јан 19

УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а РОМА У 2018. ГОДИНИ

Комисија за доделу средстава за реализацију Локалног акционог плана  Рома, прегледала је достављене пројекте по јавном позиву за реализацију ЛАП-а Рома у 2018. години и утврдила предлог листе одобрених пројеката.

На јавни позив достављено је осам предлога пројеката, од којих је Комисија одбила два и одобрила шест пројеката.

Према образложењу Комисије, предлог пројекта УГ „Центар за инклузију Рома“  је одбијен јер није достављен у року трајања позива, а предлог пројекта  НВО „Женска алтернатива“  је одбијен јер у циљевима и задацима ове организације није наведен  рад са ромском  популацијом, нити је ромска популација истакнута као циљна група.

Комисија је предложила да се финансира реализација пројеката: „Едукативне радионице“  –  предлог „Удружења  Рома Бачки Моноштор“, „Знам да могу“ –  предлог „Удружења Рома Дорослово“, пројекат  „Образовањем до успеха“  је предложило  УР „Бели голуб“, а пројекат  „Наградна екскурзија ученика основне школе“  предложило је УГ „Барањка“.

Савез ромских НВО западнобачког округа предложио је пројекат „Материјална подршка ромској заједници“ и предложено је да се финансира пројекат  „Заједно до здравља“ чији је предлагач УГ „Ромска кућа“.

На предлог листе  одобрених пројеката учесници јавног позива имају право приговора у року од три дана од дана њеног  објављивања.

Приговор се упућује Комисији за доделу средстава за реализацију ЛАП-а Рома посредством Одељења  за друштвене делатности и подноси се у писаној форми путем  писарнице Градске управе града Сомбора (Градски  услужни  центар, шалтери 11 и 12), Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Предлог листе одобрених пројеката доступан је овде.

                                                           Послови информисања и односа са јавношћу

јан 17

ДОДАТНИ РОК ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Законски рок  за регистрацију стамбених заједница истекао  је 12. децембра  2017. године. Станари  који органе управљања нису изабрали у прописаном  року,  имаће могућност да то учине у накнадном року који ће одредити комунални инспектор  приликом обиласка зграде ради провере о упису  у  Регистар стамбених заједница.

Само у случају да  станари ни у накнадном року не изаберу органе управљања, Одсек за имовинско-правне и стамбене послове  Градске  управе града Сомбора  ће  именовати  професионалног  управника са листе  која се води у Регистру професионалних управника.

Циљ Закона о становању и одржавању зграда није увођење принудних управника, већ остваривање јавног интереса кроз унапређење услова становања грађана. Због тога  и Градска управа,  путем  надлежног  Одсека, и даље прима пријаве за регистрацију стамбених заједница.

Обрасци потребни за упис зграда у регистар стамбених заједница доступни су овде  и на  писарници Градског услужног центра, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Уз пријаву је потребно приложити и записник са седнице скупштине станара са одлуком о одређивању управника стамбене заједнице, као и доказ о уплати 309,00 динара на име административне таксе за регистрацију.

Потребне информације могу се добити и путем телефона: 025/468-267 или лично у канцеларији 206, други спрат, зграда локалне самоуправе (тзв. Жупанија), Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Оригинално обавештење Одсека за имовинско-правне и стамбене послове доступно је овде.

                                                                      Послови информисања и односа са јавнишћу

јан 16

ПРИПРЕМА СЕДНИЦЕ СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА ОДРЖАНА У СОМБОРУ

Састанак градоначелнице Сомбора и председнице СКГО са стручном службом ове организације

Састанак градоначелнице Сомбора и председнице СКГО са стручном службом ове организације

Припремајући  седницу Председништва Сталне конференције градова и општина, градоначелница Сомбора и председница  СКГО Душанка Голубовић, данас је у Сомбору одржала  састанак са  генералним секретаром СКГО Ђорђем Станичићем, помоћницима секретара  и шефовима појединих служби и одељења СКГО.

У Сомбору су боравили помоћници генералног секретара Никола Тарбук и Иван Миливојевић, секретар Председништва Маја Стојановић Керић, Марко Томашевић, шеф Одељења за систем локалне самоуправе, Александра Вукмировић, шеф Службе за европске интеграције и међународну сарадњу и  испред Службе за информисање СКГО Жељко Крнетић.

По завршетку припрема за седницу Председништва СКГО, градоначелница је представнике СКГО  у кратком излагању информисала о граду Сомбору, најзначајнијим инфраструктурним радовима изведеним током претходне године, развојним и другим карактеристикама локалне самоуправе.

Генерални секретар СКГО Станичић је истакао да је ова организација у функцији локалних самоуправа, те да су  отвореност у раду  и  јасно дефинисани циљеви кључ успеха СКГО.

Другом делу састанака испред града Сомбора присуствовали су и: Антонио Ратковић, заменик градоначелнице, чланови Градског већа:  Мирослав Ковачић – за област комуналне делатности и инвестиција, Сава Дојић – за област финансија и привреде, Антонија Нађ Косановић  – за област спорта, деце и омладине. Седници су присуствовали и Борис Буловић, помоћник градоначелнице за област урбанизма и заштите животне средине, Хелена Роксандић Мусулин, начелница Градске управе града Сомбора, те Кристина Харјунг, саветник у Канцеларији за локални економски развој.

                                                       Послови информисања и односа са јавношћу

јан 15

ГРАДСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Градско веће – 99. седница

Градско веће је на 99. седници, одржаној 15. јануара 2018. године, усвојило План јавних набавки Градске управе града Сомбора за 2018. годину и утврдило тромесечну квоту и динамику повлачења средстава за период јануар-март 2018. године. Према закључку Градског већа тромесечна квота за први квартал износи максимално 18 одсто средстава планираних Одлуком о буџету града за 2018. годину.

Градско веће је донело и закључак којим се послови вршења стручно-техничког  надзора над грађевинским радовима на  изградњи  треће деонице магистралног водовода Стапар-Дорослово, поверавају Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, односно Фрањи Будимчевићу раднику Одељења који поседује одговарајућу лиценцу.

Извођач радова на изградњи магистралног водовода Стапар-Дорослово је новосадско предузеће ГП „Градитељ НС“-

Веће је донело и закључак којим послове стручно-техничког надзора над извођењем радова на санацији фасаде атријума зграде  Жупаније поверава Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, односно запосленима у Одељењу -Слађани Кронић, надзор над архитектонским, а Томиславу Ђавару, над грађевинским радовима.

Градско веће је усвојило и финансијски план према којем је за пројекте општег карактера од значаја за локалну самоуправу потребно 30.000.000,00 динара. Реч је о девет пројеката и то: Израда пројектно-техничке документације за туристичку сигнализацију насељених места (3.000.000,00),  ревизија стратегије локалног одрживог развоја (200.000,00), међународне сајамске манифестације инвестиционог карактера на иницијативу Покрајинске владе (2.200.000,00), очување мотива и ревитализација стапарског ћилима (561.000,00), ЛАГ „Панонски фијакер“ (1.600.000,00), „Србија у ритму Европе“ (372.000,00), за Регионалну развојну агенцију Бачка (2.100.000,00), пројекат бесплатног амбулантног превоза (250.000,00). За суфинансирање пројеката: „Пројекат Лаванда – women to save“, „VISITUS“, „DACFOR“, „Европски Амазон“, „Баја – Сомбор зелене стазе“ – 16.717.000,00 динара и за чланарине, припрему и штампање промотивних материјала – 3.000.000,00 динара, што све укупно чини 30.000.000,00 динара.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

                                                                                    Послови информисања и односа са јавношћу

јан 12

МОГУЋЕ ЗАГАЂЕЊЕ У ДЕЛУ ТОКА БАЧ БОКОТСКОГ КАНАЛА И РЕКЕ ПЛАЗОВИЋ

Данас у раним јутарњим сатима од стране патроле Пограничне полиције примећен је непријатан мирис  у реци Плазовић у делу тока дуж границе са Републиком Мађарском у дужини од око једног километра према селу,

О догађају су обавештене надлежне инспекције које су у року од два сата изашле на терен и извршиле увиђај на делу тока Бач Бокотског канала који долази  са територије Републике Мађарске и код граничног камена 115 улази у Републику Србију, а  код граничног камена 125 се улива у Плазовић. Упозоравају се грађани да не бораве у наведеном делу тока Бач Бокотског канала и реке Плазовић, те да не користе воду из речног корита у било које сврхе. Увиђај је извршен од стране Покрајинског водопривредног инспектора, а о појави су обавештени надлежни Покрајински секретаријат и Министарство.  Узорковање воде је извршено од стране надлежних, те се чекају резултати анализе.

Послови информисања и односа са јавношћу

јан 12

ЗАКЉУЧЕНИ  УГОВОРИ СА СТУДЕНТИМА – СТИПЕНДИСТИМА ГРАДА

Заменик градоначелнице Антонио Ратковић са студентима – стипендистима града

Заменик градоначелнице Антонио Ратковић, данас је уручио уговоре о стипендирању 25 –оро студената који су током студија остварили најбољи успех. Сви студенти имају  пребилаште на  територији града Сомбора,  студирају на неком од факултета чији је оснивач Република Србија,  и на режиму су финансирања из републичког буџета.

Ратковић је студентима пожелео много успеха у школској 2017/2018. години, као и током целог школовања.

Стипендија износи 11.176,00 динара и исплађује се ратама током школске године.

***

На конкурс о додели стипендија у школској 2017/2018. години, конкурисао је 81 студент, након чега је извршено бодовање по основу дефицитарности струке и по основу оствареног успеха.

По основу дефицитарности највише, односно 30, бодова  остварили су студенти који се школују за звање дипломираног инжењера електротехнике и рачунарства, а са 20 бодова бодовани су студенти који ће након школовања имати звање: дипломирани професор математике, дипломирани инжењер мехатронике, дипломирани социјални радник и дипломирани инжењер пољопривреде-заштита биља.

Двадесет петоро студената са највише бодова постали су стипендисти града.

                                                                  Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!