мар 20

ШЕСТ УЧЕСНИКА КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ ДО 26. МАРТА МОРАЈУ ДОПУНИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Комисија за спровођење поступка расподеле средстава из буџета града Сомбора за невладине организације и удружења грађана у области противпожарне заштите, одржала је 1. седницу, ради отварања пријава на конкурс и прегледа поднете документације.

Комисија је констатовала да је на Конкурс достављено 11 пријава,  од којих је пет удружења доставило комплетну, а шест непотпуну документацију.

Организације  које нису доставиле  тражену документацију имају обавезу да је ДОПУНЕ до 26. марта 2018. године.

На 1. седници, одржаној 20. марта 2018. године, Комисија је сачинила табеларни приказ пристиглих пријава и документације која недостаје код пријава појединих организација.

Извод из записника Комисија за спровођење поступка расподеле средстава из буџета града Сомбора за невладине организације и удружења грађана у области противпожарне заштите, са прегледом пријава на конкурс и назнаком о  потреби допуне документације, доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

мар 20

ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉАЊЕ РЕВИДИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ЗА ОДОБРЕНЕ ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Удружења грађана којима су за реализацију програма/пројеката  у области социјалне и здравствене заштите у 2018. години  одобрени мањи износи  у односу на тражене у финансијском плану, имају обавезу да доставе нову спецификацију трошкова.

Ревидиран финансијски план удружења достављају Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Сомбора, односно обавештење да одустају од средстава која су додељена.

Расподела средстава извршена је у складу са Правилником о финансирању и суфинансирању програма/пројеката удружења који су од јавног интереса за град Сомбор и Одлуке о буџету града за 2018. годину.

Обавештење Одељења за друштвене делатности доступно је овде, а РЕШЕЊЕ о додели средстава за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у области социјалне и здравствене заштите овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

мар 20

ПОТПИСАНЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕРА ГУЦУЊА“

Потписници - Весна Крстић за синдикат, Александра Перовић за ПУ, за Град Антонио Ратковић, заменик градоначелнице, а присуствовао је Горан Тодорић, начелник Одељења за образовање

Потписници – Весна Крстић за синдикат, Александра Перовић за ПУ, за Град Антонио Ратковић, заменик градоначелнице, а присуствовао је Горан Тодорић, начелник Одељења за образовање

Прве измене и допуне Колективног уговора ПУ „Вера Гуцуња“ у Сомбору, данас (20.03.2018.) су потписали  Антонио Ратковић, заменик градоначелнице Сомбора – испред Града, Александра Перовић, директорка Предшколске установе „Вера Гуцуња“, Сомбор за  послодавца и Весна Крстић, председник Независног синдиката просветних радника Војводине (НСПРВ) ПУ „Вера Гуцуња“, Сомбор.

Прве измене и допуне Колективног уговора ПУ „Вера Гуцуња“ претходно је,  на 23. седници,  прихватила Скупштина града Сомбора.

Измене су имплициране ступањем на снагу Посебног колективног уговора за запослене у установама образовања чији је оснивач  Република Србија, Аутономна покрајина и локалне самоуправе. Изменама и допунама,  Колективни уговор ПУ „Вера Гуцуња“ је усаглашен са градским  колективним уговором.

Измене се односе на регулисање права запослених по питању неплаћеног одсуства, сопствених прихода, надокнаде трошкова, солидарних помоћи, јубиларних награда и синдикалних питања.

Послови информисања и односа са јавношћу

мар 19

РЕВИДИРАН ФИНАСИЈСКИ ПЛАН ОБАВЕЗАН ЗА СВА УДРУЖЕЊА КОЈИМА ЈЕ ОДОБРЕН МАЊИ ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

Решење о додели средстава за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у области културе донето је и објављено у петак, 16. марта 2018. године.

С обзиром да је надлежна комисија  појединим удружењима одобрила мањи износ средстава од оног који су удружења тражила у пројекту,  удружења имају обавезу да доставе нову спецификацију трошкова, односно ревидиран финансијски план.  Удружења која процене да им одобрена  средства нису довољна за реализацију пројекта,  имају обавезу да Одељење за друштвене делатности Градске управе града Сомбора обавесте да одустају од средстава која су им додељена.

Расподела средстава извршена је у складу са Правилником о финансирању и суфинансирању програма/пројеката удружења која  су од  јавног интереса за град Сомбор.

Оригинално обавештење о обавези достављања ревидираног финансијског плана доступно је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

мар 17

„ПАНОНСКИ ФИЈАКЕР“ ОРГАНИИЗУЈЕ ОДЛАЗАК У ЗРЕЊАНИН, НА САЈАМ ЗЕМЉОРАДНИЧКОГ ЗАДРУГАРСТВА

Локална акциона група „Панонски фијакер“ и град Сомбор организују одлазак на Сајам земљорадничког задругарства и младих домаћина села Србије који се,  од 22. до  24. марта 2018. године,  одржава у Зрењанину.

Свечано отварање Сајма најављено је за 11.00 часова, 22. марта, а на излагачким штандовима наћи ће се и производи  домаћина са територије града Сомбора.

Градско веће је определило трошкове за одлазак на Сајам, као и за боравак и излагачке штандове домаћина са територије града Сомбора.

Заинтересовани за посету Сајму, као и за излагање својих производа, информације могу добити путем телефона број: 065/2 320 620.

Генерални покровитељ Сајма је Влада Републике Србије – Кабинет за регионални развој и координацију рада јавних предузећа и Српска академија наука.

Хала „Медисон“, 22., 23. и 24. марта, за посетиоце ће бити отворена од 10.00 до 19.00 часова.

Послови информисања и односа са јавношћу

мар 16

УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ТЕМА САСТАНАКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА ПРЕДСЕДНИЦИМА САВЕТА СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Састанак са председницима савета сеоских месних заједница

Састанак са председницима савета сеоских месних заједница

Градска управа града Сомбора организовала је, 16. марта 2018. године,  састанак  са председницима савета сеоских месних заједница (МЗ). Тема састанка била је  унапређење рада сеоских месних заједница ради  задовољавања општих,  заједничких  и свакодневних потреба  и интереса житеља сомборских  села.

Састанку су присуствовали председници или заменици свих месних заједница, а испред Градске управе града Сомбора – Хелена Роксандић Мусулин, начелница Градске управе, Миланка Крстић, начелница Одељења инспекције и комуналне полиције, Габор Бујак, помоћник начелника Одељења  за општу управу и Јасна Ђорђевић, матичар.

Председници савета МЗ су навели који су најчешћи комунални проблеми у њиховим селима, сарадњу са  органима града и јавним предузећима оценили су као добру  и предложили да се организује едукација секретара  месних заједница,  како би житељима села могли пружити информације из оних области због којих МЗ и постоји.

Начелница Одељења инспекције и комуналне полиције  истакла је да ће комунални полицајци и инспекција,  до краја марта обићи сва сомборска села и упутити грађане и секретаре месних заједница на који начин  да пријаве проблем који уоче, што је први корак ка решавању.

Начелница Градске управе је истакла да је ово само први састанак, те да  ће се сваки наредни организовати према потреби и позвала председнике савета МЗ да сачине листу приоритета  у њиховим селима.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!