апр 19

У УЛИЦИ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ ЗА СВА ВОЗИЛА ЗАБРАЊЕН САОБРАЋАЈ

Главна улица

У пешачкој зони Сомбора забрањен је саобраћај за сва возила, прописано је Одлуком о уређењу града Сомбора.

Изузетно, на захтев заинтересованог лица, Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора може одобрити пролаз  возилима у пешачкој зони у следећим случајевима:

–  у времену од 5.30 до 7.30 часова – сопственим возилима носивости до 5 тона за  снабдевање предузећа, продавница, угоститељских објеката и радњи;

–  у времену од 5.30 до 7.30 часова и од 12.00 до 16.00 часова – возилима која за потребе власника објеката у пешачкој зони врше селидбу, доставу беле технике, намештаја, огревног материјала, као и возилима  за потребе грађења, извођења радова на адаптацији, санацији, реконструкцији и одржавању објеката у пешачкој зони;

–  у времену од 00.00 до 24.00 часа возилима која служе за личну употребу лица које има неспособност доњих екстремитета од 60 и више процената.

Возилима  јавних предузећа, здравствених установа, Министарства унутрашњих послова и инспекцијских органа дозвољен је пролаз, односно пролаз и заустављање у пешачкој зони, за време вршења интервенција.

Надзор над спровођењем наведене одлуке, односно кретању возила у пешачкој зони, врши Одељење инспекције и комуналне полиције Градске управе Града Сомбора путем комуналне инспекције и комуналне полиције. Надзор се врши  свакодневно,  у преподневним и поподневним сатима и у дане викенда. У случају непоштовања  одредби Одлуке о уређењу града надлежни комунални инспектор и комунални полицајац предузимаће  прописане мере.

„Апелујемо на грађане да се придржавају прописане забране саобраћаја у пешачкој зони града“ наводи се у обавештењу  Одељења инспекције и комуналне полиције Градске управе града Сомбора.

Послови информисања и односа са јавношћу

апр 19

ОД 23. ДО 27. АПРИЛА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ „ПРОГРАМА ЗА ДЕЦУ 2018“ И „ЛАП-а ЗА МЛАДЕ 2018“

Учесници јавног позива за реализацију „Програма за децу у 2018. години“ и „ЛАП-а за младе у 2018. години“ којима су одобрена средства за реализацију пројеката, у периоду од 23. до 27. априла 2018. године, могу потписати уговоре о финансирању пројеката.

Потписивање уговора  ће се обављати у просторијама Омладинског клуба, Венац  Радомира Путника бр. 2, Сомбор, у времену од 9.00 до 15.00 часова.

Учесници конкурса којима су  средства опредељена, имају обавезу да у писаној форми доставе нову спецификацију трошкова и ревидиран план активности у складу са одобреним средствима.

Учесници конкурса који одустају од реализације пројекта, имају обавезу да у писаном облику доставе обавештење  да одустају од додељених  средстава.

Оригинална обавештења доступна су овде, а решења о расподели овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

апр 18

КОМИСИЈА УТВРДИЛА ПРЕДЛОГ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈА НЕГУЈУ ИДЕНТИТЕТ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Комисија за оцену програма, односно пројеката,  удружења која негују идентитет националних заједница прегледала је пројекте пријављене  на расписани  јавни  позив  за расподелу средстава за наведена удружења и пројекте у 2018. години.

Комисија је констатовала да је достављено 10 предлога пројеката, од којих је два одбацила и то пројекат ХКПД „Силвије Стрхимир Крањчевић“ –  Бачки Брег, због непотпуне документације, а пројекат Друштва српско-руског пријатељства – Сомбор,  због тога што пројекат не испуњава општи критеријум.

Пројекат  ХКД  „Владимир Назор“ – Станишић је одбијен  јер је исти био поднет на други градски конкурс, док су пројекти КУДХ „Бодрог“ – Бачки Моноштор и УГ „Натура“ – Бачки Брег, одбијени због тога што финансијски део буџета не прати наративни део буџета.

За финансирање су предложени пројекти удружења:  Асоцијација  Подунавље – Дорослово, УГ „Буњевачко коло“ – Сомбор, УГ „Буњевачки медиа центар“ – Сомбор, ХКУД „ Владимир Назор“ – Сомбор и УГ  „Урбани Шокци“.

Учесници јавног позива имају право приговора на предлог  Комисије за оцену пројеката и то у року од три дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе, односно закључно до 14.00 часова, 20. априла 2018. године.

Приговор се упућује Конкурсној комисији за оцену програма/пројеката удружења која негују идентитет националних заједница путем Одељења за друштвене делатности, а подноси се у писаној форми, поштом или путем Писарнице Градске управе града Сомбора (Градски услужни центар, шалтери бр. 11 и 12), Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Предлог Комисије доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

апр 18

ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО РАНГ ЛИСТУ ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ „ЛАП-а ЗА МЛАДЕ“ И „ПРОГРАМА ЗА ДЕЦУ“ У 2018. ГОДИНИ

Градско веће - 112. седница

Градско веће – 112. седница

Градско веће је на 112. седници утврдило Предлог одлуке о оснивању Историјског архива и Правилник о коришћењу спортских објеката којим управља Спортски центар „Соко“.

Градско веће је донело  и  неколико правилника којима се уређују питања у области социјалне заштите и утврдило коначну ранг листу одобрених пројеката за реализацију „ЛАП-а за младе“ и „Програма за децу“ у 2018. години.

„ЛАП за младе“ реализоваће се у оквиру 29 пројеката, а  Програми за децу“ у склопу 20 пројеката.

Веће је утврдило и план реализације пројекта „Реформа пореза на имовину“. Од овог пројекта се очекује повећање обухвата пореских обвезника и смањење утаје пореза, што би требало да допринесе равномернијем оптерећивању свих пореских обвезника у складу са припадајућим пореским обавезама.

Током реализације пројекта, који ће трајати шест месеци,  биће ангажовано 17 пописивача.

На 112. седници, одржаној 17. априла 2018. године, Веће је одлучило о учешћу на конкурсу АП Војводине за суфинансирање атарских путева и отресишта и то са пројектом појачаног одржавања атарског-некатегорисаног пута у Растини. Атарски пут је дужине 885 метара, а град Сомбор је обезбедио сопствено финансијско учешће за реализацију одржавања наведеног атарског пута.

Веће је прихватило понуду ЈКП „Водоканал“ за одржавање атмосферске канализације у граду и сомборским селима, те понуду ЈКП „Простор“ за вршење стручно-техничког надзора на одржавању општинских путева, градских и улица у селима и на одржавању тротоара, бициклистичких стаза и крпљења ударних рупа.

Градско веће је одлучило о имовинско-правним предметима, финансијским и другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

апр 17

РАЗУМЕВАЊЕМ ДО ЈЕДНОСТАВНИЈЕГ ПРИСТУПА ПЛАНСКИМ И УРБАНИСТИЧКИМ ДОКУМЕНТИМА

Потписан меморандум о разумевању

Потписан меморандум о разумевању

Данас је у Сомбору потписан Меморандум о разумевању о реализацији концепта за успостављање дигиталне партиципације у урбанистичком и просторном планирању на локалном нивоу.

Меморандум, као тројни акт,  потписан је између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије,  града Сомбора и  Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ).

Испред града Сомбора  Меморандум о разумевању потписао је Антонио Ратковић, заменик градоначелнице Сомбора, испред ГИЗ-а Anne Virtz, вођа пројекта ГИЗ-а. Представници Министарства ће пројекат потписати накнадно, због обавеза данас нису обезбедили присуство  свог представника (потписника).

Концепт за успостављање дигиталне партиципације у урбанистичком и просторном планирању на локалном нивоу,  реализује се у оквиру пројекта „Унапређење управљања земљиштем на локалном нивоу у Србији III“ који су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, град Сомбор  и ГИЗ, договорили у децембру 2017. године.

Пројекат је представио Бранко Беговић, експерт за управљање земљиштем.

„Сврха овог пројекта, односно концепта,  јесте да омогући нови приступ  просторном и урбанистичком  планирању. Сва документација  ће се радити  на такав начин  и  са циљем  да постане доступна онлајн, што  ће бити  значајан напредак у односу на претходну праксу. Грађани  ће имати  приступ и увид у планска документа  када год пожеле, независно од радног времена служби које се баве планским документима. Исто тако,  грађани  ће моћи  дати своје мишљење које ће, надам се,  бити уважено“, објаснио је Беговић.

Састанку је присуствовала начелница Градске управе града Сомбора Хелена Роксандић Мусулин, стручњаци ЈКП „Простор“, као и сарадници ГИЗ-а.

Послови информисања и односа са јавношћу

апр 17

УРЕЂЕН НАСИП УЗ БАЈСКИ КАНАЛ

Антонио Ратковић, заменик градоначелнице и Дарко Радуловић, члан Градског већа за област пољопривреде и заштите животне средине са радницима ВД "Западна Бачка"

Антонио Ратковић, заменик градоначелнице и Дарко Радуловић, члан Градског већа за област пољопривреде и заштите животне средине са радницима ВД „Западна Бачка“

Насип  уз Бајски канал, од границе са Мађарском до улива Бајског канала у основну каналску мрежу  Бездан-Бачки Брег, после вишедеценијског немара рашчишћен је и проходан.

Уређење насипа и депоније уз Бајски канал  извршило је ВД „Западна Бачка“, а како је  круна насипа, небрањена и брањена косина насипа била потпуно непроходна, приступило се сечи дрвећа, кресању грана и  машинском уклањању шибља.

Радове на уређењу насипа и депоније уз Бајски канал у укупној дужини од око 12 километара финансирали су  град Сомбор и ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад.

Вредност извршених радова са ПДВ-ом износи 8.760.940, 50 динара.

Радови на уређењу насипа и депоније уз Бајски канал,  који су друга одбрамбена линија од поплава, уз прекиде због неповољних временских прилика,  трајали су два месеца – од 12. фебруара до 12. априла 2018. године.

Пред завршетак радова, насип су обишли Антонио Ратковић, заменик градоначелнице  и Дарко Радуловић, члан Градског већа за област пољопривреде и заштите животне средине.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!