dec 27

INFORMATIČKA OPREMA ZA ODELJENJE SAOBRAĆAJNE POLICIJE POLICIJSKE UPRAVE U SOMBORU

Potpis na revers o ustupljenoj informatičkoj opremi Odeljenju saobraćajne policije PU Sombor

Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice Sombora i predsednik Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima Sombora i Miroslav Kovačić, član Gradskog veća za oblast komunalne delatnosti i investicija i član Saveta za bezbednost, uručili su informatičku opremu na korišćenje Odeljenju saobraćajne policije Policijske uprave Sombor.

Revers o korišćenju opreme potpisali su zamenik gradonačelnice Ratković i Milan Glumac, načelnik Odeljenja saobraćajne policije PU Sombor.

Multifunkcionalni uređaj, štampač i laptop računar nabavljeni su iz sredstava od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje na teritoriji Sombora, a načelnik Glumac je istakao da je oprema bila neophodna i pohvalio saradnju sa lokalnom samoupravom.

Glumac je istakao i da je koncept pod nazivom „Nebezbedni finansiraju bezbednost saobraćaja“,  zaživeo i doneo prve rezultate.

Prema navedenom konceptu od  sredstava prikupljenih od ukupno naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje 70 odsto pripada budžetu Republike Srbije i 30 odsto lokalnim samoupravama na čijem je području prekršaj učinjen.

Odlukama lokalnog Saveta za bezbednost grada Sombora iz navedenih sredstva, u prethodnom periodu, nabavljeni su i podeljeni svetlosni kompleti za bicikle, rotaciona svetla za traktore, fluorescentni prsluci za učenike prvih razreda osnovne škole, kao i predškolce.

Ratkoviću i Kovačiću, načelnik saobraćajne policije je predstavio mlade i perspektivne policajce,  Renatu Rajčanji i Stašu Kovačevića.

                                                                   Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

dec 26

JAVNI POZIV UDRUŽENJIMA KOJA NEGUJU IDENTITET NACIONALNIH MANJINA DA PREDLOŽE PROJEKTE ZA SUFINANSIRANJE U 2018. GODINI

Grad Sombor pruža podršku udruženjima koja  čuvaju,  neguju i unapređuju nacionalni i kulturni identitet nacionalnih manjina, odnosno nacionalnih zajednica, u oblasti tradicionalnih ili inovativnih aktivnosti.

Kako bi se podrška realizovala raspisan je JAVNI POZIV za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja neguju identitet nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica na teritoriji grada Sombora za 2018. godinu.

Udruženja koja podnose projekat moraju ispunjavati jedan ili više ciljeva, navedenih u javnom pozivu, a to su: unapređenje položaja pripadnika nacionalnih manjina kroz implementaciju projekata, očuvanje i negovanje govora i jezika, narodnih običaja i starih zanata. Cilj projekta može biti negovanje saradnje sa matičnim zemljama i drugi oblici međunarodne saradnje, predstavljanje kulturnih dobara pripadnika nacionalne zajednice od izuzetnog značaja, kao i negovanje književnog, dramskog, scenskog, muzičkog i likovnog stvaralaštva nacionalnih zajednica i drugi ciljevi.

Javni poziv je raspisan 22. decembra 2017. godine, a rok za prijavljivanje programa/projekata je 15 dana od dana raspisivanja poziva.

Predlozi projekata se podnose u zatvorenoj koverti, preporučenom pošiljkom na adresu:

Gradska uprava grada Sombora, Trg cara Uroša 1, Sombor,  ili lično u Uslužnom centru Gradske uprave (prizemlje zgrade lokalne samouprave Trg cara Uroša 1, Sombor), na šalter 11 ili 12, sa naznakom „za konkurs NE OTVARATI“.

Tekst javnog poziva sa pripadajućim obrascima dostupan je ovde.

                                                                                 Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

dec 26

SOCIJALNO-EKONOMSKI SAVET PREPORUČIO RUKOVODSTVIMA JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA DA U PLANOVE POSLOVANJA ZA 2018. GODINU UKLJUČE I ISPLATU SOLIDARNE POMOĆI ZAPOSLENIMA

9. sednica SES-a

9. sednica SES-a

Socijalno-ekonomski  savet  grada Sombora (SES), održao je  9. sednicu na kojoj se najviše  raspravljalo  o  isplati solidarne pomoći zaposlenima u somborskim javnim komunalnim preduzećima za 2017. godinu, a u skladu sa zaključkom  SES-a utvrđenom na 5. sednici, održanoj 15. maja 2017. godine.

Konstatovano je da  zaključak  utvrđen na petoj sednici,  u kojem se direktorima JKP-ća prelaže da sa stručnim službama preduzmu sve potrebne aktivnosti radi isplate solidarne pomoći zaposlenima, nije realizovan, te se konstatuje da solidarna pomoć zaposlenima u javnim komunalnim preduzećima za 2017. godinu neće biti isplaćena.

Na 9. sednici SES-a, održanoj 26. decembra 2017. godine bilo je reči i o novom dogovoru Vlade i Sindikata  u vezi isplate solidarne pomoći za 2018. godinu, regulisanim  Aneksom II Posebnog kolektivnog ugovora za JKP na teritoriji Republike Srbije. U članu 1. Aneksa se navodi: „Poslodavac je dužan da planira  i zaposlenom isplati solidarnu pomoć radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, pod uslovom da za to ima obezbeđena finansijska sredstva“.  U Aneksu  II Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnim delatnostima potpisanom 18. decembra 2017. godine, navodi se i da „visina solidarne pomoći po zaposlenom na godišnjem nivou iznosi 41.800,00 dinara bez poreza i doprinosa“.

U skladu sa novpostignutim dogovorom Vlade i Sindikata, SES grada Sombora  preporučuje nadležnima u JKP-ma  da u programe poslovanja za 2018. godinu uključe  i isplatu solidarne pomoći zaposlenima u 2018. godini i iste dostave nadzornim odborima, a potom  Gradskom veću i Skupštini grada na dalje odlučivanje.

Na 9. sednici Socijalno-ekonomski savet grada Sombora je usvojio i program rada za 2018. godinu.

Sednici SES-a, osim redovnih članova, prisustvovali su i direktori i predstavnici sindikata somborskih javnih komunalnih preduzeća.

                                                               Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

dec 26

RASPISAN JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA U OBLASTI SPORTA ZA 2018. GODINU

Javni poziv za sufinansiranje programa u oblasti sporta u 2018. godini raspisan je 22. decembra 2017. godine, a prijave na poziv mogu se podnositi 15 dana od dana raspisivanja javnog poziva.

Prema uslovima navedenim u pozivu, sufinansiraće se programi sportskih organizacija kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Sombora.

To su programi koji podstiču i stvaraju uslove za unapređenje sportske rekreacije, programi organizovanja sportskih takmičenja od posebnog značaja za grad Sombor, programi za sufinansiranje učešća sportskih organizacija sa teritorije grada Sombora u domaćim i evropskim klupskim takmičenjima, kao i stipendiranje perspektivnih sportista.

Sufinansiraće se i programi koji unapređuju stručni rad učesnika u oblasti sporta i podsticati zapošljavanje visokokvalifikovanih sportskih stručnjaka i vrhunskih sportista sa teritorije grada Sombora.

Prijave na javni poziv sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti preporučenom pošiljkom ili lično na adresu: Sportski savez grada Sombora, Venac Petra Bojovića 11. Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, navesti za koji javni poziv se podnosi prijava i staviti oznaku NE OTVARATI.

Tekst javnog poziva i prateći obrasci dostupni su ovde.

                                                               Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

dec 25

GRADONAČELNICA: UZAJAMNA PODRŠKA I SARADNJA DOPRINOSE RAZVOJU GRADA

Gradonačelnica se privrednicima i ostalim gostima zahvalila na dosadašnjoj saradnji i izrazila očekvianje da se sa još boljom saradnjom nastavi u 2018. godini

Gradonačelnica se privrednicima i ostalim gostima zahvalila na dosadašnjoj saradnji i izrazila očekivanje da se sa još boljom saradnjom nastavi u 2018. godini

Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović i predsednik Skupštine grada prim. dr Zoran Parčetić, sa saradnicima, priredili su prijem za privrednike i druge goste sa kojima su sarađivali tokom 2017. godine.

Tradicionalni novogodišnji koktel organizovan  je 22. decembra 2017. godine,  u velikoj sali zgrade lokalne samouprave, a na saradnji tokom tekuće godine prisutnima se zahvalila gradonačelnica.

„Okupili smo se pri kraju godine jer smatramo da smo sa svima vama imali uspešnu saradnju i da smo zajedno uradili neke stvari koje su važne za grad Sombor, za našu lokalnu samoupravu u kojoj živimo. Naša je želja da saradnja sledeće godine bude najmanje ovakva, ako ne i daleko veća, jer je saradnja put i način koji garantuje dalji napredak“, kazala je Golubović i dodala da  samo dobra organizacija, zajednički ciljevi i zajednička realizacija ciljeva  donose uspeh.

„Verujem da ste svojim dolaskom pokazali i dobru volju za budućom saradnjom. Zahvaljujem se svima vama koji ste, svako na svoj način, dali doprinos da 2017. godinu završimo sa, ipak, određenim pomacima i uspesima. Sarađujući sa verskim zajednicama uradili smo dobre i pozitivne stvari, a sarađivali smo dobro i sa našim ustanovama koje su uspešno trošile budžetska sredstva. Uspešni su bili i  izvođači radova, a privrednici su se u ovoj godini pokazali kao vrlo društveno odgovorni jer su podstakli mnoge dobre stvari, podržali su i dali mnogo inicijativa i to je nešto što je dalo celokupan doprinos razvoju naše zajednice“, navela je Golubović i svima poželela uspešnu 2018. godinu.

„Želim da u saradnji sa lokalnom samoupravom ostvarujete i svoje lične, ali i opšte ciljeve i da ih vidite kao perspektivu za razvoj“, obratila se zvanicama gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović.

                                                                   Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

dec 25

U SOMBORU ODRŽAN PRVI REGIONALNI RURALNI PARLAMENT

Prvi regionalni ruralni parlament održan u Somboru

Prvi regionalni ruralni parlament održan u Somboru

Lokalna akciona grupa „Panonski fijaker“ koja okuplja udruženja koja se bave unapređenjem života ljudi u ruralnim sredinama, odnosno u 15 somborskih sela, organizovala je prvi regionalni ruralni parlament.

Parlament je održan u petak, 22. decembra 2017. godine, a  prisutne je pozdravio Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice Sombora.

„Drago mi je što se prvi regionalni  ruralni parlament održava u Somboru i u skupštinskoj sali, jer je to pravo mesto i prilika da se čuje glas stanovnika ruralnih područja. Uspešan razvoj ruralnog područja zavisiće od samog stanovništva i njihovih inicijativa“, kazao je Ratković i ukratko predstavio  aktivnosti koje su prethodile održavanju prvog ruralnog parlamenta.

„Ogroman deo posla je odrađen i možemo očekivati izradu Strategije lokalnog ruralnog razvoja“, naveo je zamenik gradonačelnice Antonio Ratković.

Pretpristupni program Evropske unije  IPARD, koji se u Srbiji odnosi na period 2014-2020. godine i oblast ruralnog razvoja, prisutnima je prezentovao Danilo Golubović, savetnik u kabinetu ministra za evropske integracije.

Golubović je naveo da  dolazak IPARD-a u Srbiju predstavlja istorijski momenat, te da posle primene ovog programa srpska poljoprivreda neće biti ista.

„Reč je o ozbiljnim sredstvima koja smo čekali i koja  će podići konkurentnost i efikasnost kako naše poljoprivrede tako   i državne administracije koja obrađuje zahteve. Srbija  ima pravo na 175 miliona evra potencijalnih bespovratnih sredstava, a računajući  koofinansiranje od strane države od  25 posto, dolazimo do oko 250 miliona evra koje nam stoje na raspolaganju do 2020 godine. Kako ćemo koristiti  sredstva zavisi od nas, od načina aplikacije, od državne administracije i od kvaliteta projekata  koji budu aplicirani. Konkursi za prvu meru biće raspisani ovih dana i ona se odnosi na investicije za unapređenje standarda na gazdinstvima“, kazao je Golubović i objasnio da je IPARD program  namenjen srednjim i velikim gazdinstvima.

O iskustvima iz Hrvatske prisutnima je govorio Albert Varga, predsednik Hrvatske mreže za ruralni razvoj i menadžer LAG „Srijem“.

Jagoda Kočić, menadžer LAG „Panonski fijaker“, koja je organizovala sastanke u somborskim selima  i animirala stanovništvo da se uključe u kreiranje ruralnog razvoja,  istakla je  da bi  ruralni  parlament  trebalo da postane mesto okupljanja svih relevantnih učesnika  budućeg ruralnog razvoja.

Organizovanje prvog regionalnog lokalnog parlamenta pomogli su i grad Sombor i Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

                                               Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zvanična internet prezentacija
No Notify!