↑ Povratak na Информације

Обавештења

Oбавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта СО28, СОУ28 И СОЛ 28 СО СПОРТСКИ ЦЕНТАР СОКО

Pogledati stranu »

Oбавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта систем за наводњавање расадника лешника Г категорије

Pogledati stranu »

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројхекта базна станица СО35,СОУ35 С0Л35 СО – Електровојводина

Pogledati stranu »

Обавештење подношењу захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта за наводњавање плантаже лешника Г категорије

Pogledati stranu »

Обавештење о сузбијању крпеља на територији града Сомбора

Pogledati stranu »

Обавештење о термину извођења третмана сузбијања ларви комараца на територији града Сомбора

Pogledati stranu »

Обавештење о одржавању јавне презентације и јавне расправе о студији процене утицаја на животну средину Пројекта Изградња четири силосне ћелије, усипног коша са нагибном платформом и настрешницом и елеваторском јамом на катастарској парцели број 12647, КО Сомбор 2

Pogledati stranu »

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат-систем за наводњавање на плантаже лешника Г категорије, на кат. парц.бр. 910, 911, 917, 920, 923, 1060, 1061, 106, 1812, 1820, 1800, 1858 и 1788 к.о. Алекса Шантић

Pogledati stranu »

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат-систем за наводњавање расадника лешника Г категорије, на парц.бр.1768/1, 156, 157/1 и 158 к.о.Алекса Шантић

Pogledati stranu »

БЕЗ ПОПИСА НЕМА ОЗАКОЊЕЊА

Поштовани грађани, у  току је интензиван попис незаконито изграђених објеката у свим градским и сеоским месним заједницама на  територији града Сомбора. Образована је  Комисија за попис незаконито изграђених објеката у коју су именована запослена лица у ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, ЈКП  „Водоканал  Сомбор“, ЈКП „Простор“ Сомбор, ЈКП „Зеленило“ Сомбор, ЈКП „Енергана“, лица ангажована на основу Уговора… Детаљније

Pogledati stranu »

Обавештење о јавној презентацији и расправи о Студији о процени утицаја на животну средину пројекта

Pogledati stranu »

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта „АГРИСЕР“ доо, Школска бр. 9а, Алекса Шантић, дана 08.03.2017. године, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта систем за наводњавање плантаже лешника Г категорије, на катастарским парцелама број 910, 911, 917, 920, 923, 1060, 1061, 106, 1812, 1820, 1800, 185 8 и 1788,… Детаљније

Pogledati stranu »

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта „АГРИСЕР“ доо, Школска бр. 9а, Алекса Шантић, дана 08.03.2017. године, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта систем за наводњавање расадника лешника Г категорије, на катастарским парцелама број 1768/1, 156, 157/1 и 158, све КО Алекса Шантић, на територији Града Сомбора.           Увид… Детаљније

Pogledati stranu »

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОПИСУ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

У складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, бр. 96/15) Комисија за попис незаконито изграђених објеката креће у интензиван попис и евидентирање бесправно изграђених објеката. Попис се врши сваког дана на територији свих градских месних заједница и у свим насељеним местима на територији Града Сомбора. У циљу бржег и прецизнијег пописа потребно… Детаљније

Pogledati stranu »

Од првог марта послови овере потписа, рукописа и преписа у искључивој недлежности јавних бележника (28.02.2017)

Pogledati stranu »

У току подела пореских решења за 2017. годину (28.02.2017)

Pogledati stranu »

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта Изградња објекта фарма за тов свиња на територији Града Сомбора, носиоца пројекта ПП „БЕЗДАН“ АД Бездан, Сомборски пут бб, Бездан (21.02.2017)

Pogledati stranu »

Позив за учешће зу истраживању Европске банке за обнову и развој о пословању малих и средњих предузећа у Србији (16.01.2017)

Pogledati stranu »

Обавештења (2016.година)

Pogledati stranu »

Обавештења (2015.година)

Pogledati stranu »

Обавештења (2014.година)

Pogledati stranu »

Zvanična internet prezentacija