apr 11

DONEŠEN PRAVILNIK O POSTAVLJANJU BAŠTA ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA

56. sednica Gradskog veća

Gradsko veće je na 56. sednici utvrdilo Pravilnik o postavljanju bašta ispred ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Sombora. Bašte se mogu postavljati u periodu od 01. marta do 01. novembra, ukoliko to vremenske prilike dozvoljavaju, a Pravilnikom su precizno određeni visina i površina tende za zasenčenje. Novina u pravilniku je i da se depozit, koji investitor uplaćuje pre odobrenja postavljanja bašte, može koristiti kako za nadoknadu troškova uklanjanja ukoliko investitor sam ne ukloni baštu po prestanku rada bašte. Depozit se može koristiti i za nadoknadu troškova prinudnog uklanjanja bašte, a na osnovu rešenja nadležnih u Gradskoj upravi grada Sombora. Pravilnikom su detaljno propisani razlozi za uklanjanje i postupak uklanjanja bašte, donosi ga gradonačelnica i stupiće na snagu danom donošenja.
Gradsko veće je razmotrilo zahtev Poljoprivredne stručne službe „Sombor“ u kojem se traži preispitivanje utvrđene tržišne cene za otkup građevinskog objekta na katastarskoj parceli br. 7978 KO Sombor 1, koja je prema njihovim navodima visoka. Veće je prihvatilo zahtev PSS „Sombor“ i uputilo predlog odbornicima Skupštine grada Sombora da se sa dnevnog reda 12. Sednice Skupštine grada Sombora, zakazane za 13. april 2017. godine povuče tačka koja se odnosi na imovinsko-pravni predmet PSS „Sombor“, zbog preispitivanja utvrđene tržišne cene.
Gradsko veće je odobrilo 70.000,00 dinara za štampanje knjige „Međustanica Lisabon“, somborskom piscu Dušanu Saviću. Savić je član Društva književnika Vojvodine, Društva književnika Republike Srpske i Austrijskog P.E.N. Centra. Već 25 godina živi i radi u Somboru i njegova dela su prevedena na mnoge strane jezike.
Gradsko veće je na 56. sednici, održanoj 11. aprila, usvojilo izveštaj o stanju robnih rezervi Grada Sombora na dan 31.12.2016. godine i odlučilo o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

apr 11

TRETMANI KRPELJA DO 30. MAJA, PREPORUKA PČELARIMA DA ZAŠTITE ILI IZMESTE KOŠNICE

U periodu od 10. aprila  do 30. maja 2017. godine vršiće se tretmani suzbijanja krpelja na zelenim površinama u gradu i svim selima na teritoriji Grada Sombora. Tretman će vršiti preduzeće „Oris“ doo  u saradnji sa „Veterinarskom stanicom Sombor“ preparatima koji su štetni za pčele, te se pčelarima preporučuje da košnice zaštite ili izmeste.

Tretmanima će biti obuhvaćene zelene površine  unutar naseljenih mesta, parkovi, igrališta, groblja, kao i šetališta i izletišta izvan naselja.

Precizni termini i lokacije tretmana mogu se pratiti na zvaničnoj internet prezentaciji preduzeća „Oris“ www.oris.rs, a informacije se mogu dobiti i putem telefona broj: 025/ 15 50 55.

Originalno obaveštenje je dostupno u rubrici obaveštenja.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

apr 11

U DOROSLOVU, NA BUNARIMA U MESNOJ ZAJEDNICI I ULICI PETEFI ŠANDORA , ZABRANJENO KORIŠĆENJE VODE ZA SANITARNO-HIGIJENSKE POTREBE

Doroslovo

Somborsko Odeljenje sektora za sanitarni nadzor i javno zdravlje Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, doneo je rešenje o zabrani korišćenja vode koja se koristi za sanitarno-higijenske potrebe na dva bunara u Doroslovu.

Prema rešenju sanitarnog inspektora  analizirani uzorak vode za piće na bunaru B-4

(Mesna zajednica, Nikole Tesle 61)  u Doroslovu sadrži povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija i zbog toga je voda zabranjena za sanitarno-higijenske potrebe. Inspektor je naložio ispiranje bunara i ponovno uzorkovanje vode i mikrobiološku analizu.

Na bunaru B-6 (ulica Petefi Šandora br 113) u Doroslovu  uzorkovana voda,  prema izvršenim analizama sadrži veliki broj aerobnih i mezafolnih bakterija i bakterija fekalnog porekla, zbog čega je voda zabranjena za sanitarno-higijenske potrebe. Inspektor je naložio  dezinfekciju i ispiranje bunara,  ponovno uzorkovanje vode i mikrobiološku analizu.

Rešenje Pokrajinskog sekretarijata dostupno je u rubrici saopštenja.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

apr 10

KINOLOŠKO DRUŠTVO „RAVANGRAD“ ORGANIZOVALO „37. CAC SOMBOR 2017“

Spremni za ocenjivanje

Na izložbi pasa,  „37. CAC Sombor 2017“, bile su zastupljene 73 rase, sa ukupno 234 izložena psa. Izložbu je organizovalo somborsko Kinološko društvo „Ravangrad“, a otvorio je zamenik gradonačelnice Antonio Ratković.

Ratković je naveo da  manifestacije koje organizuju udruženja, poput  izložbe Kinološkog društva,  pokazuju da je Sombor otvoren grad, spreman da podrži sve ono što spaja ljude različitih interesovanja i na opštu je dobrobit.

„Izlagačima želim prijatan boravak u Somboru, posetiocima interesantnu izložbu, organizatorima čestitam na dosadašnjem radu i na organizaciji današnje izložbe. Ujedno želim da nagrade dođu u ruke najuspešnijih odgajivača“, rekao je Ratković.

Na izložbi, održanoj 9. aprila 2017. godine, učestvovali su izlagači iz sedam država.

Kinološko društvo „Ravangrad“ ima bogatu tradiciju i pod imenom Udruženje odgajivača pasa Dunavske Banovine sa sedištem u Somboru osnovano je 1938. godine i kao takvo je jedno od prvih kinoloških društava u nekadašnjoj Jugoslaviji. Pod današnjim nazivom, KD „Ravangrad“, vodi se od 1972. godine.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

apr 10

EKIPA CRVENOG KRSTA SOMBOR OSVOJILA PRVO MESTO NA FESTIVALU „PROMOCIJA HUMANIH VREDNOSTI“

Pobednička ekipa Crvenog krsta Sombor

Učenici Osnovne škole „Bratstvo-jedinstvo“ u Somboru, predstavljali su somborski Crveni krst na 4. Festivalu dečijih pozorišnih predstava u okviru programa „Promocija humanih vrednosti“.

Somborska ekipa je na festivalu učestvovala sa predstavom „I devojčice igraju fudbal“  i osvojila prvo mesto. Učenici Nemanja Micić, Mihajlo Olujić, Nikola Obradović, Stefan Milinković, Kristina Kolović, Anja Grbić i Dijana Zec, bili su u sastavu somborske ekipe, a učiteljica Snežana Ivković, koja je i član Upravnog odbora Crvenog krsta Sombor, je osmislila predstavu.

Kao najuspešniji promoteri humanih vrednosti,  Somborci su nagrađeni desetodnevnim letovanjem  u odmaralištu Crvenog krsta Srbije u Baošićima.

Na festivalu održanom u Beogradu, od 5. do 7. aprila 2017. godine, učestvovalo je  više od 300 učenika trećeg, četvrtog i petog razreda osnovnih škola iz 26 gradova i opština Srbije.

Crveni krst Srbije, pokazao se kao uspešan organizator festivala i kao još bolji animator promocije humanih vrednosti, odnosno razvijanja tolerancije i nenasilne komunikacije, poštovanja različitosti, dečjih prava…

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

apr 08

PRVA SOMBORSKA ŠKOLA STRIPA POČINJE U PONEDELJAK, 10.APRILA

U ponedeljak, 10.aprila, u Omladinskom klubu započinje sa radom prva „Somborska škola stripa, ilustracije i karikature“. Školu organizuje Klub ljubitelja stripova koji radi pri Udruženju građana „Centar PEB“ a namenjena je deci i mladima. Škola će se odvijati dva puta mesečno, ponedeljkom od 19.00 do 20.30 časova i subotom, od 11.30 do 13.00 časova.

Zvanična internet prezentacija
No Notify!