дец 27

ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА ЗА ОДЕЉЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ У СОМБОРУ

Потпис на реверс о уступљеној информатичкој опреми Одељењу саобраћајне полиције ПУ Сомбор

Антонио Ратковић, заменик градоначелнице Сомбора и председник Савета за безбедност саобраћаја на путевима Сомбора и Мирослав Ковачић, члан Градског већа за област комуналне делатности и инвестиција и члан Савета за безбедност, уручили су информатичку опрему на коришћење Одељењу саобраћајне полиције Полицијске управе Сомбор.

Реверс о коришћењу опреме потписали су заменик градоначелнице Ратковић и Милан Глумац, начелник Одељења саобраћајне полиције ПУ Сомбор.

Мултифункционални уређај, штампач и лаптоп рачунар набављени су из средстава од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији Сомбора, а начелник Глумац је истакао да је опрема била неопходна и похвалио сарадњу са локалном самоуправом.

Глумац је истакао и да је концепт под називом „Небезбедни финансирају безбедност саобраћаја“,  заживео и донео прве резултате.

Према наведеном концепту од  средстава прикупљених од укупно наплаћених казни за саобраћајне прекршаје 70 одсто припада буџету Републике Србије и 30 одсто локалним самоуправама на чијем је подручју прекршај учињен.

Одлукама локалног Савета за безбедност града Сомбора из наведених средства, у претходном периоду, набављени су и подељени светлосни комплети за бицикле, ротациона светла за тракторе, флуоресцентни прслуци за ученике првих разреда основне школе, као и предшколце.

Ратковићу и Ковачићу, начелник саобраћајне полиције је представио младе и перспективне полицајце,  Ренату Рајчањи и Сташу Ковачевића.

                                                                   Послови информисања и односа са јавношћу

дец 26

ЈАВНИ ПОЗИВ УДРУЖЕЊИМА КОЈА НЕГУЈУ ИДЕНТИТЕТ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ДА ПРЕДЛОЖЕ ПРОЈЕКТЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ У 2018. ГОДИНИ

Град Сомбор пружа подршку удружењима која  чувају,  негују и унапређују национални и културни идентитет националних мањина, односно националних заједница, у области традиционалних или иновативних активности.

Како би се подршка реализовала расписан је ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која негују идентитет националних мањина-националних заједница на територији града Сомбора за 2018. годину.

Удружења која подносе пројекат морају испуњавати један или више циљева, наведених у јавном позиву, а то су: унапређење положаја припадника националних мањина кроз имплементацију пројеката, очување и неговање говора и језика, народних обичаја и старих заната. Циљ пројекта може бити неговање сарадње са матичним земљама и други облици међународне сарадње, представљање културних добара припадника националне заједнице од изузетног значаја, као и неговање књижевног, драмског, сценског, музичког и ликовног стваралаштва националних заједница и други циљеви.

Јавни позив је расписан 22. децембра 2017. године, а рок за пријављивање програма/пројеката је 15 дана од дана расписивања позива.

Предлози пројеката се подносе у затвореној коверти, препорученом пошиљком на адресу:

Градска управа града Сомбора, Трг цара Уроша 1, Сомбор,  или лично у Услужном центру Градске управе (приземље зграде локалне самоуправе Трг цара Уроша 1, Сомбор), на шалтер 11 или 12, са назнаком „за конкурс НЕ ОТВАРАТИ“.

Текст јавног позива са припадајућим обрасцима доступан је овде.

                                                                                 Послови информисања и односа са јавношћу

дец 26

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ПРЕПОРУЧИО РУКОВОДСТВИМА ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ДА У ПЛАНОВЕ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ УКЉУЧЕ И ИСПЛАТУ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА

9. седница СЕС-а

9. седница СЕС-а

Социјално-економски  савет  града Сомбора (СЕС), одржао је  9. седницу на којој се највише  расправљало  о  исплати солидарне помоћи запосленима у сомборским јавним комуналним предузећима за 2017. годину, а у складу са закључком  СЕС-а утврђеном на 5. седници, одржаној 15. маја 2017. године.

Констатовано је да  закључак  утврђен на петој седници,  у којем се директорима ЈКП-ћа прелаже да са стручним службама предузму све потребне активности ради исплате солидарне помоћи запосленима, није реализован, те се констатује да солидарна помоћ запосленима у јавним комуналним предузећима за 2017. годину неће бити исплаћена.

На 9. седници СЕС-а, одржаној 26. децембра 2017. године било је речи и о новом договору Владе и Синдиката  у вези исплате солидарне помоћи за 2018. годину, регулисаним  Анексом II Посебног колективног уговора за ЈКП на територији Републике Србије. У члану 1. Анекса се наводи: „Послодавац је дужан да планира  и запосленом исплати солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства“.  У Анексу  II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналним делатностима потписаном 18. децембра 2017. године, наводи се и да „висина солидарне помоћи по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800,00 динара без пореза и доприноса“.

У складу са новпостигнутим договором Владе и Синдиката, СЕС града Сомбора  препоручује надлежнима у ЈКП-ма  да у програме пословања за 2018. годину укључе  и исплату солидарне помоћи запосленима у 2018. години и исте доставе надзорним одборима, а потом  Градском већу и Скупштини града на даље одлучивање.

На 9. седници Социјално-економски савет града Сомбора је усвојио и програм рада за 2018. годину.

Седници СЕС-а, осим редовних чланова, присуствовали су и директори и представници синдиката сомборских јавних комуналних предузећа.

                                                               Послови информисања и односа са јавношћу

дец 26

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2018. ГОДИНУ

Јавни позив за суфинансирање програма у области спорта у 2018. години расписан је 22. децембра 2017. године, а пријаве на позив могу се подносити 15 дана од дана расписивања јавног позива.

Према условима наведеним у позиву, суфинансираће се програми спортских организација којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Сомбора.

То су програми који подстичу и стварају услове за унапређење спортске рекреације, програми организовања спортских такмичења од посебног значаја за град Сомбор, програми за суфинансирање учешћа спортских организација са територије града Сомбора у домаћим и европским клупским такмичењима, као и стипендирање перспективних спортиста.

Суфинансираће се и програми који унапређују стручни рад учесника у области спорта и подстицати запошљавање висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста са територије града Сомбора.

Пријаве на јавни позив са комплетном документацијом достављају се у затвореној коверти препорученом пошиљком или лично на адресу: Спортски савез града Сомбора, Венац Петра Бојовића 11. На коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца, навести за који јавни позив се подноси пријава и ставити ознаку НЕ ОТВАРАТИ.

Текст јавног позива и пратећи обрасци доступни су овде.

                                                               Послови информисања и односа са јавношћу

дец 25

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА: УЗАЈАМНА ПОДРШКА И САРАДЊА ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ГРАДА

Градоначелница се привредницима и осталим гостима захвалила на досадашњој сарадњи и изразила очеквиање да се са још бољом сарадњом настави у 2018. години

Градоначелница се привредницима и осталим гостима захвалила на досадашњој сарадњи и изразила очекивање да се са још бољом сарадњом настави у 2018. години

Градоначелница Сомбора Душанка Голубовић и председник Скупштине града прим. др Зоран Парчетић, са сарадницима, приредили су пријем за привреднике и друге госте са којима су сарађивали током 2017. године.

Традиционални новогодишњи коктел организован  је 22. децембра 2017. године,  у великој сали зграде локалне самоуправе, а на сарадњи током текуће године присутнима се захвалила градоначелница.

„Окупили смо се при крају године јер сматрамо да смо са свима вама имали успешну сарадњу и да смо заједно урадили неке ствари које су важне за град Сомбор, за нашу локалну самоуправу у којој живимо. Наша је жеља да сарадња следеће године буде најмање оваква, ако не и далеко већа, јер је сарадња пут и начин који гарантује даљи напредак“, казала је Голубовић и додала да  само добра организација, заједнички циљеви и заједничка реализација циљева  доносе успех.

„Верујем да сте својим доласком показали и добру вољу за будућом сарадњом. Захваљујем се свима вама који сте, свако на свој начин, дали допринос да 2017. годину завршимо са, ипак, одређеним помацима и успесима. Сарађујући са верским заједницама урадили смо добре и позитивне ствари, а сарађивали смо добро и са нашим установама које су успешно трошиле буџетска средства. Успешни су били и  извођачи радова, а привредници су се у овој години показали као врло друштвено одговорни јер су подстакли многе добре ствари, подржали су и дали много иницијатива и то је нешто што је дало целокупан допринос развоју наше заједнице“, навела је Голубовић и свима пожелела успешну 2018. годину.

„Желим да у сарадњи са локалном самоуправом остварујете и своје личне, али и опште циљеве и да их видите као перспективу за развој“, обратила се званицама градоначелница Сомбора Душанка Голубовић.

                                                                   Послови информисања и односа са јавношћу

дец 25

У СОМБОРУ ОДРЖАН ПРВИ РЕГИОНАЛНИ РУРАЛНИ ПАРЛАМЕНТ

Први регионални рурални парламент одржан у Сомбору

Први регионални рурални парламент одржан у Сомбору

Локална акциона група „Панонски фијакер“ која окупља удружења која се баве унапређењем живота људи у руралним срединама, односно у 15 сомборских села, организовала је први регионални рурални парламент.

Парламент је одржан у петак, 22. децембра 2017. године, а  присутне је поздравио Антонио Ратковић, заменик градоначелнице Сомбора.

„Драго ми је што се први регионални  рурални парламент одржава у Сомбору и у скупштинској сали, јер је то право место и прилика да се чује глас становника руралних подручја. Успешан развој руралног подручја зависиће од самог становништва и њихових иницијатива“, казао је Ратковић и укратко представио  активности које су претходиле одржавању првог руралног парламента.

„Огроман део посла је одрађен и можемо очекивати израду Стратегије локалног руралног развоја“, навео је заменик градоначелнице Антонио Ратковић.

Претприступни програм Европске уније  ИПАРД, који се у Србији односи на период 2014-2020. године и област руралног развоја, присутнима је презентовао Данило Голубовић, саветник у кабинету министра за европске интеграције.

Голубовић је навео да  долазак ИПАРД-а у Србију представља историјски моменат, те да после примене овог програма српска пољопривреда неће бити иста.

„Реч је о озбиљним средствима која смо чекали и која  ће подићи конкурентност и ефикасност како наше пољопривреде тако   и државне администрације која обрађује захтеве. Србија  има право на 175 милиона евра потенцијалних бесповратних средстава, а рачунајући  коофинансирање од стране државе од  25 посто, долазимо до око 250 милиона евра које нам стоје на располагању до 2020 године. Како ћемо користити  средства зависи од нас, од начина апликације, од државне администрације и од квалитета пројеката  који буду аплицирани. Конкурси за прву меру биће расписани ових дана и она се односи на инвестиције за унапређење стандарда на газдинствима“, казао је Голубовић и објаснио да је ИПАРД програм  намењен средњим и великим газдинствима.

О искуствима из Хрватске присутнима је говорио Алберт Варга, председник Хрватске мреже за рурални развој и менаџер ЛАГ „Сријем“.

Јагода Кочић, менаџер ЛАГ „Панонски фијакер“, која је организовала састанке у сомборским селима  и анимирала становништво да се укључе у креирање руралног развоја,  истакла је  да би  рурални  парламент  требало да постане место окупљања свих релевантних учесника  будућег руралног развоја.

Организовање првог регионалног локалног парламента помогли су и град Сомбор и Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

                                               Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!