нов 29

ГРАДСКО ВЕЋЕ: ПОДРШКА МАНИФЕСТАЦИЈИ  „ЗИМСКЕ ЧАРОЛИЈЕ“

Градско веће - 92. седница

Градско веће – 92. седница

Градско веће је, на 92. седници, утврдило Предлог одлуке о првим изменама и допунама одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених  вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора и проследиће је на разматрање и усвајање одборницима Скупштине града Сомбора.

Веће је донело решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину.  За одређивање пореза на имовину на територији града Сомбора одређено је пет зона, јединствено за град и села. Зоне су одређене према комуналној опремљености, опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима града и другим садржајима у граду, односно селима. Најопремљенија је прва зона  и у овој зони, примера ради, просечна цена квадратног метра кућа за становање износи 45.189,00, а у петој зони 15.185,00 динара. Цена квадратног метра грађевинског земљишта у првој зони износи 1.500,00, у четвртој 460,00, а у петој зони 160,00 динара. Цена квадратног метра пољопривредног земљишта  у трећој и четвртој  зони износи 110,00,  те у петој 76,00 динара (у првој и другој зони нема пољопривредног земљишта).

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину ће се примењивати од 1. јануара 2018. године.

Градско веће је на 92. седници, одржаној 28. новембра 2017. године, прихватило информацију о степену усклађености  планираних и реализованих активности јавних комуналних предузећа  чији је оснивач Скупштина града Сомбора. Информацијом је обухваћен период од 1. јануара до 30. септембра 2017. године, а  Веће је предузећима код којих је утврђена неусклађеност  наложило да,  приликом израде програма пословања за 2018. годину пажљивије планирају  економске параметре код којих је неусклађеност констатована.

Одлучено је и да се са Пољопривредном стручном службом Сомбор, Казнено-поправним заводом  у Сомбору, Средњом пољопривредно-прехрамбеном школом и ОШ „Бранко Радичевић“ у  Стапару, закључи уговор о коришћењу земљишта у јавној својини града Сомбора које није приведено намени, а користи се као пољопривредно земљиште. Уговор ће се закључити за производну  2017/2018. годину.

На 92. седници утврђени су и критеријуми и текстови јавних позива –  „ЛАП за младе 2018.“ и „ПРОГРАМИ за децу у 2018.“.

Веће је дало сагласност на програмски садржај и финансијски оквир  манифестације „Зимске чаролије“ која ће се организовати у периоду 22. децембар 2017. – 7. јануар 2018. године и одлучило о  другим  питањима из делокруга свог рада.

                                                                  Послови информисања и односа са јавношћу

нов 28

У АКЦИЈИ ОЗЕЛЕЊАВАЊА ОБЈЕКАТА  ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕРА ГУЦУЊА“ , У ГРАДУ И СЕЛИМА, БИЋЕ ЗАСАЂЕНО  300 САДНИЦА

У вртићима на Селенчи 1 и 2 засађене су брезе, борићи, тује, црвене шљиве и сребрне јелке

У вртићима на Селенчи 1 и 2 засађене су брезе, борићи, тује, црвене шљиве и сребрне јелке

Дворишта свих објеката Предшколске установе „Вера Гуцуња“  биће богатија за око 300 садница, речено је на почетку акције озелењавања дворишта у вртићима „Бубамара“ и „Ђурђевак“ на Селенчи у Сомбору.

Прво дрво у акцији озелењавања засадили су градоначелница Сомбора Душанка Голубовић и председник Скупштине града прим. др Зоран Парчетић.

 „Озелењавање дворишта вртића је само прва фаза уређења објеката предшколске установе, а  у другој фази извршиће се поправка мобилијара, односно клупа и дечјих игралишта“ , казала је Голубовић и  захвалила  се  сомборским привредницима који су помогли ову акцију, Компанији „Синагога“ и  „Сапутнику М“, те  Савезу јеврејских општина Србије.

Роберт Сабадош, председник Савеза јеврејских општина Србије и Слободан Ловрић, власник и директор „Синагоге“, истакли су да им учешће у оваквим и сличним акцијама причињава радост и задовољство.

У оквиру акције озелењавања  објеката ПУ „Вера Гуцуња“ у  17 вртића у граду биће засађено 205 садница, а преостале саднице биће засађене у двориштима вртића у сомборским селима.

                                                              Послови информисања и односа са јавношћу

нов 28

КОМИСИЈА ПРЕДЛОЖИЛА ДА СЕ СУФИНАНСИРА ДЕСЕТ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА НЕГУЈУ ИДЕНТИТЕТ  НАЦИОНАЛНИХ  ЗАЈЕДНИЦА

По јавном позиву за расподелу средстава за суфинансирање програма удружења грађана која негују идентитет националних заједница достављено је 12 пројеката. Комисија за оцену програма (пројеката) удружења која негују идентитет националних заједница одбацила је два пројекта и то  Центра за едукацију и безбедност Сомбор и пројекат ХКУД „Владимир Назор“ – Сомбор јер не испуњавају пропозиције наведене у конкурсу.

Комисија  је предложила да се финансијски подржи 10 пројеката следећих удружења грађана: ХКД  „Владимир Назор“ – Станишић, УГ „Буњевачки медиа центар  – Сомбор“, УГ „Урбани Шокци“ – Сомбор, Јеврејска општина – Сомбор, Друштво српско-руског пријатељства, УГ „Буњевачко коло“, ХУН „Герхард“, Асоцијација „Подунавље“,  УГ „Бодрог“ – Бачки Моноштор“ и УГ „ВЕНЕ ВИДИ ВАЦИ“ – Станишић.

На предложену листу одобрених пројеката удружења грађана имају право приговора у року од три дана од дана објављивања (листа је објављена 27. новембра 2017. године).

Приговор се упућује Комисији путем Одељења за друштвене делатности, а подноси се у писаној форми поштом или се предаје лично у Градском услужном центру Градске управе града Сомбора (приземље „Жупаније“,  шалтер 11 и 12), Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Одлуку о приговору Комисија ће донети у року од 15 дана од дана пријема, утврдити коначни предлог расподеле средстава и упутити на даље одлучивање Градском већу.

Предлог ранг листе одобрених пројеката УГ која чувају идентитет националних мањина можете погледати овде.

                                                                  Послови информисања и односа са јавношћу

нов 27

СПРЕЧАВАЊЕ УЗУРПАЦИЈЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА

Узурпација атарског пута у КО Риђица

Узурпација атарског пута у КО Риђица

Узурпација атарских путева који су у јавној својини града Сомбора била је учестала и локална самоуправа је, у складу са Одлуком о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете, одлучила да стане на пут овој појави и издала  је  налоге за омеђавање узурпираних – одораних  атарских путева.

Прво омеђавање извршено је  у К.О. Алекса Шантић – „Бајмочки пут“, а данас (27. новембар) се приступило омеђавању два атарска  пута у К.О. Риђица.

Омеђавању путева у К.О. Риђица присуствовали су заменик градоначелнице Сомбора Антонио Ратковић, Дарко Радуловић, члан Градског већа за област пољопривреде и Мирко Стригић, члан Градског већа за област руралног развоја, који су истакли да се са увођењем реда у коришћење јавне својине града Сомбора наставља и да  Одељење за пољопривреду припрема омеђавање атарских путева у К.О. Растина и К.О. Станишић.

Представници локалне самоуправе подсећају да је Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине у два наврата издало саопштење којима  је упозорило узурпаторе атарских путева да престану са узурпацијом.

На атарским путевима, на којима се након колчења,  установи неслагање са подацима  РГЗ Службе за катастар непокретности Сомбор, против лица која су извршила узурпацију атарског пута биће издати налози за учињени прекршај.

                                                                        Послови информисања и односа са јавношћу

нов 27

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИПРЕМИ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

 Завршна расправа о Нацрту  одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора одржана је  27. новембра 2017. године.

О разлозима измена говорио је Виктор Деспотовић, помоћник начелника Одељења за комуналну делатност, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора.

Према Деспотовићевим речима мења се само један члан Одлуке  и то у погледу наплате потрошене воде у селима у Алекси Шантићу, Дорослову, Риђици, Светозару Милетићу, Станишићу, Стапару, Телечки, Бачком Моноштору, Колуту и Бачком Брегу

„Изменама се предлаже да се потрошња утврђује паушално по члану домаћинства и то по 3м³,  уз додатних два кубна метра по домаћинству месечно за одржавање водомера“, навео је Деспотовић.

Деспотовић је навео да би се паушална наплата примењивала привремено док се не створе потребни технички услови за очитавање потрошње воде преко водомера у наведеним селима.

Предузећа, ЈКП „Водоканал“ и  ЈКП „Водовод“ у Бездану ће  у међувремену извршити баждарење водомера, а тамо где их нема извршити уграђивање и извршити друге техничке припреме, што изискује одређени временски период и материјална средства.

У току јавне расправе Ратко Бубоња из Колута доставио је примедбу, о којој ће се Одељење изјаснити и потом предложене измене проследити Градском већу града Сомбора на разматрање и одлучивање.

                                                                            Послови информисања и односа са јавношћу

нов 24

РАСПИСАНИ КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ  КУЛТУРЕ, СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а РОМА У 2018. ГОДИНИ

Сходно одлуци Градског већа града Сомбора, расписана су три јавна позива и то: ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури из буџета града за 2018. годину, ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава за суфинансирање програма/пројеката удружења грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији града Сомбора у 2018. години и ЈАВНИ ПОЗИВ  за доделу средстава за реализацију Локалног акционог плана Рома у 2018. години.

Рок за подношење пријава предлога пројеката/програма, а у области културе и манифестација,  по сваком конкурсу је 15 дана од дана објављивања, односно од 24. новембра 2017. године.

Пријаве се подносе лично, на пријемном шалтеру Градске управе – Градски услужни центар (шалтер 11 и 12) или путем поште препорученом пошиљком на адресу: Град Сомбор, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, са назнаком комисије којој се пројекти достављају.

                                                                     Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!