jan 17

GRADSKO VEĆE ODLUČILO O RASPODELI SREDSTAVA ZA JUBILEJE…

GRADSKO VEĆE ODLUČILO O RASPODELI SREDSTAVA ZA JUBILEJE...

Na 43. sednici Gradskog veća, održanoj 17. januara 2017. godine utvrđen je Predlog odluke o trećim izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Sombora. Kako je navedeno u obrazloženju, razlozi za izmene nastali su usled izmena  Zakona o prekršajima, kojim su uvedene  novine u oblasti propisivanja kaznenih odredaba, odnosno rada i postupanja nadležnih organa lokalne samouprave. Zakonom je prošireno polje primene instituta prekršajnog naloga, kao ekonomičnijeg i efikasnijeg sredstva za procesuiranje prekršaja nego što je postupak pred sudom. Predlog odluke biće upućen na razmatranje i usvajanje Skupštini grada Sombora.

Članovi Veća prihvatili su predlog nadležne Komisije i odlučili o raspodeli sredstava po konkursu za obeležavanje značajnih datuma, jubileja, manifestacija i programa pod pokroviteljstvom Grada u 2017. godini.

Veće je Utvrdilo i predlog rešenja o prestanku funkcije direktora JKP „Vodokanal“ Strahinje Šljukića koji je podneo ostavku na funkciju. Veće je utvrdilo i predlog rešenja o imenovanju Jasmine Bobić za vršioca dužnosti direktora  JKP „Vodokanal“. Oba predloga prihvaćena su na sednici Skupštine grada održanoj danas (17. januar 2017. godine).

Veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Saziv za 43. sednicu Gradskog veća dostupan je ovde.

jan 17

SOCIJALNO-EKONOMSKI SAVET O FAS-u: PRODAJA JEDINA ŠANSA

SOCIJALNO-EKONOMSKI SAVET O FAS-u:  PRODAJA JEDINA ŠANSA

Socijalno-ekonomski savet Grada Sombora, na 2. sednici održanoj 16. januara 2017. godine, razmotrio je aktuelnu situaciju u Fabrici akumulatora Sombor (FAS).

Na početku sednice članovima Saveta obratila se gradonačelnica Grada Sombora Dušanka Golubović koja je, osim ostalog, istakla da se od Socijalno-ekonomskog saveta očekuje da daje kvalitetne smernice u pogledu rešavanja određenih ekonomskih pitanja.

Predsedavajući Saveta, Radoslav Prokić naveo je da su na sastanak pozvani predstavnici  zakupca FAS-a i stečajni upravnik, ali su se pozivu odazvali samo predstavnici firme „Dem Helas“ d.o.o. iz Beograda  koja je zakupila prostorije   Fabrike akumulatora.

Predstavnici zakupca govorili su o  najavi isključenja električne energije zbog neizmerenih računa i nizu drugih  nerešenih pitanja na relaciji zakupac-stečajni upravnik.

Na sastanku je rečeno da je uloga Saveta savetodavna i da se ne može baviti pitanjem isključenja električne energije, što se rešava plaćanjem računa. Uloga Saveta je da  vodi računa kako o interesima zaposlenih, tako i opštem interesu Grada.

Nakon iscrpne diskusije u kojoj su učestvovali svi članovi Saveta zaključeno je da privremeni zakup FAS-a nije rešenje za probleme u ovoj fabrici, a posebno kod društveno neodgovornih  poslodavaca. Savet je zaključio i da je potrebno da nadležne institucije izvrše potrebna ekološka merenja u FAS-u, te da se o rezultatima obaveste sve zainteresovane strane.

Zaključeno je i da je Fabriku akumulatora, u što kraćem vremenskom periodu, potrebno prodati  kompanijama koje se bave proizvodnjom akumulatora i koje su na tržištu prepoznatljive. Samo takva prodaja, zaključeno je,  bi omogućila investicije u novu opremu, obezbedila bi poštovanje propisa u oblasti zaštite životne sredine i zaštite na radu.

Ispred lokalne samouprave, kao članovi Saveta, sastanku su prisustvovali: Sava Dojić, član Gradskog veća za oblast finansija i privrede, Miroslav Kovačić, član Gradskog veća za oblast komunalne delatnosti i investicije i Goran Milić, član Gradskog veća za oblast međunarodne saradnje i saradnje sa republičkim i pokrajinskim organima.

Stevan Šljukić i Tomislav Bošnjak, učestvovali su u radu Saveta kao predstavnici poslodavaca, a Zoran Purić i Antun Morber, zastupali su Savez samostalnih sindikata Sombor, odnosno UGS „Nezavisnost“.

jan 17

UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I RURALNOG RAZVOJA

UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I RURALNOG RAZVOJA

U saradnji Odeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj  Gradske uprave Grada Sombora i Poljoprivredne stručne službe „Sombor“, sa sekretarima  seoskih i gradskih mesnih zajednica održan je tematski sastanak posvećen mogućnostima  unapređenja poljoprivredne proizvodnje  i ruralnog razvoja na teritoriji Grada Sombora. U okviru ove teme Vladimir Sabadoš, direktor  i Zvonko Džeba, savetodavac Poljoprivredne stručne službe „Sombor“, govorili su o konkursima  Ministarstva za poljoprivredu Republike Srbije  i Sekretarijata za poljoprivredu AP Vojvodine,  koji poljoprivrednim proizvođačima nude mogućnost prijava za dodelu bespovratnih ili kreditnih sredstava po izuzetno povoljnim uslovima radi unapređenja poljoprivredne proizvodnje.

Bilo je reči i o IPARD donatorskom  programu, kao instrumentu za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014. do 2020. godine.sekretari

grad i sabSekretari mesnih zajednica su preuzeli i ankete koje imaju obavezu da popune i predaju do 20. januara 2020. godine. Ankete  će poslužiti za formiranje baze podataka o poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji Grada. Anketa je sveobuhvatna, sadrži pitanja o veličini poljoprivrednih gazdinstava, navodnjavanju, mogućnostima navodnjavanja, interesovanju za proizvodnju određenih poljoprivrednih kultura, stočarstvu, ribnjacima, informisanosti poljoprivrednih proizvođača…

jan 17

KONKURS ZA PROJEKTE SOCIJALNO-HUMANITARNOG KARAKTERA

KONKURS  ZA  PROJEKTE SOCIJALNO-HUMANITARNOG KARAKTERA

Raspisan je konkurs za dodelu dotacija za projekte organizacija i udruženja građana socijalno-humanitarnog karaktera. Za navedene namene u budžetu Grada za 2017. godinu opredeljen je iznos od 2.200.000,00 dinara, a rok za dostavljanje predloga projekata je 27. januar 2017. godine.

Prioritet u raspodeli sredstava imaće projekti, navedeno je u konkursu, čijim aktivnostima se razvijaju različiti oblici samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama i koji su usmereni ka većem broju korisnika.

Konkurs i konkursna prijava objavljeni su na ovom sajtu u rubrici info pult, u kategoriji konkursi/javni pozivi, kao i u „Somborskim novinama“, izdanju od 13. januara 2017. godine.

Predlozi projekata dostavljaju se na šalterima 11 i 12 u Gradskom uslužnom centru, ili poštom (isključivo preporučena pošiljka), na adresu: Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor, naziv projekta, sa naznakom „Za konkurs socijalno-humanitarnih organizacija – ne otvarati“. Na koverti napisati ime i prezime i adresu pošiljaoca.

jan 17

POKRAJINSKI SEKRETAR ZA POLJOPRIVREDU POSETIO SOMBOR

POKRAJINSKI SEKRETAR ZA POLJOPRIVREDU POSETIO SOMBOR

Podrška i moguća podsticajna sredstva Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine lokalnoj samoupravi u Somboru i malim poljoprivrednim proizvođačima, edukacija poljoprivrednih proizvođača, rekonstrukcija mosta „Šmaguc“ kod Bačkog Monoštora, uklanjanje divljih deponija sa parcela državnog poljoprivrednog zemljišta putem projektnog apliciranja, bile su teme o kojima se razgovaralo na sastanku sa pokrajinskim sekretarom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine mr Vukom  Radojevićem.

Ispred Grada Sombora sagovornici su bili gradonačelnica Dušanka Golubović, Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice, te predstavnici nadležnih odeljenja Gradske uprave Grada Sombora.svi

Sastanku je prisustvovala i Marta Takač, direktorka JP „Vojvodinašume“, Srđan Peurača, direktor Šumskog gazdinstva „Sombor“, te Vladimir Sabadoš, direktor Poljoprivredne stručne službe „Sombor“.

Na sastanku je dogovoreno da Poljoprivredna stručna služba „Sombor“ u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, početkom februara 2017. godine, organizuje tribinu koja će biti namenjena poljoprivrednim proizvođačima koji raspolažu sa parcelama do pet hektara poljoprivrednog zemljišta.

jan 16

KOMPANIJA „PRODŽETI“ ĆE GRADITI FABRIKU U SOMBORU

KOMPANIJA

Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović i Romano Rosi, vlasnik i direktor Društva za  proizvodnju obuće „Prodžeti“ („Progetti“) d.o.o., potpisali su Ugovor o otuđenju (prodaji) parcele u industrijskoj zoni Grada na kojoj će „Prodžeti“ do kraja godine izgraditi novu fabriku koja će omogućiti otvaranje novih radnih mesta.

  • Ovo je za nas značajna investicija, pre svega u pogledu ulaganja u infrastrukturu i izgradnju objekta u cilju proširenja proizvodnje, što će  omogućiti i angažovanje većeg broja radnika. Kako je nagovešteno, vlasnik firme ima i nameru da svoju celokupnu proizvodnju i centar, u skoroj budućnosti, premesti u naš grad. To je veoma važno kao jedan novi početak ulaganja u Sombor i investicija koje su za nas od najvećeg prioriteta i značaja – kazala je Golubović.

Vlasnik „Prodžetija“ Rosi, zahvalio se gradonačelnici na učešću i podršci koju je pružila u realizaciji ovog projekta, kao i administraciji i javnim preduzećima koji su obavili sve potrebne radnje koje su bile potrebne da bi se ugovor mogao potpisati.potpisivawe

  • Kupovina zemljišta je prvi korak ka daljoj realizaciji projekta i očekujemo da ćemo brzinom kojom smo završavali sve dosadašnje radnje u ovoj administraciji, to i dalje nastaviti. Ovo će biti najmodernija fabrika u Srbiji za proizvodnju obuće, a biće i među najmodernijim  fabrikama u Evropi. Izgradnjom fabrike sigurno će se omogućiti otvaranje novih radnih mesta i doći će do drastičnog povećanja broja zaposlenih.  U saradnji sa Gradonačelnicom i Gradskom upravom krenućemo da radimo jovanović, milićnajbrže što možemo i očekujemo da do kraja godine završimo fabriku – rekao je Rosi.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su Ljiljana Jovanović, konsultant i prokurista kompanije „Prodžeti“ i Goran Milić, član Gradskog veća za oblast međunarodnih odnosa i saradnju sa republičkim i pokrajinskim organima.

Prilikom potpisivanja ugovora rečeno je i da je do  prodaje  parcele u industrijskoj zoni Grada došlo je na osnovu odluke Skupštine grada Sombora. Predstavnici „Prodžetija“ su u vlasništvo parcele veličine 98 ari došli na licitaciji održanoj 27. decembra 2017. godine, a izlicitiranu cenu u iznosu od 1.520.000,00 dinara su isplatili pre overe ugovora.

Rečeno je i da „Prodžeti“  ima oko 1000 zaposlenih u svojim pogonima, te da sarađuje sa  oko 20 kooperanata – malih fabrika od Vranja do Subotice, u kojima obezbeđuje posao za još  1500 ljudi, što znači da kompanija „Prodžeti“ u Srbiji obezbeđuje posao za 2500 ljudi.

Zvanična internet prezentacija
No Notify!