jan 10

OD 16. JANUARA DO 28. FEBRUARA, UVOĐENJE REGRUTA U VOJNU EVIDENCIJU

Centar Ministarstva odbrane Sombor počeo je sa realizacijom aktivnosti uvođenja lica muškog pola u vojnu evidenciju u 2018. godini. Zakonskoj obavezi uvođenja u vojnu evidenciju podležu regruti rođeni 2000. godine, kao i mladići starijih godišta (rođeni od 1988. do 1999. godine) koji iz bilo kojih razloga  nisu uvedeni u evidenciju vojnih obveznika.

U originalnom pozivu Centra Ministarstva odbrane Sombor navodi se: „Na osnovu člana 15. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi Ministarstvo odbrane Republike Srbije poziva lica muškog pola rođena 2000. godine da ispune svoju zakonsku obavezu i uvedu se u vojnu evidenciju.

Obavezi uvođenja u vojnu evidenciju podležu i lica muškog pola starijih godišta (rođena od 1988. do 1999. godine), koja iz bilo kojih razloga nisu uvedena u evidenciju vojnih obveznika.  Uvođenje u vojnu evidenciju po opštem pozivu može se izvršiti  u periodu od 16.01. 2018. do 28.02.2018. godine,  u Centru Ministarstva odbrane (CMO) Sombor ili opštinskoj kancelariji Centra Ministarstva odbrane, prema mestu prebivališta lica i to:

  • CMO Sombor, Sonje Marinković 2,  svakog radnog dana od 09.00 do 15.00 časova;
  • u opštinskoj  kancelariji  Apatin,  ponedeljkom  – od 09.00 do 15.00 časova;
  • u opštinskoj  kancelariji Odžaci, utorkom  – od 09.00 do 15.00 časova;
  • u opštinskoj  kancelariji  Kula  – sredom – od 09.00 do 15.00 časova.

Lica koja se uvode u vojnu evidenciju potrebno je da ponesu ličnu kartu na uvid, a ukoliko ne poseduju ličnu kartu potrebno je da na uvid ponesu drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, a u inostranstvu važeću putnu ispravu.

Lica koja borave u inostranstvu dužna su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave nadležnom diplomatsko-konzulatnom predstavništvu Republike Srbije.“

                                                  Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jan 09

U SOMBORSKOJ BOLNICI URAĐENA LAPARASKOPSKA OPERACIJA DEBELOG CREVA

Tim koji je izveo prvu laparaskopsku operaciju debelog creva u somborskoj bolnici

U Opštoj bolnici „Dr Radivoj Simonović“ u Somboru, 4. januara 2018. godine, urađena je laparaskopska operacija debelog creva i laparaskopska resekcija rektuma. Time je somborska bolnica postala jedna od prvih regionalnih bolnica u Srbiji gde je takav zahvat urađen.

Operaciju  je izveo docent Medicinskog fakulteta dr sci med hirurg Aleksandar Gluhović,  uz  asistenciju lekara somborske bolnice hirurga  dr Siniše Zarića, anesteziologa  dr Vesne Grabovičkić i  uz prisustvo čitavog hirurškog tima, instrumentarki i anestetičara.  „U eri savremene hirurgije, laparaskopska hirurgija kolona i rektuma je postala standardna hirurška procedura u brojnim zdravstvenim ustanovama širom Evrope, a u poslednje vreme i u Republici Srbiji.  U somborskoj bolnici se godišnje operiše oko 150 pacijenata zbog maligne i benigne bolesti debelog creva. Laparaskopska operacija je urađena po važećim hirurškim protokolima, a prednosti ovakve operacije su značajno manja operativna trauma i veoma brz postoperativni oporavak pacijenta. U prilog ovakve vrste  operacija  ide i činjenica da se pacijent podvrgnut navedenoj operaciji, dobro oseća i već je otpušten na kućni oporavak. Uz podršku  v.d.  direktora Opšte bolnice  dr Dragana Ristovića ovakve hirurške procedure će se kontinuirano obavljati u somborskoj bolnici“, navodi načelnik Odeljenja hirurgije dr Siniša Zarić.

Čestitke na uspešno izvedenoj intervenciji celom timu uputio je predsednik Skupštine grada Sombora  prim. dr Zoran Parčetić.

„Laparaskopske operacije spadaju u intervencije sa minimalnim oštećenjem tkiva i zato predstavljaju „zlatni standard“ medicinskih procedura. Kao jednom od osnivača laparaskopske hirurgije u Somboru, drago mi je da je u somborskoj bolnici nakon dužeg vremena stagnacije u laparaskopskoj hirurgiji učinjen značajan korak. Posebno zadovoljstvo pričinjava činjenica da u svemu aktivno učestvuje dr Aleksandar Gluhović, izvanredan hirurg koji je ponikao u našoj bolnici i koji nije zaboravio svoje korene. Lokalna samouprava će, kao i do sada, u narednom periodu maksimalno podržati ne samo razvoj hirurgije u somborskoj bolnici, već  i celokupne zdravstvene zaštite u celom regionu“,  kaže  prim. dr Zoran Parčetić.

                                                                                   Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jan 09

GRADSKO VEĆE PODRŽALO INICIJATIVU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE SA OPŠTINAMA U SLIVU GORNJEG TOKA DUNAVA

Gradsko veće – 97. sednica

Gradsko veće je na  97. sednici, održanoj 8. januara 2018. godine, utvrdilo predlog programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije grada Sombora (TOGS) za 2018. godinu. Prema finansijskom planu za finansiranje TOGS-a, potrebno je 18.909.000,00 dinara, od kojih  sredstva iz budžeta grada iznose 15.854.000,00 dinara, a iz sopstvenih prihoda planirano je 3.055.000,00  dinara.

Veće je utvrdilo i Predlog odluke o pokretanju inicijative za uspostavljanje saradnje i udruživanja  sa opštinama u slivu gornjeg toka Dunava – Bački vodotoci. Razlozi za uspostavljanje saradnje sa opštinama koje pripadaju navedenom slivu, odnosno sa Apatinom, Odžacima, Kulom, Bačom i Bačkom Palankom, su  smanjenje rizika i posledica posle elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Ideju udruživanja gradova i opština po slivu kao geografskom pojmu koji objedinjuje zajedničke rizike na jednom prostoru,  ali koji zahvata teritorije više gradova i opština, podržavaju Vlada Republike Srbije – Kancelarija za upravljanje  javnim ulaganjima, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Stalna konferencija gradova i opština i Ujedinjene nacije – Program  za razvoj. O predloženoj inicijativi izjasniće se i Skupština grada Sombora.

Gradsko veće je odlučilo i o usklađivanju pravilnika koji se odnose na realizaciju odluke o budžetu grada, sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu. Usklađeni su: Pravilnik o postupku donošenja finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika budžeta,  Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta grada Sombora i Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno računa konsolidovanog računa trezora grada Sombora.

Veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

                                              Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jan 08

ZA PETAK, 12. JANUAR, ZAKAZANA 21. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA

Predsednik  Skupštine grada Sombora prim. dr Zoran Parčetić, uputio je odbornicima

saziv za 21. sednicu  Skupštine  za 12. januar 2018. godine.

Prema sazivu, Skupština bi trebalo da počne sa radom  u  9.00 časova, u velikoj sali zgrade lokalne samouprave, tzv. Županija, Trg cara Uroša 1, Sombor.

Na 21. sednici odbornici će razmotriti Predlog odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Sombora, te odlučiti o imenovanju direktora JKP „Vodokanal“ i o drugim predlozima Odbora za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose grada.

Originalan saziv za 21. sednicu Skupštine grada, dostupan je ovde.

                                                          Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

jan 06

BOŽIĆNA ČESTITKA GRADONAČELNICE SOMBORA DUŠANKE GOLUBOVIĆ PRAVOSLAVNIM VERNICIMA

Svim sugrađanima pravoslavne veroispovesti najsrdačnije čestitam Božić, praznik porodične sloge, mira i razumevanja.

Neka predstojeći Božić u svima nama razbudi hrišćanske vrednosti koje nas čine boljim i bližim jedne drugima.

Poštovani prijatelji, želim da praznik porodičnog mira i ljubavi provedete u duhovnom odsjaju vitlejemske zvezde koja nam je najavila najveći od svih događaja u povesti ljudskoj – rođenje Sina Božijeg i Spasitelja Isusa Hrista.

Hristos se rodi – vaistinu se rodi!

jan 06

ATILA TOT – PRVA BEBA U 2018. GODINI

Atila je kao prva beba dobio poklon čestitku u iznosu od 100.000,00 dinara

U porodilištu Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ u Somboru, na prvu bebu čekali su do 03. januara, kada se u 12.30 časova, rodio Atila Tot.

Majka Tunde i tata Marijan, su dobili naprednu bebu  od 4,8 kilograma i 55 centimetara.

Atila je treće dete  porodice Tot iz Bezdana.

Porodilište je  posetila i gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović, koja je Atilinoj majci uručila poklon čestitku od 100.000,00 dinara, a Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice i predsednik Saveta za bezbednost saobraćaja poklonio je auto-sedište.

Osim Atile, auto-sedišta na poklon dobilo je i osam beba koje su rođene u međuvremenu, odnosno,  za prvih šest dana januara 2018. godine.

Auto-sedišta na poklon dobiće ukupno 20 beba rođenih prvih dana 2018. godine.

Porodilište je posetio i Milan Glumac, načelnik Odeljenja saobraćajne policije PU Sombor, a domaćini v.d. direktora Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ dr Dragan Rastović, dr Milan Arnaut, načelnik Dečjeg odeljenja i dr Lazar Račić, načelnik Odeljenja ginekologije, sa gradonačelnicom su razgovarali o potrebama Opšte bolnice.

Dr Račić je ukazao na trend opadanja nataliteta na teritoriji grada Sombora. On je izneo podatke prema kojima je u Somboru 2015. godine rođeno 1038, 2016 – 978, a prošle, 2017. godine  – 952 bebe.

Ako je suditi prema  prvih šest januarskih dana u 2018. godini, ima nade da se trend opadanja nataliteta zaustavi.

                                                                       Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zvanična internet prezentacija
No Notify!