sep 12

KORISNICI DEČJEG DODATKA IMAJU OBAVEZU DA ŠKOLSKE POTVRDE ZA ŠKOLSKU 2017/18. GODINU DOSTAVE  DO KRAJA OKTOBRA

Korisnici dečijeg dodatka,  čija su deca na redovnom školovanju u osnovnoj i srednjoj školi, imaju obavezu da službi dečijeg dodatka dostave školske potvrde za školsku 2017/2018. godinu.

Školske potvrde, uz važeće rešenje o pravu na dečji dodatak, dostavljaju se Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora, putem Gradskog uslužnog centra, Trg cara Uroša 1, prizemlje zgrade Županija, šalter šest, svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 15.00 časova. Rok za dostavljanje školskih potvrda je 31. oktobar 2017. godine.

Korisnici prava na dečji dodatak  imaju obavezu da prijave svaku promenu koja je od uticaja na ostvarivanje prava u roku od 15 dana od nastale promene, a to podrazumeva i prestanak školovanja deteta.

Pravo na dečji dodatak ostvaruje dete do navršenih  19. godina života ako ima status učenika na redovnom školovanju.

                                                                    Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

sep 08

HARTMUT KOŠIK: IZMEĐU NEMAČKE MANJINE I GRADA SOMBORA POSTOJI DOBRA, OTVORENA I ISKRENA SARADNJA

Gosti i domaćini ispred slike „Bitka kod Sente“

Izaslanik Vlade Nemačke Hartmut Košik  i NJ.E. Aksel Ditman, ambasador SR Nemačke u  Srbiji,  posetili su Sombor i sa gradonačelnicom Sombora Dušankom Golubović i njenim saradnicima razgovarali o zajedničkim projektima lokalne samouprave, somborskog Humanitarnog udruženja Nemaca „Gerhard“ i Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine.

I Domaćini i gosti sastanak u Somboru su ocenili kao izuzetno značajan za obe strane.

„Grad Sombor u saradnji sa HUN „Gerhard“ i  sa Savetom nemačke nacionalne manjine realizuje projekat  koji se odnosi  na uvođenje bilingvalne nastave u predškolsko i osnovno obrazovanje. Pokrenuli smo i  inicijativu o realizaciji projekta  rekonstrukcije Grašalković palate,  što bi omogućilo  otvaranje Nemačkog kulturnog centra  i u okviru njega otvaranje muzeja Podunavskih Švaba i  Geteovog  instituta. Naše inicijative gosti su rado prihvatili i ukazali  na potrebu uspostavljanja veće privredne  saradnje i  prisustva nemačkih kompanija na teritoriji grada Sombora“, kazala je gradonačelnica Sombora.

Košik se zahvalio na srdačnom dočeku i potvrdio saradnju u realizaciji zajedničkih projekata.

„Mi znamo da ovde već postoji veoma dobra, otvorena i iskrena saradnja između nemačke manjine i grada Sombora. Podržaćemo projekte i u  oblasti prosvete i  u oblasti kulture. Na realizaciji projekata u oblasti kulture intenzivno ćemo sarađivati i u narednom periodu odlučićemo da li ćemo ih realizovati preko državnih ili nedržavnih ustanova“,  rekao je Košik. Continue reading

sep 07

SOMBORSKI „VETERANI“ ZAHVALILI GRADU NA PODRŠCI U ORGANIZACIJI DRUGOG MEĐUNARODNOG TURNIRA U FUDBALU

Ekipe veterana iz Novog Mesta, Radomlja, Banja Luke i Sombora

Somborsko Sportsko udruženje „Veterani“,  proteklog vikenda bilo je domaćin Drugog međunarodnog fudbalskog turnira veterana. Na turniru su, osim domaćina, učestvovale ekipe veterana iz Radomlja i Novog Mesta u Sloveniji i ekipa iz Banja Luke (Republika Srpska).

Somborski veterani su kao pobednici prošlogodišnjeg,  bili domaćini turnira 2017. godine.  „Veterani“ su mlado udruženje koje će u decembru proslaviti godišnjicu rada, i  u organizaciji turnira bila im je potrebna i finansijska podrška.

Podršku je, osim ostalih, obezbedila i lokalna samouprava i na tome su se uručenjem zahvalnice Antoniju Ratkoviću, zamenici gradonačelnice zahvalili predsednik SU „Veterani“ dr Nenad Vujnović i član udruženja Dejan Novković.

Turnir je protekao u fer plej igri i druženju van terena, a humani gest ekipa iz Slovenije koje su prikupile 500 evra kao donaciju somborskoj bolnici,  ovom turniru su dale i humanitarni karakter.

Donacija će ovih dana biti uručena nadležnima u Opštoj bolnici „Dr Radivoj Simonović“ Sombor, a „Veterani“ – pobednici i ovogodišnjeg turnira, već se pripremaju za učešće na narednom turniru.

                                                                   Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

sep 06

BESPLATNI  TRENINZI  NA FITNES POLIGONU  KOKA-KOLE  DO NOVEMBRA

Antonija Nađ Kosanović sa rekreativcima u Koka – Kola aktivnoj zoni

Fitnes poligon Koka-Kole na Novoj Selenči  svakodnevno vrvi od mladosti, pokreta i radosti. Mladi  Somborci rado dolaze i na javne, besplatne, ali profesionalno vođene treninge koje  Koka-Kola sistem  već dve godine, osim u Somboru,  podržava u još  36 gradova  Srbije.

Jednom od treninga prisustvovala je i Antonija Nađ Kosanović, član Gradskog veća za oblast sporta, dece i omladine.

Nađ Kosanović je sa mladim rekreativcima razgovarala o njihovim interesovanjima u oblasti sporta, sportskim aktivnostima i drugim pitanjima koja interesuju mlade. Naredni trening zakazan je za petak, 8. septembar 2017. godine, u 19.00 časova, a planirano je i da se tradicionalno takmičenje u uličnom vežbanju održi 23. septembra 2017. godine, na fitnes poligonu na Novoj Selenči u Somboru.

Koka-Kola aktivne zone deo su programa „Pokret za radost“.

                                                                 Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

 

sep 05

RASPISAN POZIV ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ROMA

Za finansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana Roma u 2017.  godini u budžetu grada Sombora opredeljeno je 1.830.000,00 dinara. Prema uslovima navedenim u javnom pozivu, pravo da podnose projekte imaju udruženja i organizacije koje imaju sedište na području grada Sombora i  bave se  romskim pitanjima i unapređenjem položaja Roma i Romkinja. U konkursu su navedeni i drugi uslovi koje moraju ispuniti udruženja koja prijavljuju projekat.

U javnom pozivu se navodi da će se finansirati projekti koji se odnose na podršku i uključivanje Roma u obrazovni sistem, projekti koji pružaju materijalnu podršku učenicima romske nacionalnosti, projekti koji se bave podizanjem svesti dece i roditelja o značaju obrazovanja , te projekti iz oblasti zdravstvene kulture.

Javni poziv je dostupan ovde, a prijave se podnose  u štampanom obliku, u zatvorenoj koverti, preporučenom pošiljkom na adresu: Gradska uprava grada Sombora, Trg cara Uroša 1, Sombor ili lično   u Uslužnom centru Gradske uprave (prizemlje zgrade lokalne samouprave, Trg cara Uroša 1, Sombor),  šalter 11 ili 12,  sa  naznakom „Za konkurs za realizaciju LAP-a Roma za 2017.godinu– ne otvarati“.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 8. septembar 2017. godine.

                                                                    Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

sep 05

GRADSKO VEĆE BOLNICI ODOBRILO SREDSTVA ZA ADAPTACIJU SALE ZA ANGIOGRAFIJU

Gradsko veće – 81. sednica

Na 81. sednici Gradsko veće je utvrdilo Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Sombor i predlog će uputiti Skupštini grada Sombora na razmatranje i usvajanje. Predlog je utvrđen na osnovu činjenice da direktorki Gordani Vulović u oktobru 2017. godine ističe mandatni period na koji je imenovana za direktora ovog JKP. Vulovićevu je Skupština grada Sombora za direktora imenovala 23. oktobra 2013. godine.

Gradsko veće je na 81. sednici, održanoj 05. septembra, usvojilo zaključke kojima se predlaže zaključenje ugovora sa JKP „Prostor“  o vršenju nadzora na izvođenju radova sanacije i pojačanog održavanja dva atarska puta.  U pitanju je deonica  od Josićkog puta do stadiona PIK i  od Šikare do Josićkog puta. Izvođač radova na oba puta je firma „Mlamarmo“ doo Lukićevo.

Odlučujući o finansijskim pitanjima Veće je, Opštoj bolnici „Dr Radivoj Simonović“, odobrilo 3.200.000,00 dinara za adaptaciju sale za angiografiju  radi unapređenja kvaliteta  zdravstvene zaštite stanovnika koji koriste usluge somborske bolnice. Radovi na angio sali počeli su  krajem  marta 2017. godine, deo sredstava obezbedila je  somborska bolnica, a u toku je edukacija zdravstvenih radnika.

Gradsko veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

                                                                        Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zvanična internet prezentacija
No Notify!