сеп 19

СОМБОР ДОМАЋИН КОНФЕРЕНЦИЈЕ О НАЦИОНАЛНОМ ДИВЕРЗИТЕТУ

„Европа у мом граду“ је назив конференције коју сутра, 20. септембра, у Сомбору организује немачка Фондација „Конрад Аденауер“ уз подршку града Сомбора и Удружења Немаца „Герхард“, Сомбор.

Конференција ће се одржати у великој сали у згради локалне самоуправе (Трг цара Уроша 1, Сомбор),  а у уводном обраћању,  од 10.00 часова, учесницима ће се обратити Никола Селаковић, генерални секретар председника Републике Србије, градоначелница Сомбора Душанка Голубовић, Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине АП Војводине и Норберт Бекман, директор Фондације „Конрад Аденауер“.

У оквиру конференције водиће се две панел расправе, тема прве је Европска унија и политика националних мањина, а тема другог панела су мањине и мигранти.

Конференција омогућава размену искустава гостију, представника политичке сцене и цивилног друштва из Немачке са локалним актерима и доприноси продубљивању сарадње Србије са Немачком.

Послови информисања и односа са јавношћу

сеп 18

У ТОКУ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА

Центар Министарства одбране Сомбор, обавештава заинтересована лица мушког и женског пола да је у току јавни конкурс за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије.

На добровољно служење војног рока са оружјем и на курс за резервне официре могу се пријавити држављани Републике Србије,  старости од 19 до 30 година,  који испуњавају услове  конкурса.

Пријаву кандидат доставља  центру  Министарства одбране Сомбор, у Улици Соње Маринковић 2, Сомбор.

Послови информисања и односа са јавношћу

сеп 18

СПРОВЕДЕНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Учесници јавне расправе о Нацрту одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга

Учесници јавне расправе о Нацрту одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга

Измене Закона о комуналним делатностима и усвајање Акционог плана Владе Војводине за побољшање положаја ратних ветерана, односно учесника оружаних акција после 17. августа 1990. и  рата 1999. године,  разлог су сачињавања  Нацрта одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга  и спровођења јавне расправе  о нацрту.

У  периоду спровођења јавне расправе,  од 8. до 17. септембра 2018. године,  предлог је доставило Удружење ратних војних инвалида града Сомбора, Предраг Мандић, ратни ветеран из Апатина и Владимир Аперлић, испред  Удружења учесника оружаних сукоба на просторима бивше Југославије.

Презентација  и завршна  расправа  Нацрта одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга одржана је 17. септембра, а  присутнима су се обратили Мирослав Ковачић, члан Градског већа за област комуналне делатности и инвестиције и Невена Росић, начелница Одељења за друштвене делатности, које је и сачинило нацрт.

Расправи су присуствовали представници Удружења ратних мирнодопских војних инвалида града Сомбора, Удружења учесника оружаних сукоба на просторима бивше Југославије и градског СУБНОР-а.

Ветерани су предложили да се субвенционишу и цене услуга ЈКП „Енергана“, те да им се омогући  коришћење паркинга издавањем  паркинг карте од стране ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“.

Истичући да је њихов положај изузетно тежак, ратни ветерани су током расправе износили и предлоге који се нису  односили  само на субвенционисање цена  комуналних  услуга, већ и на услуге  у другим областима. Ветерани су захтевали  да надлежни сагледају њихов свеукупан положај и да предузму мере које ће допринети бољим условима живота ратних ветерана и породица погинулих бораца.

Начелница Одељења друштвених делатности је навела да ће се о њиховим предлозима изјаснити надлежна јавна предузећа, те да ће извештај са јавне расправе бити достављен Градском већу које ће сачинити Предлог одлуке, а потом и Скупштини града Сомбора која ће одлучити о Предлогу одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга.

Послови информисања и односа са јавношћу

сеп 18

ОМЕЂАВАЊЕ АТАРСКОГ ПУТА У К.О. БАЧКИ БРЕГ

Представници Одељења за пољопривреду и заштиту животне среедине и пољочуварске службе града Сомбора.

Представници Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине и пољочуварске службе града Сомбора.

У склопу акције успостављања мреже атарских путева, у петак 14. септембра извршено је омеђавање атарског пута бр. 3570 и 3588 у К.О. Бачки Брег.

Омеђавању, које је вршила овлашћена геодетска кућа, присуствовали су запослени Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине уз пољочуварску службу града Сомбора.

Због учесталих узурпација атарских путева који су у јавној својини града Сомбора , локална самоуправа је у складу са Одлуком о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете, одлучила да стане на пут овој појави и издала је налоге за омеђавање узурпираних – одораних атарских путева.

Са овим активностима се кренуло у новембру месецу 2017 године и након до сада завршених  омеђавања путева у Алекса Шантићу, Риђици, Растини, Гакову, Колуту, Бездану, Светозар Милетићу и Бачком Брегу, наставиће се и у свим преосталим катастарским општинама са територије Града Сомбора.

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине упозорава да ће свим лицима за које буде утврђено да су одоравала атарски пут бити издати прекршајни налози.

                                                                         Послови информисања и односа са јавношћу

сеп 17

ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ ВАЗДУХА

Градско веће - 131. седница

Градско веће – 131. седница

Данас, на 131. седници,  чланови Градског већа утврдили су Програм контроле ваздуха на територији града Сомбора у 2018/2019. години који ће на сагласност бити достављен Министарству заштите животне средине.

Веће је усвојило и Правилник о другим изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији  радних места у Градској управи. Према изменама,  у Одељењу за скупштинске и извршне послове уводи се ново радно место – технички послови информисања, док је реорганизација послова због недовољног броја извршилаца извршена у Одељењу за друштвене делатности, Одељењу за привреду, туризам и локални економски развој  и Служби за заједничке послове.

Разлози за измене и допуне Правилника су, како је наведено у образложењу, све мањи број запослених у Градској управи због отказа, пензионисања и смрти, а пријем нових запослених  онемогућен је због забране запошљавања на неодређено време, док су запошљавања на одређено време ограничена.

Веће је прихватило предлог Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете проузроковане од стране напуштених животиња. Комисија је одлучила о 35 захтева и то тако да је један захтев одбила, а усвојила захтев  осам малолетних особа којима ће се исплатити накнада у износу од по 50.000,00 динара. Усвојена су и 22 захтева за накнаду за нематеријалну штету у износу од 25.000,00 динара, три захтева за накнаду  материјалне  штете у износу од по  50.000,00 динара по захтеву и за један захтев одобрена је накнада у износу од 11.460,00 динара. Укупно, на име штете коју су причиниле напуштене животиње по наведеним захтевима, биће исплаћено  1.111.460,00 динара.

Градско веће је усвојило финансијски план за манифестацију „Ликовна јесен“ у укупном износу од два милиона динара. Манифестацију организује Културни центар „Лаза Костић“ у периоду од 28. септембра до 22. октобра 2018. године.

У просторијама Градског музеја биће  поставка савремене уметности, у Галерији КЦ „Лаза Костић“   поставка из колекције Новосађанина Ђуре Поповића, док ће радови младих уметника бити изложени на Тргу уметности.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

сеп 17

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА „АВРАМ МРАЗОВИЋ“ ДОСТАВЉАЈУ СЕ ДО 15. ОКТОБРА

Комисија за доделу признања „Аврам Мразовић“ просветним радницима из установа образовања са територије града Сомбора, расписала је конкурс за доделу наведеног признања.

Конкурс је отворен од 17. септембра до 15. октобра 2018. године, а пријаве могу подносити основне и средње школе и предшколска установа за васпитаче, наставнике и професоре из своје установе и то на основу предлога надлежног органа предшколске установе, односно наставничких већа основних и средњих школа.

Подносиоци предлога осим пријаве, подносе и образложење о  оствареним  резултатима  у образовно-васпитном раду.

Пријава са образложењем, са назнаком „За конкурс за доделу признања „Аврам Мразовић“, подноси  се  на шалтерима 11 и 12   Градског услужног центра (приземље зграде локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор).

Конкурс је доступан овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!