мар 02

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ АКУСТИЧКИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ОД 02. ДО 09. МАРТА 2018. ГОДИНЕ

Нацрт Одлуке о одређивању акустичких зона на територији града Сомбора утврђен је на основу Закона о заштити буке у животној средини,  који  је  обавезао локалне  самоуправе да изврше акустично зонирање и одреде мере забране и ограничења ради заштите од буке.

Нацрт Одлуке о одређивању акустичких зона у периоду од 02. до 09. марта 2018. године је   на јавној расправи, а примедбе, предлоге или сугестије грађани могу доставити у електронском облику на е-маил: pdzomba@sombor.rs.

Одлука ће јавно бити презентована 12. марта 2018. године у 9.00 часова,  у сали 108 (први спрат, зграда „Жупаније“, Трг цара Уроша 1, Сомбор).

Нацрт Одлуке  је  припремило Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града Сомбора, а увид у нацрт текста Одлуке може се извршити у згради „Жупаније“, Трг цара Уроша 1, приземље , канцеларија бр. 55.

Нацрт Одлуке  доступан је  и овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

мар 01

ДЕЛЕГАЦИЈА ЂАКОВА ПОСЕТИЛА СОМБОР

Душанка Голубовић, градоначелница Сомбора и Марин Мандарић, градоначелник Ђакова констатовали да Сомбор и Ђаково имају и сличности и разлике које могу послужити као основа за сарадњу

Локалну самоуправу Сомбор данас је посетила делегација Ђакова (Република Хрватска). Домаћини, градоначелница Сомбора Душанка Голубовић и њени сарадници, заменик Антонио Ратковић,  Мирослав  Ковачић, члан Градског већа за област комуналне делатности и инвестиција, координатор  за пројекте Европске уније проф. др Саша Бошњак  и руководства  ЈКП „Водоканал“ и ЈКП „Чистоћа“ , са гостима су разговарали  о могућностима успостављања сарадње у различитим областима.

Гостима су представљени потенцијали Сомбора у свим областима, а Марин Мандарић, градоначелник Ђакова и његови сарадници, те представници  предузећа „Водовод“  д.о.о. Ђаково и „Универзал“ д.о.о., су Ђаково представили као град  средње величине, са добрим географским положајем и у близини будућег ауто пута Будимпешта – Плоче, те ауто пута Загреб – Београд.

„Ђаково је пољопривредни крај и желимо да постичемо примарну пољопривредну производњу, те да пружимо подршку  малим предузетницима којих је у нашем граду много. Од индустрије имамо текстилну и дрвну индустрију која се последњих  година значајније развија“, казао је градоначелник Мандарић, а као најзначајније туристичке манифестације навео „Ђаковачке везове“ и „Божићни бал липицанера“.

Проф. др Бошњак је говорио о ИПА пројектима у којима је Сомбор носилац или партнер, а представљена су предузећа и домаћина и гостију и већ  током представљања  уочено је да има основа  за успостављање  сарадње.

У пријатној, неусиљеној комуникацији констатовано је да би се најбрже и најједноставније сарадња могла успоставити у области туризма, укључивањем и других градова из региона.

С обзиром да су интерес  за успостављање сарадње показали и домаћини и гости, очекује се да ће нови састанак бити организован убрзо, те да ће  део разговора бити конкретизован.

Осим градоначелника Ђакова, у делегацији Ђакова били су и заменици градоначелника Антун Галић и Роберт Францем, Паво Циндрић, председник Градског већа, жупанијски већник Хрвоје Дувњак, саветница за ЕУ пројекте Ирена Глухак Форемпохер, те Стјепан Рудић, директор комуналног предузећа „Универзал“ д.о.о.које се бави одржавањем  чистоће, рециклажом отпада, управља паркиралиштима и Иван Кочиш, директор „Водовод“ д.о.о. Ђаково  који се бави испоруком воде за пиће и пречишћавањем отпадних вода.

Испред сомборских предузећа разговору су присуствовали Јасмина Бобић, директорка ЈКП „Водоканал“ и Душан Ђурђевић, извршни директор техничког сектора ЈКП „Водоканал“, те Никола Пајић, директор и помоћници директора  ЈКП „Чистоћа“ Миленко Вулиновић, Андрија Пензеш и Владислав Живановић.

Послови информисања и односа са јавношћу

феб 28

ДЕЛЕГАЦИЈА САВЕТА ЕВРОПЕ ПОСЕТИЛА СОМБОР

Делегација Савета Европе

Србија је Савету Европе предала четврти извештај о спровођењу Европске повеље о регионалним или мањинским језицима.

Државни извештај тренутно проучава независни комитет експерата Повеље како би сачинили свој евалуциони извештај у којем  ће, уколико је потребно, дати препоруке о томе како се може побољшати промовисање мањинских језика у Србији.

У склопу проучавања државног извештаја,  делегација Савета Европе  је 28. фебруара 2018. године боравила у Сомбору и са градоначелницом Сомбора Душанком Голубовић  разговарала о употреби језика мањинских  заједница у локалној управи, школама, јавним предузећима и установама.

Разговору су присуствовали и Немања Сарач, члан Градског већа за област културе и информисања, Иван Шимунов, помоћник градоначелнице за област међународне сарадње и начелница Градске управе града Сомбора Хелена Роксандић Мусулин.

Делегација Савета Европе разговарала је у одвојеним терминима и са представницима националних савета буњевачке, мађарске, немачке и хрватске националне мањине у Сомбору.

Чланови Савета Европе,  dr Melanie Wagner, dr Dieter Halwachs, dr Jorg Horn, dr Czaba Pakozdi и  проф. др Ранко Бугарски, члан Комитета експерата, су изразили задовољство посетом  Сомбору.

Послови информисања и односа са јавношћу

феб 28

УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВНЕ ЗАШТИТЕ

Комисија за спровођење јавног позива за доделу средстава из буџета града Сомбора за суфинансирање програма/пројеката удружења грађана из области социјалне и здравствене заштите у 2018. години, прегледала је достављене предлоге пројеката и утврдила предлог расподеле.

На јавни позив пријаве су доставила 24 удружења грађана, Комисија је једну пријаву одбила и утврдила предлог расподеле средстава за 23 пројекта.

Према предлогу највише средстава, 390.000,00 динара, завређује пројекат Удружења слепих – „Наше место 6“, по 300.000,00 динара требало би да добију сомборско Друштво за борбу против рака за пројекат „Желимо да учимо и помогнемо“ и УГ „Грива“ Сомбор,  за пројекат „Терапијско јахање – програм психосоцијалног оснаживања деце са сметњама и/или тешкоћама у развоју“. За пројекат сомборске организације Савеза глувих и наглувих „Увек смо ту“ предложен је износ од 220.000,00 динара, а комплетна листа  предлога за расподелу средстава за суфинансирање пројеката удружења грађана у области социјалне и здравствене заштите доступна је овде.

На предложену листу вредновања пројеката учесници јавног позива имају право приговора у року од три дана од дана објављивања, односно до петка 2. марта 2018. године.

Приговор се подноси Комисији за спровођење јавног позива, путем Одељења за друштвене делатности, а подноси у писаној форми путем писарнице Градске управе града Сомбора (Градски услужни центар, шалтери бр. 11 и 12), Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Послови информисања и односа са јавношћу

феб 28

ГРАДСКО ВЕЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ПОВЕРИЛО ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“

Градско веће – 106. седница jpg

Градско веће је на 106. седници, одржаној 27. фебруара 2018. године, утврдило Предлог одлуке о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини којом се право првенства закупа даје „DOO HOLLO COMPANY DOROSLOVO“. Предлог одлуке, Градско веће је утврдило на основу Одлуке коју је претходно донела и локалној самоуправи на реализацију проследила надлежна комисија Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Предлог одлуке размотриће и коначну одлуку донети одборници на седници Скупштине града Сомбора.

Веће је прихватило информацију о додели 30 противградних ракета Радарском центру „Бајша“ ради опремања 23 противградне станице на територији града Сомбора, те информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних комуналних предузећа чији је оснивач Скупштина града Сомбора за период јануар-децембар 2017. године.

Градско веће донело је Решење којим је дало  сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ којом се цена воде у селима Алекса Шантић, Дорослово, Риђица, Светозар Милетић и Стапар, утврђује у висини од 60 одсто у односу на редовну цену, односно у износу од 37,53 дин/м3  за домаћинства и 59,75 дин./м3  за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике.

Док се не створе услови за обрачун и накнаду потрошње мерења водомером, у селима Алекса Шантић, Дорослово, Риђица, Станишић, Стапар, Телечка и  Светозар Милетић потрошња воде утврђиваће се паушално и то 3м3 воде по члану домаћинства, уз плаћање накнаде за одржавање водоводног прикључка.

Нови обрачун ће се примењивати од 1. марта 2018. године.

Веће је прихватило и понуду ЈКП „Зеленило“ и доделило му послове на одржавању јавне расвете у граду и селима. Вредност наведених радова процењена је на износ од  28,5 милиона динара, о чему ће бити потписан и уговор.

Ради формирања информатичког одељења у Гимназији „Вељко Петровић“, Градско веће је одобрило 690.000,00 динара за набавку опреме потребне за верификацију информатичког одељења и 320.000,00 динара за рефундирање трошкова родитељима 20 ученика са територије града Сомбора који остваре успех за упис у одељење, а који се додатно припремају за упис.

Град ће са 3.000.000,00 динара подржати пројекат инвестиционог одржавања фасаде ОШ „Никола Тесла“, уколико пројекат одобри Секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине АП Војводине, код којег је школа конкурисала. За наведени пројекат укупно је потребно 12.485.851,38 динара.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

феб 27

СОМБОРСКА ЗИМСКА СЛУЖБА СПРЕМНО ДОЧЕКАЛА СНЕГ – ПУТЕВИ У СОМБОРУ ПРОХОДНИ, УРЕДНО СНАБДЕВАЊЕ СТРУЈОМ, ВОДОМ, ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ…

Чишћење центра града

Градоначелница града Сомбора и командант Штаба за ванредне ситуације  града Сомбора Душанка Голубовић, одржала је кратак састанак са  члановима Штаба, ради анализе стања на територији Града, услед непрестаних  снежних падавина у протекла 24 часа.

Путеви из 15 сомборских села према граду били су проходни у раним јутарњим часовима, саобраћај је због непрестаних падавина био успорен, али се одвијао према редовном саобраћајном режиму, других проблема није било – резиме је  састанка одржаног 27. фебруара 2018. године.

Према речима Миодрага Пуповца, директора ЈКП „Зеленило“, предузећа задуженог за обављање Зимске службе на општинским путевима и улицама, током последња 24 сата, урађене су три интервенције чишћења снега,  започела је и четврта, а потрошено је 30-ак тона соли.

Ни у сомборским селима није било већих проблема око чишћења снега, речено је на састанку Штаба за ванредне ситуације.

Према речима Горана Нонковића, директора ЈКП „Простор“, задуженог за обављање зимске службе у сомборским селима, месним заједницама су достављене потребне количине горива за рад механизације, а где је  било потребно снег се чистио и  ручно-лопатама.  Само у Стапару је било застоја у саобраћају, а по доласку механизације из Сомбора и тај проблем је решен.

На састанку Штаба је речено да је снабдевање електричном енергијом  и пијаћом водом редовно, те да ЈКП „Енергана“ која греје око 4.000 станова и више од стотину привредних субјеката уредно испоручује топлотну енергију.

Радници Центра за социјални рад у Сомбору су у контакту са корисницима социјалне заштите и интервенисаће где буде потребно, а волонтери Црвеног крста су  посетили 11 корисника народне кухиње и однели им храну, јер сами нису били у стању да преузму топли оброк.

На крају састанка градоначелница је издала задужења појединим члановима Штаба да провере какво је стање у појединим областима, како би се правовремено интервенисало уколико буде потребно.

Сомборску Зимску службу очекује мирна  ноћ  јер, према речима дежурног прогностичара у Метеоролошкој станици у Сомбору, се очекују само мање  повремене  падавине. На подручју Сомбора  висина снежног покривача  је  од 25 до 30 центиметара,  а јутарња температура 28. фебруара, износиће минус шест степени Целзијуса, најављују прогностичари.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!