дец 11

ЗАСАЂНЕ ПРВЕ САДНИЦЕ У БУДУЋЕМ МЕМОРИЈАЛНОМ ПАРКУ „ТИЈАНА ЈУРИЋ“

Прве саднице у Тијанином меморијалном парку

У суботу, 9. децембра 2017. године,  на рашчишћеној депонији која се налази уз локални пут између Светозара Милетића и Чонопље, засађене су прве саднице у будућем меморијалном парку  „Тијана Јурић“.

Садњом првих садница, почело је остварење жеље породице Јурић да напуштена депонија на којој је  2014. године пронађено Тијанино тело, у будућности постане  меморијални парк.

Донацију првих 150 садница обезбедио је Ротари клуб Сомбор, а сађење су извршили радници  сомборског ЈКП „Зеленило“,  уз помоћ заменика градоначелнице Сомбора Антонија Ратковића и помоћника градоначелнице Ивана Шимунова.

У  припремне и друге радове укључени су и саветници за јавну хигијену и зелене површине Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора, Јелена Јокић Радонић и Душан Ландека.

У суботу је засађено 50 садница, а остатак ће бити засађен током ове седмице.

                                                        Послови информисања и односа са јавношћу

дец 11

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ РАСПОЛАГАЊА И ОДРЖАВАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА, ДО 15. ДЕЦЕМБРА

Јавна расправа о Нацрту одлуке о начину располагања, одржавања и управљања непокретностима које су у јавној својини града Сомбора почела је 8. и  трајаће до 15. децембра 2017. године.

Нацрт одлуке биће презентован 15. децембра 2017. године  у времену од 10.00 до 11.00 часова, у сали  108, први спрат, зграда локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

У члану 1. Одлуке наводи се да се одлуком „уређује прибављање, отуђење, размена, заснивање хипотеке, закуп, располагање, коришћење, одржавање и управљање непокретностима које су у јавној својини града Сомбора у складу са прописима којима се уређује област јавне својине“.

У члану 2. наводи се: „Непокретности града на које се односи ова одлука су: неизграђено грађевинско земљиште, стамбене зграде, станови, добра у општој употреби и објекти инфраструктуре који у складу са законом и другим прописима којима се уређује јавна својина, изградња и друге области, могу бити у јавној својини града Сомбора“

Нацрт одлуке доступан је овде.

                                                         Послови инфромисања и односа са јавношћу

дец 10

ПУШТЕНА У САОБРАЋАЈ КРУЖНА РАСКРСНИЦА НА УКРШТАЊУ УЛИЦА: 21. ОКТОБРА-БЕОГРАДСКА –ВЕНАЦ ЖИВОЈИНА МИШИЋА-ВЕНАЦ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА

Шетња, па отварање за саобраћај

Шетња, па отварање за саобраћај

Кружни ток на укрштању улица Венац војводе Степе Степановића-Венац војводе Живојина Мишића-Улице 21. октобра и Београдске улице, је изграђен и од данас (10.12.2017. године) се на овој  кружној  раскрсници саобраћај одвија у редовном режиму.

Отварању раскрснице за саобраћај,  присуствовала је градоначелница Сомбора Душанка Голубовић са сарадницима која је истакла да се реконструкцији раније саобраћајнице приступило јер је процењено да је фреквентна, те да је изградња кружног тока потребна због безбедности саобраћаја.

„Иницијативу за изградњу оваквог кружног тока дао је наш градски  Савет за безбедност саобраћаја, а изградња је финансирана из средстава које су  уложили град Сомбор и Министарство привреде у сразмери  50:50 одсто уз обавезу града да плати ПДВ. Сматрамо да је кружни ток завршен  у року, мада је продужен за 10-ак дана због временских прилика. Верујем да то није значајније пореметило фреквенцију саобраћаја у ужој зони центра града“, казала је градоначелница и додала да се   отварањем кружног тока завршава грађевинска сезона на територији града у 2017. години, али и да су припреме за наредну годину у току.

„Увелико се припремамо за наредну годину и очекујемо да буде најмање оволико, ако не и више фреквентно када су у питању грађевински радови. Надамо се да ћемо наредне године почети много раније и да ћемо благовремено у сарадњи са извођачима радова извршавати све послове“, истакла је  Голубовић.

***

До изградње кружне раскрснице и заједничког финансирања дошло је учешћем локалне самоуправе на конкурсу  за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно – који је расписало Министарство привреде,

Укупна вредност радова  износи 13.079.003,59 динара (са ПДВ-ом) – Министарство привреде  је учествовало  са 5.449.584,83, а локална самоуправа са 7.629.418,76 динара.

Суботичка компанија „Војпут“ је била извођач радова,  а  надзор је  вршило сомборско  ЈКП “Простор“.

                                                             Послови информисања и односа са јавношћу

дец 10

ПОЗИВ УДРУЖЕЊИМА ДА ПРЕДЛОЖЕ ПРОЈЕКТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ДЕЦУ И ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а ЗА МЛАДЕ У 2018. ГОДИНИ

Расписани су јавни позиви за финансирање пројеката и програма из буџета града Сомбора за реализацију Локалног акционог плана (ЛАП)  за младе и финансирање програма и пројеката за реализацију „Програма за децу“ у 2018. године.

Јавни позиви су објављени 8. децембра 2017. године, а рок за подношење пријава програма/пројеката јесте 15 дана од дана објављивања.

На јавном позиву „ЛАП за младе 2018“ могу учествовати удружења грађана, организације, установе  и институције које припадају јавном сектору и у области свог рада баве се младима, имају седиште на територији града Сомбора (укључујући и села).

Један пројекат може се односити само на  једну меру ЛАП-а за младе и учесници јавног позива могу поднети један предлог пројекта као носиоци или партнери пројекта.

Пројекат се највећим делом мора реализовати на подручју града Сомбора, односно сомборских села, а максималан износ који  надлежна комисија може одобрити за реализацију једног пројекта је 300.000,00 динара.

Обрасци пријава на јавни позив се попуњавају искључиво електронски, а подносе у штампаном облику у затвореној коверти у Услужном центру Градске управе (Трг цара Уроша 1, Сомбор), на шалтеру 11 или 12, са обавезном назнаком „За комисију за доделу средстава ЛАП за младе за 2018. годину – не отварати“.

Јавни позив и припадајући обрасци доступни су овде.

***

Право да подносе предлоге пројеката на јавни позив „ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2018“ имају организације које раде са децом и баве се унапређењем положаја деце, имају седиште на територији  Сомбора и сомборских села и нису организовале акције које пропагирају верску и националну мржњу и нетрпељивост.

Организације на јавни позив могу пријавити предлоге пројеката којима се унапређује положај деце узраста од пет до 15 година, а пројекат се мора реализовати на територији града Сомбора, односно сомборских села.

Вредност једног пројекта може износити максимално 100.000,00 динара, а једна организација може поднети предлог једног пројекта.

Обрасци пријава на јавни позив се попуњавају искључиво електронски, а подносе у штампаном облику у затвореној коверти у Услужном центру Градске управе (Трг цара Уроша 1, Сомбор), на шалтеру 11 или 12, са обавезном назнаком „За комисију за доделу средстава ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2018. годину – не отварати“.

Јавни позив и припадајући обрасци доступни су овде.

дец 08

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Јавна расправа о Предлогу одлуке о буџету града за 2018. годину

Јавна расправа о Предлогу одлуке о буџету града за 2018. годину

Јавној  расправи о Предлогу одлуке о буџету града Сомбора за 2018. годину присуствовало је 40-ак грађана, махом житеља сеоских месних заједница, као и руководиоци појединих јавних предузећа и установа.

Присутне је поздравила и позвала да изнесу примедбе градоначелница Сомбора Душанка Голубовић, што су грађани и учинили након  што је Сава Дојић, члан Градског већа за финансије и привреду, кратко презентовао приходовну и страну буџетских расхода.

Највише примедби имали су представници МЗ „Бездан“ који су указали на, по њиховом мишљењу, несразмерну расподелу средстава месним заједницама, у којој је, како су навели, оштећена њихова МЗ.

Према мишљењу присутних  Безданаца, њиховој  МЗ  према величини територије, географском положају и другим карактеристикама, требало је доделити, ако не више, оно сигурно не мање средстава него што је планирано за друге МЗ.

Учествујући у расправи,  Градоначелница, чланови Градског већа и Ружица Маринов, начелница Одељења за финансије, указали су на то да су средства планирана за МЗ конципирана на основу њихових предлога и прецизирали да је „буџет“  МЗ „Бездан“ продукт  њиховог  предлога. У расправи су разјашњена и друга питања, а закључено је да ће се уважити део примедби МЗ „Бездан“, те да ће се о њима изјаснити Градско веће.

Испред локалне самоуправе јавној расправи су присуствовали и Антонио Ратковић, заменик градоначелнице, Мирослав Ковачић, члан Градског већа за област комуналне делатности и инвестиције, Немања Сарач, члан Градског већа за област културе и образовања и Силард Јанковић, члан Градског већа за област заштите националних мањина и сарадњу са верским заједницама.

                                                           Послови информисања и односа са јавношћу

дец 07

РОК ЗА ИЗБОР ОРГАНА УПРАВЉАЊА У СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА – 12. ДЕЦЕМБАР

У складу са одредбама Закона о становању и одржавању зграда, стамбене заједнице имају обавезу да до 12. децембра 2017. године изаберу  органе  управљања и изврше регистрацију.  Уколико стамбене заједнице не изаберу органе оправљања биће покренут поступак увођења принудне управе који ће водити Градска управа града Сомбора, односно надлежни Одсек за имовинско-правне и стамбене послове.

Одсек ће,  у складу са Законом о општем управном поступку,  именовати професионалног управника са листе Регистра професионалних управника,  који ће послове управљања вршити све док стамбена заједница не донесе одлуку о и збору управника или док не закључи уговор о професионалном управљању.

Поступак регистрације стамбене заједнице покреће се подношењем пријаве Одсеку за имовинско-правне послове који води Регистар стамбених заједница.

Уз пријаву је потребно приложити записник са седнице скупштине на којој је донета одлука о избору управника стамбене заједнице и доказ  о уплати административне таксе за регистрацију.

Додатне информације се могу добити  путем телефона: 025/468-267, а обавештење Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове  о поступку увођења принудне управе у стамбеним заједницама  које не изаберу органе управљања,  доступно је овде.

                                                                Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!