Povratak na Информације

Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „CERENA-TRADE“ ДОО Сомбор – Кат.парц.бр.: 11287/1 К.О. Сомбор-2 – парцела се налази уз градску обилазницу (траса између Безданског и Суботичког пута) у Сомбору

Оглас о увиду у посебан бирачки списак националне мањине на подручју града Сомбора

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „MODERN HOME INVESTMENT&CONSULTING SAFE“ д.о.о. Кљајићево – Кат.парц.бр.: 7619 и 7621/1 К.О. Сомбор-1 – парцеле се налазе у Сомбору у улици Штросмајеровој бр. 11 и 13

Преузми Урбанистички пројекат Обавештење о одбијању Урбанистичког пројекта Извештај Комисије о стручној контроли Урбанистичког пројекта

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „АЦ Токић“ д.о.о. Станишић – Кат.парц.бр.: 1276 и 1277 К.О. Кљајићево (17.08 – 24.08.2018. године)

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „Наша фамилиа“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 9450/5 К.О. Сомбор-1 – парцела се налази у Сомбору у Индустријској зони

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „Новоградња“ д.о.о. Бездан – Кат.парц.бр.: 6252 К.О. Сомбор-1

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „Станковић“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 7990/17; 7990/18; 7991/3 К.О. Сомбор-1

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Александра Ракоњца из Сомбора – Кат.парц.бр.: 4132 К.О. Сомбор-1

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Драгана Лукића из Сомбора кат.парц.бр.: 7259 К.О. Сомбор-1

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у граду Сомбору 2. круг

Захтев за обилазак терена Захтев за повраћај депозита за лицитације Формулар за пријављивање за шифру 1315а Формулар за пријављивање Шифрарник 2017- 2 круг Мапе

Оглас за евидентирање деце за упис у основну школу

Оглас за евидентирање деце за упис у основну школу (мађарски језик)

2017. година

2016. година

Званична интернет презентација