Povratak na Dokumenti

Urbanistički projekti

Investitor: „NOVOGRADNJA“ d.o.o. Bezdan, Nova br.41. – Kat.parc.br.: 6193 K.O. Sombor-1 se nalazi u ulici Ernesta Kiša broj 32. u Somboru

Potvrda o potvrđivanju Urbanističkog projekta Urbanistički projekat

Investitor: Dragan Maksimovića iz Sombora – Kat.parc.br.: 3572 K.O. Sopmbor-1 se nalazi u ulici Ivana Cankara broj 3. u Somboru

Preuzmi Potvrdu o potvrđivanju Urbanističkog projekta Urbanistički projekat

Investitor: „EBM-PAPST“ d.o.o. Sombor – Kat.parc.br.: 589/7 i 595 K.O. se nalaze u Konjovićevoj ulici br.78. u Somboru

Preuzmi potvrdu Urbanistički projekat

Investitor: Slobodan Šupica iz Kljajićeva – Kat.parc.br.: 5260 se nalazi u ulici Ognjena Price u Somboru

Preuzmi potvrdu Urbanistički projekat

Investitor: Uroš Vranješ iz Sombora Kat.parc.br. 5845 se nalazi u ulici 21. Oktobra br.24. u Somboru

Potvrda urbanističkog projkta Javna prezentacija Izveštaj odeljenja Urbanistički projekat

Investitor: „Stanković“ doo Sombor Kat.parc.br. 7990/23 se nalazi u ulici JNA u Somboru

Potvrda o potvrđivanju Urbanističkog projekta Urbanistički projekat

Investitor: „Stanković“ doo Sombor Kat.parc.br. 7868/6 se nalazi u ulici Filipa Kljajića u Somboru

Potvrda o potvrđivanju Urbanističkog projekta Urbanistički projekat

Investitor: Lacko Zoltan iz Svetozara Miletića Kat.parc.br. 650 i 651 se nalaze u ulici Kupališna u Svetozar Miletiću

Investitor: Dom učenika srednjih škola Sombor Kat.parc.br. Kat.parc.br. 7553/1 K.O. Sombor se nalazi u ulici Staparski put

Investitor: Srpska pravoslavna crkvena opština Kljajićevo Kat.parc.br. 448/1 K.O. Kljajićevo se nalazi na uglu ulica Marka Oreškovića i Nikole Tesle u Kljajićevu

Investitor: „GERNER“ DOO Sombor, Gakovački put bb – Kat.parc.br.: 8055 K.O. Sombor-1 se nalazi u ulici Vladike Nikolaja u Somboru

Investitor: Miroslav Katić iz Stapara, Miloša Obilića 32. – Kat.parc.br.: 765/1 K.O. Stapar se nalazi u ulici Miloša Obilića 37. u Staparu

Investitor: „VOŽD“ DOO Sombor, Bezdanski put bb – Kat.parc.br.: 14733/1 K.O. Sombor-2 se nalaze u ulici Bezdanski put bb, uz gradsku obilaznicu – državni put IB reda broj 15., deonica 01502 u Somboru

Preuzmi

Investitor: „MODERN HOME INVESTMENT&CONSULTING SAFE“ DOO iz Kljajićeva, ulica Miloša Kljajića br. 13 – Kat.parc.br.: 7619 i 7621/1 K.O. Sombor-1 se nalaze u ulici Štrosmajerovoj broj 11 i 13 u Somboru

Investitor: „STANKOVIĆ“ d.o.o. Sombor, Alekse Šantića 10 – Kat.parc.br.: 7341/1, 7341/2 i 7342 K.O. Sombor-1, koja se nalazi u ulici Samka Radosavljevića 22 i 22a u Somboru.

Preuzmi

Investitor: „MIDBAU“ d.o.o. Apatin, Ognjena Price broj 6 – Kat.parc.br.: 7186 K.O. Sombor-1, koja se nalazi u ulici Kneza Miloša br.16. u Somboru

Investitor: Grad Sombor – Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove – Kat.parc.br.: 9342 K.O. Sombor-1, koja se nalazi u Industrijskoj zoni – ul.Staparski put u Somboru.

Investitor: „CERENA-TRADE“ d.o.o. Sombor – 11287/1 K.O. Sombor-2 – parcela se nalazi u Somboru uz gradsku obilaznicu (trasa između Bezdanskog i Subotičkog puta)

Investitor: „AC TOKIĆ“ d.o.o. Stanišić – 1276 i 1277 K.O. Stanišić – parcele se nalaze u Kljajićevu, ul. Moše Pijade 54

Investitor: „Naša familia“ d.o.o. Sombor – Kat.parc.br.: 9450/5 K.O. Sombor-1 – parcela se nalazi u Somboru u Industrijskoj zoni

Investitor: „Novogradnja“ d.o.o. Bezdan – Kat.parc.br.: 6252 K.O. Sombor-1

Investitor: „Stanković“ d.o.o. Sombor – Kat.parc.br.: 7990/17; 7990/18; 7991/3 K.O. Sombor-1

Investitor: „MS Mačkić gradnja“ d.o.o. Apatin – Kat.parc.br.: 3823/1 K.O. Sombor-1

Investitor: Dragan Lukić iz Sombora – Kat.parc.br.: 7259 K.O. Sombor-1

Investitor: Dragan Lukić iz Sombora – Kat.parc.br.: 7259 i 7261 K.O. Sombor-1

Investitor: „Šulex“ d.o.o. Sombor – Kat.parc.br.: 537 K.O. Sombor-1

Investitor: „Stanković“ d.o.o. Sombor – Kat.parc.br.: 7343 K.O. Sombor-1

Investitor: Dragan Lukić iz Sombora – Kat.parc.br.: 7736 i 7737 K.O. Sombor

Investitor: „SINAGOGA“ d.o.o. Sombor – Kat.parc.br.: 9065 i 9066 K.O. Sombor 1

Investitor: „SINAGOGA“ d.o.o. Sombor – Kat.parc.br.: 5973 K.O. Sombor 1

Investitor: „HOLLO COMPANY“ d.o.o. Doroslovo – Kat.parc.br.: 1664/1 K.O. Doroslovo

Investitor: TR „Košmar“ Sombor – kat.parc.br.1647 K.O. Sombor-1

Investitor: Rimokatolička crkvena općina Sveti Mirko Doroslovo – kat.parc.br. 1527/1 K.O. Doroslovo

Investitor: Lukić Dragan Sombor – kat.parc.br.7467/1 K.O. Sombor-1

Investitor: „Bojagić“ d.o.o. Sombor – kat.parc.br.24024/1 K.O. Sombor-2

Investitor: „Agroplus“ d.o.o. Sombor – kat.parc.br.12647 K.O. Sombor-2

Investitor: „Sinagoga“ d.o.o. Sombor – kat.parc.br.9486 i 9487 K.O. Sombor-1

Investitor: Sošped d.o.o. Sombor – kat.parc.br.79314 K.O. Sombor 1 – izgradnja kompleksa teretnog terminala.

Investitor: GTPU „Novogradnja“ Bezdan – kat.parc.br.6305 K.O. Sombor 1 – izgradnja višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta

Investitor: Dragan Lukić – višeporodični stambeni objekat, kat.parc.br.6280

Investitor: Miroljub Vuković – bolnica sa poliklinikom, kat.parc.br.9321/6

Investitor: „Univerexport“ d.o.o. Novi Sad, kat.parc.br.5677/1, 5677/2 i 5674 K.O. Sombor I

Investitor: „Stanković“ d.o.o. Sombor, kat.parc.br.7366 K.O. Sombor I

Investitori: Vujović Radomir iz Sombora i GTPU „Novogradnja“ d.o.o. Bezdan, kat.parc.br.20110/1 i 20109/4 K.O. Sombor II

Zvanična internet prezentacija