обухват деце предшколског узраста.

Одборници Скупштине града су на 27. седници Скупштине, након краће дискусије већином гласова усвојили Предлог Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018 – 2021 године.

Одлуком одборника именовано је Радно тело – Локалног антикорупцијског форума (ЛАФ-а) за праћење примене локалног антикорупцијског плана за град Сомбор.

У радно тело именована су следећа лица : за председника и члана Ненад Тица, а за чланове Немања Јовановић, Владимир Ђумић и Драгана Милинковић.

Чланови ЛАФ-а бирају се на мандатни период од четири године и могу поново бити изабрани. Радно тело прати остваривање Локалног антикорупцијског плана и својим активностима ради на отклањању ризика од корупције, јачању свести локалне заједнице о значају, начину препознавања и сузбијању корупције, на јачању надзорне улоге Радне групе и обавља друге послове утврђене Локалним антикорупцијским планом.

 На 27. седници  Скупштине града усвојен је предлог одлуке о доношењу измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Риђица, као и дела плана генералне регулације насељеног места Стапар.

Одборници су одлучили и о неколико имовинско-правних предмета.

У оквиру последње тачке дневног реда  сазива Скупштине града Сомбора одборници су именовали новог члана одбора за здравство. Наиме, именовањем Далибора Форгића на место већника за област здравства и социјалне заштите, одбор за здравство је остао без једног члана тј. председника. На ово место већином гласова именован је Драган Кнежевић из Сомбора.

                                                                     Послови информисања и односа са јавношћу

авг 03

СОМБОР ЗАДРЖАО КАТЕГОРИЈУ ТУРИСТИЧКО МЕСТО 3. КАТЕГОРИЈЕ

Начелник Одељења за привреду и туризам Иван Камерер са сарадницима у разговору са комисијом

Начелник Одељења за привреду и туризам Иван Камерер са сарадницима у разговору са комисијом

Комисија за категоризацију туристичког места у четвртак 02. августа  је поново, након 3 године боравила у Сомбору, како би на основу критеријума који се бодују донела Решења о категоризацији. Наиме, у августу месецу 2015. године Комисија за категоризацију туристичког места, при Министарству трговине, туризма и телекомуникација, извршила је процену расположивих података о обиму туристичког промета у претходне три године, процену комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре и супраструктуре у оквиру града Сомбора.

Комисија је бодовала квантитативне и квалитативне критеријуме, те је према расположивим подацима донела Решење о категоризацији, с роком важења 3 године. Тада, 2015. године град Сомбор је категорисан као туристичко место 3. категорије.

У четвртак 02. Августа, на позив Градске управе града Сомбора, Одељења за привреду и туризам, Комисија за категоризацију туристичког места, поново је обишла Сомбор и према првим усменим  резултатима, град Сомбор је задржао 3. категорију  туристичког места.

Госте из Београда примили су Сава Дојић, члан Градског већа за област финансија и привреде, Начелник Одељења за привреду и туризам Иван Камерер са сарадницима и директор Туристичке организације града Сомбора Ђуро Тодорић.

Комисији је представљен кратак филм о Сомбору, а затим су обишли зграду Жупаније и задржали се у Великој сали,  где им је сомборски историчар Миле Војновић говорио о слици  „Битка код Сенте“,  а кроз ову слику и о историји града Сомбора.

Током кратке посете Сомбору Комисија је сомборским фијакером обишла градске тргове, посетили Градски музеј, Галерију „Милан Коњевић“, православну цркву Св. Ђорђа, а након тога и винарију „ВРТ“ и приватну пивару „Раванград“.

Према реакцији чланова Комисије, Сомбор је као и пре три године, на њих оставио неодољив утисак, пре свега културно историјска и гастро понуда града.  Поздравили су планове за ревитализацију бање у Бездану као и обнову бање у Светозар Милетићу. У наредном трогодишњем периоду, потребно је порадити на повећању смештајног капацитета како бисмо напредовали на скали категоризације, односно, позиционирали се на другом месту лествице туристичке понуде.

                                                                         Послови информисања и односа са јавношћу

авг 02

РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 4 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У СОМБОРУ, БЕЗДАНУ, БАЧКОМ БРЕГУ И КОЛУТУ

Избори за чланове савета месних заједница, одржани су 29. Јула 2018 године  у четири месне заједнице на територији града Сомбора и то у три сеоске месне заједнице и једној градској: МЗ „ Бездан“ у Бездану, МЗ „Бачки Брег“ у Бачком Брегу, МЗ „Колут“ у Колуту и МЗ “Црвенка“ у Сомбору

 

Резултати избора по сеоским месним заједницама:

МЗ „БАЧКИ БРЕГ“ :

У Бачком Брегу бирачи су бирали девет чланова за Савет МЗ, а кандидате је доставиле само једна група грађана „За напредни Бачки Брег“.

Од 989 бирача уписаних у бирачки списак, гласало је 370, односно 37,41 % бирача који су одлучили  да их  у савету представљају кандидати са листе „За напредни Бачки Брег“ и то: Мијо Кришто  (342), Марин Тубић (318), Владимир Николин (310), Игор Форгић (310), Славица Пест (308), Дејан Горјанац (308), Марио Ивковић (305), Инес Кошец (303) и Милорад Стојнић (295).

МЗ „КОЛУТ“:

У Колуту 1121 бирач уписан  у бирачки списак имао је могућност да изабере девет чланова за Савет МЗ, са листе ГГ „За напредни Колут“ која је једина доставила листу кандидата.  Према резултатима избора за чланове Савет МЗ „КОЛУТ“  изабрани су: Мирјана Ђерић (435), Милан Басарић (424), Марко Ерцег (422), Миодраг Стојановић (421), Миле Љубобратовић (418), Небојша Стојисављевић (417), Зоран Форетић (412), Биљана Врачар (406) и  Ивана Ожболт (405).

На изборима у Колуту гласало је 478, односно 42,64 % бирача уписаних у бирачки списак.

МЗ „БЕЗДАН“ :

У Бездану су кандидате за избор чланова Савета своје кандидате доставиле четири групе грађана, а према броју гласова бирача, чланови Савете МЗ „Бездан“ биће из редова групе грађана „Бездан пре свега“: Антониа Хорват Панда (857), Марта Киш ( 851), Атила Добош (823), Евелин Бојић (823), Стеван Перић (814), Милан Башић (800), Роберт Флес (799), Корнелија Куновић (793), Борбала Варонги (792), Дарко Косановић (790), Терезија Мате (783)

Од  укупно 4232 бирача уписаних у бирачки списак гласало је 989, односно 23,37% бирача.

МЗ „ЦРВЕНКА“ Град Сомбор :

У градској месној заједници „Црвенка“ од укупно уписаних 8086 бирача, на изборима у недељу 29.07.2018  свој глас је дало 1947 бирача.

И према резултатима гласања нових 11 чланова савета Месне заједнице „ЦРВЕНКА“  су испред  Групе грађана „За напредну Црвенку“ : Георги Лазаров ( 1802), Весна Бјелајац (1799), Илија Зелић (1790), Горан Велебит (1783 ), Мирко Стојсављевић (1781), Станислава Јоцић (1770), Милена Костић (1770 ), Новак Вулин ( 1764),  Милан Проле  ( 1763),  Кристина Киш (1762)  и Мирјана Видовић (1760).

                                                                         Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!