дец 10

ПУШТЕНА У САОБРАЋАЈ КРУЖНА РАСКРСНИЦА НА УКРШТАЊУ УЛИЦА: 21. ОКТОБРА-БЕОГРАДСКА –ВЕНАЦ ЖИВОЈИНА МИШИЋА-ВЕНАЦ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА

Шетња, па отварање за саобраћај

Шетња, па отварање за саобраћај

Кружни ток на укрштању улица Венац војводе Степе Степановића-Венац војводе Живојина Мишића-Улице 21. октобра и Београдске улице, је изграђен и од данас (10.12.2017. године) се на овој  кружној  раскрсници саобраћај одвија у редовном режиму.

Отварању раскрснице за саобраћај,  присуствовала је градоначелница Сомбора Душанка Голубовић са сарадницима која је истакла да се реконструкцији раније саобраћајнице приступило јер је процењено да је фреквентна, те да је изградња кружног тока потребна због безбедности саобраћаја.

„Иницијативу за изградњу оваквог кружног тока дао је наш градски  Савет за безбедност саобраћаја, а изградња је финансирана из средстава које су  уложили град Сомбор и Министарство привреде у сразмери  50:50 одсто уз обавезу града да плати ПДВ. Сматрамо да је кружни ток завршен  у року, мада је продужен за 10-ак дана због временских прилика. Верујем да то није значајније пореметило фреквенцију саобраћаја у ужој зони центра града“, казала је градоначелница и додала да се   отварањем кружног тока завршава грађевинска сезона на територији града у 2017. години, али и да су припреме за наредну годину у току.

„Увелико се припремамо за наредну годину и очекујемо да буде најмање оволико, ако не и више фреквентно када су у питању грађевински радови. Надамо се да ћемо наредне године почети много раније и да ћемо благовремено у сарадњи са извођачима радова извршавати све послове“, истакла је  Голубовић.

***

До изградње кружне раскрснице и заједничког финансирања дошло је учешћем локалне самоуправе на конкурсу  за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно – који је расписало Министарство привреде,

Укупна вредност радова  износи 13.079.003,59 динара (са ПДВ-ом) – Министарство привреде  је учествовало  са 5.449.584,83, а локална самоуправа са 7.629.418,76 динара.

Суботичка компанија „Војпут“ је била извођач радова,  а  надзор је  вршило сомборско  ЈКП “Простор“.

                                                             Послови информисања и односа са јавношћу

дец 10

ПОЗИВ УДРУЖЕЊИМА ДА ПРЕДЛОЖЕ ПРОЈЕКТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ДЕЦУ И ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а ЗА МЛАДЕ У 2018. ГОДИНИ

Расписани су јавни позиви за финансирање пројеката и програма из буџета града Сомбора за реализацију Локалног акционог плана (ЛАП)  за младе и финансирање програма и пројеката за реализацију „Програма за децу“ у 2018. године.

Јавни позиви су објављени 8. децембра 2017. године, а рок за подношење пријава програма/пројеката јесте 15 дана од дана објављивања.

На јавном позиву „ЛАП за младе 2018“ могу учествовати удружења грађана, организације, установе  и институције које припадају јавном сектору и у области свог рада баве се младима, имају седиште на територији града Сомбора (укључујући и села).

Један пројекат може се односити само на  једну меру ЛАП-а за младе и учесници јавног позива могу поднети један предлог пројекта као носиоци или партнери пројекта.

Пројекат се највећим делом мора реализовати на подручју града Сомбора, односно сомборских села, а максималан износ који  надлежна комисија може одобрити за реализацију једног пројекта је 300.000,00 динара.

Обрасци пријава на јавни позив се попуњавају искључиво електронски, а подносе у штампаном облику у затвореној коверти у Услужном центру Градске управе (Трг цара Уроша 1, Сомбор), на шалтеру 11 или 12, са обавезном назнаком „За комисију за доделу средстава ЛАП за младе за 2018. годину – не отварати“.

Јавни позив и припадајући обрасци доступни су овде.

***

Право да подносе предлоге пројеката на јавни позив „ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2018“ имају организације које раде са децом и баве се унапређењем положаја деце, имају седиште на територији  Сомбора и сомборских села и нису организовале акције које пропагирају верску и националну мржњу и нетрпељивост.

Организације на јавни позив могу пријавити предлоге пројеката којима се унапређује положај деце узраста од пет до 15 година, а пројекат се мора реализовати на територији града Сомбора, односно сомборских села.

Вредност једног пројекта може износити максимално 100.000,00 динара, а једна организација може поднети предлог једног пројекта.

Обрасци пријава на јавни позив се попуњавају искључиво електронски, а подносе у штампаном облику у затвореној коверти у Услужном центру Градске управе (Трг цара Уроша 1, Сомбор), на шалтеру 11 или 12, са обавезном назнаком „За комисију за доделу средстава ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2018. годину – не отварати“.

Јавни позив и припадајући обрасци доступни су овде.

дец 08

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Јавна расправа о Предлогу одлуке о буџету града за 2018. годину

Јавна расправа о Предлогу одлуке о буџету града за 2018. годину

Јавној  расправи о Предлогу одлуке о буџету града Сомбора за 2018. годину присуствовало је 40-ак грађана, махом житеља сеоских месних заједница, као и руководиоци појединих јавних предузећа и установа.

Присутне је поздравила и позвала да изнесу примедбе градоначелница Сомбора Душанка Голубовић, што су грађани и учинили након  што је Сава Дојић, члан Градског већа за финансије и привреду, кратко презентовао приходовну и страну буџетских расхода.

Највише примедби имали су представници МЗ „Бездан“ који су указали на, по њиховом мишљењу, несразмерну расподелу средстава месним заједницама, у којој је, како су навели, оштећена њихова МЗ.

Према мишљењу присутних  Безданаца, њиховој  МЗ  према величини територије, географском положају и другим карактеристикама, требало је доделити, ако не више, оно сигурно не мање средстава него што је планирано за друге МЗ.

Учествујући у расправи,  Градоначелница, чланови Градског већа и Ружица Маринов, начелница Одељења за финансије, указали су на то да су средства планирана за МЗ конципирана на основу њихових предлога и прецизирали да је „буџет“  МЗ „Бездан“ продукт  њиховог  предлога. У расправи су разјашњена и друга питања, а закључено је да ће се уважити део примедби МЗ „Бездан“, те да ће се о њима изјаснити Градско веће.

Испред локалне самоуправе јавној расправи су присуствовали и Антонио Ратковић, заменик градоначелнице, Мирослав Ковачић, члан Градског већа за област комуналне делатности и инвестиције, Немања Сарач, члан Градског већа за област културе и образовања и Силард Јанковић, члан Градског већа за област заштите националних мањина и сарадњу са верским заједницама.

                                                           Послови информисања и односа са јавношћу

дец 07

РОК ЗА ИЗБОР ОРГАНА УПРАВЉАЊА У СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА – 12. ДЕЦЕМБАР

У складу са одредбама Закона о становању и одржавању зграда, стамбене заједнице имају обавезу да до 12. децембра 2017. године изаберу  органе  управљања и изврше регистрацију.  Уколико стамбене заједнице не изаберу органе оправљања биће покренут поступак увођења принудне управе који ће водити Градска управа града Сомбора, односно надлежни Одсек за имовинско-правне и стамбене послове.

Одсек ће,  у складу са Законом о општем управном поступку,  именовати професионалног управника са листе Регистра професионалних управника,  који ће послове управљања вршити све док стамбена заједница не донесе одлуку о и збору управника или док не закључи уговор о професионалном управљању.

Поступак регистрације стамбене заједнице покреће се подношењем пријаве Одсеку за имовинско-правне послове који води Регистар стамбених заједница.

Уз пријаву је потребно приложити записник са седнице скупштине на којој је донета одлука о избору управника стамбене заједнице и доказ  о уплати административне таксе за регистрацију.

Додатне информације се могу добити  путем телефона: 025/468-267, а обавештење Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове  о поступку увођења принудне управе у стамбеним заједницама  које не изаберу органе управљања,  доступно је овде.

                                                                Послови информисања и односа са јавношћу

дец 07

ЈАВАНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ, ОСМОГ ДЕЦЕМБРА

Градско веће града Сомбора Предлог одлуке о буџету града Сомбора за 2018. годину утврдило је на 92.  седници, одржаној 30. новембра 2017. године и изложило га на увид грађанима и другим заинтересованим учесницима у креирању буџета за наредну годину.

До 8. децембра 2017. године учесници у јавној расправи предлоге могу доставити на  sdojic@sombor.rs  и rmarinov@sombor.rs, а могу их упутити и на завршној расправи која ће се одржати 8. децембра 2017. године у великој сали у згради локалне самоуправе (први спрат, Трг цара Уроша 1, Сомбор), у 10.00 часова.

Предлог одлуке о буџету града Сомбора за 2018. годину доступан је овде.

                                                                     Послови информисања и односа са јавношћу

дец 06

СКУПШТИНА УСВОЈИЛА ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА У 2017. ГОДИНИ

Одборници усвојили деветомесечни извештај о извршењу Одлуке о буџету града у 2017. години

Одборници усвојили деветомесечни извештај о извршењу Одлуке о буџету града у 2017. години

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Сомбора у периоду јануар-септембар 2017. године, одборницима је поднео Сава Дојић, члан Градског већа за област финансија и привреде. Дојић је навео да су приходи у првих девет месеци остварени у износу од 1.744.720.050,00 динара, те да су у структури текућих прихода најзаступљенији приходи од пореза који чине 67,76  одсто  остварених текућих прихода, трансфери чине 20,34 одсто, а други приходи 11,9 одсто прихода.

Дојић је навео да је Управа за капитална улагања АПВ, током 2017. године, одобрила значајна средства.  За пројекат „Изградња резервоара и црпне станице у насељеном месту Светозар .Милетић“ одобрено је 41.305.955,62 динара, пројекат „Изградња дела магистралног водовода Стапар-Дорослово“, деоница 3 износ од 50.000.000,00 динара и за „Иинфраструктурно опремање индустријске зоне у Сомбору“  81.595.176,54 динара. Дојић је навео и да наведена средства до израде извештаја нису реализована, те да прилив средстава Управе за капитална улагања  великим делом зависи од деловања републичкких органа и да локална самоуправа не може ажурније реаговати и утицати на њихову наплату.

У истом периоду расходи буџета су извршени у износу од  1.635.669.193,00 динара и у односу на годишњи план остварени са  54,96 одсто

Према глобалној расподели извршених расхода, највише средстава реализовано је у комуналној области и то 504,6 милиона, следе области друштвених делатности и образовања са по 20,3 одсто реализације планираних средстава, у укупним расходима  Градска  управа, Градско  веће,  Скупштина  града и Градски  правобранилац  учествују са 16,4 одсто, те расходи опште намене  7,5 одсто.

Одборници су, без расправе, прихватили Извештај о извршењу Одлуке буџета града Сомбора за период јануаар-септембар 2017. Године.

Након образложења Мирослава Ковачића, члана Градског већа за област комуналне делатности и инвестиција, одборници су донели Одлуку о првим изменама и допунама одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора.

Одборници су донели и Стратешки план комуналне полиције града Сомбора за период 2018-2023. године и за вршиоца дужности директора СЦ „Соко“ именовали Душка Секулића.

                                                        Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!