jan 04

PRVA BEBA, SAŠA PAVASOVIĆ ROĐEN U PRVOM MINUTU 2017.

 

dec 30

DEŠAVANJA NA TRGU SVETOG TROJSTVA I PUTEM LINKA

dec 30

ODRŽANA 41. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA SOMBORA

ODRŽANA 41. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA SOMBORA

Gradsko veće je, na 41. sednici, donelo Plan javnih nabavki u 2017. godini, te prihvatilo predlog Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica i to za vansudska poravnanja za 25 maloletnih lica kojima bi se isplatila naknada u iznosu od 50.000,00 dinara, a u navedeni iznos se uključuju i advokatski troškovi. Komisija je predložila, a Veće prihvatilo da 102 lica, na ime naknade za štetu dobiju po 25.000,00 dinara (u iznos su uključeni i troškovi advokata), a odbijeni su zahtevi 13 lica.

Na 41. sednici, održanoj 30. decembra, Veće je utvrdilo Predlog odluke o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja na teritoriji Grada Sombora i predložilo članove stručnog tima za realizaciju navedenog projekta. Oba predloga biće upućena Skupštini grada  na razmatranje i odlučivanje.

Veće je odlučilo i o finansijskim pitanjima, među kojima i o dodeli poklon čestitke u iznosu od 100.000,00 dinara prvorođenoj bebi u 2017. godini.

Gradsko veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svoga rada.

dec 30

NOVOGODIŠNJA ČESTITKA GRADONAČELNICE DUŠANKE GOLUBOVIĆ

dec 30

BEZ PRIVREDE NEĆE BITI NI KVALITETNOG JAVNOG SEKTORA

 BEZ PRIVREDE NEĆE BITI NI KVALITETNOG JAVNOG SEKTORA

Gradonačelnica Grada Sombora Dušanka Golubović i prim. dr Zoran Parčetić, predsednik Skupštine grada, organizovali su novogodišnji prijem za privrednike, predstavnike javnog sektora, Vojske Republike Srbije, nevladinih i verskih organizacija, te predstavnike medija.

Novogodišnji koktel je prilika da se na kraju godine sumiraju rezultati rada, ali i da se upute reči zahvalnosti na saradnji i pomoći u realizaciji raznih projekata i akcija čiji je osnovni smisao i cilj, povećanje dobrobiti svih stanovnika na teritoriji grada Sombora, a posebno dece.

Predsednik Skupštine grada prim. dr Parčetić zahvalio se privrednicima koji su donacijama pomogli da se obnovi veći broj  dečjih igrališta.

  • Želim vam  dobro zdravlje i sreću u 2017. godini i nadam se da među vama ima još ljudi dobre volje koji koktelće i u narednom periodu pomoći da izvršimo popravku rekvizita na  30-ak dečjih igrališta. Time ćemo našim najmlađim sugrađanima obezbediti bezbrižnije detinjstvo – kazao je dr Parčetić.

Ovakvi susreti su  prilika za zahvalnost svima koji su doprineli  boljitku Grada.svi tim

  • Susret sa privrednicima, bez obzira na to da li su na lokalnom ili državnom nivou, shvatam kao susret sa nekim ko je lokalnoj samoupravi partner. To kažem, jer bez privrede neće biti ni kvalitetnog javnog sektora, niti kvalitetnih usluga javnog sektora. Zbog toga je jedan od naših prioriteta razvoj privrede i ekonomski razvoj uopšte – istakla je gradonačelnica Dušanka Golubović.

Zvanicama se obratio i predsednik Privrednog saveta grada Sombora Dimitar Pavlevski koji je predstavio rad saveta i pozvao privrednike na saradnju, ističući da su sve ideje  i inicijative koje doprinose razvoju privrede dobrodošle.

Novogodišnji prijem za privrednike organizovan je 27. decembra 2016. godine.

dec 30

LICITACIJA DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, DRUGI KRUG

 LICITACIJA  DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, DRUGI KRUG

Raspisan je oglas za drugi krug licitacije za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Sombora.

Rok za podnošenje prijave i potrebne dokumentacije za učešće na licitaciji je 9. januar 2017. godine, do 14.00 časova.

Oglas, formular za prijavljivanje i šifrarnik objavljeni su na ovom sajtu u rubrici info pult, u kategoriji oglasi.

Prijave na oglas se podnose u zatvorenoj koverti na kojoj se na prednjoj strani navodi adresa: Grad Sombor, Trg cara Uroša br. 1, Sombor, Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, navodi se i broj javnog nadmetanja i katastarska opština.

Na poleđini koverte se navodi ime i prezime i adresa ponuđača. Sa prijavom na oglas ponuđači dostavljaju i traženu dokumentaciju.

Zvanična internet prezentacija
No Notify!