Povratak na Информације

Обавештења

Позив обвезницима пореза на имовину – правним и физичким лицима, обвезницима комуналних такси и обвеззницима накнаде за заштиту животне средине, да поднесу пријаве за утврђивање обавеза

Предлог за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбор

Захтев за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбор

Рок за уплату пореза на имовину за први квартал 2018. године – 14. фебруар

Обавештење о поднетом Захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта Нуклеус фарма свиња П+0 са пратећим објектима, на катастарској парцели бр. 1664/1, КО Дорослово, на територији Града Сомбора

Обавештење о донетом Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат радио базна станица „НС2244 01 СО Сомбор Краља Петра I“, Црква Светог Ђорђа, на катастарској парцели бр. 3935/1, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Vip Mobile“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд

Oбавештење станарима који нису регистровали стамбене заједнице

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта базна станица „Сомбор – силос Буковац“ СОУ70, на катастарској парцели број 23823, К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд

Предлог за давање сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Сомбор о образовању цена услуга изношења смећа у граду и насељеним местима које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор

Захтев за давање сагласности на Одлуку о повећању цена услуга изношења смећа које примењује ЈКП „Чистоћа“

Обавештење да је потребна процена утицаја на животну средину за пројекат радио базне станице НС 2243 СО Сомбор север носиоца пројекта „Vip mobile“

Обавештење да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње преносног резервоара за ТНГ пропан – носиоца пројекта АЦ „Токић“

Обавештење о потреби процене утицаја на живтону средину за пројекат реконструкције радио базне станице носиоца пројекта „Vip mobile“

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта производног објекта, носиоца пројекта „Midex K2“

Обавештење – није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат адаптације зграде 2, носиоца пројекта „Pretty Sweaters“ (5.01.2018.)

Обавештења (2017. година)

Обавештења (2016.година)

Обавештења (2015.година)

Обавештења (2014.година)

Званична интернет презентација